| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

 

Amborg Arnesdatter f. 1712 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Jon Jacobsen f. ca 1706 og 2. gang med Lars Haraldsen f. 1728)

 

 

 

Amborg Arnesdatter, f. 1712 på Kjørholt i Eidanger,[1] f. 04.09.1712 i Eidanger kirke,[2] d. 1770 på Kjørholt i Eidanger,[3] gravlagt 14.08.1770 på Eidanger kirkegård.[4]

Hun var datter av Arne Jørgensen Kjørholt.

 

Arne Jørgensen Kiørholt og Karen Thorsdatter - Amborg

Faddere: baaren af Gunhild Jørgensdatter Leerstang, assist: Anne Pedersdatter Schaweraach, Anne Amundsdatter Schaweraach, mandfaddere: Hans Arnesen Berg, Jacob Johannesen Birchøen, Abraham Hansen Sandøen.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1737.

 

Trol. 12/1-1737 Eid. Copul. 10/6-1737 Eid.

Jon Jacobsøn Kiørholt og Amborg Arnesd. Kiørholt.

Caut: Sivert Backe, Halvor Pedersøn Saltboe

 

Hun giftet seg 2. gang i 1753.

 

Trol. 10/1-1753 i Eid.  Copul. 14/6-1753 i Eid.

Lars Haraldsen fra Solum og Enken Ambor Arnesd. Kiørholt.

Caut: Hans Andersen Aas og Jacob Larsen Hejestad.

 

I 1737 arvet hun 2 huder 4/7 skinn i Kjørholt og 3 1/6 skinn i Solverød etter sin far.

 

Gravlagt som "Ambor Arnesd. Kiørholt 57 aar 40 uger".

 

 

(1) Gift 10.06.1737 i Eidanger kirke,[5] med[6] Jon Jacobsen, f. ca 1706,3 (sønn av Jacob Hansen og Marte Nielsdatter), d. 1752 på Kjørholt i Eidanger,3 gravlagt 21.07.1752 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Jon:

Han kom fra Solum.

 

Det var skifte etter hans far i 1745:

Skifte 13. oktober 1745 på Vestsida, Porsgrunn: Jacob Hansen Klyve død, barn: 1) Hans Jacobsen, død, etterlatt 4 barn: a. Ole Hansen, 4 år, b. Margith Hansdatter 12 år, c. Kisten Hansdatter 11 år, d. Børte Hansdatter 10 år. Verge for disse: farbror Isak Jacobsen. 2) Jon Jacobsen, myndig; 3) Isak Jacobsen, myndig; 4) Margith Jacobsdatter gift med Isach Schieldbred; 5) Lifve Jacobsdatter gift med Hans Jacobsen Meen; 6) Marthe Jacobsdatter 14 år. Verge for Marthe ble Isak Skilbred. Brt: 155 rdl / Gjeld 13 rdl.

   

Jon nevnes på Kjørholt i 1743 og 1747.

 

Ekstraskatten 1743:

Jon Jacobsen Kjørholt (han var også bruker på Solverød) nevnes som eier av 2 huder 4/7 skind i Kjørholt, hans værsøster Berte Arnesdatter eide 2 huder 4/7 skind, Sara Arnesdatter eide 2 huder 4/7 skind og Gunhild Jørgensdatter eide 6 skind.

 

Matrikulen 1747:

Eiere: Eidanger prestebol 4 4/5 skind, oppsitteren Jon 2 huder 4/7 skind, brukeren Hr. Hendrich Giertsen 8 skind, Joens medarvinger 4 huder 7 3/7 skind.

Brukere: Jon og Hr. Hendrich Gjertsen

 

Gravlagt som "Joen Jacobsen Kiørholt 46 aar".

 

Anno 02.04.1753 - Skiftrebref pass. 12.10.1752 efter Jon Jacobsen Kiørholdt, hvorudj jordgodset saaledes er udlodnet: Enken Ambor Arnesdatter, i Kørholdt 2 huder 2 4/7 skind med boxel, udj Solverød 1 7/12 skind med boxel. Sønnen Arne Jonsen: 2 huder 2 4/7 skind i Kiørholdt og 1 7/12 skind i Solverød, begge med boxel.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 side 419b          

12.10.1752 Kjørholt i Eidanger

       Jon Jacobsen død e. Ambor Arnesdtr.

       Barn:

Arne Jonsen, 14 år.

Laugverge for enken: Lars Nilsen i Brevig.

Jordegods: 4 hud 1 1/7 sk. m.b. i Kjørholt iflg. skiftebrev dat. 15.1.1737 og skjøte dat.

16.4.1752. Takst 163-3-5.

Brutto 415-1-13.

Netto 176-3-23

 

 

(2) Gift 14.06.1753 i Eidanger kirke,[8] med6 Lars Haraldsen, f. 1728 på Eltvedt i Solum,[9] (sønn av Harald Gjestsen og Ingeborg Larsdatter), døpt 13.06.1728 i Solum,9 d. 1789 på Kjørholt i Eidanger,3 gravlagt 06.09.1789 på Brevik kirkegård.[10]

 

Lars:

Harald Eltvedts barn kaldet Lars.

Faddere: Jens Vebachen, Erich Nyhuus, Kiisten Rugstad, Karen Halvorsdatter.

 

Det var skifte etter hans far i 1730:

Skifte 3. mai 1730 på Eltvet, Solum: Harrald Jestsen Eltved død, enka Ingeborg Laersdatter og deres barn: Ole Harraldsen 4 år; Lars Harraldsen 2 år; Maren Harraldsdatter 9 år; Daarte Harraldsdatter 6 1/2 år. Formynder for guttene farbroren Tyge Rugstad; for jentene farbroren Tollef Bruset.

 

Lars kjøpte en del av Kjørholt i 1754. Det ble protestert på dette salget.

 

Anno 16.09.1754 - Halvor Pedersen Saltbodens skiøde til Lars Harraldsen paa 2 huder 4/7 skind i Grd. Kiørholdt for 100 rd. (dat. 16.09.1754)

 

Anno 16.09.1754 - Fogden Sr. Peter Scawerinus fandt sig beføiet at protestere mod dette salget av 2 huder 4/7 skind i Kiørholdt fra Halvor Pedersen Saltboden til Lars Haraldsen. Skiøte afterdi solgte 2 huder 4/7 skind i Grd. Kiørholdt er givet ham i forsikring af Halvor Saltboden for en arrestes Caution.

 

Han kjøpte i 1759 plassen Teigen u/Kjørholt av Nils Larsen:

Anno 25.01.1759 - Niels Larsens skiøde til Lars Kjørholdt paa 8 skind i Teigen for 150 rd. af 1. sep.

 

Kjørholt 1762:

Gaardsnavn: Kiørholt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Lars Kiørholt og kone, Arne Kiørholt og kone

Drenger over 12 aar: Abraham Isaksen

Piiger over 12 aar: Mari Andersdatter, Kari Rasmusdatter

 

Han var i 1762 også eier og bruker på Solverød.

 

Ekstraskatten 1762:

Gaardsnavn: Solverød

Eier: Selvejergods, Lars Kiørholt og Jacob Lunde

Mand og hustru: Avlsgaard

 

Han kjøpte i 1664 en del av Kjørholt:

Anno 26.01.1764 - Marie Sal. Isach Leerstangs skiøde til Lars Kjørholdt paa 7 ½ skind i Grd. Kjørholdt (dat. 18.11.1763)

 

Han kjøpte i 1769 et jordstykke under Kjørholt:

Anno 07.09.1769 - Et skiøde dat. 19'de juni 1769 udstedt af Sr. Jørgen Christy til Lars Harraldsen Kjørholdt for et støche jordmarch med skaug under Kjørholdt Teine kaldet imod 20 rd. betaling.

 

Anno 07.09.1769 - En Contract dat. 19'de juni 1769 opretted imellom Sr. Jørgen Christy og Lars Harraldsen Kjørholdt angaaende et støche jordmarch under Grd. Kjørholdt som er Lars Harraldsen tilskjødet og videre derpaa gjordte forbindlighed

 

 

Han giftet seg 2. gang i 1771 med Kari Jørgensdatter f. 1743 og bodde videre på Kjørholt.

 

Se Kjørholt denne gården

 

 

 

I.    Arne Jonsen, (sønn av Jon Jacobsen og Amborg Arnesdatter) f. 1738 på Kjørholt i Eidanger,3 døpt 01.01.1739 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[12] d. 1770 på Kjørholt i Eidanger,3 gravlagt 28.05.1770 på Eidanger kirkegård.4

      

       Jon Jacobsen Kiørholt og Amborg Arnesdatter - Arne

       Faddere: baaren af Karen Abrahamsdatter Aafos, Berte Arnesdatter, mandfaddere: Isach Schildbred fra Solum Herret, Hans Jacobsen codem, Isaach Andersen Leerstang.

      

       Konfirmert i 1757 som "Arne Joensen Kiørholt 18 aar".

      

      

       Han giftet seg med Anne Erichsdatter, f. 1735 på Eltvedt i Solum,6 (datter av Erich Christensen og Ingeborg Larsdatter), d. 1775 på Kjørholt i Eidanger,3 gravlagt 02.01.1775 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Se Kjørholt denne gården

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 267.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 268.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 38.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 49.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.