| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

Halvor Hansen f. 1747 og Sidsel Larsdatter f. 1749 sin familie

 

 

 

Halvor Hansen, født 1747 i Hjartdal,[1] døpt 10.03.1747 i Sauland,[2] konfirmert 14.02.1768 i Solum,1 d. 20.04.1826 på en plass u/Rennesund i Kilebygda, gravlagt 30.04.1826 i Solum.1

Han var sønn av Hans Pedersen og Ragnild Bjørgulfsdatter Hjartdal/ Kalstad u/Gisholt i Solum.

 

En av formynderne ved skifte etter hans kone i 1783 var "enkemandens svoger Sigvald Eltvedt af Solum". Han var derfor sønn av Hans Pedersen fra Hjardal. Han hadde ei datter Anne Hansdatter som var gift med Sigvald Andersen Eltvedt. Dette var da denne svogeren. Han mor kom til Solum da hun giftet seg i Hjartdal i 1755 for 2. gang med Hans Levordsen Kalstad u/Gisholt i Solum.

 

Halvor giftet seg i 1772.

 

Trol. 10/6-1772 i Eid. Copul. 11/8-1772.

Uk. og Soldat Halvor Hansøn og P. Zidsel Larsd. Hwals-Rødningen.

Caut: Abraham Hwalen og Ole Hans. Ørestved.

 

Da Løvskjø ble skilt ut fra Skjelsvik i 1770 årene fikk den en skyld på 4 1/2 skinn. Løvskjø ble da solgt til Halvor Hansen.

 

Halvor ble nevnt på Skjelsvik i 1782:

Schielsviig, Halvor, 1 år, 2 år.

 

Halvor giftet seg for 2. gang i Solum i 1783 og kom til Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda.

 

Solum (forlovet 10.04.1783, gift 15.05.1783):

Halvor Hansen fra Eidanger, enkem. og Gunille Simonsdatter, pige.

Forlovere Sigvald Andersen og Kittil Dahlen.

 

Han nevnes i folketelling 1801 på Gisholt vestre i Kilebygda:

Her er den 57 år gamle Halvor Hansen ført som «Huusmand med Jord» i første ekteskap med Gunild Simensdatter 49 år også i sitt første ekteskap. (Dette var da galt når det gjaldt Halvor)

 

Gravlagt som "Halvor Hansen Rensundeiet 80 aar".

 

 

Gift 11.08.1772 i Eidanger kirke,[3] med Sidsel Larsdatter, f. 1749 på Hvalsrødningen i Eidanger,[4] (datter av Lars Andersen og Inger Gundersdatter), døpt 24.09.1749 i Eidanger kirke,3 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[5] d. 1782 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[6] gravlagt 21.06.1782 på Eidanger kirke.5

 

Sidsel:

Inger Gundersdatters u-ægte Datter N. Sidsel                                                           

Faddere: baaren af Anders Røes kone Karen Ingvoldsdatter, Marthe Isachsdatter Schielsvig, mandfaddere: Niels Slevoldsen, Tengel Olsen Aas.

 

Hun er nevnt under Hvalen i 1762:

Plassens navn: Hvalsrødningen

uformuende Zidsel Larsdatter

 

Konfirmert i Eidanger i 1765 bosatt på Gunneklev som "Zidsel Larsdatter f. Gunneklew 16 aar".

 

Hun døde i barsel og ble gravlagt med sitt hjemmedøpte barn som "Sidsel Larsd. Løwshiø 33 aar, do. hiemmedøbte D.B. Hans 1 dag".

 

Plassen Løvsjø nevnt i 1784:

Anno 30.01.1784 - Et Skiftebrev efter Sisille Larsdatter Lobskiø under Schielsvig, begynt 26. marts slutt 16. april 1785. Hvis Sterboe ejende 4 ½ skind i Schieldsvig Gaard part. Lobskiø. Vurdert for 60 rd. er udlodnet paa Pante Creditor Nielsmund Aachesen, kjøbmand, afg. Hr. Jørgen Chrystie og flere Creditorer

 

Anders Pedersen overtok Løvskjø etter denne familien. Han kan ha kjøpt gården på auksjon etter dette skifte.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 502a     

26.3.1783    Skjelsviken i Eidanger Pl "Løschiøe"

       Sidsille Larsdtr. død g. Halvor Hansen.

       Barn:

       1. Gunner 7 år.

       2. Berthe 4 år.

Formyndere: enkemandens svoger Sigvald Eltvedt af Solum, Saamund Halvorsen Kollestad i Melum.

Brutto 71-1-8.

Boets utg: 95-3-16. (Gjælden overstiger Formuen med 24-1-22).

 

 

2) Gift 05.05.1783 i Solum,1 med Gunhild Simonsdatter, f. ca 1752, d. 15.01.1835 på Stranda u/Rennesund i Kilebygda, gravlagt 08.02.1835 i Solum.1

 

Gunhild:

Gravlagt som "Fattiglem Enke Gunild Simonsdatter Stranden under Rendesund 82 aar, Mælum".

 

 

 

I.    Hans Halvorsen, (sønn av Halvor Hansen og Sidsel Larsdatter) f. 1773 på Hvalsrødningen i Eidanger,[7] døpt 02.05.1773 i Eidanger kirke,6 d. 1776 på Hvalsrødningen i Eidanger,[8] gravlagt 15.09.1776 på Eidanger kirkegård.7

      

       Halvor Hansen Hvals-Rødningen og k. Zidsel Larsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Maria Erichsdtr. Grave 3. Haavor Torjusen Aas 4. Nils Erichsen ibid 5. Lars Aagesen Røe.

      

       Gravlagt som "Hans Halvors. Hwals Rødningen 3 aar 26 uger".

 

 

 

II.   Gunder Halvorsen, (sønn av Halvor Hansen og Sidsel Larsdatter) f. 1776 i Hvalsrødningen i Eidanger,[9] døpt 23.01.1776 i Eidanger kirke.8

      

       Halvor Hansen Wals-Rødningen og k. Sidsel Larsdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Anniken Andersdtr. Skrabeklew 2. Anne Abrahamsdtr. Walen 3. Abraham Aasolsen ibid 4. Hans Andersen Aas 5. Hans Jacobsen Grave.

      

       De nevnes i 1801 på Gisholt vestre i Kilebygda:

       Her ble den 25 år gamle Gunder Halvorsen ført som «National Soldat» hos sine foreldre Halvor Hansen og Gunild Simensdatter. (Her er det skrevet feil da Gunild var hans stemor.)

      

       Han giftet seg i 1802.      

 

       Solum - viede 02.07.1802

       Gunder Halvorsen Langseie, ungk. og Gunild Maria Olsdatter, pige.

       Forlovere Thor Bolvig og Jon Bolvig.

 

      

       Gift 02.07.1802 i Solum,1 med Gunhild Maria Olsdatter, f. 1783 på Vold i Solum (datter av Ole Andersen og Sophie Simonsdatter), døpt 02.02.1783 i Solum.1

      

       Gunhild:

       Et Pigebarn kaldet Gunille Maria, foreldre Ole Andersen Vold og Sophia Simonsdatter.

       Faddere: Maren Brok, Anna Simonsdatter, Kittil Dahlen, Hans Jacobsen, Thor Tomesen.

 

 

      

III. Birte Halvorsdatter, (datter av Halvor Hansen og Sidsel Larsdatter) f. 1779 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,[10] døpt 01.04.1779 i Eidanger kirke.9

      

       Halvor Hansen Løvskiø og k. Zidsel Larsdtr. - Birte

       Faddere: 1. Mari Iwersdtr. Lunde øvre 2. Maria Pedersdtr. Skielswiig 3. Wraal Gundersdtr. Rødningen 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Michel Olsen ibid.

 

       Hun giftet seg i 1806.      

 

       Solum Viede 03.01.1806:

       Jens Torkelsen Hofsteen af Bamble, ungk. og Birthe Halvorsdatter Langsejet, pige.

       Forlovere Ole Jonsen og Ole Hansen.

 

      

       Gift 03.01.1806 i Solum,1 med Jens Torkildsen, f. 1765 på Heggemoen under Espevalen i Holla (sønn av Torkild Larsen og Mari Jensdatter), døpt 07.07.1765 i Holla.1

      

       Jens:

       Soldat Torchil Larsen Heggemoens og Maren Jensdatters Jens.

       Faddere: Anders Gunnerud, Niels Pedersen, Peder Præstegaard, Ingebor Gunnerud, Anna Jensdatter Præstegaard.

      

      

       Barn:

 

        A.    Sissel Jensdatter, født 1808 i Bamble, døpt 15.04.1808 i Bamble, konfirmert 02.10.1825 i Porsgrunn.[11]

              

               Konfirmert som "Sidsel Jensdatter Herre, foreldre Saugdreng Jens Torkelsen og hustru Berthe Halvorsdatter Herre, døbt 15.04.1808 Bamble".

              

 

 

        B.    Maren Jensdatter, født 1810 på Herre i Bamble, døpt 07.09.1810 i Østre Porsgrunn,11 død 30.09.1827 i Porsgrunn.11

              

               Konfirmert som "Maren Jensdatter Herre, foreldre Dagarbeider Jens Torkelsen og Berthe Halvorsdatter, døbt 07.09.1810 østre Porsgrund".

              

 

 

        C.    Halvor Jensen, født 13.01.1814 på Herre i Bamble, døpt 24.04.1814 i Østre Porsgrunn,[12] død 30.12.1828 på Nordre Lunde i Eidanger, gravlagt 06.01.1829 på Eidanger kirkegård.[13]

              

               Fra Herre, bekræftet Jens Terkelsen og Berthe Halvorsdatters hjemmedøbte barn Halvor født 13 Jan.

               Faddere: Johan Bæruldsens kone Anne Olsdatter, pigen Thore Johnsdatter, Peter Poulsen, Thor Olsen, Niels Johnsen.

              

               Det kan være han som døde på Nordre Lunde i 1828?

              

               Gravlagt som "Halvor Jensen, Tjenestedreng paa nordre Lunde 18 aar".

 

 

 

      

IV. Hans Halvorsen, (sønn av Halvor Hansen og Sidsel Larsdatter) f. 1782 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,5 d. 1782 på Løvsjø u/Skjelsvik i Eidanger,5 gravlagt 21.06.1782 på Eidanger kirkegård.5

      

       Gravlagt som "hiemmedøbte D.B. Hans 1 dag".

 

 

 

V.   Hans Halvorsen, (sønn av Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter) f. 1785 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, døpt 02.01.1785 i Solum,1 d. 1785 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, gravlagt 28.03.1785 i Solum.1

      

       Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Halvor Hansen Langseie og Gunille Simonsdatter.

       Faddere: Anna Sandbugten, Anna Simonsdatter, Simon Dahlen, Levor Kallestad, Ole Andersen

      

       Gravlagt som "Hans Halvorsen Langseie 15 uger".

 

 

 

VI. Sissel Halvorsdatter, (datter av Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter) f. 1786 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, døpt 18.04.1786 i Solum.1

      

       Et Pigebarn kaldet Cecilia, foreldre Halvor Hansen Langseie og Gunille Simonsdatter.

       Faddere: Birthe Kongstvedt, Aslou Eltvedt, Simon Dahlen, Jacob Kongstvedt, Levor Kallestad.

 

      

       Gift 07.01.1811 i Solum, med Halvor Hansen, f. 1782 på Kalstad u/Gisholt vestre i Kilebygda (sønn av Hans Hansen og Inger Hansdatter), døpt 15.08.1782 i Solum.1

      

       Halvor:

       Et Drengebarn kaldet Halvor, foreldre Hans Hansen Kallestad og Inger Hansdatter.

       Faddere: Anna Gisholdt, Anna Sønstvedt, Tarald Gisholdt, Saamund Gisholdt, Ole Larsen.

 

 

      

VII. Hans Halvorsen, (sønn av Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter) f. 1789 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, døpt 12.07.1789 i Solum,1 d. 1789 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, gravlagt 23.08.1789 i Solum.1

      

       Et Drengebarn kaldet Hans, foreldre Halvor Hansen Langseie og Gunild Simonsdatter.

       Faddere: Anna Nielsdatter, Aslou Rasmusdatter, Rasmus Erichsen, Saamund Halvorsen, Levor Halvorsen

      

       Gravlagt som "Hans Halvorsen Langseie 8 uger".

 

 

 

VIII. Ragnhild Halvorsdatter, (datter av Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter) f. 1790 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, døpt 14.11.1790 i Solum.1

      

       Et Pigebarn kaldet Ragnil, foreldre Halvor Hansen Langseyet og Gunil Simonsdatter.

       Faddere: Ane Jensdatter Kallestad, Ingebør Sigvalsdatter, Saamun Halvorsen, Levor Halvorsen Kallestad, Hans Sigvalsen Eltvet.

 

      

       Gift 02.01.1834 i Solum,1 med Ole Jonsen, f. 1773 på Febakke u/Namløs i Holla (sønn av Jon Olsen og Marte Andersdatter), døpt 18.04.1773 i Holla.1

      

       Ole:

       Jon Fæbaches og Marthe Andersdatters Ole.

       Faddere: Jacob Bøe, Ole Brønnilsen, Asgier Sønd. Namløs, Karen Bøe, Karen Fæbache.

      

       Han var enkemann da han giftet seg med Ragnhild.

 

 

      

IX. Ingebor Halvorsdatter, (datter av Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter) f. 1795 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, døpt 10.11.1795 i Solum,1 d. 1795 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, gravlagt 26.10.1795 i Solum.1

      

       Et Pigebarn kaldet Ingeborg, foreldre Halvor Hansen Langseyet og Gunnil Simonsdatter.

       Faddere: Ane Jensdatter Kallestad, Aase Thoresdatter, Saamun Kallestad, Ole Aasland, Rasmus Erichsen.

      

       Gravlagt som "Ingeborg Halvorsdatter Langseie ¼ aar".

 

 

 

X.   Gunhild Halvorsdatter, (datter av Halvor Hansen og Gunhild Simonsdatter) f. 1797 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, døpt 24.09.1797 i Solum,1 d. 1802 på Langseidet under Gisholt vestre i Kilebygda, gravlagt 26.12.1802 i Solum.1

      

       Et Pigebarn kaldet Gunild, foreldre Halvor Hansen Langseie og Gunild Simonsdatter.

       Faddere: Aase Thorsdatter, Ingeborg Olsdatter, Ole Aaseland, Saamund Kalestad, Erich Gisholdt, Halvor Nielsen

      

       Gravlagt som "Gunder Halvorsdatter Langseie 5 aar". (Feil fornavn.)

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Kirkebok for Hjartdal, Ministerialbok nr. I 3 (1727-1775), skannet av digitalarkivet, side 63.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 142.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Porsgrunn, avskrift av kirkebok Mini 2 1764-1814, døpte, på Eidangerslekt, side 234-235.

[13]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.