| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

 

Jens Jonsen f. 1757 og Christine Sørensdatter f. ca 1767 sin familie

 

 

 

 

Jens Jonsen, født 1757 på Skare i Morgedal i Kviteseid,[1] døpt 02.01.1757 i Brunkeberg kirke i Kviteseid,1 død 14.08.1839 på Hvalen i Eidanger,[2] gravlagt 21.08.1839 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Jon Jensen og Guro Knutsdatter.

 

Joen Schare S: Jens

Test. Johannes Kallock, Tofv Kallock, Aase og Hæge Kallock og Margit Højesd

 

Han kom fra Skare i Morgedal i Kviteseid. Se Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud

 

Jens Jonsen her på Hvalen var bror av Knud Jonsen Hovholt og Torjus Jonsen i Østre Porsgrunn.

 

Han bodde på Hvalsrødningen i Eidanger da han giftet seg i 1791.

 

Trol. 15/7-1791 i Eid. Copul. ?

Uk. Jens Jons. Hwalsrødning og P. Christine Sørensd.

Caut: Anun Werswig og Haavaor Aas.

 

Han kjøpte en del av gården Skjelsvik og 1 hud i Hvalen (Hvalsrødningen) i 1793:

Anno 09.01.1793 - Skjøte fra Halvor Torjusen Aas til Jens Johnsen paa 4 ½ i denne Grd. m.m. for 499 rd.- Skjelsvigen kaldt (inkl. 1 hus i Hvalsrødningen)

 

Han solgte delen i delen i Skjelsvik i 1796:

Auksj. Skjøte til Jens Johnsen paa 4 ½ skinn

 

Han kjøpte i 1796 ytteligere 4 ½ skind i Hvalen:

Anno 27.01.1797 – Sorenskriver Nors Auctionsskiøde til Jens Jonsen paa 4 ½ Skind i Grd. Hvalen mod betalt 90 rd. 8 s. (dat. 29.09.1796)

 

Han var da både eier og bruker på Hvalsrødningen (Bnr. 7) u/Hvalen.

 

Bosatt på Hvalsrødningen i 1801:

Jens                         Jonsen            Husbonde         49        Begge 1ste ægteskab   Gaardbruger

Christine                 Sørensdtr       Kone                 34        Begge 1ste ægteskab  

Guri Margrethe      Jensdtr           Deres datter      3                    

Johanne                  Michelsdtr     Fosterdatter     10              

 

Jens stod under jordavgiften i 1802 som eier av 1 hud 4 ½ skinn i Hvalen. Han stod også som bruker av endel av Skjelsvik i jordavgiften i 1802.

 

Gravlagt som "Jens Jonsen 85 ½ år - Føderaadsmand - Hvalen".

 

 

Gift 1791,2 med Christine Sørensdatter, f. ca 1767,1 død 30.10.1835 på Hvalen i Eidanger,2 gravlagt 07.11.1835 på Eidanger kirkegård.3

 

Christine:

Gravlagt som "Kirstine Sørensdatter Rødningen 69 år - Gaardmandskone - Hvalen".

 

 

 

I.    NN Jensdatter, f. 1792 på Hvalsrødningen i Eidanger,[4] d. 1792 på Hvalsrødningen i Eidanger,3 gravlagt 29.07.1792 på Eidanger kirkegård.[5]

      

       Finnder denne introduksjonen blant døpte i 1792 "Jens HwalsRødningens k. efter dødfødt Piige-Barn introduseret".

      

       Gravlagt som "Jens Jons. Hwals Rødningens dødf. P.B.".

 

 

 

II.   Guri Margrethe Jensdatter, f. 1794 på Hvalsrødningen i Eidanger,[6] døpt 09.02.1794 i Eidanger kirke,5 d. 1797 på Hvalsrødningen i Eidanger,[7] gravlagt 19.11.1797 på Eidanger kirkegård.6

      

       Jens Jonsen HvalsRødning og k. Kistine Sørensdtr. - Guri Margrete

       Faddere: 1. Anne Knudsdtr. Aas 2. Anne Marie Andersdtr. Røe 3. Knud Høgholt 4. Torjus Jonsen af Porsgrund V 5. Hans Anunsen Wersviig.

      

       Gravlagt som "Guri Margrethe Jensdatter Hvalsrødningen 3 ½ aar".

 

 

 

III. Guri Margrethe Jensdatter, f. 1798 på Hvalsrødningen i Eidanger,[8] døpt 23.09.1798 i Eidanger kirke,7 konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke,[9] d. 1882.[10]

      

       Jens Olsen Hvalsrødningen og Kirstine Sørensdatter - Guri Margrethe hiemmedøbt af Anna Lisbet Johannesdatter

       Faddere: Karen Andersdatter Røe, Anna Maria Andersdatter ibid, Anders Pedersen ibid, Søren Gundersen Hvalen, Knud Jonsen Ørestved, Erich Nielsen Aas.

      

       Konfirmert som "Guri Margrethe Jensdatter Rønningen 15".

 

       Hun giftet seg i 1821.

 

       Copul. 22/6-1821 i Eid.

       Uk. Gunder Sørensen Hvalen, 25. Gaardmand.

       Pigen Guri Margrete Jensd. Rødningen, 22 ½ aar. Gaardmandsdatter.

       Forl: Lars Hansen Muhle og Ole Jonsen Wersvig.

      

       Bosatt på Hvalen Bnr.1 og senere på Hvalsrødningen Bnr.7 u/Hvalen.

 

      

       Gift 22.06.1821 i Eidanger kirke,9,[11] med Gunder Sørensen, f. 1796 på Hvalen i Eidanger,[12] (sønn av Søren Gundersen og Gunhild Maria Jacobsdatter), døpt 15.10.1796 i Eidanger kirke,11 konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,8 d. 1886.9

      

       Gunder:

       Søren Gundersen Hvalen og k. Gunil Maria Jacobsdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Christine Sørensdtr. Rødningen 2. Marte Gundersdtr. Garstad 4. Tor Gundersen ibid 5. Christen Lunde 6. Jacob Birkøen.

      

       Konfirmert som "Gunder Sørensen Hwalen 16".

 

       Barn, se under hans foreldre

      

      

      

IV. Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1802 på Hvalsrødningen i Eidanger,[13] døpt 18.07.1802 i Eidanger kirke,12 d. 1802 på Hvalsrødningen i Eidanger,[14] gravlagt 17.10.1802 på Eidanger kirkegård.13

      

       Jens Jonsen Hvalsrønningen og Christine Sørensdatter, hiemmedøbt Ingeborg Marie

       Faddere: Karen Andersdtr. Røe, Guri Knudsdtr. Waller, Christen Sørensen øvre Lunde, Knud Jonsen Schielsvig, Isach Andersen Røe, Erich Nilsen Aas.

      

       Gravlagt som "Inger Marie Jensd. Hvalsrønningen 13 uger".

      

 

 

V.   Larine Jensdatter, f. 1805 på Hvalsrødningen i Eidanger,[15] døpt 28.04.1805 i Eidanger kirke,14 død 02.12.1820 på Hvalsrødningen i Eidanger,2 gravlagt 11.12.1820 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Jens Jonsen Hvalsrønningen og Christine Sørensdatter - Larine

       Faddere: Groe Svendsdtr. Ørestvedt, Guri Knudsdtr. Ørestvedt Øen, Tolloug Andersen Ørestvedt, Søren Olsen Røe, Jon Knudsen Ørestvedt Øen.

      

       Gravlagt som "Larine Jensdatter, Jens Rødningens datter 15 ½ aar".

        

 

 

 

 [1]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[3]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 392.

[11]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[16]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.