| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |


 

 

Jon Olsen f. ca 1661 og Maren Svendsdatter f. omkring 1660 sin familie

 

 

 

Jon Olsen, f. ca 1661,[1] d. 1721 på Østre Hasås i Andebu

 

Han nevnes som 40 år i 1701. Jon var bruker på Bakke Bnr.3 fra ca 1688 til 1715 da han trolig døde. Han nevnes som lagrettemann. Han var nok bror av Ole Olsen som bodde på den nedre delen av Bakke. Jon kjøpte i 1713 gården Østre Hasås i Andebu og flyttet dit. (Se mer om han og hans barn i Andebu bygdebok under Østre Hasås)

 

 

Han giftet seg med[2] Maren Svendsdatter, f. omkring 1660,[3] (datter av Sven Robertsen), d. 1713 på Bakke i Hedrum.[4]

 

Maren:

Det var skifte etter henne i 1713.

 

Folio 111a-113a / 17. februar 1713

Afgangne Sl: Maren Svensdatter, Bache udj Qvelle Annex.

Arvinger:

"     Enkemannen Joen Olsen, og deres felles barn:

"     Christen Joenßen, 14 år.

"     Ole Joenßen, 12 år.

"     Maren Joensdatter, 16 år.

"     Anne Joensdatter, 10 år.

Faren verget selv for barna, men med deres nærmeste pårørende Ole Olsen Bachis tilsyn.

Brutto: 136 - 2 - 12

Netto: 111 - 1 - 0.

 

 

I.    Maren Jonsdatter, f. ca 1697 på Bakke i Hedrum.[5]

 

 

II.   Christen Jonsen, f. ca 1699 på Bakke i Hedrum.[6]

 

 

III. Ole Jonsen, f. ca 1701 på Bakke i Hedrum.[7]

      

      

IV. Anne Jonsdatter, f. ca 1703 på Bakke i Hedrum.[8]

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 869.

[5]  Skifte etter moren.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Skifte etter moren.

[8]  Skifte etter moren.