| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Bakke Gnr. 107

 

På vestsiden av Farrisvannet i det som i dag kalles Oklungen finner vi gården Bakke. Gården grenser mot Kjose i syd, Ragnhildrød i nordvest og i nordøst ligger Hustuft og Farrisvannet. Den lå i Hedrum frem til 1/1 1964 da den ble en del av Porsgrunn kommune.

 

 

 

Bakke i 1801

 

 

De tidlige manntallen på Bakke:

 

En Klaus Brockenhaus skjøtet i 1623 gården over til Gunde Lange. Klaus Brockenhaus var svigersønn til Peder Iversen Jernskjegg. Familien Lange hadde gården frem til Gyldenløve overtok den i 1671.

 

En Herman var den første brukeren en hører om på Bakke. Dette var i 1600 og han kaltes ødegårdsmann. I 1604 nevnes en Robert som bruker av gården. Han nevnes frem til over 1650.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1600 til 1688

 

Robert Bakke f. omkring 1580 nevnes som nevnt på Bakke frem til over 1650. Sønnen Sven Robertsen f. ca 1615 er den neste som brukte gården. Han brukte den til ca 1688.

 

Robert Bakkes barn:

Sven Robertsen f. ca 1615

Hans Robertsen f. omkring 1620

Gedske Robertsdatter f. omkring 1620

 

Sven Robertsens barn:

Siri Svendsdatter f. omkring 1650

Lars Svendsen f. ca 1653 d. ca 1715

Peder Svendsen f. ca 1655

Christen Svendsen f. ca 1656 d. ca 1695

Anne Svendsdatter f. omkring 1660

Maren Svensdatter f. omkring 1660 d. 1713

 

Familieark

 

 

 

Bakke ble i 1688 delt i to deler

 

 

 

Bnr. 1

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1688 til 1755

 

Ole Olsen f. ca 1652 var bruker på denne delen fra 1688. Det som nok var hans bror, Jon Olsen f. ca 1661, ble bruker på den andre delen. Ole Olsen var gift med Berthe Rasmusdatter f. omkring 1685. Det nevnes i alle fall en datter men hennes navn var ikke kjent. Ole døde på Bakke i 1719 og enken giftet seg igjen med enkemann Nils Klausen f. ca 1679 fra Lysebo. Nils var bruker til han døde i 1750 da han tok opphold hos sønnen og han døde i 1755.

 

Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter sine barn:

Gjøran Nilsdatter f. 1721 d. 1763

Ole Nilsen f. ca 1723

Berthe Nilsdatte f. ca 1723 d. 1757

Anne Nilsdatter f. 1728

Siri Nilsdatter f. 1732

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1750 til 1798

 

Sønnen Ole Nilsen f. ca 1723 giftet seg i Eidanger i 1750 med Eli Eriksdatter f. 1727 fra Søndre Lunde. Eli døde i 1776 og Ole i 1798.

 

Ole Nilsen og Eli Eriksdatters barn:

Søren Olsen f. 1751 d. 1812

Karen Olsdatter f. 1753

Anne Olsdatter f. 1755

Karen Olsdatter f. 1759

Anne Tonette Olsdatter f. 1761 d. 1795

Nils Olsen f. 1765 d. 1765

Berthe Olsdatter f. ca 1768

Karen Olsdatter f. 1771

 

Familieark

 

 

 

Bnr. 2

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1688 til ca 1715

 

Jon Olsen f. ca 1661 var bror av Ole Olsen f. ca 1652 på Bnr.1. Jon var gift med Maren Svensdatter f. omkring 1660 og hun var datter av Sven Robertsen Bakke som brukte gården tidligere. Maren døde på Bakke i 1713. Jon kjøpte Østre Hasås i Andebu 1713 og flyttet dit. Han døde der i 1721.

 

Barn av Jon Olsen og Maren Svendsdatter:

Maren Jonsdatter f. ca 1697

Christen Jonsen f. ca 1699

Ole Jonsen f. ca 1701

Anne Jonsdatter f, ca 1703

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra ca 1714 til 1755

 

Syvert Torgersen f. ca 1689 var gift med Anne Klausdatter f. omkring 1680. De døpte barn bosatt på Bakke fra 1714. Anna Klausdatter døde på Bakke i 1718 og Syvert giftet seg 2. gang med Anne Ellingsdatter f. ca 1687. Anne Ellingsdatter var halvsøster til Nils Klausen f. ca 1679 som ble bruker på Bakke da han giftet seg med enken Berthe Rasmusdatter. Anne Ellingsdatter døde på Bakke i 1752 og Syvert i 1755.

 

Syvert Torgersen og Anne Klausdatters barn:

Hans Syvertsen f. 1714

 

Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatters barn:

Anne Syvertsdatter f. omkring 1720

Maren Syvertsdatter f. 1720

Ellen Syvertsdatter f. ca 1724 d. 1751

Lars Syvertsen f. omkring 1725

Torger Syvertsen f. ca 1727 d. 1798

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1752 til 1777

 

Sønnen Lars Syvertsen f. omkring 1725 overtok som bruker her etter sin far. Lars hadde giftet seg i Gjerpen i 1752 med Marte Hansdatter f. ca 1728. Lars var bruker til 1777 og Marte døde i 1788.

 

Lars Syvertsen og Marte Hansdatters barn:

Anne Larsdatter f. 1752 d. 1781

Hans Larsen f. 1754 d. 1830

Sigvart Larsen f. 1758

Nils Larsen f. 1761

Nils Larsen f. 1766

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1777 til 1830

 

Sønnen Hans Larsen f. 1754 ble nå bruker på Bakke. Han giftet seg i Eidanger i 1777 med Berthe Larsdatter f. ca 1752 fra Oklungen. Hans var bruker frem til 1814 men han levde til 1830. Berthe døde i 1826.

 

Hans Larsen og Berthe Larsdatters barn:

Lars Hansen f. 1782 d. 1833

Marte Maria Hansdatter f. 1790 d. 1869

 

Familieark

 

 

 

Husmannsplassen Solli:

 

 

Fam.8

 

Bosatt her til 1804

 

Nils Andersen f. 1728 fra Lanner i Eidanger giftet seg i Siljan i 1757 med Amborg Gundersdatter f. ca 1739 fra Neset i Siljan. Nils døde på Solli i 1771 og Amborg giftet seg 2. gang med Anders Evensen f. ca 1739. Amborg døde på Bakke i 1802 og Anders i 1804.

 

Nils Andersen og Amborg Gundersdatters barn:

Anne Nilsdatter f. 1758

Helvig Nilsdatter f. 1760 d. 1764

Jacob Nilsen f. 1761 d. 1761

Åse Nilsdatter f. ca 1764

Isach Nilsen f. ca 1768 d. 1776

Nils Nilsen f. 1769

Anders Nilsen f. ca 1771

 

Familieark