| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| DØVIK |


 

 

 

 

Ole Henriksen f. ca 1692 og Ragnhild Torkildsdatter f. ca 1690 sin familie

 

 

 

Ole Henriksen, f. ca 1692,[1] d. 1752 på Ødegården u/ Nordre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 12.04.1752 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Ole giftet seg i 1720.

 

Trol. 14/7-1720 i Eid.

End Svendsk Karll, Olle Henrickssøn med Ragnille Thorckelsd.

Caut: Knudt Anderssøn Traaholt og Hans Ellefssøn Lillegaarden.

 

Ifølge trolovelsen var han svensk.

 

De døper et barn bosatt på Hasler i Eidanger i 1720. Jeg finner dem ikke i sjeleregisteret i 1725, men fra 1729 døper de barn på Døvik i Eidanger. Ut fra dette har de nok bodd utenfor bygden noen år.

 

Det er trolig deres sønn Søren som døpte barn bosatt på Ødegården i Eidanger i 1747. Da er blant fadderne, Ole Ødegårdens kone Ragnhild Torkildsdatter og Ole Ødegården. Dette var nok da Ole Henriksen og kona som var bosatt på Ødegården.

 

Gravlagt som "Ole Lunde Ødegaard 60 aar". Det betyr da at det var Ødegården under Lunde Nordre.

 

 

Gift 1720 i Eidanger kirke,[4] med[5] Ragnhild Torkildsdatter, f. ca 1690,[6] (datter av Torkild Sørensen og Maren Andersdatter), d. 1764 på Lunde rønningen i Eidanger,[7] gravlagt 04.04.1764 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Ragnhild:

Gravlagt som "Ole Lunderødningens enke 74 aar".

 

 

 

I.    Søren Olsen, f. 1720 på Hasler i Eidanger,[9] døpt 26.12.1720 i Eidanger kirke.[10]

      

       Olle Hendrichsen fra Hasler og Ragnille Thorchelsdatters ægte første barn Søfren

       Faddere: baaren af Anne Jonsdatter Traaholt, Giørand Thorchelsdatter, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Hans Ellefsen Lillegaarden.

 

       Han var gift og døpte et barn bosatt på Ødegården i Eidanger i 1747. Det var hans foreldre, som da også er bosatt på Ødegården, som var faddere, samt faddere fra Hasler.

Han ble nevnt som skomager. I 1751 dukket Søren Olsen opp i Brevik. Han døpte barn der, og døtrene Anne og Inger nevnes i hans bror Hans sitt skifte i 1777.

 

      

       Han giftet seg med Ragnhild Torsdatter, f. omkring 1720.[11]

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Anne Sørensdatter, f. 1747 på Ødegården i Eidanger,[12] døpt 10.12.1747 i Eidanger kirke,[13] d. 1748 på Ødegården i Eidanger,[14] gravlagt 17.09.1748 på Eidanger kirkegård.[15]

            

             Søfren Olsen og Ragnild Thorsdatters datter Anne                                     

             Faddere: baaren af Ole Ødegaardens kone Ragnild Torkildsdatter, Anne Clausdatter Bechen, mandfaddere: Ole Ødegaarden, Rasmus Hasler.

            

             Gravlagt som "Søfren Olsøn Ødegaardens liden Datter Anne 1 aar".

 

 

       B.   Henrich Sørensen, f. 1749 i Eidanger,[16] døpt 30.11.1749 i Eidanger kirke.[17]

            

             Søfren Olsen Skomager og Ragnild Thorsdatters søn Henrich                                            

             Faddere: baaren af Giøran Torkildsdatter Bechen, Elen Erichsdatter S. Lunde, mandfaddere: Ole Skomager, Søfren Larsen Qvædstad.

 

             Han nevnes ikke i skifte etter sin onkel Hans Olsen i 1777.

 

 

 

       C.   Inger Sørensdatter, f. 1751 i Brevik, døpt 21.11.1751 i Brevik kirke.[18]

            

             Søren Olsen Bet....? barn Inger

             baaren af Jacob Eggertsens kone Marie Pedersdatter, assist: Marthe Amundsdatter, mandfaddere: Jaen Skrædder, Friderik Snedker

             

             Hun nevnes i skifte etter sin onkel Hans Olsen i 1777.

 

 

       D.   Mari Sørensdatter, f. 1753 i Brevik, døpt 21.10.1753 i Brevik kirke,[19] d. 1753 i Brevik, gravlagt 30.11.1753 på Brevik kirkegård.[20]

            

             Søren Olsens barn navnl. Mari

             baaren af Askier Gundersdatter, assist: Gunild Halvorsdatter, mandfaddere: Abraham Ørestved, Lars Eggertsen

            

             Gravlagt som "Søren Olsens barn navnl. Mari 1 maaned gl.".

            

 

       E.   Anne Sørensdatter, f. 1756 i Brevik, døpt 12.12.1756 i Brevik kirke.[21]

            

             Søren Olsen Hukens barn navnl. Anne

             baaren af Lars Eggertsens k., assist: Margrethe Nielsdatter, mandfaddere: Joen Jensen Skrædder, Friderik Snedker

            

             Hun nevnes i skifte etter sin onkel Hans Olsen i 1777.

 

 

      

II.   Henrik Olsen, f. 1729 på Døvik i Eidanger,[22] døpt 13.02.1729 i Eidanger kirke,[23] d. 1729 på Døvik i Eidanger,[24] gravlagt 16.03.1729 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Olle Hendrichsen og Ragnill Thorchelsdatters søn Hendrich

       Faddere: baaren af Anne Rejersdatter Slevolden, Kirsten Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Jan Hansen Lillegaarden.

      

       Gravlegges som "Olle Hendrichsøn Døvigens lille søn Hendrich 4 uger 4 dager".

 

 

 

III. Anne Olsdatter, f. 1730 på Døvik i Eidanger,[26] døpt 06.08.1730 i Eidanger kirke,[27] d. 1731 på Døvik i Eidanger,[28] gravlagt 20.01.1731 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Olle Hendrichsen Døvigen og Ragnill Thorchelsdatters datter Anne

       Faddere: baaren af Anne Nielsdatter Lunde, Karj Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Hans Hansen Traaholt.

      

       Gravlagt som "Olle Hendrichsøn Døvigs lille datter Anne 25 uger".

 

 

 

IV. Anne Olsdatter, f. 1731 på Døvik i Eidanger,[30] døpt 26.12.1731 i Eidanger kirke,[31] d. 1734 i Eidanger,[32] gravlagt 28.11.1734 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Olle Hendrichsen Døvig og Rangnil Torchelsdatters datter Anne

       Faddere: baaren af Giørrand Torchelsdatter Hasseler, Kirstj Torchelsdatter Hasseler, mandfaddere: Ingvold Arnesen, Christen Nielsen Døvig.

      

       Gravlegges som "Olle Hendrichsen og Ragnild Torchilsdatters ægte Barn Anna 2 aar 10 maaneder".

 

 

 

V.   Hans Olsen, f. 1734 på Døvik i Eidanger,[34] døpt 07.11.1734 i Eidanger kirke,[35] d. ca 1777 i Brevik.

      

       Olle Hendrichsen Døevig og Rangnild Torchilsdatters søn Hans          

       Faddere: baaren af Giørild Torchildsdatter Hasler, Karen Torchildsdatter Hasler, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Hans Hansen Traaholt.

      

       Det er nok han det er skifte etter i Brevik i 1777:

      

       1777 10/6           Protokoll 9 fol. 535

       Hans Olsen +      g. Kisten Olsdtr.

       Brevik

                   Avdødes broderbarn:

                   1.  Inger Sørensdtr., 20 år

                   2.  Anne Sørensdtr., 16 år

       Brt. 43 - 1 - 6

       Boets utg. 104 - 2 - 22

       Gjelden overstiger formuen med 61 - 1 - 18

 

      

       Han giftet seg med Kirsten Olsdatter, f. ca 1740,[36] d. 1810 i Brevik, gravlagt 02.10.1810 på Brevik kirkegård.[37]

      

       Kirsten:

       Det var nok hun som var bosatt i denne familien i Brevik i 1782.

Brevik 1782:
Nr.115
Søren Sorensen - 1 kone - 1 barn - Andre bosatte: Hans Olsens Enke, Knud Olsens Enke 

 

       Trolig gravlagt som "Enken Kirsten Olsdatter 70 aar".

 

 

      

VI. Erik Olsen, f. 1737 i Eidanger,[38] døpt 03.03.1737 i Eidanger kirke.[39]

      

       Ole Henrichsen og Ragnild Torkildsdatters søn Erich

       Faddere: baaren af Anders Landers kone Anne Nielsdatter, Karen Torkildsdatter Hasler, mandfaddere: Erland Vaateclev og Hans Hansen Traaholt.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[24]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[28]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[29]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[32]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 19.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 19.

[36]  Alder ved død.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 36.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 36.