| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |

 


 

 

Hasler Gnr. 1 Bnr. 8

Hasler nevnes som husmansplass under Lillegården på 1700 tallet.

 

 

Hasler er nabogård med Rønningen og Døvik. Den ligger ved Eidangerfjorden og vest for Hasler ligger Olavsberget.

 

Litt fakta om gården Hasler

 

 

I Fogdens manntall av 1664 nevnes som oppsitter på Hasler en ”Lars 20 aar” med sønnene ”Jens 20 aar og Nils 23 aar”.

 

 

Fam.1

 

Bosatt her til ca 1716.

 

Elias Jonsen nevnes på Hasler i sjølegden 1706. Han har i alle fall bodd på Hasler i 1716 da hans kone døde der dette året. 

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her til ca 1740

 

Torkild Sørensen f. ca.1669 nevnes også på Hasler i sjølegden 1706. Det må ha bodd to familier der på den tiden. Han kom fra Flogstad og var gift med Maren Andersdatter ca.1667 trolig fra Tråholt. Han døde på Hasler i 1740 og hun i 1741.

 

Barn:

Ragnhild Torkildsdatter f. ca.1690 d. 1764

Gjøran Torkildsdatter f. ca.1696 d. 1762

Anne Torkildsdatter f. ca.1700 d. 1774

Karen Torkildsdatter f. ca.1705 d. 1754

Kirsten Torkildsdatter f. ca.1714 d. 1772

Maren Torkildsdatter f. 1714 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1744 til ca 1775

 

Kirsten Torkildsdatter f. ca.1714 ble gift med Rasmus Olsen f. 1716 på Linna i Bamble overtok bruken av Hasler etter hennes foreldre. Da hadde giftet seg i 1742 i Brevik og Kirsten bodde på Hasler til hun døde i 1772. Rasmus døde på Nordre Lunde i 1800.

 

Barn:

Ole Rasmussen f. 1743 d. 1797

Maren Rasmusdatter f. 1744 d. 1784

Karen Rasmusdatter f. 1747 d. 1804

Torkild Rasmussen f. 1749 d. 1795

Anders Rasmussen f. 1753 d. 1754

Peder Rasmussen f. 1756 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1775 til 1803

 

Datteren til Rasmus Olsen over her, Maren Rasmusdatter f. 1744, giftet seg i 1768 med Nils Jacobsen f. 1741 på Kvestad. Nils og Maren døpte et barn på Rørarød i 1771, men fra 1775 døpte de barn boende på Hasler. De har nok flyttet dit kort etter at Rasmus Olsen ble enkemann i 1772.

 

Maren Rasmusdatter døde på Hasler i 1784 og Nils forlovet seg i juni 1785 med Ingeborg Evensdatter f. ca 1747. De døpte at barn i august 1785 og hans forlovede Ingeborg døde i september 1785, uten at de rakk og gifte seg.

 

Nils Jacobsen giftet seg så igjen med enken etter Anders Paulsen Lille Døvig f. 1713 d. 1743, Marte Madsdatter f. 1749. De døde begge på Hasler. Marte i 1813 og Nils i 1814.

 

De er bosatt på Hasler i 1801. Hasler er da nevnt som en husmannsplass under Lillegården.

 

Barn med Maren Rasmusdatter:

Jacob Nilsen f. 1771 d. 1821

Kirsten Nilsdatter f. 1775 d. 1775

Kirsten Nilsdatter f. 1776

Åste Nilsdatter f. 1780 d. 1835

Rasmus Nilsen f. 1783 d. 1849

 

Barn med Ingeborg Evensdatter:

Maren Nilsdatter f. 1785 d. 1785

 

Barn med Marte Madsdatter:

Maren Nilsdatter f. 1788

Lars Nilsen f. 1789 d. 1849

Birthe Nilsdatter f. 1791

Anders Nilsen f. 1793 d. 1793

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1803 til han døde i 1809

 

Sønn av tidligere bruker Rasmus Olsen f. 1716, Peder Rasmussen f. 1756, ble den neste en finner på Hasler. Han fikk skjøte på haldelen av bruket i 1803 for 399 rdlr. og ble således både bruker og eier. Selgeren var lensmann Hans Abrahamsens enke, Inger Nilsdatter. Peder Rasmussen hadde i 1775 giftet seg med Kirsti Larsdatter f. 1763 på Viersdalen. Han hadde vært husmann på Hegna under Nordre Lunde før han kom til Hasler.

 

Peder Rasmusen døde på Hasler i 1809 og enken etter han, Kirsti Larsdatter, først i 1833.

 

Barn:

Kirsten Pedersdatter f. 1785 d. 1786

Kirsten Pedersdatter f. 1787 d. 1807

Lars Pedersen f. 1789 d. 1807

Anders Pedersen f. 1791 d. 1872

Rasmus Pedersen f. 1793 d. 1793

Anne Pedersdatter f. 1794 d. 1855

Rasmus Pedersen f. 1797 d. 1807

Jacob Pedersen f. 1799 d. 1799

Maren Marie Pedersdatter f. 1802

Karen Kirstine Pedersdatter f. 1805

Kirsten Pedersdatter f. 1808 d. 1845

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her i 1804

 

Rasmus Nilsen f. 1783, sønn av Nils Jacobsen Hasler f. 1741 og Maren Rasmusdatter f. 1744, ble gift i 1804 med Maren Gundersdatter f. 1777 på Gunneklev. De døpte et barn i 1804 bosatt på Hasler. De nevnes siden som husmann på Plassen 1 under Herøya.

 

Se Herøya

 

 

Bosatt her fra ca 1806 til ca 1809

 

Poul Andersen f. 1780 var sønn av Marthe Madsdatter og Anders Poulsen. Marthe giftet seg som nevnt over her, som enke, med Nils Jacobsen og var bosatt her på Hasler. Poul Andersen gifte seg i 1805 med Birthe Marie Kristoffersdatter f. 1779 på Bua i Brunlanes. De døper barn bosatt på Hasler i 1806 og 1809 før de fyttet til Pålsplassen under Auen og bosatte seg der.

 

Se Auen

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Hasler:

 

Gjøran Torkildsdatter f. ca 1696 ble skrevet som Gjøran Hasler da hun gravla et barn i 1742. Hun hadde da vært gift med Peder Hansen og de nevnes på Halvarp.

 

 

Fam.6

 

Maren Christine Tommasdatter f. ca 1760 ble konfirmert i 1776 bosatt på Hasler. Hun var nok et uekte barn av Tommas Rasmussen og Marthe Jacobsdatter født 1758 i Brevik.

 

 

Fam.7

 

Nils Isaksen f. ca 1740 døde på Hasler i 1814.