| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

Paul Andersen f. 1780 og Birthe Maria Kristoffersdatter f. 1779 sin familie

 

 

 

Poul Andersen, f. 1780 på Døvik i Eidanger,[1] døpt 20.08.1780 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke.[3] 

Han var sønn av Anders Paulsen Lille Døvik u/Tråholt.

 

Anders Povelsen Døwig og k. Marta Madsdtr. - Povel

Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Anne Siwersdtr. fra Porsgrund 3. Søren Olsen Waller ibid 4. Hans Hansen ibid 5. Peder Hasler.

 

Konfirmert som "Povel Andersen Hasler 16".

 

Han var bosatt hos moren på Hasler under Lillegården i 1801 som "Povel Andersen, Hendes sønner, 20 år, Enroull. matros".

 

Han giftet seg i 1805.

 

Copul. 07.11.1805 i Eid.

Ungkarl Povel Andersen Hasler og pigen Berthe Maria Christophersdatter Auen.

Caut: Jacob Hansen Døvig og Nils Jacobsen Hasler.

 

De ble nevnt på Hasler, men ble siden bosatt på Pålsplassen under Auen.

 

Konen døde som enke i 1840, men jeg har ikke funnet Poul gravlagt.

 

 

Gift 07.11.1805 i Eidanger kirke,[4] med Birthe Maria Kristoffersdatter, f. 1779 på Bua i Brunlanes,[5] (datter av Kristoffer Kristensen og Mari Halvorsdatter), døpt 06.05.1779 i Brunlanes,[6] d. 03.04.1840 på Auen i Eidanger,[7] gravlagt 10.04.1840 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Birthe:

Faddere: Ingebor Johnsdatter Mørje, Sara Jensdatter Leerungen, Lars Christensen Heller, Gunder Jacobsen Eidanger og Hans Simensen Wrang.

 

Bosatt hos Anders Jacobsen på Auen i 1801 som "Berthe Marie Christoffersdtr., Tjenestepige, 20 år, Ugift".

 

Gravlagt som "Birthe Marie Christoffersdatter 63 år - Huusmandsenke - Auen".

 

 

 

 

I.    Marthe Marie Paulsdatter, f. 1806 på Hasler i Eidanger,[9] døpt 17.08.1806 i Eidanger kirke,[10] d. 04.08.1889 på Røra i Eidanger,[11] gravlagt 07.08.1889 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

       Povel Andersen Hasler og Berthe Marie Christoffersdatter - Marthe Marie

       Faddere: Kirsten Larsdtr. Hasler, Berthe Nilsdtr. ibid, Nils Jacobsen ibid, Ole Andersen ibid, Lars Pedersen ibid.

 

       Hun ble mor til et uekte barn i 1827.

 

       Copul. 02.07.1830 i Eid.

       Enkemann Erik Adolfsen 30 år dagarbeider

       Tjenestepige Marthe Marie Paulsdatter Auen 24 år

      

       Hun ble gravlagt som fattiglem.

 

 

       Forhold til Nils Hansen, født omkring 1800.

      

       Nils:

       Han kom fra Hauen i Brunlanes.

 

      

       Gift 02.07.1830 på Eidanger kirkegård,[13],[14] med Erich Adolphsen, f. 1800 på Elven u/Røra i Eidanger,[15],[16] (sønn av Gustav Adolph Jonasen og Malene Olsdatter), døpt 24.08.1800 på Eidanger kirkegård,[17] d. 23.07.1880 på Røra i Eidanger,[18],[19] d. 28.07.1880 på Eidanger kirkegård.[20] 

 

       Erich:

       Gustav Adolph Jonasen Elven og Malene Olsdatter - Erich

       Faddere: Gunnild Olsdatter Herregaardstranden, Anne Pedersdatter Røra, Nils Hansen ibid, Iver Knudsen Stammeland, Anders Isachsen Elven.

      

       Han var enkemann etter Gunnild Jensdatter som døde på Elen u/Røra i 1829.

      

       Bosatt som husmann på Elven u/Røra i Eidanger.

 

       Han ble gravlagt som fattiglem.

 

 

       Barn:

 

        A.    Nils Nilsen, (sønn av Nils Hansen og Marthe Marie Poulsdatter) født 28.05.1827 på Torp i Brunlanes, døpt 24.06.1827 i Berg kirke i Brunlanes,[i] død 29.01.1828 på Auen i Eidanger, gravlagt 10.02.1828 på Eidanger kirkegård.[ii]

              

               Gravlagt som "Nils Nilsen, pigen Marthe Marie Povelsdatter Auens uægte barn ½ aar, barnet født paa Thanum, barnefaderen ungk. Nils Hansen Hauen fra Thanum".

              

 

 

        B.    Paul Erichsen, (sønn av Erich Adolphsen og Marthe Marie Poulsdatter) født 13.10.1830 på Elven u/Røra i Eidanger, døpt 31.10.1830 i Eidanger kirke.[iii]

              

               Paul - Foreldre: Erik Adolfsen og Marthe Marie Paulsdatter Elven, inderster

              

               Bosatt på Vissevåg under Røra.

 

              

               Gift 1857, med Gunild Andrea Larsdatter, født 1836,[iv] (datter av Lars Jensen og Gunild Hansdatter).

              

               Gunild:

               Hennes foreldre nevnes på plassen Solvik under Bjønnes i Eidanger.

 

 

              

        C.    Gunhild Marie Erichsdatter, (datter av Erich Adolphsen og Marthe Marie Poulsdatter) født 1834.

              

               Bosatt på Vissesåg under Røra.

 

              

               Gift 1854,[v] med Lars Christensen, født 04.06.1820 på Halvarp i Eidanger,[vi] (sønn av Christen Hansen og Margrethe Andersdatter), døpt 16.07.1820 i Eidanger kirke,14 død 1895.17

              

               Lars:

               Lars - Foreldre: Christen Hansen Halvarp og Margrethe Andersdatter, inderster

              

       

              

        D.    Anne Mathea Erichsdatter, (datter av Erich Adolphsen og Marthe Marie Poulsdatter) født 1838.7

 

 

 

        E.    Anders Erichsen, (sønn av Erich Adolphsen og Marthe Marie Poulsdatter) født 1843.7

              

               Bosatt på Rørarød.

 

              

               Gift 1869,7 med Anne Cecilie Olsdatter, født 1848,7 (datter av Ole Andersen og Maren Sophie Hansdatter).

              

               Anne:

               Hennes far var sagmester på Røra.

 

 

      

II.   Anders Poulsen, f. 24.09.1809 på Hasler i Eidanger,[21] døpt 15.10.1809 i Eidanger kirke.[22] 

 

       Povel Andersen Hasler og Berthe Maria Kristoffersdatter - Anders

       Faddere: Aase Nilsdtr. Døvig, Maren Qvæstad, Niels Hasler, Ola Hasler.

 

 

 

III. Christine Poulsdatter, f. 12.11.1812 på Auen i Eidanger, døpt 13.12.1812 i Brevik kirke.[23] 

 

       Poul Andersen Ouen og Birthe Marie Christoffersdatter - Christine     

       Faddere: Marie Pedersd, Birte Nielsd, Jens Ouen, Ole Hasler.

 

 

 

IV. Maren Poulsdatter, f. 15.10.1815 på Auen i Eidanger,[24] døpt 05.11.1815 i Eidanger kirke.[25] 

 

       Faddere: Kirsti Hasler, Birthe ..?, Lars Hasler, Ole Hasler, Lars Traaholt.

 

 

 

V.   Nils Paulsen, f. 19.09.1819 på Auen i Eidanger,[26] døpt 14.11.1819 i Brevik kirke.[27] 

 

       Faddere: Husmandskone Birthe Nielsdatter fra Næset, pigen Birthe ..ichelsdatter fra Auen, John Hansen Auen, Anders Andersen Auen, Jacob Jensen Auen.

 

 

 

VI. Oline Poulsdatter, f. 10.11.1822 på Auen i Eidanger,[28] døpt 26.12.1822 i Brevik kirke.[29] 

 

        Faddere: Kone Mari Larsdatter, pige Kirstine Gundersdatter, John Hansen, Lars Christophersen, Jacob Jensen alle af Eidanger.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[4]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen

[5]  Informasjon gitt av Per Stian Kjendal.

[6]  Informasjon gitt av Per Stian Kjendal.

[7]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[8]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 191.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 205.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 174.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 174.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 6.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 6.

[26]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 1 1814-1846, skannet av digitalarkivet, side 24.

[27]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 1 1814-1846, skannet av digitalarkivet, side 24.

[28]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 1 1814-1846, skannet av digitalarkivet, side 46.

[29]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 1 1814-1846, skannet av digitalarkivet, side 46.[i]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 222.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 540.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 757.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.