| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HÅØYA/AUEN |


 

 

 

Svend Christensen f. ca 1695 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Michelsdatter f. ca 1691 og 2. gang med ei vi ikke har navnet på)

 

 

 

Svend Christensen, f. ca 1695,[1] d. 1750 i Brevik, gravlagt 31.05.1750 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han giftet seg i 1721.

 

Copul. 12/1-1721 i Eid.

Svend Christenssøn med Anna Michelsd. Haaøen.

 

Bosatt på Håøya ifølge sjeleregisteret 1725:

En Mand ved gaarden opbygget et lidet huus inden gaardens eje, Svenche Christensøn gl. 30 aar er Soldat, gift med Anne Michelsdatter gl. 34 aar, har en Søn, Axel Svenchesøn gl. 3 aar. Ingen ting kan fødes paa pladsen.

 

Det er nok han som har giftet seg igjen og gravlegger et dødfødt barn i Brevik i 1745 som Svend Håøya.

 

Ei Birthe Christensdatter f. ca 1713 giftet seg i Brevik i 1747 som «Birthe Christensd. Haaøen». Hun kan jo ha vært en søster av Svend Christensen?

 

Kan denne karen fra Auen i 1725 være samme mann? Eller er det to med samme navn og alder? Ut fra dette var det jo to.

 

Oven (Auen.) 1725:

Een Huusmand Svend Christensøn gl. 30 aar iche har tient Kongen, Anses som udøgtig.

 

Gravlagt som "Sven Hoøen, kone og barn (Det ser ut til å stå komma etter Hoøen og ikke "s" så det var trolig både han og konen som ble gravlagt. Dette er noe usikkert, men det var vel alle tre som gravlegges. JO).

 

 

(1) Gift 12.01.1721 i Eidanger kirke,[3] med Anne Michelsdatter, f. ca 1691 (datter av Michel Alfsen og Karen Thomasdatter), d. 1743 på Håøya i Eidanger, gravlagt 16.01.1743 på Brevik kirkegård.[4]

 

Anne:

Hun kom fra Håøya. Hun fikk to uekte barn før hun giftet seg i 1721.

 

Gravlagt som "Svend Hoøens kone".

 

 

(2) Han giftet seg med Svend Christensens 2. kone, f. omkring 1710, d. 1750 i Brevik, gravlagt 31.05.1750 på Brevik kirkegård.[5]

 

Hans 2. kone:

Gravlagt som "Sven Hoøen, kone og barn (Det ser ut til å stå komma etter Hoøen og ikke "s" så det var trolig både han og konen som ble gravlagt. Dette er noe usikkert, men det var vel alle tre som gravlegges. JO).

 

 

 

I.    Aksel Svendsen, (datter av Svend Christensen og Anne Michelsdatter) f. 1721 i Brevik,[6] døpt 15.10.1721 i Brevik kirke.[7]

      

       Svend Christensen og Anne Michelsdatter ægte barn Navnl. Axel

       baaren Eli Michel HaaØens, assist: Marj Knud Persens, Anne Jensdatter, mandfaddere: Haldvord Pedersen, Abraham Biønnes.

 

 

 

II.   Jon Svendsen, (sønn av Svend Christensen og Anne Michelsdatter) f. 1725 på Håøya i Eidanger,[8] døpt 13.05.1725 på Brevik kirke,[9] d. 1725 i Eidanger,[10] gravlagt 23.12.1725 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Sven Christensen Hoøens Dr.b. Joen

       baaren af Ole Michelsens Hoøens k., Kirsti Joensdatter t. Halvor, mandfaddere: Niels Andersen Vrangesund, Knud Oven, Jacob Annonsen

      

       Han gravlegges som "Svend Christensøns lille sønn Joen 6 maaneder 7 uger".

      

 

 

III. Arve Svendsen, (sønn av Svend Christensen og Anne Michelsdatter) f. 1727 på Håøya i Eidanger, døpt 11.05.1727 i Brevik kirke.[12]

      

       Sven Hoøens dr.b. Arve

       baaren af Michel Hoøens K., Mari Thorbiørnsdatter, mandfaddere: Niels Vrangesund, Amun Hansen paa Øen, Johannes Birchøen.

 

 

 

IV. NN Svendsen, (sønn av Svend Christensen og Svend Christensens 2. kone) f. 1745 på Håøya i Eidanger, d. 1745 på Håøya i Eidanger, gravlagt 03.10.1745 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Sven Hoøens Dødfød barn".

 

 

 

V.   Jacob Svendsen, (sønn av Svend Christensen og Svend Christensens 2. kone) f. 1746 på Håøya i Eidanger, døpt 21.09.1746 i Brevik kirke,[14] d. 1746 på Håøya i Eidanger, gravlagt 01.11.1746 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Svend Hoøens Drbarn Jacob

       baaren af Maren Johansdatter, Lisbeth Andersdatter, mandfaddere: Hans Smed, Jacob Strømtangen

      

       Gravlagt som "Svend Hoøens Drbarn".

 

 

 

VI. NN Svendsdatter, (datter av Svend Christensen og Svend Christensens 2. kone) f. ca 1747 på Håøya i Eidanger, d. 1747 på Håøya i Eidanger, gravlagt 15.09.1747 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Gravlagt som "Svend Hoøens Pigebarn".

 

 

 

VII. Christence Svendsdatter, (datter av Svend Christensen og Svend Christensens 2. kone) f. 1748 på Håøya i Eidanger, døpt 01.01.1749 i Brevik kirke,[17] d. 1749 på Håøya i Eidanger, gravlagt 08.06.1749 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Sven Hoøens Pigebr. Christence

       baaren af Maren Søren Henrichsens, Agnethe Johansdatter, mandfaddere: Ole Knudsen, Jacob Eggertsen

      

       Trolig gravlagt som "Svend Hoøens Pigebr.".

 

 

 

VIII. NN Svendsen, (Barn av Svend Christensen og Svend Christensens 2. kone) f. 1750 på Håøya i Eidanger, d. 1750 på Håøya i Eidanger, gravlagt 31.05.1750 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Gravlagt som "Sven Hoøen, kone og barn (Det ser ut til å stå komma etter Hoøen og ikke "s" så det var trolig både han og konen som ble gravlagt. Dette er noe usikkert, men det var vel alle tre som gravlegges.JO).

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.