| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKØYA |


 

 

 

Hans Jacobsen f. 1729 sin familie (Hans giftet seg 1. gang med Else Marie Arnesdatter f. 1734 og 2. gang med Margrethe Nilsdatter f. 1744)

 

 

Hans Jacobsen, f. 1729 på Bjørkøya i Eidanger,[1] døpt 29.09.1729 i Brevik kirke,[2] d. 1786 på Bjørkøya i Eidanger,[3] gravlagt 04.12.1786 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Jacob Amundsen Bjørkøya.

 

Jacob Birchøens Dr.b. Hans

baaren af Mad'me Else Peder Hansens, Maren Scaverager, mandfaddere: Amun Scaverager, Wettlew, Christen Leerstang

 

Han giftet seg 1. gang i 1763.

 

Brevik: trolovet 15.03.1763, viet 10.11.1763

Enroullered matros Hans Jacobsen (Jacob Hansen) og pige Else Maria Arnesdatter.

Caut.: Jacob Pedersen Birkøen, Jørgen Olsen Biønnæs.

Merknad: Brudgommens navn ulikt skrevet, men utfra barnedåp

og begravelse fra kirkeboka er Hans Jacobsen (Birkøen) det rette.

 

Brevik 1770:
19.
Hans Jacobsen Birchøen, 40 aar, født i Eidanger

 

Han giftet seg 2. gang i 1771.

 

Brevik: trolovet 29.01.1771, viet 12.11.1771

Enkemand og Matros Hans Jacobsen og pigen Margrete Nilsdatter

Caut.: Ole Hansen Holm og Lars Nilsen.

 

Han stod som Bjørkøya da de døpte barn, men trolig bodde de i Brevik. Han kan tidvis ha bodd på Bjørkøya. Skifte var på Bjørkøya.

 

De nevnes i Brevik i 1782.
Nr.13
Hans Birkøen - 1 kone - 3 barn - Andre bosatte: Mari Jensdatter 

 

Gravlagt som "Hans Jacobs. Birkøe 56 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 210        

17.3.1787 - Bjørkøen i Eidanger ved Brevik

       Hans Jacobsen død, g. Margrethe Nilsdtr.

       Barn:

1.    Jacob Hansen 15 år.

2.    Nils Hansen 13 år.

3.    Cornelius Hansen 5 år.

       Morbror: Lars Nilsen Brevik.

Sterbohus: 50 rd.

Brutto: 57-3-4.

Netto: 33-2-4.

 

 

(1) Gift 10.11.1763 i Brevik kirke,[5] med Else Marie Arnesdatter, f. 1734 i Brevik (datter av Arne Amundsen og Mari Pedersdatter), døpt 10.10.1734 i Brevik kirke,[6] d. 1765 i Brevik, gravlagt 04.10.1765 på Brevik kirkegård.[7]

 

Else:

Arne Amundsen P.b. Else Marie

baaren af Mad'me Grubes, Demoi'selle Maren Hansdatter, mandfaddere: Mons Zuur, Rasmus Rasmusen, Jens Bachsaas

 

Brevik 1762:

Nr 116

Mand og hustru: Arne Amundsens Datter Else Maria

De uformuende: Arne Amundsen og kone, gamle folk som ej kan maae at betale

 

Gravlagt som "Hans Jacobsen Birchøens kone Else Marie Arnesdatter 31 aar".

 

1765 18/11     Protokoll 6b fol. 586b

Brevik

Else Maria Arnesdtr. +  g. Hans Jacobsen

            Barn:

            1.  Elias Hansen

Brt. 90 - 1 - 11

Nt. 85 - 0 - 19

 

 

 

(2) Gift 12.11.1771 i Brevik kirke,[8],[9] med[10] Margrethe Nilsdatter, f. 1744 i Brevik,[11] (datter av Nils Larsen og Kirstine Larsdatter), døpt 20.09.1744 i Brevik kirke,[12] konfirmert 13.04.1760 i Brevik kirke,[13] d. 1830.[14]

 

Margrethe:

Niels Larsen Pigebr. Magrethe

baaren af Maren Erich Andersens, Malene Baltzarsdatter, mandfaddere: Simon Johansen, Søren Eegh, Joen Skomager

 

Konfirmert som "16. Margrethe Nielsdatter".

 

Brevik 1762

Nr 38

Mand og hustru: Niels Olsen Snedker og konen

Drenger over 12 aar: Per Isaksen

Piiger over 12 aar: Margrethe Nielsdatter

 

Bosatt i Brevik som enke i 1801.

 

Brevik 1801:
Nr.139
Magrethe Nielsdtr - Moder - 58 aar - Enke efter 1te ægteskab - Husejer, gaaer i dagleje 
Niels Hansen - Hendes sønner - 27 aar - Ugivt - Udcom. matros 
Cornelius Hansen - Hendes sønner - 19 aar - Ugivt - Udcom. matros 

 

 

 

I.    Elias Hansen, (sønn av Hans Jacobsen og Else Marie Arnesdatter) f. 1765 i Brevik, døpt 29.09.1765 i Brevik kirke,[15] d. 1766 i Brevik, gravlagt 13.02.1766 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Hans Birkøen og Else Marie Arnesdatter - Elias

       Faddere: Lars Blegebacchens kone Ane Jacobsd, Ane Christensd Leerstang, Jørgen Olsøn Biønnæs, Hans Povelsøn, Ole Christensøn Leerstang

      

       Gravlagt som "Hans Jacobssøn Birkøens Db Elias 17 uger".

 

 

 

II.   Jacob Hansen, (sønn av Hans Jacobsen og Margrethe Nilsdatter) f. 1772 i Brevik, døpt 27.05.1772 i Brevik kirke.[17]

      

       Hans Jacobson og Margrete Nilsdatter - Jacob               

       Faddere: Francisca Georgine Holm, Mette Jensd, Visiteur Theigler, Daniel Scheebs

      

      

       (1) Forlovet 26.05.1796 i Brevik,[i] gift 1796, Kirsten Sivertsdatter, f. 1771 i Brevik (datter av Sivert Jacobsen og Marthe Olsdatter), døpt 06.09.1771 i Brevik kirke,[18] konfirmert 23.04.1786 i Brevik kirke,[19] d. 1803 i Brevik, gravlagt 30.07.1803 på Brevik kirkegård.[20]

      

        

       (2) Gift 19.11.1805 i Brevik kirke,[ii] med Gunild Margrethe Andersdatter, født 1778 på Bratsbergkleiva i Gjerpen (datter av Anders Jonsen og Anne Halvorsdatter), døpt 26.12.1778 i Gjerpen.[iii]

 

       Gunild:

       Anders Jonsens pb. Gunhild Margrethe fra BradsbergKleven

       Faddere: Anders Jensens kone, Marthe Eriksdtr., Isak Børgersen, Thomes Thomesen, Anders Olsen.

      

       Hun var i 1801 i tjeneste hos enken Christine Brunn i Vestre Porsgrunn sammen med søsteren Gunhild Margrethe:

       Kirsti Andersdtr. - Tienestepiiger - 34 aar - Ugivt

       Gunild Andersdtr. - Tienestepiiger - 23 - Ugivt

      

       De ble begge gift og bosatt i Brevik.

      

       Hun hadde en bror John Andersen f. 1774 som nok var fadderen Johan Andersen i 1811. Søsteren Kirsten Andersdatter f. 1766 var nok fadderen Kirsten Andersdatter i 1806.

 

       Se Brevik 1801

 

      

 

 

III. Nils Hansen, (sønn av Hans Jacobsen og Margrethe Nilsdatter) f. 1775 i Brevik,[21] døpt 18.04.1775 i Brevik kirke.[22]

      

       Hans Birkøen og Margrete Nilsdatter - Nils                   

       Faddere: Peder Nilsons kone Ragne Nilsd, Sara Nilsd, Abraham Biønnæs, Jacob Birkøen, Jacob Nilson

      

       Bosatt hos moren i Brevik i 1801 "Niels Hansen, Hendes sønner, 27 aar, Ugivt, Udcom. matros".

 

 

 

IV. Cornelius Hansen, (sønn av Hans Jacobsen og Margrethe Nilsdatter) f. 1782 i Brevik,[23] døpt 13.01.1782 i Brevik kirke,[24] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,[25] d. 1872.[26]

      

       Hans Jacobson Birkøe og Margrete Nilsdatter - Cornelius                     

       Faddere: Jacob Nilsons kone Anne Mogensd, Cicel Isacsd, Peder Nilson, Lars Hanson, Ole Leerstang

      

       Konfirmert som "Cornelius Hansen 17 aar".

      

       Bosatt hos moren i Brevik i 1801"Cornelius Hansen, Hendes sønner, 19 aar, Ugivt, Udcom. matros".

      

       Han var bosatt i Brevik, og deltok i slaget på Kjøbenhavns red og ved byens bombardement. (Schilbred skriver mye om dette i Brevik historie bind 2)

 

      

       Gift 01.08.1810 i Brevik kirke,[27] med Dorthea Christensdatter, f. 1783 på Vestre Porsgrunn (datter av Christen Sørensen og Anne Kirstine Nilsdatter), døpt 13.01.1783 i Vestre Porsgrunn kirke,[28] konfirmert 22.04.1798 i Brevik kirke.[29]

      

       Se Brevik etter 1801

      

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34a.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[8]  Skifte etter Jacob Nilsen Brevik 1788.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[15]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[21]  Skifte etter faren.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[23]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[26]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[28]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[iii]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"