| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKØYA |

 


 

 

Jacob Johansen f. ca 1658 og Johanne Erichsdatter f. ca 1663 sin familie

 

 

 

 

Jacob Johansen, f. ca 1658,[1] d. 1722 på Bjørkøya i Eidanger,[2],[3] gravlagt 11.10.1722 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Jacob Johansen var tidlig på 1700 tallet bosatt på Bjørkøya i Eidanger med hustru og 2 barn.

 

Han ble nevnt der i sjølegden i 1706. Han stod da som oppsitter, 50 år og gift. Han ble nevnt med sønnene Erich på 11 år og Johannes på 8 uker.

 

De var leilendinger, men ble selveiere i 1721. Datter av Jørgen Riber, Maren Jørgensdatter, solgte i 1721 1 1/2 hud i gården til Jacob Johanesen som på den tiden var oppsitter. Dette ble det protestert mot av hennes sønn, Hans Halvorsen Eik. Han ville innløse Bjørkøya og stevnet Jacob Johannesen. Det endte med at Jacob ble værende eier av gården. 

 

Bjørkøya i 1725:

Bierchøen

Skylder 2 huder, Er Postgaard udreeder ingen Soldat, Bruges af Enchen Johanne Erichsdatter gl. 60 aar, har en Søn Johannes Jacobsøn gl. 20 aar, ingen flere folch paa gaarden.

Til gaarden er ingen Skov, uden til huushielp, brendeved og gierdefang.

 

Han gravlegges som "Jakob Johannissøn Birch Øen 64 aar".

 

 

Gift[5] med Johanne Erichsdatter, f. ca 1663,[6] d. 1739 på Bjørkøya i Eidanger,[7] gravlagt 13.05.1739 på Brevik kirkegård.[8]

 

Johanne:

Sjømilitære i Eidanger 1726:
Bjørkøya 2 huder, postgaard 
Brukes av:-  Enchen Johanna Erichsdatter som har 3 sønner, Erich Jacobsen 32 aar bor i Brevik, Johannes Jacobsen 32 aar bor paa gaarden

 

Hun solgte i 1727 som  til Peder Hansen i Brevik for 136 rd. Hun døde bosatt på Bjørkøya så hun har nok bodd der videre:

Anno 31.03.1727 – Derefter lest Johanne Ericksdatter, Sal. Jacob Johannesen Birchøens enke, skiøde paa 1 ½ hud udj gaarden Borchøen med bøxel over 2 huder til Sr. Peder Hansen i Brevig mod 136 rd.., dat. Brevig 12. marts 1727. 

 

Hun gravlegges som "Johanne Birchøen 76 aar".

 

 

 

I.    Isach Jacobsen, f. ca 1686.[9]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Isach Jacobsen Birchøen  født i Eidanger og bosatt paa Kleven, innrullert 8. mai 1704".

      

       Isach Jacobsen ble nevnt som tjenestegutt på Bjønnes i sjølegden i 1706. Han står der som "Tienestedreng 20 år fød paa Bierchøe, ung Karl, enroulleret".

      

       Eidanger kirkebok 30/12-1707.

       Den 30. Dec. var ehn ung-karll Isaach Jacobsen her i Præstegaarden og begieret Trolofvelse for sig og sin Kieriste Karen Knudsdaatter til nestkommende Nyttaarsdag,

       Cav: Christ. Jacobsøn, Lars Arnesøn

      

       Brevik 28.05.1708: 

       brudefolk Isach Jacobsen og Karen Knudsdatter.

 

      

       Gift 28.05.1708 i Brevik kirke,[10],[11] med Karen Knudsdatter, f. ca 1680,[12] d. 1749 i Brevik, gravlagt 30.11.1749 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Karen:

       Hun nevnes henne Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

       Karen Knudsdatter gl. 45 aar, Hendis Mand har tient Kongen og er nu udenlands.

      

       Gravlagt som "Karen Knudsdatter".

 

       Se Brevik 1725

 

      

 

 

II.   Erich Jacobsen, f. ca 1694 på Bjørkøya i Eidanger,[14] d. 1740 i Brevik, gravlagt 07.08.1740 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Erich Jacobsen Birchøe 30 aar, født i Birchøe og bosatt paa Sylterøen, gift og innrullert 30. juni 1723".

      

      

       (1) Gift 07.12.1721 i Brevik kirke,[16],[17] med Anna Jacobsdatter, f. omkring 1695,[18] d. 1722 i Brevik,[19] gravlagt 03.10.1722 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Se Bjørkøya denne gården

 

      

 

 

III. Birthe Jacobsdatter, f. ca 1698,[21] d. 1725 på Bjørkøya i Eidanger,[22] gravlagt 15.07.1725 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Gravlegges som "Birthe Jacobsdatter Bircheøen 27 aar 6 maaneder".

      

      

 

IV. Johannes Jacobsen, f. 1706 på Bjørkøya i Eidanger,[24] døpt 25.04.1706 i Brevik kirke.[25]

      

       døpt Jacob Birchøens barn ved nafn Johannes

       blef baaren af Maren Jørgensdatter Riber?, assist: Mette Jensdatter, Karen Torsdatter, mandfaddere: Vincent Larsen, Arne Hansen.

      

       Brevik 06.06.1706: introdusert Jacob Bierchøens kone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 113.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[9]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[14]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[18]  Stipulert, Stipulert.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[21]  Alder ved død.

[22]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[24]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.