| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKETVET |


 

 

 

 

Hans Engebretsen f. 1716 og Anna Maria Nilsdatter Hafsund f. 1718 sin familie

 

 

 

Hans Engebretsen, f. 1716 på Bratsberg i Gjerpen,[1] døpt 12.01.1716 i Gjerpen kirke,1 d. 1756 i Gjerpen,[2] gravlagt 23.01.1756 på Gjerpen kirkegård.2

Han var sønn av Engebret Pedersen Bratsberg og Marthe Solvesdatter på Bratsberg i Gjerpen.

 

Ingebret Bratsbergs søn Hans.

Test: Simon Jørgenssøn og hans søn. Gunnar Buer. Halvor Olssøns qde, og Per Olssøns datter

 

Det ble holdt skifte etter hans far i 1742.

 

Skifte etter Ingebret Pedersen, på Bratsberg den 18/4 og 14/8-1742.
Arvingene var enken Marthe Solvesdatter og barna:
1. Hans Ingebretsen (myndig),
2. Peder 22,
3. Solve 17,
4. Nils 17,
5. Ole 13,
6. Karen Ingebretsdatter g. m. Jens Madsen i Skien, Inger 10 år.
Verge for enken var Aslak Nilsen Bratsberg.
Det er i skiftet nevnt to av barnas farbrødre: Lars Pedersen Høyset og Wetle Pedersen Høyset (begge Siljan).
Jordegods:
1: 1 hud i Buer, trolig Marthes arv siden hun er søster av Gunder Solvesen Buer.
2: Et hus på Kleiva. Trolig huset på Kleiva vi her har kalt Hus 1 hvor sønnen Peder Engebretsen bodde.
3: ”Et stuehus paa søndre side”
4: ”En løe nedenunder berget i Skotlandshagen”
5: 3 huder med bygsel over 4 1/2 hud. (Skjøte av 13/6-1729.)
Kilde: Grenland Ættehistorielag v/Reidar Ballestad.

 

Borgerskap i Skien:

Hans Engebretzen. F. på Bratsberg gård i Gjerpen. B. på negotie og kjøpmannskap 6/4 1741. - Bosatt i Porsgrunn 1743.

 

Viet i Porsgrunn i 1739:

Hans Ingebrigtsøn Bradsberg og Anne Maria Hafsund

eftter Kongl: dispensation

forlovere Gunder Buer og Ingebrigt Bradsberg

 

Engebreth Bomhoff kjøpte i 1736 2 huder i Bjørketvet av Berthel Jobsen Arveschoug. Parten gikk videre til Hans Engebretsen Bratsberg i 1741. Hans var nå eier og bruker i flere år sammen med Berthel Jobsen Arveschoug. Slik var det i matrikulen av 1747 og i 1762 drev Berthel sammen med enken etter Hans. Hans Bratsberg del av gården var den nordre delen.

 

Matrikulen 1747:

Bierchetvedt

Eiere: Eidanger presteboel 3 skind, brugeren Mr. Bertel Jobsen 2 huder, brugeren Hans Engebretsen 2 huder

Oppsittere: Mr. Bertel Jobsen og Hans Engebretsen

 

Ekstraskatten 1762

Gaardsnavn: Birketved

Eier: Selvejergods, Berthel Jobsen og Hans Bradsbergs Enke

Mand og hustru: Avlsgaard

Piiger over 12 aar: Eli Tolvsdatter

Andre husboende: Tommes Christensen i pladsen Vallerkastet

 

Han gravlegges som "Hans Bradsberg 40 aar.".

 

Hans Engebretsen og hans barn nevnes i skifte etter sin bror Nils i 1756. Nils døde ugift og da var søsken arvinger.

 

29/3/1756      NIELS ENGEBRETSSEN BRATSBERG      Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 479b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Den avdødes mor Marthe Solvesdatter.
                      -”- ---”--- søsken:
                1. Hans Engebretssen Bratsberg, død, etterlatt seg 5 barn:
                    a. Engebret Hanssen
                    b. Gunder Hanssen
                    c. Hans Hanssen
                    d. Marthe Hansdtr.
                    e. Anne Hansdtr.
                        Formynder: Farbroren Peder Ingebr. Bratsberg.

               2. Peder Engebretssen Bratsberg, myndig.
               3. Solve Engebretssen, myndig.
               4. Ole Engebretssen,   --”-- .
               5. Karen Engebretsdtr. enke.
               6. ..... Engbretsdtr. g.m. sergeant Nord.
Brt: 178 - 0 - 23
Net: 140 - 2 - 23
Jordegods: I søndre Grini eier boet 7 334/8680 skind m.b. og herl. ifølge skiftebrev dat. 14.4.1742, verd 63 - 2 - 5.
Kilde: Grenland Ættehistorielag v/Reidar Ballestad.

 

Hans ble nevnt i skifte etter broren lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

mannens bror Hans Engebretsen Bradsberg død. vært g.m. Anne Maria.

 

 

Gift 21.04.1739 i vestre Porsgrunn i Solum,[3],[4] med Anna Maria Nilsdatter Hafsund, f. 1718 i Gjerpen,[5],1 (datter av Nils Nilsen Hafsund og Tore Gundersdatter), døpt 02.07.1718 i Gjerpen kirke,1 d. 1775 i Gjerpen,2 gravlagt 20.06.1775 på Gjerpen kirkegård.2

 

Anna:

Niels Hafsunds datter Anne-Maria.

Test: Rasmus Maling. Herman Leopoldus. Niels Halvorssøn. Gunner Bu?ers qde og datter Gurj.

 

Hun er nevnt i skifte etter lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774):

mannens svigerinne Anne Maria ? enke etter Hans Engebretsen Bradsberg. en regning fra henne er dat. 'Oustad Gaard' 24.11.1768 !.

 

Hun nevnes i matrikulen av 1774 på gården Bjørketvet:

4 huder 3 skinn

Eiere:

Eidanger Prestebol 3 skinn

Peder Knudsen 1 hud 4 skinn

Ole Tue 8 skinn

Hans Bratsbergs enke 2 huder

Oppsittere:

Kjøpmann Peder Knudsen

Skipper Ole Tue

Hans Bratsberg sin enke

 

Torkil Lier skriver om Anna Maria:

Som den eneste igjenlevende av Thore Gundersdatter barn arvet hun ant. en anselig sum ved morfaren

Gunder Buers død.

Gift iflg. kongebrev 21.apr.1739 i Porsgrunn (Solum) med sin mors fetter, kjøpmann HANS ENGEBRETSEN

BRADSBERG, dpt.dom 1.Epiph.1716 i Gjerpen, -gravl. der 23.jan.1756, 40 år gl.; sønn av Engebret Pedersen

Bradsberg og Gunder Buers søster Marthe Solvesdatter Meen.

Hans Engebretsen Bradsberg fikk 6.april 1741 borgerskap til Skien på ”negotie og kjøbmandskab” som

bosatt på Osebakken. I likningen 1743 sies han å drive litt småhandel og holder 1 hest; formuen er 450

Rdlr., og derav 14 daler i skatt Både han og særlig broren Peder, var eiere av større gårdparter i Gjerpen

og Eidanger; bl.annet hadde han i 1741 kjøpt 2 huder i Bjerketvedt i Eidanger (like øst for Osebakken) av

Engebret Bomhoff. Bertel Jobsen Arveschoug hadde samtidig kjøpt de resterende 2 huder i gården, og i

en årrekke var disse to eiere og brukere av hver sin halvpart.

I 1755 solgte Hans Engebretsen sitt hus på Osebakken og kjøpte i stedet Bertel Møllers hus, Storgaten nr.

197,Osebakken, som da hadde verdi av 340 rdlr.

Bradsberg døde straks over nyttår 1756; han ble gravlagt samme dag som sin 17-årige datter Thore og

to år gl. sønn Niels Hafsund. Samtidig ble hans yngste sønn døpt i Gjerpen kirke ved navn Hans, og den

unge enke Anne Maria Hafsund må ha blitt vist stor deltagelse i denne skjebnestund.

Som enke var hun i 1762 bosatt på Osebakken med ”Børn over 12 aar: Engebret Hansen, Gunder Hansen

og Marthe Hansdatter” og tjenestedreng Rejer Andersen samt en pige. Senere tok hun opphold på sin

eiende gård Ouestad, hvor skiftet ble avholdt i 1775.

Av de 11 barn nådde 5 voksen alder.

 

Hun gravlegges som " Hans Bradsbergs enke 56 aar".

 

14/7/1775      ANNE MARIE NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 355b.

Ougestad       (vært g.m. Hans Engelbretssen Bratsberg).

               Arvinger: Hennes 5 barn:

               1. Engebret Hanssen, myndig.

               2. Gunder Hanssen,   --"-- , bor på gården.

               3. Hans Hanssen, 20 år, også heime på gården.

               4. Marthe Hansdtr. g.m. Halvor Knutssen Meen.

               5. Anne Marie Hansdtr. g.m. seiglmager Louve Knutssen i Porsgrunn.

               Formynder for Hans ble Peder Knutssen i Porsgrunn.

Brt: 1195 - 1 - 3

Net:  757 - 3 - 6

Jordegods: 4 huder skyld m.b. i Ougestad, verdsatt til 500 rdlr.

                   2 --"-- --"-- " "  også over 1 1/2 skind beneficeret gods i gd. Bierketvedt i Eidanger, verdsatt til 400 rdlr.

Fullt navn på avdøde er Anne Marie Nielsdtr. Hafsund, og hun var eneste datter og arving etter avd. Thore? Gundersdtr. Buer.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Tore Hansdatter, f. 1739 på Gjerpen,[6] døpt 16.07.1739 i Gjerpen kirke,6 d. 1756 i Gjerpen,6 d. 23.01.1756 i Gjerpen kirke.6

      

       Hans Bratsbergs (datter) Tore

       Faddere: Hans Buer, Ingebret Bratsberg, Christen Jobssøn, Gunder Buers qde., Ane K(iil?).

      

       Gravlagt som "... og dtr. Thore 17 aar.", Gravlagt sammen med sin far.

 

 

 

II.   Gunders Hansen Buer, f. 1741 i Gjerpen,6 døpt 05.03.1741 i Gjerpen kirke,6 d. 1741 i Gjerpen,6 gravlagt 08.08.1741 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Hans Bratsbergs Gunder Buer

       Faddere: Bertel Jobssøn, Søren Sparre, Per Ingebretssøn, Ingebret Bratsbergs qde. K?-----

      

       Gravlagt som "Hans Bratsbergs Guner Buer, 1/2 aar."

 

 

 

III. Inger Johanne Hansdatter, f. 1742 i Gjerpen,6 døpt 29.04.1742 i Gjerpen kirke,6 d. 1742 i Gjerpen,6 gravlagt 04.12.1742 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Hans Bratsbergs Inger Johane

       Faddere: Hans Buer, Bertel Jobssøn, Nils Klyve, Madame Kiil og datter.

      

       Gravlagt som "Hans Bratsbergs Inger Johanne, 30 uger."

 

 

 

IV. Engebret Hansen, f. 1743 i Gjerpen,6 døpt 17.09.1743 i Gjerpen kirke,6 d. 1809 på Bjerketvedt i Eidanger,[7] gravlagt 30.03.1809 på Eidanger kirkegård.7

      

       Hans Bratsbergs Inge(bret?)

       Faddere: Christian Jobssøn, Aslak ----, Guner Buers søn, Hans Buers qde. Madame Kiil(?)

      

       Han ble nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

      

      

       Gift 01.08.1776 i Gjerpen kirke,[8] med Helge Nilsdatter, født ca 1747,[9],[10] død 05.01.1826 på Bjerketvedt i Eidanger, gravlagt 14.01.1826 på Eidanger kirkegård.[11]

 

       Se Bjørketvet denne gården

 

 

      

V.   Marthe Hansdatter, f. 1745 i Gjerpen,6 døpt 05.05.1745 i Gjerpen kirke,6 d. 1803 på Meen i Gjerpen, gravlagt 14.04.1803 i Gjerpen.[12]

      

       Hans Bratsbergs Marta

       Faddere: Ole Holm, Halvor Jobssøn, Hans Buers qde - og søster.

      

       Hun bodde på Meen.

      

       Hun er nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774). Det står der at hun var gift med Peder Olsen Meen.

      

       Gravlagt som "Enken Marthe Hansdtr. Meen 58 1/12 aar".

 

      

       (1) Hun giftet seg med[13] Peder Olsen, f. 1736 på Nærum i Gjerpen,12 (sønn av Ole Isachsen og Maren Pedersdatter), d. 1772 på Meen i Gjerpen.12

 

      

       (2) Gift 08.10.1774 i Gjerpen,11 med Halvor Knudsen, f. 1735 på Gonsholt i Siljan,12 (sønn av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter), døpt 06.03.1735 i Siljan kirke,[14] konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,[15] d. 1802 på Meen i Gjerpen, gravlagt 06.08.1802 i Gjerpen.11

      

       Halvor:

       Knudt Halfvorsen Gonsholt og Helge Gullichsdatter - Halvfvor

       Faddere: baaren af Gunnild Pedersdatter Røe, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Joen Svendsen Oufvestad, Niri Gonsholt, Knudt Engelstad.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1752 som "Halvor Knudsen Gonsholt 18 aar".

      

       Han er nevnt på Gonsholt i 1782:

       Gunsholt Søndre, Gård, Halvor Knudsen

      

       Senere bosatt på Søli under Meen i Gjerpen.

      

       Han fikk 10 barn i sitt andre ekteskap, men bare 2 ser ut til å ha levd opp.

      

       Gravlagt som "Halvor Knudssøn Meen, anm. at være 67 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

       Se Gosnholt Søndre i Siljan

 

 

 

VI. Nils Hafsund Hansen, f. 1747 i Gjerpen,6 døpt 01.01.1747 i Gjerpen kirke,6 d. 1747 i Gjerpen,6 gravlagt 02.01.1747 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Hans Bradsbergs db: Nils Hafsund

       Faddere: Jens Madsens Kone, Inger Aslaksdtr, Peder og Solve Bradsberg, Nils og Ole Engebretsønner.

      

       Gravlagt som "Hans Bradsbergs søn Nils Hafsund 14 dage."

 

 

 

VII. Nils Hafsund Hansen, f. 1747 i Gjerpen,6 døpt 03.12.1747 i Gjerpen kirke,6 d. 1748 i Gjerpen,6 gravlagt 16.10.1748 på Gjerpen kirkegård.6

      

       Bradsbergs db. Nils Hafsund

       Faddere: Ole WindHolmens kone, Inger Buer, Hans Jacob Bomhof, Lars Jensen Forbeck, Gunder Hansen Buer.

      

       Gravlagt som "Hans Bradsbergs s. Nils Hafsund 1 aar."

 

 

 

VIII. Gunder Hansen, f. 1749 i Gjerpen,6 døpt 24.09.1741 i Gjerpen kirke.6

      

       Han er nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

      

       Han bodde på Augestad.

      

       I skifte av 13/2 1790 etter Gunder, får vi vite at de hadde kun dette ene barnet. Enka giftet seg igjen med neste bruker av gården.

      

       13/2/1790      GUNNAR HANSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 473a.

       Ougestad       Arvinger: Enka Anne Haraldsdatter og deres eneste barn Anne Maria Gunnarsdtr. 6 år.

                      Laugverge for enka ble Halvor Knutssen Meen.

                      Formynder ble morbroren Jon Enggrav.

       Brt: 1023 - 2 - 10

       Net:  247 - 3 - 10

       Jordegods: 2 huder m.b. og h. i gd. Ougestad. Enka ba sk.retten dele den i to like store deler,

       den ene til betaling av gjeld og den andre - om mulig - til eiendom for henne og barnet.

       Dette ble gjort og den ble delt i en østre og vestre gård.

       På vestre lå flere uthus, skyld 1 hud, taksert for 500 rdl.

       Den østre part, 1 hud med våningshus og gl. uthus, takst 300 rdl.

       Vestre part ble solgt på auksjon til Hans Larssen Ballestad for 590 rdl.

       Østre fikk enka og barnet for takstpris 300 rdl.

 

      

       Gift, forlovet i Gjerpen 09.10.1783, med Anne Haraldsdatter, f. 1751 på Nedre Søli i Gjerpen,6 (datter av Harald Rasmussen og Anne Ingebretsdatter), døpt 31.05.1751 i Gjerpen kirke, d. 1796 på Sanni i Gjerpen, gravlagt 22.10.1796 i Gjerpen.11

      

       Anne:

       Gravlagt som "Hans Christenssøn Ouestads kone Anne Haraldsdtr. 45 1/2 aar".

      

       1/11/1796      ANNE HARALDSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 242a.

       Ougestad       Arvinger: Enkem. Hans Christenssen og avdødes barn etter 2 ekteskap:

                      I. Med 1.mann Gunnar Hanssen:

                        a. Anne Maria Gunnarsdtr. 13 år.

                           Formynder etter skifte etter faren 1790 var hennes

                           fasters mann Laue Knutssen seilmaker i Ø.Porsgrunn.

                      II. Med 2.mann Hans Christenssen:

                        b. Gunnar Hanssen 5 år.

       Brt: 980 - 0 - 4

       Net: 348 - 1 - 2

       Jordegods:

       a. 1/2 hud m.b. i gd. Ougestad, verdi 288 rdl.

       b. 1 hud 2 2/3 skind m.b. i gd. Sanden, verdi 550 rdl.

       Enkem. var sønn av Christen Brynildssen Borge.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

IX. Anne Karine Hansdatter, f. 1751 i Gjerpen, døpt 04.04.1751 i Gjerpen kirke,1 d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 21.07.1804 i Gjerpen.[16]

      

       Hans Bradsbergs pb. Anne Carine

       Faddere: Lars Forbechs kone, Gunnil Arveskoug, Hans Qvist, Peder og Solve Bradsberg.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

      

       Hun nevnes i skifte etter sin farfar i 1778:

       sønnedatter Anne Karine Hansdtr Porsgrund g.m. Laue Knudsen. Datter av Hans Engelbretsen Bradtzberg

      

       Gravlagt som "Lave Knudssøns Kone Anne Karine Hansdatter 53¼ aar".

 

      

       Gift 08.03.1772 i Gjerpen,15 med Lauge Knudsen, f. 1745 i Eidanger,[17] (sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter), døpt 19.12.1745 i Eidanger kirke,16 d. 1813 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 02.01.1813 i Gjerpen.11

      

       Lauge:

       Knud Laugesen og Maren Povelsdatters søn Lauge                                                       

       Faddere: baaren af Jacob Strømtangens kone Anne Larsdatter, Ahleth Larsdatter, mandfaddere: Lars Jensen, Arne Laugesen, Christen Nielsen Juul, Thor Johanisen Biønnemyr.

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 61

       Mand og hustru: Michel Sejlmager og kone

       Drenger over 12 aar: Lauge Knudsen

       Piiger over 12 aar: Anne Nielsdatter

       Andre hos sig havende folk: Aase Michelsdatter

      

       Under folketelling i 1801 på Borge østre i Gjerpen var den 57 år gamle Lave Knudssen ført som seilmaker i første ekteskap med Anne Karine Hansdatter. Andre i huset i 1801: Hans gamle mor, enke Maren Paulsdatter(82), fosterbarn Peder Olsen(10) og tjenestepike Kirsten Halvorsdatter(20).

 

       Nevnes i skifte etter moren i 1804:

       Laue Knudsen myndig, boende i Porsgrund.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1805.

 

       Porsgrunn Cop. 5/1-1805. Ø. Porsgr. Efter Kongl. bev hiemme i Huuset.

       Enkem. Laue Knudsen Berg og p. Anne Maria Christensd.

       Forl: Jacob Aalborg, Sivert Mouritzen.

      

       Gravlagt som "Lave Knudsen Berg fra Aasebakken 69 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

      

      

      

X.   Nils Hafsund Hansen, f. 1753 i Gjerpen,6 døpt 16.12.1753 i Gjerpen kirke,6 d. før 1775.6

      

       Hans Bradsbergs db. Nils Hafsund

       Faddere: Jens Madsens enke, Maren Jensdtr, Solve, Nils og Ole Bradsberg.

 

 

 

XI. Hans Hansen, f. 1756 i Gjerpen,6 døpt 23.01.1756 i Gjerpen kirke,6 d. 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 29.12.1793 i Gjerpen.11

      

       Hans Bradsbergs db. Hans

       Faddere: Halvor Jobsens kone, Susanne Maria Kiil, Ole Vindholmen, Berthel Jobsen, Rasmus Helles.

      

       Han er nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

      

       Han bodde på Osebakken. Brukte også Augestad.

 

       Han giftet seg 1. gang i 1778.

      

       Østre Porsgrunn 14.12.1777:

       Trol. Hans Hansen Ouestad med pigen Inger Margrethe Sørensdatter.

      

       Østre Porsgrunn 03.02.1778:

       Cop. ungkarl Hans Hansen Bradsberg og pigen Inger Margrethe Sørensdatter.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1780.

      

       Gjerpen 27.07.1780:

       Viet: emd. Hans Hansen og p. Bodil Maria Jonsdtr.

      

       Gravlagt som "Hans Hanssøn Bradsberg f. Aasebakken 38 aar".

 

      

       (1) Gift 03.02.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[18] med Inger Margrethe Sørensdatter, f. 1752 i Eidanger,[19] (datter av Søren Saavesen og Lisbeth Margrethe Jacobsdatter), døpt 22.03.1752 i Eidanger kirke,18 konfirmert 23.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[20] d. før 1780.

      

       Inger:

       Søren Saavesens barn navnl. Inger Margrethe                            

       Faddere: baaren af Joen Saavesens kone, Anne Margrethe Ditlevsdatter, mandfaddere: Gunder Saavesen, Christen Rasmusen.

      

       Konfirmert som "15. Inger Margrethe Sørensdatter 17 aar".

 

      

       (2) Gift 17.07.1780 i Gjerpen kirke,6 med Bodil Maria Jonsdatter, f. 1757 på Osebakken i Gjerpen,6 (datter av Jon Saavesen og Johanna Christophersdatter), døpt 13.02.1757 i Gjerpen,11 d. 1796 på Osebakken i Gjerpen,6 gravlagt 22.05.1795 i Gjerpen.11

      

       Bodil:

       Jon Saavesens pb. Bodil Maria fra Osebachen

       Faddere: Gunder Saavesens kone, Margith Niculsdatter, Christopher Andersen, Søren Sørensen, Amun Engebretsen.

      

       Hun kom fra Storg. 217 på Osebakken.

 

       Gravlagt som "Boel Maria Jonsdtr., enke af Hans Bradsberg f. Aasebakken. 49 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  skifte etter lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 192.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[8]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Alder ved død.

[11]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  Slektsbok for etterkommerer etter Anne Isaksdatter og Peder Hansen Meen av Per Sverre Øverum (Lånt av Gunlaug Aasetre).

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 23.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[16]  Solumslekt, Solumslekt.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 112.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 74-75.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.