| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKETVET |


 

 

 

 

Engebret Hansen f. 1743 og Helge Nilsdatter f. ca 1747 sin familie

 

 

 

Engebret Hansen, f. 1743 i Gjerpen,[1] døpt 17.09.1743 i Gjerpen kirke,1 d. 1809 på Bjerketvedt i Eidanger,[2] gravlagt 30.03.1809 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Hans Engebretsen Bratsberg.

 

Hans Bratsbergs Inge(bret?)

Faddere: Christian Jobssøn, Aslak ----, Guner Buers søn, Hans Buers qde. Madame Kiil(?)

 

Han ble nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

 

Han var eier og bruker på en del av Solverød i Eidanger i 1774:

Brukere: Engelbret, Lars, Jacob og Christen

Eiere: Eidanger prestebol 2 skind, Lars Haraldsen 9 skind, Engebret Hansen 9 skind, Jacob Nielsen 9 skind, Christen Sørensen 9 skind

 

Han giftet seg i 1776.

 

Trolovet 22. juli 1776:

uk. Engebret Hansen p. Helje Nielsdtr. f. Ouestad.

 

08.07.1777:

Afg. Marie Nielsdatter Bretsbergs arvinger nemlig Gunder Hansen, Hans Hansen, Halvor Meen, Laue Knudsens skiøde til broderen Engebreth Hansen med det den selv har arvet i alt 3 huder med Bøgsel over 1 ½ hud udj Grd. Bierketvet med udbetalt 300 rdl.

 

12.09.1776:

Engebreth Hansen Bratsberg skiøde til Sr. Peder Knudsen for hans andel af de paa Biercketvedt staaende tilfællæs ejende huuse byggninger med betalt 56 rd.

 

12.07.1778

Engebreth Hansen Bratsberg til Anders Nielsen Rødningen paa en part kaldet Ødegaard ellerHesthavn, som er den nordre part af Sanna kaldet under gaarden Bierketvedt imot betalt 100 dl.

 

Han blen nevnt på Bjeketvet i 1782:

Bierchetvedt, Engebret, 1 kone, 2 barn, 1 tjenestefolk

 

17.01.1783:

Ingebreth Hansens Bierchetvedts skiøde til Ingebreth Stoesen Waller for et støche jordmark af grd. Bierchetvedt 3 ½ skinn for betalt kiøbesum 300 rdl.

 

Dette er nok samme delen som kirurgen Christian Rædisch kjøpte på auksjon i 1791. (Skylden var 3 ½ skinn og prisen 434 rd., datert 11.12.1791)

 

Han solgte sin del av Solverød i 1787:

Anno 18.01.1787 – Engebreth Hansens skiøde til sønnen Hans Engebrethsen for 9 ½ skind i Solverød mod betalt 61 rd. (dat.01.1787)

 

Anno 18.01.1787 – Hans Engebrethsens obl. til Peter Bleg for 99 rd. m. 1.ste priors udj 9 ½ skind i Solverød (dat. 13.01.1787)

 

Bosatt på Bjerketvet i 1801:

Engebreth    Hansen               Mand               57        1ste ægteskab  Krøbling. boer til leye

Helge           Nilsdtr                 Kone               52        1ste ægteskab 

Ole               Engebrethsen     Deres børn        5                    

Hedevig       Engebrethsdtr    Deres børn      10                  

Thore          Engebrethsdtr    Deres børn       7         

 

Gravlagt som "Ingebright Hansen Birketvedt 68 aar".          

 

 

Gift 01.08.1776 i Gjerpen kirke,[3] med Helge Nilsdatter, f. ca 1747,[4] d. 05.01.1826 på Bjerketvedt i Eidanger,[5] gravlagt 14.01.1826 på Eidanger kirkegård.5

 

Helge:

Gravlagt som "Helje Nilsdatter Bjerketvedt, lægdsmenneske 78 aar".

 

 

 

I.    Anna Maria Engebretsdatter, f. 1776 på Bjerketvedt i Eidanger,[6] døpt 27.08.1776 i Eidanger kirke,6 konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[7] død 26.04.1851 på Hovholt Eidanger,[8] gravlagt 02.05.1851 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Ingebricht Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr. - Anna Maria

       Faddere: 1. Anne Karine Hansdtr. 2. Maria Christensdtr. Borge 3. Halvor Knudsen Meen 4. Gunder Hansen Ouestad 5. Hans Hansen ibid , alle af Gierpen Sogn.

      

       Konfirmert som "Anne Marie Engebrictsdatter Birketved 16".

 

      

       Gift 07.07.1826 i Eidanger kirke,[10] med Ole Jacobsen, f. 1769 på Flogstad i Eidanger,[11] (sønn av Jacob Larsen og Anne Olsdatter), døpt 17.09.1769 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[13] død 10.05.1856 på Hovholt i Eidanger,[14],[15] gravlagt 16.05.1856 på Eidanger kirkegård.10

      

       Se Flogstad

 

      

 

II.   Aslak Engebretsen, f. 1778 på Bjerketvedt i Eidanger,[16] døpt 10.05.1778 i Eidanger kirke,15 konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,7 død 15.05.1854 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.05.1854 på Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Ingebricht Hansen Birketved og k. Helje Nilsdtr. - Aslac

       Faddere: 1. Kirsten Olsdtr. Rødningen af Gierpen Sogn 2. Gurri Svensdtr. Glenna ibid 3. Ole Danielsen Rødningen ibid 4. Solve Isachsen ibid 5. Hans Nilsen Waller.

 

       Konfirmert som "Isac Engebrictsen Birketved 17 aar". Dette var nok konfirmasjonen til sønnen som ble døpt Aslac.

 

 

       Han fikk et uekte barn med til Ellen Eriksdatter, f. ca 1773.4

 

      

       Gift 27.10.1807 i Østre Porsgrunn,[18] med Elisabeth Nilsdatter, født ca 1777,5 død 03.04.1860 i Østre Porsgrunn, gravlagt 09.04.1860 på Østre Porsgrunn kirke.[19]

 

       Se Bjørketvet denne gården

 

 

 

III. Marta Abigael Engebretsdatter, f. 1781 på Bjerketvedt i Eidanger,[20] døpt 10.06.1781 i Eidanger kirke,18 konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke.[21]

      

       Ingebrict Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr. - Marta Abigael

       Faddere: 1. Anne Maria Bochwaldsdtr. af Porsgrund 2. Anne Karine Hansdtr. ibid 3. Halvor Knudsen Meen 4. Nils Nilsen ibid 5. Arne Nilsen Birketved.

      

       Konfirmert som "Marthe Ingebrehtsdatter Bierketvet 16".

      

       Trolig bosatt på Kvestad hos Isach Olsen i 1801 som "Marthe Ingebretsdtr., Tjenestepige, 19 år, Ugift".

 

       Hun giftet seg i 1806.

      

       Copul. 11.09.1806 i Eid.

       Ungkarl Knud Olsen og Pigen Marthe Abigall Engebrethsdatter Qvæstad.

       Caut: Torjus Sørensen Kiørsrød og Hans Nilsen af Gjerpen.

 

       De ble selveiere på Ønna u/Klepp i Gjerpen.

 

      

       Gift 11.09.1806,[22] med Knud Olsen, født ca 1774, død 05.04.1847 på Ønna u/Klepp i Gjerpen.[23]

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Knudsen, født 1807 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 08.02.1807 i Gjerpen,37 død 01.05.1858 på Ønna u/Klepp i Gjerpen.

              

               Knud Olsens s. Hans fra Aadna u. Kle

               Faddere: Lisbeth Nielsdtr., Maria Engelbertsdtr., Jacob Klep, Hans Nielssøn, Aslach Engelbertssøn.

              

               Han overtok plassen Ønna etter sine foreldre.

              

               Gravlagt som "Hans Knudsen Klep-eje, 52 aar, tæring".

 

              

               Gift 11.12.1833 i Eidanger kirke,[24] med Anna Margrethe Anundsdatter, født 1798 i Brevik,[25] (datter av Anund Olsen og Margrethe Børgersdatter), døpt 04.05.1798 i Brevik kirke,[26] død etter 1865.

              

               Anna:

               Anund Olsen og Margrethe Børresdatter - Anna Margrethe                      

               Faddere: Johanne Olsd, Anna Kirstine Olsd, Jon Arnesen, Rasmus Pedersen, Lars Pedersen

              

               Nevnt i skifte etter mormoren i 1809.

              

               Hun bodde på Kvestad da hun giftet seg, men var født i Brevik med far Anund Olsen ifølge vielsen.

              

               De fikk to barn, Anund f. 1834 og Ole f. 1835. Hun bodde som enke i Porsgrunn hos sin sønn Anund i 1865.

 

 

              

        B.    Anne Knudsdatter, født 24.08.1811 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 01.09.1811 i Gjerpen,37 død 24.05.1831 i Ønna u/Klepp i Gjerpen.37

              

               Knud Olessøns pigebarn Anne under Klep, født 24de Aug.

               Faddere: Jacob Kleps kone, Tore Engelbertsdatter, Arne Ouestad, Hans Gunnuldssøn, Asbjørn Eliæsøn.

              

 

 

        C.    Ole Knudsen, født 07.01.1813 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 17.01.1813 i Gjerpen,37 død 04.12.1820 på Ønna u/Klepp i Gjerpen.37

              

               Knud Olsens drengebarn Ole under Klep, født 7 Jan. Faddere:

               Jacob Kleps kone, Thore Engelbrethsdatter, Hans Nielsen, Asbiørn Eliasen, Niels Aagesen.

              

               Han døde av meslinger.

              

 

 

        D.    Helene Knudsdatter, født 17.11.1815 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 26.11.1815 i Gjerpen,37 død 04.11.1817 på Ønna u/Klepp i Gjerpen.37

              

               Helene (Tvilling) - Knud Olsen, Anne Engebretsdatter Aanna under Klep

               Faddere: Karen Olsd., Karen Jensd., Jacob Nielsen, Christen Knudsen, Ole Engebretsen.

              

 

 

        E.    Hans Knudsen, født 17.11.1815 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 26.11.1815 i Gjerpen.37 .

              

               Hans (Tvilling) - Knud Olsen, Anne Engebretsdatter Aanna under Klep

               Faddere: Hedevig Engebretsd., Tore Engebretsd., Saamund Gundersen, Sivert Nielsen, Christopher Knudsen.

               

 

 

        F.    Helene Marie Knudsdatter, født 07.01.1818 i Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 22.02.1818 i Gjerpen,37 død 06.01.1858 på Borgeskogen i Gjerpen.37

              

               Helene Maria - Knud Olsen Aanna, Marte Engebretsdatter under Klep

               Faddere: P. Anne Marie Engebretsd., p. Thore Engebretsd., Jacob Klep, Lars Aaltvedt, Christen Knudsen af Eidanger.

 

              

               Gift 02.12.1847 i Gjerpen,37 med Peder Olsen, født 30.03.1825 på Borgeskogen i Gjerpen,37 (sønn av Ole Jacobsen og Maren Sophie Pedersdatter), død 17.11.1900 på Borgeskogen i Gjerpen.37

              

 

 

        G.    Engebret Knudsen, født 09.06.1820 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 25.06.1820 i Gjerpen,37 død 04.12.1820 på Ønna u/Klepp i Gjerpen.37

              

               Engebret - Knud Olsen og Marte Engebretsdatter Klep-eje

               Faddere: Thore Engebretsd. (i) Porsgrund, Hedevig Engebretsd. ib., Jacob Nielsen Klep, Aslak Engebretsen, Christen Knudsen.

              

 

 

        H.    Ole Knudsen, født 14.07.1822 på Ønna u/Klepp i Gjerpen, døpt 21.07.1822 i Gjerpen,37 død 02.06.1828 på Ønna u/Klepp i Gjerpen.37

              

               Ole - Knud Olsen og Marte Engebretsdatter Aadna (Klep-Eje)

               Faddere: Pige Helevig Engebretsd. Aadna, Christen Olsens kone af Eidanger, Jacob Klep, Harald Sølie, Engebret Holte af Eidanger.

              

 

 

        I.     Engebret Knudsen, født 02.10.1825 på Ønna u/Klepp i Gjerpen,37 død 26.12.1825 i Gjerpen.

              

               Engebret, - Knud Olsen og Marte Engebretsd., Klep u.

               Faddere: Aslak Engebretsens kone af Porgsrund, pige Anne Dorthea Arnesdatter Ougestad, Gunder Arnesen ib, Ole Olsen Oset?, Christen Knudsen af Eidanger

              

               Bosatt og nevnt som bjelkehugger under Vestre Borge i 1865.

              

 

               Gift 21.07.1853 i Gjerpen,37 med Marthe Olsdatter, født 1831,37 (datter av Ole Larsen).

              

 

 

        J.     Oline Knudsdatter, født 21.02.1829 på Ønna u/Klepp i Gjerpen,37 døpt 14.06.1829 i Gjerpen.

              

               Oline, Knud Olsen og Marte Engebretsd., Aanna u. Klep.

               Faddere: Aslak Engebretsens kone af Porsgrund, pige Helvig Enfebretsdatter ibid, Christen Hansen af Eidanger, Ole Jacobsen ibid, Mathias Larsen Høgset

 

 

      

IV. Helvig Engebretsdatter, f. 1784 på Bjerketvedt i Eidanger,[27] døpt 19.11.1784 i Eidanger kirke.22

      

       Ingebrict Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr. - Helvig

       Faddere. 1. Maria Jonsdtr. Ouestad 2. Maren Pedersdtr. Meen 3. Gunder Hansen Ouestad 4. Hans Qvist Brasberg 5. Ole Haraldsen Solie 6. Ole Larsen Sannie.

      

 

 

V.   Hans Engebretsen, f. 1786 på Bjerketvedt i Eidanger,[28] døpt 09.04.1786 i Eidanger kirke.23

      

       Ingebrict Hansen Birketved og k. Helge Nilsdt. - Hans

       Faddere: 1. Gunder Hansen Ouestads kone 2. [ikke skrevet] 3. Lauge Knudsen 4. Hans Hansen Brasberg 5. Ole Larsen Sannie.

      

       Han kjøpte ev del av Solverød i 1787 fra sin far:

       Anno 18.01.1787 – Engebreth Hansens skiøde til sønnen Hans Engebrethsen for 9 ½ skind i Solverød mod betalt 61 rd. (dat.01.1787)

       Anno 18.01.1787 – Hans Engebrethsens obl. til Peter Bleg for 99 rd. m. 1.ste priors udj 9 ½ skind i Solverød (dat. 13.01.1787)

 

 

 

VI. Helvig Engebretsdatter, f. 1788 på Bjerketvedt i Eidanger,[29] døpt 15.06.1788 i Eidanger kirke.24

      

       Engebrict Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Anne Gundersdtr. Ouestad 2. Anne Marie Pedersdtr. Meen 3. Lars Olsen Bøle 4. Hans Nilsen Birketved 5. Christian Mejer Smede-Svend.

 

        Trolig hun som nevnes i denne familien i 1815.

Østre Porsgrunn 1801:
Michael Møldrup - 68 - Forvalter, Hr.
Karen Møldrup - 78 - Mad.
A. Schlodt - 68 - Jomf.
Christ. Jonssen - 28 - Dreng
Anne Gulbrandsdatter - 29 - Pige
Helvig Jngebredsdatter - 24 - Pige
Halvor Halvorssen Jeger - 21 - Logerende

        

 

 

VII. Thora Engebretsdatter, f. 1791 på Bjerketvedt i Eidanger,[30] døpt 23.10.1791 i Eidanger kirke,25 konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[31] d. 1877.[32]

      

       Engebrict Hansen Birketved og k. Helge Nilsdtr. - Thora

       Faddere. 1. Ole Sørensens kone paa Osebakken 2. Dorte Haralsdtr. Ouestad 3. Isac Borge 4. Hans Nilsen Birketved 5. Ole Halvorsen Meen.

 

       Konfirmert som "Thora Ingebretsdatter Birketved 16".

 

       Hun giftet seg i 1820.

 

       Viet 27/10-1820

       Christen Knudsen Holtet, 32. Gaardmand.

       Tienestepige Thore Ingebrigtsd. Bierketvedt, 28.

       Forl: Lars Muhle, Jakob Grava.

 

      

       Gift 27.10.1820 i Eidanger kirke,[33],[34] med Christen Knudsen, f. 1789 på Holtet i Eidanger,[35] (sønn av Knud Hansen og Ingeborg Christensdatter), døpt 29.03.1789 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[37] d. 1865.27

      

       Christen:

       Knud Hansen Holte og k. Ingebor Christensdtr. - Christen

       Faddere: 1. Marte Hansdtr. Solie 2. Børte Christensdtr. 3. Lensmand Amun Engebrictsen 4. Engebrict Waller 5. Hans Anunsen Klewen.

      

       Konfirmert som "Christen Knudsen Holte 16".

      

       Bosatt på Lilleholtet under Ødegården. Hadde overtatt etter sin far. De fikk 7 barn.

      

       I 1864 solgte Christen Knudsen bruket til en sønn, Ingebret Christensen. Han fikk skjøtet for 900 spesidaler.

 

       Barn, se under hans fars familie

 

      

 

VIII. Ole Engebretsen, f. 1794 på Bjerketvedt i Eidanger,[38] døpt 21.04.1794 i Eidanger kirke,33 konfirmert 25.04.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[39] død 10.09.1837 på Hovet u/Hovholt i Eidanger, gravlagt 17.09.1837 på Eidanger kirkegård.10

      

       Engebrict Hansen Birketved og k. Helga Nilsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Moen 2. Mariken Halvorsdtr. ibid. 3. Hans Christensen Ouestad 4. Ole Rasmusen Riis 5. Ole Halvorsen Melnæs?

      

       Konfirmert som "Ole Engebrethsen Birketvedt - Døpt i Eidanger kirke 21. apr 1794".

 

       Han giftet seg i 1819.

      

       Copul 7/12-1819 i Eid.

       Uk. Ole Ingebretsen Bjerketvedt, 27. Inderst.

       Pigen Anne Kirstine Halvorsd. Haugholt, 30. Tjenestepige.

       Forl: Aslak Ingebretsen fra Porsgrund og Knud Olsen Ønna fra Gjerpen Sogn.

      

       Han var inderst under Bjørketvet en tid før han i 1825 kjøpte halvparten av plassen Hovet under Hovholt.

 

       Gravlagt som "Ole Ingebretsen 43 år - Huusmand - Haave".

 

      

       Gift 07.12.1819 i Eidanger kirke,29 med Anne Kirstine Halvorsdatter, f. 1789 på Hovholt i Eidanger,[40] (datter av Halvor Stensen og Anne Jørgensdatter), døpt 24.06.1789 i Eidanger kirke,35 konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirkegård.32

      

       Anne:

       Halvor Stensen Hogholt og Anne Jørgensdtr. - Anne Kristine

       Faddere: 1. Marte Jensdtr. Muule 2. Sidsel Andersdtr. Hogholt 3. Ole Olsen Ørestved 4. Michel Larsen Tweten 5. Lars Amundsen ibid.

      

       Bosatt hos faren på Hovholt i 1801 som "Anne Halvorsdtr., Hans børn, 13 år".

      

       Konfirmert som "Anne Kirstine Halvorsdatter Hougholt 15".

 

       Hun nevnes i Brevik sammen med sønnen Ingebret i 1865 tellingen.

      

 

    Barn:

 

      

        A.    Halvor Olsen, født 16.01.1820 på Bjerketvedt i Eidanger, døpt 05.03.1820 i Eidanger kirke.51

              

               Halvor - Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Kirstine Halvorsdatter Bjerketvedt, inderster (hjemmedøbt 23.01).

 

              

               Gift 1844,[41] med Maren Kirstine Andersdatter, født 13.10.1821 på Ørstvedt i Eidanger (datter av Anders Tollevsen og Maren Elisabeth Nilsdatter), døpt 28.10.1821 i Eidanger kirke.51

              

               Maren:

               Maren Kirstine - Foreldre: Anders Tollaugsen Ørstvedt og Maren Elisabeth Nilsdatter, husmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Ørstvedt.

              

 

 

        B.    Anne Olsdatter, født 23.08.1825 på Hovholt i Eidanger, døpt 09.10.1825 i Eidanger kirke.51

              

               Anne - Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Kirstine Halvorsdatter Haugholt, inderster.

 

              

                Gift 1851,[42] med Lars Halvorsen, født 09.04.1827 på Tråholt i Eidanger (sønn av Halvor Jacobsen og Margrethe Larsdatter), døpt 03.06.1827 i Eidanger kirke.51

              

               Lars:

               Lars - Foreldre: Halvor Jakobsen og Margrete Larsdatter Traaholt, husmand.

 

               Hans foreldre nevnes under hans morfar på Tråholt.

              

 

 

        C.    Helene Olsdatter, født 21.11.1827 på Hovet u/Hovholt i Eidanger, døpt 25.12.1827 i Eidanger kirke.51

              

               Helene - Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Kirstine Halvorsdatter Haave, husmand

              

 

 

        D.    Engebret Olsen, født 17.08.1831 på Hovet u/Hovholt i Eidanger, døpt 13.11.1831 i Eidanger kirke,51 død 1901.58

              

               Ingebret - Foreldre: Ole Ingebretsen og Anne Halvorsdatter Haave, husmand

              

               Bosatt på Ørstvedt Bnr.2.

 

              

               Gift 1869,58 med Karen Dorthea Andersdatter, født 07.07.1828 på Ørstvedt i Eidanger (datter av Anders Tollevsen og Maren Elisabeth Nilsdatter), døpt 17.08.1828 i Eidanger kirke,51 død 1911.58

              

               Karen:

               Karen Dorthea - Foreldre: Anders Tollevsen og Maren Nilsdatter Ørstvedt, husmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Ørstvedt.

 

 

              

        E.    Oline Olsen, født 1834,58 død 1834.58

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 367.

[9]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[10]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 169.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 368.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok nr. II 4 (1853-1882), skannet av digitalarkivet, side 483.

[18]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok nr. II 4 (1853-1882), skannet av digitalarkivet, side 508.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[22]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[23]  gamlegjerpen.no.

[24]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 208.

[25]  Brevik, døpte 1781-1800 registrert av Frank Johannesen på internett.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 173.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen.

[34]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 54.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 93.