| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

Jon Saavesen f. ca 1715 og Johanna Christophersdatter f. 1721 sin familie

 

 

 

Jon Saavesen, f. ca 1715,[1] d. 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 29.09.1793 i Gjerpen.[2]

Han var sønn av Saave Gundersen og Boel Gundersdatter i Østre Porsgrunn.

 

Han giftet seg i 1746.

 

Trolovet i Gjerpen 3. januar 1746

Joen Saavesen og Johanne Christophersdatter fra Porsgrund. Caut: Abraham og Christian Andersen fra Porsgrund".

 

F.C. Knudsen:

Kirkebakken 18, L.matr.no. 101 A. Kommunens hus.

Før 1759 eies det af Jon Saavesen.

 

De bodde senere i Storgaten 217 på Osebakken i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no (fam. 18)

 

Gravlagt som "Jon Saavessøn f. Aasebakken 78 aar".

 

 

Gift 03.02.1746 i Gjerpen kirke,[3] med Johanna Christophersdatter, f. 1721 på Borgestad i Gjerpen (datter av Christopher Andersen), døpt 15.04.1721 i Gjerpen,2 d. 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 13.10.1793 i Gjerpen.2

 

Johanna:

Hun kom fra Borgestad i Gjerpen.

 

Hun kom fra Borgestad. Hennes far nevnes på Borgestad i 1762 som "!Strandsiddere paa Osebachen". Hennes mors navn nevnes ikke.

 

Gravlagt som "Afgangne Jon Saavessøns enke Johanne Christophersdtr. f. Aasebakken 80 aar".

 

 

 

 

I.    Gunder Jonsen, f. 1747 i Eidanger,[4] døpt 30.03.1747 i Eidanger kirke,4 d. 1748 i Eidanger,[5] gravlagt 13.11.1748 på Eidanger kirkegård.5

      

       Jon Saavesen og Johanna Christophersdatters søn Gunder                                            

       Faddere: baaren af Rasmus Davidsens kone Birthe Joensdatter, Dorthe Giertsdatter, mandfaddere: Christopher Borrestad, Knud Toldskougen.

      

       Gravlagt som "Joen Saavesøns liden søn Gunder 1 ½ aar".

 

 

 

II.   Anne Maria Jonsdatter, f. 1750 i Eidanger,[6] døpt 21.06.1750 i Eidanger kirke,6 d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.09.1804 i Gjerpen.2

      

       Joen Saavesen og Johanna Christophersdatters datter Anne Maria                                            

       Faddere: baaren af Lars Hansens kone Karen Bue, Birte Jensdatter hos Bugge, mandfaddere: Christopher Andersen Borrestad, Johannes Skomager, Gunder Saavesen.

      

       Gravlagt som "Rasmus Rytters kone, Anne Maria Jonsdtr., f. Aasebn, meldt at være 57 aar".

 

      

       Gift 05.06.1777 i Gjerpen,2 med Rasmus Nilsen Rytter, f. ca 1749, d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 04.11.1804 i Gjerpen.2

      

       Rasmus:

       Fra gamlegjerpen.no:

       Bosatt i Hallsgade 2 på Osebakken (Ø. Borge) i 1801.

       Rasmus Rytter kjøpte huset i 1777. I 1801 var han dagarbeider. De hadde i 1801 et fosterbarn: Nils Hansen.

      

       Gravlagt som "Rasmus Nilssøn Rytter f. Aasebn, meldt at være 57 aar".

 

 

       Barn:

      

        A.    Even Nilsen, født 1777 på Osebakken i Gjerpen, døpt 27.07.1777 i Gjerpen,[7] død 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 23.06.1793 i Gjerpen.7

              

               Rasmus Nilsens db. Even fra Osebachen

               Faddere: Ingebor Halvorsdtr., Boel Maria Jonsdtr., Mons Aslaksen, Hans Nilsen, Nils Nilsen.

              

               Gravlagt som "Rasmus Nilssøns db. Even f. Aasebakken 15 11/12 aar".

 

 

      

III. Bodil Maria Jonsdatter, f. 1757 på Osebakken i Gjerpen,[8] døpt 13.02.1757 i Gjerpen,2 d. 1796 på Osebakken i Gjerpen,7 gravlagt 22.05.1795 i Gjerpen.2

      

       Jon Saavesens pb. Bodil Maria fra Osebachen

       Faddere: Gunder Saavesens kone, Margith Niculsdatter, Christopher Andersen, Søren Sørensen, Amun Engebretsen.

      

       Hun giftet seg i 1780.

 

       Gjerpen 27.07.1780:

       Viet: emd. Hans Hansen og p. Bodil Maria Jonsdtr.

 

       Gravlagt som "Boel Maria Jonsdtr., enke af Hans Bradsberg f. Aasebakken. 49 aar".

 

      

       Gift 17.07.1780 i Gjerpen kirke,7 med Hans Hansen, f. 1756 i Gjerpen,7 (sønn av Hans Engebretsen og Anna Maria Nilsdatter Hafsund), døpt 23.01.1756 i Gjerpen kirke,7 d. 1793 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 29.12.1793 i Gjerpen.2

      

       Hans:

       Hans Bradsbergs db. Hans: Halvor Jobsens kone, Susanne Maria Kiil, Ole Vindholmen, Berthel Jobsen, Rasmus Helles.

       Han er nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774).

      

       Han var enkemann etter Inger Margrethe Sørensdatter f. 1752. Hun var datter av Søren Saavesen i Østre Porsgrunn og var da søskenbarn av hans 2. kone Bodil Maria Jonsdatter. Deres fedre var søsken.

 

       Fra gamlegjeroen.no:

       Hans Hansen Bradsberg (også kalt Hans Austad) kjøpte dette bruket (2 huder) av sin mor og søsken(medarvinger) den 4/12-1776. Deres 4 første barn ble født her, så de bodde her fra de giftet seg i 1780 og til noe før 1787 da de er oppført i manntallet for Osebakken. Han overtok sin fars hus Storgt. 197 på Osebakken (under Ø. Borge), og bodde der med sin famile. Han overtok siden sin bror Ingebrets ene hud av Augestad.

 

       Se gamlegjerpen.no (fam. 43)

      

       Gravlagt som "Hans Hanssøn Bradsberg f. Aasebakken 38 aar".

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Hansen, født 1780 på Austad i Gjerpen, døpt 04.10.1780 i Gjerpen.7

              

               Hans Hansen Bradsbergs db. Hans fra Ouestad

               Faddere: Halvor Meens kone, Marthe Maria Siversdtr., Lave Knudsen, Halvor Michelsen, Vetle Larsen.

              

 

        B.    Hans Hansen, født 1782 på Austad i Gjerpen, døpt 07.02.1782 i Gjerpen.7

              

               Hans Ouestads db. Hans

                Faddere: Halvor Meens kone, Anne Haralsdtr., Halvor Michelsen, Gunder Hansen, Ole Danielsen.

               

 

        C.    Ole Hansen, født 1784 på Austad i Gjerpen, døpt 12.04.1784 i Gjerpen,7 konfirmert 17.04.1803 i Østre Porsgrunn kirke.[9]

              

               Hans Hansen Bradsbergs db. Ole fra Ouestad

               Faddere: Rasmus Nilsens kone, Maren Pedersdtr., Gunder Hansen, Engebret Hansen, Knud Svendsen.

              

               Trolig han som ble konfirmert som "Ole Hansen Bichen 18".

              

 

        D.    Hans Hansen, født 1786 på Austad i Gjerpen, døpt 30.04.1786 i Gjerpen.7

              

               Hans Ouestads db. Hans

               Faddere: Solve Berulfsens kone, Anne Maria Pedersdtr., Engebret Hansen, Gunder Hansen, Halvor Larsen.

               

 

        E.    Hans Petter Hansen, født 1787 på Osebakken i Gjerpen, døpt 05.08.1787 i Gjerpen.7

              

               Hans Hansen Bradsbergs db. Hans Petter fra Osebachen

               Faddere: Lave Knudsens kone, Thore Pedersdtr., Gunder Ouestad, Engebret Biertetvet, Anders Olsen.

               

 

        F.    Inger Margrethe Hansdatter, født 1789 på Osebakken i Gjerpen, døpt 31.05.1789 i Gjerpen.7

              

               Hans Hansen Bradsbergs pb. Inger Margrethe fra Osebachen

               Faddere: Maren Pedersdtr., Berthe Iversdtr., Gunder Ouestad, Rasmus Nilsen, Hans Christensen.

               

 

        G.    Nils Hansen, født 1792 på Osebakken i Gjerpen, døpt 29.01.1792 i Gjerpen.7

              

               Hans Hanssøns db. Nils fra Aasebakken

               Faddere: Ole Nilssøns k., Anne Maria Lavesdtr., Rasmus Nilssøn, Sivert Jørgenssøn, Ole Halvorssøn.

 

      

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 123.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 148.

[7]  gamlegjerpen.no.

[8]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.