| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Knud Laugesen f. ca 1710 sin familie (Han var gift 1. gang med Kirsten Knudsdatter f. ca 1708 og 2. gang med Maren Paulsdatter f. ca 1719)

 

 

Knud Laugesen, f. ca 1710,[1] d. 1772 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.12.1772 på Østre Porsgrunn kirke.[2]

Han var sønn av Lauge Arnesen og Kirsten Knudsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Han giftet seg 1. gang i 1735.

 

Trol. 10/5-1735 i Porsgrund. Copul. 3/9-1735 i Eid.

Knudt Laugesøn med Kirsten Knudsd.

Caut: Hans Tobiasøn, Peder Jensøn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1741.

 

Trol. 3/10-1741. En Tirsdag i Porsgrund. Copul. 14/11-1741 i Eid.

Enkem. Knud Laugesøn med pigen Maren Povelsd.

Caut: Lauge Arnesøn, Spillemand og Peder Jensøn.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 73

Mand og hustru: Knud Laugesen og kone

Børn over 12 aar: Søren Knudsen


Østre Porsgrunn 1770:
24.
Knud Lauesen, født i Porsgrund, 3 sønner, bordstabler
Laue Knudsen, 24 aar, født i Porsgrund, seilmager
Søren Knudsen, 21 aar, født i Porsgrund, bordstabler
Bertil Knudsen, 18 aar, født i Porsgrund, er smed dreng i Scheen 

 

F. C. Knudsen;

lmnr. 33 / Storgata 123 "Jørgen Aalls - Dina Berghs gaard":

1793 kjøber Jørgen Aall eiendommen. Samtidig kjøber han Søren Knudsens eiendom, som maa antages at have ligget paa vestsiden mod Kirkebakken. Denne eiendom eiedes til 1770 af Knud Lauvesen, da den overtoges af sønnen, Søren Knudsen, som altsaa i 1793 solgte den til Jørgen Aall.

 

Gravlagt som "Knud Louesen 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7 (1770-1773) side 112b

Skifte 13. Februar 1773 i Porsgrund

Knud Lauesen, død - enke Marie Paulsdatter

Barn

A. med enken:

1. Paul Knudsen, 30 aar og gift i Laurvigen.

2. Laue Knudsen., 27 aar og gift.

3. Søren Knudsen, 24 aar.

4. Bertel Knudsen, 22 aar.

B. med sin afdøde kone Kirsten Knudsdatter:

5. Margrethe Knudsdatter, 35 aar, g.m. Steen Christensen i Scheen.

Laugverge for enken blev Sr. Bergreen.

Broderen Laue Knudsen formynder for de umyndige.

Brutto: 36-0-0

Netto: 24-0-10

 

 

(1) Gift 03.09.1735 i Eidanger kirke,[3] med Kirsten Knudsdatter, f. ca 1708,[4] d. 1740 i Eidanger,[5] gravlagt 03.03.1740 på Eidanger kirkegård.5

 

Kirsten:

Hun gravlegges som "Knud Laugesøns kone Kirsten Knudsdatter 32 aar".

 

 

(2) Gift 14.11.1741 i Eidanger kirke,3 med Maren Paulsdatter, f. ca 1719,4 d. 1804 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.10.1804 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Maren:

Hun ble nevnt under Østre Borge i Gjerpen i 1801. Hun nevnes der som den 82 år gamle Maren Poulsdatter hos Lave Knudssen som «Mandens moder» og enke etter første ekteskap.

 

Gravlagt som "Knud Lougesens enke Maren Poulsdatter 85 aar 2 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 162b

Skifte 29. september 1804 i Østre Porsgrund

Maren Paulsdatter, død

Barn:

1. Sønnen Paul Knudsen myndig, boende i Laurvig

2. Søren Knudsen myndig, boende i Porsgrund

3. Laue Knudsen myndig, boende i Porsgrund

4. Bertel Knudsen død, efterlader sig a. Knud Bertelsen for.t. i England, 28 aar, b. Arne Berthelsen opholder sig i Porsgrund, 22 aar, c. Erich Bertelsen opholder sig i Næs, 20 aar, d. Helvig Bertelsdatter opholder sig i Porsgrund 18 aar.

 

 

 

 

I.    Christen Knudsen, (sønn av Knud Laugesen og Kirsten Knudsdatter) f. 1736 i Eidanger,[7] døpt 09.02.1736 i Eidanger kirke,7 d. 1736 i Eidanger,5 gravlagt 14.02.1736 på Eidanger kirkegård.5

      

       blef Knudt Laugesens ægte barn døbt hiemme af Maria Jordemoder og blef kaldet Christen, mend døde strax soom denne Daabens forretning hende i nødsfald de

       tilstæde værende hos foretningen vare Marie Rejersdatter, Margrethe Larsdatter og Lauge Arnesen.

      

       Gravlagt som "et lidet drengebarn med nafn Christen Knudtsen som døde strags efter fødselen".

                       

 

 

II.   Margareta Knudsdatter, (datter av Knud Laugesen og Kirsten Knudsdatter) født 1738 i Eidanger,[8] døpt 26.05.1738 i Eidanger kirke,8 konfirmert 06.10.1754 i Eidanger kirke,[9] død 1774 i Skien, gravlagt 01.06.1774 i Skien.[10]

      

       Knud Laugesen og Kirsten Knudsdatter - Margareta

      

       Faddere: baaren af Jomfrue Berg, Jomfrue Kirstine Bovmand, mandfaddere: Niels Aal, Halvardus Borse, Peter Christian.

      

       Det er nok hun som konfirmeres i 1754 bosatt i Porsgrund som "Margrethe Knudsdatter fra Porsgr. 17 aar".

      

       Skien - Trol. 16/9-1766. Cop. 9/10-1766.

       Steen Christiansen og Margrete Knudsdaatter.

       Cav: Anders Hansen (sign.) og Peder Jansen (sign. P I).

      

       Hun blir oppgitt å være 26 år når hun dør i 1774. Det er jo da 10 år feil. Se gamleskien.no.

 

      

       Gift 09.10.1766 i Skien,10 med Sten Christensen, født 1740 i Skien (sønn av Christian Hansen og Ingeborg Steensdatter), døpt 27.11.1740 i Skien,10 død ca 1781.10

      

       Sten:

       Faddere var Johannes Persen Øens kone, Dorte Halvorsdatter, Anders Steensen, Svend Steensen, Per Andersen Svenske.

      

       Sten giftet seg 2. gang i Skien i 1778 med enken Susanne Simonsdatter (ca 1735-1785).

 

       Det var skifte etter Sten i 1781.

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5877 - 10.1.1781 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 590b

       Skiftet sluttet 09.11.1781. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 364a og 397a

       10031 arvelater Steen Christiansen paa Øen flåtemann død

       Arvinger og andre:

       arving avdød ektefelle Margaretha Knudsdtr., skiftebrevet påbegynt 31.07.1776 og avsluttet 04.02.1777

       ektefelle Sussanna Simonsdtr

       datter Anna Maria Steensdtr., ca. 10 år avdødes datter av 1. ekteskap med Margaretha Knudsdtr

       andre lagverge svoger Lars Simonsen enkens bror

       andre svoger Søren Knudsen Porsgrund, den avdøde ektefellens bror

       andre svoger Laue Knudse Porsgrund, den avdøde ektefellens bror

       andre svoger Bertel Knudsen Porsgrund, den avdøde ektefellens bror

       andre mor Ingeborg Steensdtr

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Christian Stensen, født 1768 i Skien, døpt 13.03.1768 i Skien,10 død 1768 i Skien, gravlagt 18.04.1768 i Skien.10

              

               Faddere var Ane Andersdatter, Mari Jensdatter, Frantz Pedersøn, Ove Knudsøn, Søren Knudsøn.

              

 

 

        B.    Knut Stensen, født 1769 i Skien, døpt 12.02.1769 i Skien,10 død 1777 i Skien, gravlagt 21.07.1777 i Skien.10

              

               Faddere var Ane Dorthe Ditlevsdatter, Mari Jensdatter, Anders Hansøn, Christopher Guldbrandsøn, Bent Knudsøn.

              

 

 

        C.    Anne Marie Stensdatter, født 1771 i Skien,4,[11] døpt 18.08.1771 i Skien,10 død 1789 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.03.1789 i Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

              

               Faddere var Ane Andersdatter, Lisbeth Svendsdatter, Gunder Tævesøn, Hans Larsøn, Berthel Knudsøn.

              

               Gravlagt som "pigen Ane Maria Steensdatter 18 aar".

              

 

 

        D.    Svend Stensen, født 1775 i Skien, døpt 08.01.1775 i Skien.10

              

               Faddere var Lisbeth Andersdatter, Ane Catrine Christensdatter, Ole Pedersøn, Gunder Simonsøn, Lars Christensøn.

 

      

      

III. Paul Knudsen, (sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) f. 1742 i Eidanger,[13] døpt 07.10.1742 i Eidanger kirke,13 konfirmert 30.09.1759 i Eidanger kirke.[14]

      

       Knud Laugesen og Maren Povelsdatter - Povel

       Faddere: baaren af Arne Laugesens kone Giørel Giertsdatter, Anne Larsdatter, mandfaddere: Lars Olsen Sadelmager, Jørgen Godtfridsen.

      

       Konfirmert i 1759 som "Povel Knudsen fra Porsgr. 17 aar".

 

       Han var dreng hos Petter Skredder i 1762.

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 31

       Mand og hustru: Petter Skrædder og kone

       Drenger over 12 aar: Bent Bentsen, Povel Knudsen

       Piiger over 12 aar: Anne Lisbeth Olsdatter

       De uformuende: Hendrik Persen Bergbryder og kone, huusarme folk med smaa børn

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1804 "sønnen Paul Knudsen myndig, boende i Laurvig".

 

 

 

IV. Maria Knudsdatter, (datter av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) f. 1744 i Eidanger,[15] døpt 02.08.1744 i Eidanger kirke,15 d. 1744 i Eidanger,5 gravlagt 20.09.1744 på Eidanger kirkegård.5

      

       Knud Laugesen og Maren Povelsdatters datter Maria                                                    

       Faddere: baaren af Lars Jensens kone Mari Knudsdatter, Maria Godtfridtsdatter, mandfaddere: Lauge Arnesen, Knud Knudsen Biørntvedt.

      

       Trolig gravlagt som " Knud Laugesøns liden datter Kirsten Maria (Alder mangler J.O.)".

 

 

 

V.   Lauge Knudsen, (sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) f. 1745 i Eidanger,[16] døpt 19.12.1745 i Eidanger kirke,16 d. 1813 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 02.01.1813 i Gjerpen.[17]

      

       Knud Laugesen og Maren Povelsdatters søn Lauge                                                       

       Faddere: baaren af Jacob Strømtangens kone Anne Larsdatter, Ahleth Larsdatter, mandfaddere: Lars Jensen, Arne Laugesen, Christen Nielsen Juul, Thor Johanisen Biønnemyr.

 

       Han var dreng hos Michel seilmaker i 1762. Han nevnes siden som seilmaker selv så han var nok en læregutt.

 

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 61

       Mand og hustru: Michel Sejlmager og kone

       Drenger over 12 aar: Lauge Knudsen

       Piiger over 12 aar: Anne Nielsdatter

       Andre hos sig havende folk: Aase Michelsdatter

 

       De nevnes i Kjølnesgate 9 i Østre Borge i 1801.

 

       Se gamlegjerpen.no (fam.70)

 

      

       (1) Gift 08.03.1772 i Gjerpen,[18] med Anne Karine Hansdatter, f. 1751 i Gjerpen (datter av Hans Engebretsen og Anna Maria Nilsdatter Hafsund), døpt 04.04.1751 i Gjerpen kirke,[19] d. 1804 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 21.07.1804 i Gjerpen.18

      

        

       (2) Gift 05.01.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[20] med Anne Maria Christensdatter, f. 1765 i Østre Porsgrunn (datter av Christen Christensen og Margrethe Christiansdatter), døpt 02.02.1765 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

      

       Anne:

       Christen Christensen og Margrethe Christiansdatters barn Ane Maria.

       Test: Nils Torbiørnsen, Jacob Olsen, Ingebrigt Svensen af Osebachen, Ole Christensens kone Maren Margrethe, Kirsten Halvorsdatter

 

       Hun fikk et uekte barn i 1801.

      

       Hun nevnes i Østre Porsgrunn i 1801. Her var den 29 år gamle Anne Maria Christensdatter ført hos Hans Bærnstorff og Mette Pedersdatter som losjerende daglønner.

      

       Hun giftet seg med Lauge Knudsen i 1805.

 

 

       Hun fikk et uekte barn med Mathias Nilsen, f. omkring 1770,[22] d. før 1801.

 

 

       Hennes uekte barn:

 

       A.   Margrethe Mathiasdatter, (datter av Mathias Nilsen og Anne Maria Christensdatter) f. 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 25.05.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[23] d. 1801 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.06.1801 på Østre Porsgrunn kirkegård.[24]

            

             Anne Maria Christensdatters uægte barn Margrethe, barnets fader udlagt baadsmand Mathias Nielsen, død.

             Faddere: enken Karen Gundersdatter, pigen Karen Hansdatter, Abraham Nielsen, Daniel Olsen, Anders Stephensen.

            

             Gravlagt som "Anne Maria Christensdatters uægte barn Margit 3 uger".

 

 

    Se Østre Porsgrunn 1762-1801              

            

 

      

VI. Bjørn Knudsen, (sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) f. 1748 i Eidanger,[25] døpt 02.07.1748 i Eidanger kirke.22

      

       Knud Laugesen og Maren Povelsdatters søn Biørn                                                        

       Faddere: baaren af Thomas Strømtangens kone Marie Godfridsdatter, Anne Nielsdatter Juel, mandfaddere: Jacob Strømtangen, Jens Laersen, Hans Halvorsen.

      

       Ikke nevnt i skifte etter moren i 1804.

 

 

 

VII. Søren Knudsen, (sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) f. 1749 i Eidanger,[26] døpt 16.11.1749 i Eidanger kirke,23 d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.07.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Knud Laugesen og Maren Povelsdatters søn Søfren                              

       Faddere: baaren af Ole Andersens kone Giertrud Nielsdatter, Hans Bøyesens Datter Rebecha, mandfaddere: Jørgen Godtfridsen, Søfren Povelsen, Ellert Søfrensen.

      

       Konfirmert 8. mars 1767 på Vestsida, Porsgrunn.

      

      

       (1) Gift 28.03.1773 i Gjerpen,18 med Magnild Christensdatter, f. 1754 i Østre Borge i Gjerpen (datter av Christen Brynildsen og Inger Isaksdatter), døpt 27.01.1754 i Gjerpen,17 d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.03.1775 i Østre Porsgrunn kirke.[28]

      

 

       (2) Gift 23.08.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[29],20 med Maren Nilsdatter, f. ca 1753,[30] (datter av Nils Smith Jacobsen og Anne Kirstine Carlsdatter), død 22.12.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.12.1825 i Østre Porsgrunn.22

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

      

VIII. Bertel Knudsen, (sønn av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) født 1751 i Eidanger,[31] døpt 29.09.1751 i Eidanger kirke,54 konfirmert 23.10.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[32] død 1797 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.01.1797 i Gjerpen.[33]

      

       Knud Lauesens barn navnl. Berthel                                            

       Faddere: baaren af Arne Lauesens kone, Anne Nielsdatter Juul, mandfaddere: Hans Tobiasen, Michel Olsen, Peder Siversen.

      

       Konfirmert som "2. Berthel Knudsen 17 aar".

      

      

       Forlovet 23.04.1775 i Østre Porsgrunn,28,20 gift 01.06.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[34] med Ingeborg Erichsdatter, født ca 1753,[35],4 (datter av Erich Olsen og Birthe Larsdatter), død 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 15.11.1799 i Gjerpen.56

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

IX. Dorthe Kirstine Knudsdatter, (datter av Knud Laugesen og Maren Paulsdatter) f. 1754 i Porsgrund,[36] døpt 24.11.1754 i Eidanger kirke,33 d. 1763 i Porsgrund,[37] gravlagt 23.08.1763 i Eidanger.34

      

       Knud Lauesens barn fra Porsgrund navnl. Dorthe Kirstine                               

       Faddere: baaren af Lars Ledvorsens kone, ass: (Ingen skrevet. JO), mandfaddere: Michel Sejlmager, Jørgen Godfridsen, Jacob Strømtangen, Arne Lauesen, Halvor Larsen fra Porsgrund.

      

       Gravlagt som "Knud Lauesens datter Dorthe Cirstine 8 ½ aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[10]  gamleskien.no.

[11]  Skifte etter faren.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 146-147.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 78.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 102.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 112.

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  Solumslekt

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[22]  Stipulert

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 254-255.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 132.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[30]  1801 tellingen.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 28-29.

[33]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[34]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 62-63.

[35]  Alder ved konfirmasjonen.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[37]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

38]  Gjerpen - Porsgrund av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på internett.

[39]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.