| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE

 


 

 

 

Halvor Knudsen f. 1735 og Marichen Olsdatter f. 1740 sin familie.

 

 

 

Halvor Knudsen, født 1735 på Gonsholt i Siljan,[1] døpt 06.03.1735 i Siljan kirke,[2] konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,[3] død 1802 på Meen i Gjerpen, gravlagt 06.08.1802 i Gjerpen.[4]

Han var sønn av Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter på Gonsholt Søndre.

 

Han giftet seg 1. gang i Siljan i 1764.

 

Halvor overtok sin far, og siden stefars, eierdel på 1 hud og 9 skinn i Gonsholt Søndre. Han ble da eier og bruker på denne delen.

 

Halvor ble enkemann i 1773 og giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1774.

 

Da hans kone døde i 1773 ser vi at han fortsatt eide halvdelen i Gonsholt (Søndre). Sønnen Knud skal ha overtatt dette jordgodset og solgt det til grevskapet ved "grevlingene".

 

De døpte barn bosatt på Søli under Meen i Gjerpen fra 1775 og fremover.

 

Han nevnes fortsatt som bruker på Gonsholt i 1782?

 

Han er nevnt på Gonsholt i 1782:

Gunsholt Søndre, Gård, Halvor Knudsen

 

Han fikk 10 barn i sitt andre ekteskap, men bare 2 ser ut til å ha levd opp. Jeg tar med bare de to som levde opp. Se gamlegjerpen.no

 

Han døde på Meen i 1802.

 

Gravlagt som "Halvor Knudssøn Meen, anm. at være 67 aar".

 

 

(1) Gift 11.10.1764 i Gjerpen kirke,[5] med Marichen Olsdatter, født 1740 i Gjerpen (datter av Ole Isachsen og Maren Pedersdatter), døpt 10.04.1740 i Gjerpen,4 død 1773 på Gonsholt i Siljan,[6] gravlagt 22.02.1773 på Siljan kirkegård.6

 

Marichen:

Hun kom fra Nærum i Gjerpen.

 

Hun døde på Gonsholt i 1773.

 

Gravlegge i Siljan som " Marken Olsd. Gonsholt 33 aar".

 

Gonsholt i Slemdal 3.7.1773 Sk.pr. 7, Fol. 140b

Marechen Olsdtr. død, g. Halvor Knudsen.

Barn: 1. Christen 8 år. 2. Knud. 3. Ole 2 år. 4. Helvig 6 år.

Brt: 343-1-20. Net: 323-2-12. Heri medregnet jord: 1 hud og 9 skinn med bøkselrett i 2 huder i Gonsholt for 150 rdr.

 

 

(2) Gift 08.10.1774 i Gjerpen,4 med Marthe Hansdatter, født 1745 i Gjerpen,[7] (datter av Hans Engebretsen og Anna Maria Nilsdatter Hafsund), døpt 05.05.1745 i Gjerpen kirke,7 død 1803 på Meen i Gjerpen, gravlagt 14.04.1803 i Gjerpen.4

 

Marthe:

Hans Bratsbergs Marta

Faddere: Ole Holm, Halvor Jobssøn, Hans Buers qde - og søster.

 

Hennes foreldre nevnes på Bjerketvet i Eidanger.

 

Hun var enke etter Peder Olsen f. 1736 som døde på Meen i 1772.

 

Hun ble nevnt i skifte etter onkelen lensmann Peder Engebretsen og konen Maren Hansdatter Qvist i Skien (Avsluttet 27.09.1774). Det står der at hun var gift med Peder Olsen Meen.

 

Hun døde på Meen i 1803.

 

Gravlagt som "Enken Marthe Hansdtr. Meen 58 1/12 aar".

 

 

 

 

I.    Christen Halvorsen, (sønn av Halvor Knudsen og Marichen Olsdatter) født 1765 på Gonsholt i Siljan,8 døpt 04.08.1765 i Siljan kirke,[8] død 1778 på Meen i Gjerpen, gravlagt 29.03.1778 i Gjerpen.4

      

       Halvor Knudsen Gonsholt og Marichen Olsdtr. Christen - Merknad: Hiemmedøbt

       Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Gonsholt 2. Karen Laersdtr. ibid 3. Jørgen Jørgensen ibid 4. Søren Laersen ibid 5. Knud Arnesen ibid.

      

       Gravlagt som "Halvor Meens s. Christen 12 1/2 aar".

      

 

 

II.   Helvig Halvorsdatter, (datter av Halvor Knudsen og Marichen Olsdatter) født 1767 på Gonsholt i Siljan,8 døpt 11.10.1767 i Siljan kirke,[9] død 30.11.1839 på Ballestad i Gjerpen.[10]

      

       Halvor Knudsen Gonsholt og k. Mariken Olsdtr. Helwig

       Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Gonsholt 2. Ingebor Larsdtr. ibid 3. Arne Nilsen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Knud Arnesen ibid.

      

       Hun kom fra Meen da hun giftet seg.

 

      

       Gift 05.07.1792 i Gjerpen,11 med Johannes Hansen, født 1767 på Ballestad i Gjerpen (sønn av Hans Jensen og Anne Johannesdatter), døpt 15.02.1767 i Gjerpen,11 død 21,09.1830 i Ballestad i Gjerpen.11

      

       Johannes:

       Hans Jensen Ballestads db.  Johannes

       Faddere: Ingebor Engebretsdtr., Ingebor Larsdtr, Daniel og Anders Jensønner, Christen Larsen.

      

       Han var leilending på Ballestadmyra i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

III. Knud Halvorsen, (sønn av Halvor Knudsen og Marichen Olsdatter) født 1769 på Gonsholt i Siljan,8,[11] døpt 03.12.1769 i Siljan kirke,12 død 16.11.1824 på Gonsholt i Siljan,8 gravlagt 19.12.1824 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Halvor Knudsen Gonholt og k. Mariken Olsdtr. - Knud

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. Røe 2. Maren Halvorsdtr. Gonsholt 3. Gullich Rasmusen Engelstad 4. Peder Larsen Høysæt 5. Knud Arnesen Gonsholt.

      

      

       Gift 16.08.1795 i Siljan kirke,[13] med8 Karen Bentsdatter, født 1772 på Gonsholt i Siljan,[14] (datter av Bent Jonsen og Inger Larsdatter), døpt 05.04.1772 i Siljan kirke,[15] konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[16] død 15.05.1819 på Gonsholt i Siljan,8 gravlagt 06.06.1819 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Se Gonsholt Søndre denne gården

      

      

      

IV. Ole Halvorsen, (sønn av Halvor Knudsen og Marichen Olsdatter) født 1771 på Gonsholt i Siljan,[18] døpt 08.09.1771 i Siljan kirke.[19] død 25.03.1831 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.04.1831 i Østre Porsgrunn.

      

       Halvor Knudsen Gonsholt og k. Marichen Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Inger Larsdtr. Gonsholt 2. Anne Gundersdtr. ibid 3. Arne Nilsen ibid 4. Jacob Gundersen ibid 5. Knud Arnesen Gurholt.

      

       Han ble født på Gonsholt i Siljan, men hans fordeldre kom siden til Søli u/Meen i Gjerpen.

      

       Han giftet seg i 1798.

      

       Cop. 22/4-1798. Kongl. bev.

       Uk. Ole Halvorsen med p. Maren Helvig Olsd.

       Forl: Søren Rasch, Jens Kiil.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Nr. 76

       Ole Halvorsen - Huusejer - 30 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

       Maren Helvig Nielsdtr - Hans kone - 29 aar - Begge i 1ste ægteskab

       Mari Thomasdtr - Logerende - 51 aar - Enke efter 1ste ægteskab - Haandarbejde

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.102

       Avskrift 1

       Hugger Ole Meen 44 aar

       Kone Maren Helvig Nilsdatter 43 aar

       Hendes søster Kirsten Nilsdatter 17 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Hugger Ole Halvorsen 43 ½ aar

       Kone Maren Helvig Nilsdatter 43 aar

       Søster Kirsten Turine Nilsdatter 18 ½ aar

       Logerende

       Underbetient Stener Knudsen 50 aar

      

       F. C. Knudsen kaller han for Meen.

      

       F.C. Knudsen:

       Gamleveien 2, L.matr.no. 102. Hagbart Olsens hus.

       I 1797 er hugger Ole Halvorsen Meen eier. Han eier det ogsaa i

       I 1817, da det takseres for 30 Spd.

 

      Ole og Maren Helvig fikk ingen egne barn.

 

      Gravlagt som "Biælkehugger Ole Halvorsen Meen, 59½ aar, østre Porsgrund".

 

 

      

       Gift 22.04.1798 i Østre Porsgrunn,[20] med Maren Helvig Nilsdatter, født 1772 på Hyni Søndre i Gjerpen,55,11 (datter av Nils Torbjørnsen og Kirsten Pedersdatter), døpt 09.08.1772 i Gjerpen.11

      

       Maren:

       Nils Hynies pb. Maren-Helvig

       Faddere: Hans Moes enke, Dorthe Torbiønsdtr., Arne Eriksen, Aslak Moe, Christopher Hansen.

      

       Hun nevnes i skifte etter sin far i 1804.

      

       8/6-1804       NIELS TORBJØRNSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 144a.

       Hyni           Arvinger:

                      Enka Kirsti Pedersdatter og barna:

                      1. Ole Nielssen 11 år.

                      2. Maren Helvig Nielsdtr. g.m. Ole Halvorssen, bor i østre Porsgrunn.

                      3. Kirsti Nielsdtr.          30 år.

                      4. Dorthe Kirstine Nielsdtr. 23 ”

                      5. Pernille Nielsdtr.        20 ”

                      6. Ingeborg Nielsdtr.        16 ”

                      7. Kirsten Turine Nielsdtr.   7 ”

                      Enkas laugverge ble Jens Jonssen Aarhus.

                      Formynder for de umyndige ble morbror Aslak Hanssen Moe.

       Brt: 111 - 2 - 20

       Gjeld: 180 - 0 - 20 (insolvent).

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

 

Halvor Knudsen fikk 10 barn i sitt andre ekteskap, men bare 2 ser ut til å ha levd opp. Jeg tar her med bare de to som levde opp:

 

 

V.   Mariken Halvorsdatter, (datter av Halvor Knudsen og Marthe Hansdatter) født 1777 på Meen i Gjerpen, døpt 28.09.1777 i Gjerpen,4 død 11.10.1854 i Gjerpen.4

      

       Halvor Meens tvillingbørn Peder og Marichen

       Faddere: Brynild Borges kone, Maren Christensdtr., Lars Baaserøes kone, Maren Christensdtr., Ole Nærum, Nils Larsen, Knud Arentsen, Lars Baaserøe.

      

       Døde som enke på Meen ifølge gamlegjerpen.no.

 

      

       Gift 1814, med Halvor Jestsen, født omkring 1770.

 

 

      

VI. Hans Petter Halvorsen, (sønn av Halvor Knudsen og Marthe Hansdatter) født 1786 på Meen i Gjerpen, døpt 18.06.1786 i Gjerpen.4

      

       Halvor Meens db. Peder

       Faddere: Engebret Hansens kone, Maren Pedersdtr., Gunder Hansen, Zacharias Gregoriisen, Jacob Olsen, Ole Christensen.

      

       Ikke nevnt i Gjerpen i 1801 ifølge gamlegjerpen.no.

      

 

 

 

 

 [1]  Slektsbok for etterkommerer etter Anne Isaksdatter og Peder Hansen Meen av Per Sverre Øverum (Lånt av Gunlaug Aasetre).

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 23.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[4]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[7]  gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[10]  gamlegjerpen.no.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.

[13]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 211.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[18]  1801 tellingen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[20]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839

registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"