| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |      


 

 

 

Ole Guttormsen f. 1702 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Guttormsdatter f. 1707, 2. gang med Jøran Gjertsdatter f. ca 1679, 3. gang med Torborg Anundsdatter f. ca 1690, 4. gang med Thora Torsdatter f. ca 1711 og 5. gang med Maren Torkildsdatter f. ca 1702)

 

 

Ole Guttormsen, f. 1702 på Skilbred i Solum,[1] døpt 19.02.1702 i Solum,1 d. 1769 på Bakke i Eidanger,[2] gravlagt 12.02.1769 i Eidanger kirke.[3]

Han var sønn av Guttorm Jonsen og Kari Olsdatter på Kåsa u/Hustevdt i Melum.

 

Til daaben Guttorm Skielbredz barn nafnl. |: Olle :|. Faddere dertil Hans Grøttevig, Torsten Skielbred, Halvor Huallen, Lifue Eelset, Anna Tuetten.

 

Han nevnes i skifte etter sin far i 1715.

 

Skifte 13. februar 1715 på Kåsa under Hustvet, Mælum.

       Guttorm Jonsen død, enka Kari Olsdatter

       Barn:

       1. Ole 15 år

       2. Christen 6 år

       3. Ambjør 11 år.

       Til verge utser enka Knud Skiørholt.

       Tilstede er også den "dannemand" Torsten Skilbred, som er den salige manns morbror, og Lars Olsen ved Klosterbrua, den salige manns farbror.).

 

Ole giftet seg 1. gang i Solum i 1727.

 

Forlovet 08.06.1727 ved Solum:

Ole Guttormssøn og Ingebor Guttormsdatter.

Forlovere Christen Lunde og Anders Huustvedt.

 

De bodde i Melum. Hans 1. kone døde i 1730 på Strandmark under Hustvet i Melum.

 

Ole giftet seg 2. gang i Bamble i 1730.

 

Bamble, forlovede 16.07.1730, viet 21.09.1730:

Ole Guttormsen og Jøran Giertsdatter. Caut: Hans Tveten og Ole Linne.

 

Han kjøpte i 1736 gården Søndre Rød:

Anno 13.07.1736 - Jacob Nielsen i Brevig hans skiøde paa 3 huder i S. Røe for 99 rd. til Ole Guttormsen (ingen dato)

 

Han solgte den igjen i 1741:

Anno 10.04.1741 - Ole Guttormsens skiøde til Aanund Mortensen paa 3 huder i Røe med bøxel og Herlighed for 200 rd. (dags dato)

 

Chrysties enke skjøtet i 1741 gården Bakke til Ole Guttormssøn for 80 riksdaler, og han satt som eier til 1758:

Anno 29.03.1743 - Mad. Chrysties skiøde til Ole Guttormsen Bache paa 2 huder i gaarden Bache for 80 rd. af 16. dcb.1741.

 

Han pantsatt gården året etter:

Anno 29.03.1743 - Ole Guttormsen Baches pantebref til D'herr Cancelieraad og Cammerraad Deichmænner stor 50 rd. imod forsikring i 2 huder i Bache af 29. dcbr. 1742

 

Han giftet seg 3. gang i Eidanger i 1742.

 

Eid. Trol. 18/4-1742. En Onsdag i Eid. Copul. 6/9-1742.

Enkemand, Ole Guttormsøn Bache med pigen Torber Anundsd.

Caut: Jon Jacobsøn Kiørholt, Jon Børgesøn Ørevig.

 

Han ble nevnt i skifte etter Guttorm Michelsen 13. 03.1743 på Dolva østre i Melum. Han ble der oppgitt å være bosatt i Eidanger med datteren Kari.

 

Han var under ekstraskatten i 1743 eier og bruker på Bakke:

Eier – Ole Guttormsen 2 huder

Bruker – Ole Guttormsen

 

Han giftet seg 4. gang i Bamble i 1747.

 

Bamble, 18. Martj 1747 trolovet:

Ole Guttormsen, Tore Toersdtr.

Caut.: Halvor Persen Saltboen, Per Svindland.

Bamble, 10. Majus 1747 viet: Ole Gutormsen og Tore Toersdtr.

 

Han nevnes også som eier og bruker på Bakke under matrikulen i 1747:

Eier: oppsitteren

Oppsitter: Ole

 

Han giftet seg 5. gang i Eidanger i 1752.

 

Trol. 24/8-1752 i Eid. Copul. 10/11-1752.

Ole Gutormsen Bache, Enkemand og Pigen Maren Torkildsd.

Caut: Jacob nedre Lunde og Børger Ørevig.

 

Det konfirmeres en "Gullik Siulsen Bakke" i Eidanger i 1751. Kan dette være en stesønn?

 

Han var onkel til Guttorm Larsen Huset på Skavråker og ble brukt som fadder av han i 1755 som Ole Bakke. Hans nevø Lars Andersen var også fadder for dette barnet.

 

Han solgte gården Bakke i 1758 til sin nevø, Lars Andersen. Lars var sønn til hans søster Amborg Guttormsen:

Anno 22.05.1758 - Ole Guttormsens skiøde til Lars Andersen paa 2 huder i Bache for 76 rd. (dat. 22.05.1758)

 

Han var bruker på Bakke i 1762 sammen med nevøen Lars Andersen som nå eide gården:

Gaardsnavn: Bakke

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Bakke og kone, Lars Bakke og kone

 

Lars Andersen hadde kjøpt Bakke av Ole og hadde da overtatt ansvaret for denne obligasjonen som var innfridd i 1772:

Anno 21.05.1773 – Aflyst Ole Guttormsen Bakkes den 29. decbr. 1772 til Hr. Deichmenner udtædet obl. dor Cap. 50 rd. som i hans sted ved Lars Andersen er indfriet.

 

Gravlagt som "Ole Guttorms. Bacche 66 aar".

 

 

(1) Gift 05.10.1727 i Solum,[4] med Ingeborg Guttormsdatter, f. 1707 på Dal vestre i Melum,[5] (datter av Guttorm Michelsen og Gunhild Andersdatter), døpt 21.04.1707 i Solum,5 d. 1730 på Strandmark u/Hustvet i Melum,[6] gravlagt 05.02.1730 på Melum kirkegård i Solum.6

 

Ingeborg:

Til daaben Guttorm Dalls barn nafnl. |: Ingebor :|.

 

Gravlagt som "Ingebor Guttormsdatter Strandmarchen 25 aar".

 

Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9 (1727-1736) side 127a.

Skifte 2. mai 1730 på Strandmark under Hustvet, Mælum

Ingebor Guttormsdatter død, enkemannen Ole Guttormsen

og deres datter Karen Olsdatter 2 år.

Faren selv verger for dattera.

 

 

(2) Gift 21.09.1730 i Bamble,[7],[8] med Jøran Gjertsdatter, f. ca 1679 på Linna i Bamble,[9] (datter av Gjert Olsen og Mari Amundsdatter), d. 1741 på Bakke i Eidanger,[10] gravlagt 06.07.1741 på Eidanger kirkegård.10

 

Jøran:

Hun ble oppgitt i skiftet etter moren 31 oktober 1696 på Linna i Bamble.

 

1696 31/10: Mari Amundsdtr. +      1. g. Efven Linni +

       Lina, Linni                       em. Gjert Olsen

                     Barn:

                     1.  Erich Efvensen

                     2.  Ole Giertsen

                     3.  Amund Giertsen

                     4.  Jøran Giertsdtr.

                     5.  Karen Giertsdtr.

       Avdødes bror var Tosten Sortedahl

       Brt. 97 - 0 - 0

       Nt.  35 - 0 - 2)

 

Hun var enke etter Jørgen Danielsen som døde på Tveten i Bamble i 1730 da hun giftet seg med Ole i 1730.

 

Hun gravlegges som "Ole Baches kone Giøran Giertsdatter 62 aar".

 

 

Jøran Gjertsdatter var 1. gang gift 20.11.1705 i Bamble,[11],[12] med[13] Jørgen Danielsen, f. ca 1658,5 d. 1730 på Tveten i Bamble,5 gravlagt 05.02.1730 i Bamble.5

 

Jørgen:

Han kom ifølge Schilbred fra Svarestad. I Bamble bygdebok stå det at "Jørgen som døde på Tveten i 1730, angivelig 72 år gammel, var sikkerlig sønn av Daniel JørgenssønSvarestad."

Jørgen Danielsen Tveten på Strand. Han var først bruker på Berg i Bamble omkring 1700. I 1707 kjøpte han 2 1/2 hud i Tveten, Bamble.

 

Gravlagt som "Jørgen Tveten, 72 aar".

 

 

 

Jøran Gjertsdatter og hennes 1. mann, Jørgen Danielsdatter, sine barn:

 

I.    Taran Jørgensdatter, (datter av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter) f. 1707 på Berg i Bamble,[14] døpt 06.01.1707 i Bamble,11 d. 1707 på Berg i Bamble,[15] gravlagt 06.04.1707 i Bamble.12

      

       Jørgen Bergs datter Taran.

       Sp. Johannes Sottedal, Truls Søtholt, Anne Høen, Karen Linde.

      

       Gravlagt som "Jørgen Bergs Datter Taran 13 uger".

 

 

II.   Anne Jørgensdatter, (datter av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter) f. 1708 på Berg i Bamble,[16] døpt 20.05.1708 i Bamble,13 d. 1715 på Tveten i Bamble,[17] gravlagt 30.06.1715 i Bamble.14

      

       Jørgen Bergs datter Ane.

       Sp. Jon Asdal, Ole Berg, Ane Asdal, Karen Linne.

      

       Gravlagt som "Jørgen Tvetens datter Anne 7 aar".

 

III. Daniel Jørgensen, (sønn av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter) f. 1711 på Tveten i Bamble,[18] døpt 22.03.1711 i Bamble,15 d. før 1749.[19]

      

       Jørgen Tvettens søn Daniel. Sp. Ole Berg, Niels Asdal, Ole Line, Kari Line, Anne Andersdatter.

 

       Han giftet seg i 1732.

      

       Solum,forlovet 31.05.1732 viet 21.09.1732

       Daniel Jørgensøn og Siri Manassisdatter.

       Forlovere Hans Hvalen og Hans Amundsøn Tvedten.

      

 

       Gift 21.09.1732 i Solum kirke,[20] med Siri Manassedatter, f. ca 1710 i Lotfthus i Eidsborg,16 (datter av Manasse Halvorsen og Anne Torjusdatter), d. 1777 på Tveten i Bamble.16

      

       Siri:

       En finner Siri på "Tveten på stranden" i Bamble. (Bamble bygdebok side 58.) Hun bodde der med mannen Daniel Jørgensen som hadde overtatt farsgården. Etter hans død giftet hun seg igjen med Jørgen Tronsen Tråk, og han ble den nye brukeren på gården. (Hun bodde i 1762 på Tveten i Bamble.)

 

      

IV. Maren Jørgensdatter, (datter av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter) f. 1716 på Tveten i Bamble,1,[21] døpt 29.03.1716 i Bamble,18 d. 1760 på Nordre Ås i Eidanger,[22] gravlagt 07.04.1760 på Eidanger kirkegård.19

      

       Jørgen Tvettens datter Marren.

       Sp. Lars Line, Tore Gimble, Bartholomeus Line, Kari Larsdatter Line, Alis Asdal.

      

      

       Gift 1738,[23] med Hans Jonsen, f. 1714 på Søndre Ås i Eidanger,[24] (sønn av Jon Andersen og Ragnhild Knudsdatter), døpt 21.05.1714 på Eidanger kirke,[25] d. 1769 på Ås i Eidanger, gravlagt 22.04.1769 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Se Nordre Ås

 

 

V.   Karen Jørgensdatter, (datter av Jørgen Danielsen og Jøran Gjertsdatter) f. 1722 på Tveten i Bamble,[27] døpt 29.03.1722 i Bamble.24

      

       Jørgen Tvettens datter Kari.

       Sp. Erich Berg, Ole Asdal, Per Asdal, Kari Line, Kari Olsdatter.

 

 

Tilbake til Ole Guttormsen.

(3) Han giftet seg 06.09.1742 i Eidanger kirke,[28] med Torborg Anundsdatter, f. ca 1690,9 d. 1746 på Bakke i Eidanger,7 gravlagt 25.05.1746 på Eidanger kirkegård.10

 

Torborg:

Gravlegges som "Ole Baches kone Torbor Anundsdatter 56 aar".

 

 

(4) Gift 10.05.1747 i Bamble,[29] med Thora Torsdatter, f. ca 1711,9 d. 1751 på Bakke i Eidanger,10 gravlagt 11.07.1751 på Eidanger kirkegård.10

 

Thora:

Hun døde i barsel. Hun er oppgitt til 40 år ved sin død i 1751; dvs født ca.1711. Hun kan muligens være fra Rogn, Bamble?

 

Gravlagt som "Ole Bakkes kone Thora Thorsdatter 40 aar Tilliigemed hendes barn i samme kiste, som var dødfødt".

 

 

(5) Gift 10.11.1752 i Eidanger kirke,11 med Maren Torkildsdatter, f. ca 1702,9 d. 1780 på Bakke i Eidanger,2 gravlagt 23.03.1780 på Eidanger kirkegård.[30]

 

Maren:

Det må være henne som ble gravlagt som "Karen Thorchilsd. Bacche 78 aar". Hun stod som Maren da de giftet seg.

 

 

 

I.    Karen Olsdatter, (datter av Ole Guttormsen og Ingeborg Guttormsdatter) f. 1728 i Solum,[31] døpt 06.06.1728 i Solum,14 d. 1748 på Bakke i Eidanger,10 gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.10

      

       Ole Guttormssøns barn kaldet Karen.

       Faddere: Lars Stochen, Thor Anderssøn, Ingebor Dolfven, Birthe Lunde, Karn Hellen.

      

       Hun gravlegges som "Karen Olsdatter Bache 21 aar".

 

 

 

II.   NN Olsen, (Barn av Ole Guttormsen og Thora Torsdatter) f. 1751 på Bakke i Eidanger,10 d. 1751 på Bakke i Eidanger,10 gravlagt 11.07.1751 på Eidanger kirkegård.10

      

       Et dødfødt barn som ble gravlagt i samme kisten som moren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 17.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 272.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 184.

[5]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 111.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 153.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 271.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 66, 67.

[9]  Alder ved død.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 88.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 56,57.

[13]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 691.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 108, 109.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 432, 433.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 110, 111.

[17]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 436, 437.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 118, 119.

[19]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[20]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 188.

[21]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 128, 129.

[22]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 232.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[27]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 144, 145.

[28]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[29]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 23.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[31]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 37.