| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

 

Lars Anfindsen f. ca 1675 og Sidsel Pedersdatter f. ca 1660 sin familie

 

 

 

 

Lars Anfindsen, f. ca 1675,[1],[2],[3] d. 1719 på Heistad i Eidanger,[4] gravlagt 19.02.1719 på Eidanger kirkegård.4

Han var sønn av Anfind Andersen Hovholt.

 

Han ble nevnt i et notat i kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen.

 

Lars giftet seg i 1702.

 

Den. 6. Junius som var 3. Pintzedag

Samme dag i Eid. Brøllup for Lars Andfindssen og Cecil Pedersdaatter.

De bor paa Heistad.

 

Her er trolovelsen deres i Eidanger:

 

Den 10. May 1702 bestillede Niels Klefven Trolofvelse for Lars Anderssen og Sidzell Pedersd.

Trolofvelse Søndag dn 14. May. Dominica Cantate.

Caut: Niels Ellefssen Klefn.

 

Lar ble nevnt i sjølegden av 1706 på Heistad som en av tre oppsittere som "Lars Anfindsen, Opsidder, bruger 2 1/2 huud, 28 aar gifft". Han stod der med sønnene Hans på 4 år og Anders på 1 år.

 

Lars Anfindsen ble i ekstraskatten fra 1711 oppført som en av to brukere på Heistad. Han bodde der med en kvinne og to barn, 40 år gammel.

 

Han ble også nevnt i et notat fra kirkeboken i Eidanger datert 12. august 1708 som sønn av Anfind Andersen. (Se under hans far.)

 

Han gravlegges som "Laers Anfindsøn Hejestad 40 aar 14 uger 4 dager".

 

Det var skifte etter Nils Anfindsen 5.2.1720 ifølge skifte etter konen Sidsel.

 

 

Gift 06.06.1702 i Eidanger kirke,[5] med1 Sidsel Pedersdatter, f. ca 1660,1,[6] d. 1737 på Heistad i Eidanger,1 gravlagt 01.10.1737 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Sidsel:

Hun ble under matrikulen i 1723 nevnt som en av to oppsittere på Heistad.

 

Sjeleregisteret for Eidanger 1725:

Heistad

Sidtsel Pedersdatter gl. 65 aar, har 2de Sønner Nafnlig Hans Larsøn gl. 23 aar har iche tient Kongen, Anders Larsøn gl. 20 aar har iche tient Kongen, 1 datter Giertrud Larsdatter gl. 18 aar, alle hieme hos Moderen. En gl. Pige til Huuse Aase Jestdatter gl. 79 aar.

 

Hun gravlegges som "Sidsel Pedersdatter Hejestad 77 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B, side 324b      

25.11.1737  Heistad i Eidanger         

Sidtzel Pedersd. død, g.m. Lars Anfindsen død, sk. 5.2.1720.

Barn:

1.    Hans Larsen Heistad død, barn:

    - Stol Hansen 5 år.

    - Lars Hansen 4 år.

    - Abraham Hansen 1 ½ år.

2.    Anders Larsen Heistad.

3.    Giertrud Larsd. 30 år, ugift.

Formynder for Giertrud Larsdatter: fader broder Niels Anfindsen Hougholt.

Brutto 45-2-2.

Gjeld: 48-2-5

 

 

 

I.    Hans Larsen, f. ca 1702,2 d. 1737 på Heistad i Eidanger,[8] gravlagt 14.04.1737 på Eidanger kirkegård.7

      

      

       Gift 12.08.1731 i Eidanger kirke,5 med Johanne Stoesdatter, f. ca 1702 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger,[9] (datter av Stoe Larsen og Else Knudsdatter), d. 1757 i Brevik,[10] gravlagt 05.05.1757 på Brevik kirkegård.10

      

       Se Heistad denne gården

 

 

      

II.   Anders Larsen, f. ca 1705,2 d. 1757 på Heistad i Eidanger,8 gravlagt 16.05.1757 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Han ble bosatt på Heistad.

 

       Han nevnes der i 1726:

       Anders Hansen 23 aar som også er i kongens tjeneste.

 

       Han ble oppført som bruker av Heistad i 1740 og 1747.

 

      Sjømilitære i Eidanger 1740:

      Hejestadpostgaard Nr.2

      Bruger:

      Anders Larsen 24 aar, ej tienet

 

      Matrikulen i 1747:

      Heiestad

      Eier: Gjerpen kirke

      Oppsitter: Anders

 

       Gravlagt som "Anders Hejestad 51 aar 6 maaneder".

 

 

 

III. Gjertrud Larsdatter, f. ca 1707,8 d. 1768 på Heistad i Eidanger,8 gravlagt 08.05.1768 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Hun var 30 år gammel og ugift under skifte etter sin mor i 1737.

      

 

       Gift 16.11.1752 i Eidanger kirke,5 med Jacob Larsen, f. 1715 på Ås i Eidanger,[13] (sønn av Lars Knudsen og Karen Knudsdatter), døpt 30.05.1715 i Eidanger kirke,[14] d. 1778 på Heistad i Eidanger,8 gravlagt 27.09.1778 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Heistad denne gården

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 254.

[2]  Sjølegden for Bragernes 1706.

 

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 9.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.