| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

 

 

Peder Jensen f. 1736 og Anne Hansdatter f. 1739 sin familie

 

 

Peder Jensen, f. 1736 på Vebakken u/Klyve vestre i Solum,[1] døpt 29.04.1736 i vestre Porsgrunn i Solum,[2] d. 1781 på Åsen i Brevik,[3] gravlagt 26.04.1781 på Brevik kirkegård.[4]

Han var sønn av Jens Halvorsen Vebakken og Anne Hansdatter.

 

Jens Vebachens og Anne Hansdatters barn kaldet Peder,

hiemmedøbt af Kisten Klyve, som nu bar det frem til confirmation, Maren Siøtvedt, Anders Siøtvedt, Jon Hansøn Tvedten.

 

Ifølge skrifte fra "Solumslekt" nevnes hans foreldre i skifte etter hans mors far på Tveitan Østre i 1726:
Skifte 17. juli 1726 på Tveitan østre, Melum: Hans Jonsen død, enka Anne Tostensdatter og barna Svend og Abraham Hanssønner, begge myndige; Tosten Hansen 20 år; Jon Hansen 14 år; Ingebor Hansdatter 27 år; Anne Hansdatter gift med Jens Halvorsen; Aaved Hansdatter 19 år. Som verger for de umyndige barn oppnevnes farbrødrene Isach Elset og Christen Jonsen Stavdal.

 

Peder ble konfirmert i Solum 25.04.1756. Hans søster, Karen Jensdatter, var gift med Nils Olsen fra Flåtten og nevnes på Bjørntvedt i Eidanger.

 

Peder giftet seg i 1768 i vestre Porsgrunn.

 

Trol. 23/4-1768 i vestre Porsgrunn

Uk. Peder Jensen, p. Ane Hansd.

Cav: Jens Dahle og Torbiøn Taraldsen.

 

De var bosatt på Heistad, men flyttet før 1774 til Brevik.

 

Han ble nevnt i skifte etter Hans Jensen Bukta 25.04.1780 i Bukta i vestre Porsgrunn. Det står der at Peder bodde på Heistad.

 

Gravlagt som "Peder Jensen Hejestad, 50 aar".

 

Anno 23.05.1783 - Et skiftebrev efter Peder Jensen Hejestad beg. 27. april 1781, sl. 18. juni samme aar, hvis Stevboes eiende huus paa Brevigsaasen vurderet for 53 rd. er udlodnet paa Stervboe Enchen Anne Hansdatter og børn.

 

Bamble Skifteprotokoll nr. 10a fol. 287

1781 27/4, 18/6    Peder Jensen + g. Anne Hansdtr.

Brevik, Aasen

            Barn:

            1.  Jens Pedersen, 10 år

            2.  Maren Pedersdtr., 8 år

Brt. 113 - 1 - 1

Nt. 96 - 1 - 21

Heri medregnet: Stervboehuusene for 53 rdr.

 

 

Gift 13.10.1768 i vestre Porsgrunn i Solum,[5],[6] med Anne Hansdatter, f. 1739 på Ås i Eidanger,[7] (datter av Hans Jonsen og Maren Jørgensdatter), døpt 24.01.1739 i Eidanger kirke,7 konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke,[8] d. 1792 i Brevik,3 gravlagt 23.11.1792 på Brevik kirkegård.[9]

 

Anne:

Hans Jonsen Aas og Maren Jørgensdatter - Anne

Faddere: baaren af Even Schauragers kone Maria Aundsdatter, Maren Jonsdatter Aas, mandfaddere: Jon Aas, Ole Røe, Anders Nielsen Hougholt.

 

Konfirmert som "Anne Hansdatter Aas 18 aar".

 

Hun nevnes i Brevik i 1782.

 

Brevik 1782:
Nr.116
Peder Hejestads Enke - 2 barn 

Hun nevnes i skifte etter sin bror Jon i 1781.

Avdødes søskende:

2.  Anne Hansdtr. g. Peder Jensen

 

Gravlagt som "Ane Hansdtr. Peder Hejestads enke, 50 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 80a

Skifte 14. mai 1793 i Brevig

Anne Hansdatter, død

Arvinger:

1. Broder Jon Hansen, død uten barn

2. Jørgen Hansen, død og efterlader sig en sønn 1 sønn Hans Jørgensen 12 aar

3. Søster Jøran Hansdatter, død og efterlader sig en sønn Even Olsen 15 aar

4. Søster Inger Hansdatter gift med Ole Pedersen i Sæteret

Formynder for umyndige Lars Grønnerød

Også nevnt senere i skifte ved "delingen":

Afdøde Anne Hansdatters sønn Jens Pedersen

Dennes:

Farbroder Søren Jensen boende i vestre Porsgrund

Faster Karen Jensdatter enke efter Nils Olsen Grønnelie boende ved østre Porsgrund

Morbroder Jørgen Hansens sønn Hans Jørgensen

Mosteren Jøran Hansdatters sønn Even Olsen

Moster Inger Hansdatter.

 

 

 

I.    Anne Pedersdatter, f. 1769 på Heistad i Eidanger,[10] døpt 09.04.1769 i Eidanger kirke,10 d. 1769 på Heistad i Eidanger,[11] gravlagt 01.11.1769 på Eidanger kirkegård.11

      

       Peder Jensen Hejestad og k. Anne Hansdtr. - Anne

       Faddere: 1. Ingebor Tiøstolsdtr. Schavrager 2. Giøran Hansdtr. Nedre Lunde 3. Børge Olsen Ørewig 4. Hans Jensen fra Porsgrund Vestre 5. Jon Hansen ibid.

      

       Gravlagt som "Anne Pedersd. Hejestad, 26 uger".

 

 

 

II.   Jens Pedersen, født 1771 på Heistad i Eidanger,[12] døpt 06.04.1771 i Eidanger kirke,12 konfirmert 01.10.1786 i Brevik kirke,[13] død 1793 på Sykehuset i Porsgrunn/Gjerpen, gravlagt 10.04.1793 i Gjerpen.[14]

      

       Peder Jensen Hejestad og k. Anne Hansdtr. D. B. Jens.

       Faddere: 1. Karen Jørgensdtr. Kiørholt 2. Anne Jensdtr. fra Porsgrund 3. Ole Ewensen Aasen 4. Hans Jensen fra Porsgrund Vestre.

      

       Konfirmert som "Jens Pederson 16 aar".

      

       Han ble nevnt i skifte etter moren i 1793.

      

       Han ble gravlagt i Gjerpen som "Jens Pedersssøn død paa Syge-Huuset, hiemme i Brevig / 21 Aar".

 

 

 

III. Maren Pedersdatter, f. 1773 på Heistad i Eidanger,[15] døpt 01.01.1774 i Eidanger kirke,14 d. 1786 på Heistad i Eidanger, gravlagt 08.11.1786 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Peder Jensen Hejestad og h. Anne Hansdtr. P. B. Maren.

       Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Kiørholt 2. Inger Erichsdtr. ibid 3. Nils Olsen Grønlie 4. Ole Pedersen Hejestad 5. Jørgen Hansen Kiørholt.

      

       Gravlagt som "Maren Pedersd. afg. Peder Hejestads 9 aar". Alderen gal.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 58.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 256.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[5]  Skifter i Brevik, registrert av Kjersti Sorter.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 50.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[14]  Kirkebok for Gjerpen mini nr 2 - 1774-1796, side 167.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.