| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

Halvor Nilsen Gjerpen f. omkring 1660 og Karen Jørgensdatter f. ca 1663 sin familie

 

 

 

Halvor Nilsen Gjerpen, f. omkring 1660 på Gjerpen Prestegård,[1] d. 1712 i Eidanger.[2]

Han var sønn av sognepresten i Gjerpen Nils Halvorsen Arctander og Giertrud Andersdatter.

 

Halvor tok navnet Gjerpen som familienavn. Han var sogneprest i Gjerpen og ble siden sogneprest i Eidanger og Siljan fra 1685 til 1712.

 

Han er kjent som en veldig lærd mann. Dette kom blant annet tilsynet ved hans berømte lik tale over toller Jørgen Erboe. Den talen kunne romme en hel bok.

 

Han ble nevnt i sjølegden i 1706 på Eidanger prestegård som "Halfvor Nielsen Sogne Præst".

 

Han er nevnt i skifte etter søsteren i 1717.

 

Skifte i Skien 161a - 20/5-1717      

Petronelle Bart ("i sal hr. Lodvigs huus"            

Arvinger:                       

Hennes broder: Halvor Nielsen (død)                                               

       Barn: Niels (myndig), Joen 17 år, Giørl, Giertrud,                          

Broder: Anders Nielsen (død)                                                  

       Barn: Giertrud, Maren.                           

Hennes søster: Anne Nielsdatter.

 

 

Gift[3] med Karen Jørgensdatter, f. ca 1663,[4] (datter av Jørgen Jørgensen Riber og Anne Siversdatter), d. 1719 i Eidanger,[5] gravlagt 08.09.1719 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Karen:

Hun gravlegges som " Sal. Karen He. Halfvors 56 aar".

 

 

 

I.    Jacob Halvorsen, f. 1680,[7] d. 1690.[8]

 

 

 

II.   Nils Halvorsen, født ca 1685,1 død 1760 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.10.1760 i Gjerpen.2

      

       Han er nevnt på Prestegården i Eidanger i sjølegden i 1706 som "Niels Halvorsen Sogne Præstens Søn 18 aar Permitteret at Reise uden lands, ung Karl, ej enroulleret".

      

       Nils var sønn av sognepresten i Eidanger, Halvor Nilsen Gjerpen. Hans mor, nevnt som "Karen H: Halvors" var fadder for hans første barn, hans søster Gjertrid, nevnt som "Giertrud Halvorsd.", var fadder for hans andre barn og hans søster Gjøril, nevnt som "Halvor Egs qde Giørvel", var fadder for hans fjerde barn.

      

      

       Gift 25.04.1714 i Gjerpen,2 med Malene Gjertsdatter Usler, født 1691 i Porsgrunn,[i] (datter av Gjert Usler og Barbara Svensdatter), døpt 15.11.1691 i Gjerpen,2 død 1743 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.10.1743 i Gjerpen.2

 

 

 

III. Gjøril Halvorsdatter, f. ca 1689,[9] d. 1769 i Brevik,[10] d. 14.07.1769 på Brevik kirkegård.[11]

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1742.

      

       Brevik: viet 14.12.1742

       Visiteur Rasmus Schøtt og Giørel Sl. Halvor Eegs

      

       Brevik 1762:

       Nr 81

       Mand og hustru: Anders Erichsen

       Børn over 12 aar: Johannes Andersen

       De uformuende: Visiteer Schiøttes Enke og Syster Giertrud Eeg, 2 de brand.....? og fattige Enker

 

       Gravlagt som "Giøril Halvorsd. Gierpen Sal. Visiteur Schøttes 80 aar".

 

      

       (1) Gift ca 1718[12] med Halvor Halvorsen, f. ca 1690,[13] (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber), d. 1740 i Brevik,[14] gravlagt 23.06.1740 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Halvor:

       Se under hans morfar Jørgen Jørgensen Riber.

 

       De fikk den 21.03.1718 kongebrev for å gifte seg. Dette på grunn av at de var søskenbarn. (Norske registre, 1716-1719, s.295b)

 

       Halvor var i 1723 eier og bruker av halvparten av gården Eik i Bamble. Parten hadde tilhørt hans mor Maren Jørgensdatter.

      

       Han flyttet etter hvert til Brevik og nevnes som huseier der i 1738.

      

       Borgerskap i Skien:

       Halvor Halvorsen Eeg. F. i Brevik. Hadde for det meste oppholdt seg på sin mors gård Ek i Bamble. Skulle til Holland med et skip. B. på husnæring og lasthandel 31/5 1725.

      

       Gravlagt som "Halvor Halvorsen Eeg gl. 49 aar".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5217 - 9.9.1740 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 30a

       Skiftet sluttet 10.09.1740

       arvelater Halvor Halvorsen Eegh Brevig død. etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger:

       ektefelle Giørol Halvorsdtr

       bror Hans Halvorsen Eegh

       brordatter Giørol Maria Samuelsdtr datter av Samuel Halvorsen Eegh

       brordatter Maria Margrethe Samuelsdtr datter av Samuel Halvorsen Eegh

       brorsønn Halvor Samuelsen sønn av Samuel Halvorsen Eegh

       bror Samuel Halvorsen Eegh død

       mor Maren Eegh.

      

       Se Brevik 1762

 

 

       (2) Gift 04.12.1742 i Brevik kirke,[16] med Rasmus Larsen Schøtt, f. ca 1686,[17] d. 1758 i Brevik, gravlagt 04.03.1758 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Rasmus:

       Han var tollbetjent ved Langesund og Brevik tollsted.

      

       Gravlagt som "Visiteer Rasmus Schiøt 72 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

IV. Gjertrud Halvorsdatter, f. ca 1691.[19]

      

 

       Gift 30.03.1719 i Eidanger kirke,[20],[21] med Hans Halvorsen, f. ca 1685,[22] (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber), d. 1742 i Brevik,[23] gravlagt 28.03.1742 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Hans:

       Se under hans morfar Jørgen Jørgensen Riber.

 

       Copul. 30/3-1719 i Eid.

       Hans Halfvorssøn Eeg med Gierthru Halfvorsd.

       Copulations Seddel fra Jens G...ssøn i Scheen.

      

       Hans kone var datter av sognepresten i Eidanger. Sognepresten var fetter til Hans Halvorsens far og prestefruen var søster til hans mor.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Halvorsen Eg 37 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 3. mai 1725.

      

       Jeg finner denne familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

       Hans Halvorsøn Eeg gl. 40 aar enroullered, gift med Giertrud Halvorsdatter gl. 34 aar. Har en Søn Halvor Samuel Hansøn gl. 6 aar og een datter Karen Hansdatter gl. 1 ½ aar.

      

       Borgerskap i Skien:

       Hans Halfvorsen Eeg. F. i Brevik. B. på husnæring, brennevinsbrenning og smålasthandel 29/1 1739.

 

       Gravlagt som "Hans Egh".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5235 - 20.6.1742 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 60b

       arvelater Hans Halvorsen Eegh paa Sylter Øen i Brevig død

       Arvinger:

       ektefelle Giertrue Halvorsdtr

       sønn Halvor Samuel Hansen 22 år

       sønn Jacob Hansen 8 år

       datter Karen Hansdtr

       datter Anne Hansdtr

       datter Pernille Hansdtr.

 

       Barn se Brevik 1762

 

      

 

V.   Jørgen Halvorsen, f. ca 1702.[25]

      

 

       Gift[26] med Marthe Gjertsdatter, f. omkring 1710.

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[4]  Alder ved død.

[5]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 298.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[8]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[9]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[12]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[13]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[17]  Alder ved død.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[19]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[20]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[23]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[25]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[26]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.[i]  Skifte etter faren.