| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725 |   


 

 

Margrethe Corneliusdatter f. ca 1685 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Samuel Halvorsen f. ca 1686 og 2. gang med Nils Hansen f. ca 1701)

 

 

 

Margrethe Corneliusdatter, f. ca 1685,[1]

Hun var datter av Cornelius Corneliusen og Anne Hansdatter i Brevik.

 

 

(1) Gift[2],[3],[4] med Samuel Halvorsen, f. ca 1686,4 (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber), d. 1719 på Brevik,4 gravlagt 10.03.1719 på Brevik kirkegård.[5]

 

Samuel:

Bosatt på Eik i Bamble i 1711 og de døpte barn der til 1716 før de i 1719 døpte barn bosatt i Brevik.

 

Gravlagt som "Hr. Samuel Halvorsen Eeg gl. 33 aar - 4 maaneder 6 dage".

 

 

(2) Gift3 med Nils Hansen, f. ca 1701,1,[6] (sønn av Hans Nilsen og Johanne Sørensdatter Klogh).

 

Nils:

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Niels Hansen Berg 22 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Familien nevnes under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Niels Hansøn Berg gl. 24 aar, Enroullered, gift med Margrete Corneliusdatter gl. 40 aar, har 1 Søn Halvor Samuelsøn gl. 6 aar, og 2de døttre Maren Margrete Samuelsdatter gl. 13 aar, Helena Nielsdatter gl. 3 aar. Og er udj Huuset Sal. Aachel Hansøns Enche, Johanne Klogh gl. 52 aar.

 

Han mor var enke og bosatt hos han i 1725.

 

 

 

I.    Maren Margrethe Samuelsdatter, (datter av Samuel Halvorsen og Margrethe Corneliusdatter) f. 1713 på Eik i Bamble, døpt 26.10.1713 i Bamble.5

 

       Samuel Eegs datter Maren

       Faddere: Visiteur Kiærulf, Lars Nielsen Brevig, Peder Hansen, Ane Magrete Gris, Magrete Gierdtsdatter.

 

 

II.   Gjørel Maria Samuelsdatter, (datter av Samuel Halvorsen og Margrethe Corneliusdatter) f. 1716 på Eik i Bamble, døpt 06.10.1716 i Bamble.5

 

       Samuel Eegs datter Giørrelle Maria

       Faddere: Hendrich Hansen, Nicolai Hammer, Hans Eeg, Maren Eeg, Giertrud Halfversdatter.

 

  

III. Halvor Samuelsen, (sønn av Samuel Halvorsen og Margrethe Corneliusdatter) f. 1719 i Brevik,3 døpt 17.04.1719 i Brevik kirke.6

      

       Sl. Samuel Halvorsen og Margrete Cornelisdatter deris ægtebarn kaldt Halvor

       baaren af Mad. Maren Jørgensdatter Eeg, assist: Boel Corneliusdatter, Gunild Arnisdatter, mandfaddere: Hans Samuelsen Eeg, Peder Hansen, Bent Hansen Hullen

      

       Brevik 08.05.1719: introdusert Magrethe Corneliusdatter, Salig Sammuel Haldvordsens.

 

 

 

IV. Helena Nilsdatter, (datter av Nils Hansen og Margrethe Corneliusdatter) f. 1723 i Brevik,3 døpt 17.02.1723 i Brevik kirke.[7]

      

       Niels Hansen Bergs P.B. Hellena

       baaren af Mad. Giørul Halvor Eeks, Giertrud Halvorsdatter, Lisbeth Hansdatter, mandfaddere: Hans Madsen, Vincentz Hein, unge Jørgen Jørgensen.

 

 

 

V.   Hans Nilsen, (sønn av Nils Hansen og Margrethe Corneliusdatter) f. 1725 i Brevik, døpt 26.12.1725 i Brevik kirke.[8]

      

       Niels Hansen Bergs Dr.b. Hans

       baaren af unge Jørgen Jørgensens k., Kirstine Larsdatter t. Visit. Schodt, mandfaddere: Mons. Schuds, Iver Iversen, M. Søren Berg.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[4]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Skifte etter faren.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.