| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

 

Jens Christophersen Widesløv f. ca 1668 sin familie

 

 

 

 

Jens Christophersen Widesløv, født ca 1668, død 1738 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 23.12.1738 i Solum i Telemark.

Han var sønn av Christopher Lauritsen Widesløv og Dorethea Hansdatter.

 

Jens sin far var kappelan til Gjertstad i Nedenes. Hans søster Elen Christophersdatter Widesløv var gift og nevnes i Brevik før 1700.

 

Jens nevnes i Porsgrunn i 1712: 30. Jens Christophersen-2-3-10½

 

Christian Abrahamsen: Brannmatrnr. 53 - Vestregate 21

 

To av han søsken, skipper Lars Christophersen Widdeslef f. ca 1677 i Risør d. 1746 i Kristiansand og Christina Christophersdatter Widesløv f. ca 1678 d. 1734 i Skien, nevnes i gamleskien.no.

 

Leif Biberg Kristensen skriver på Solumslekt

Overdragelse 1710 på Tråk, Bamble: Skjøte fra Jens Widesløv til Ole Kjeldsen på 5 huder i Tråk for 455 rdlr.

 

Sjeleregister 1729 på Vestsida, Porsgrunn: Jens Christoffersen og qvinde een søn Jan Jacob 14 aar, huusarme.

 

Han antas å være identisk med Jens Christofersen Traag efter hvem det ble avholdt skifte i 1739, skriver Abrahamsen. Han var eier av hus på Klyve

grunn mellem Jacob van Deurs og Store Børsens have. Dette hus ble overtatt av sønnen Kjeld Jensen i 1736. I Konsumsjonsmanntallet 1725 angis J.C.W. å

være «i slett tilstand». I 1722 opplyses at han driver «ingen handling og slet næring». Han ble i 1715 skattlagt for parykk og en tjenestepike.

 

C. S. Schilbred: Bygdebok for Bamble, Bind I: Gårdenes historie til omkring 1814 (Oslo: Bamble kommune, 1968) Tråk (gnr. 5) side 48-55.

Her henviser Schilbred i en fotnote til D. Thrap: «Christiansands Stifts Prester», Chra. 1899, side 137-8. Jens var sønn av residerende kapellan til

Gjerstad Christopher Lauritzsøn Widesløv og hustru Dorothea.

 

Gravlagt som "Porsgr.: Jens Christophersøn 70 aar mindre 2 dage".

 

Skifte 6. februar 1739 på Vestsida, Porsgrunn: Jens Christophersen Traag død, barna Kiel og Johan Jacob Jenssønner begge myndige, Pernille Jensdatter 34 år

og Dorte Jensdatter 30 år.

 

 

 

I.    Anne Jensdatter, født 1703 på Tråk i Bamble, døpt 17.98.1703 i Bamble,[1] død 1705 på Tråk i Bamble, gravlagt 11.12.1705 i Bamble.[2]

      

       Jens Traags datter Ane.

       Faddere: Daarte Sl. Hr. Christophers, Chistina Christophersdatter, Bendt Gierdtsen, Jørgen Griis, Elias Greessen.

      

       Gravlagt som "Jens Christophersens Datter Ane 2 aar".

      

 

 

II.   Pernille Jensdatter, født 1704 på Tråk i Bamble, døpt 09.12.1704 i Bamble,[3] død 1786 i Skien, gravlagt 08.12.1786 i Skien.[4]

      

       Jens Traags datter Pernille.

       Faddere: Chisten Niels Herrestads, Malene Andersdatter, Hans Nielsen, Arne Hansen, Lars Christophersen.

      

       Bamble viet  07.06.1742:

       Johan Andreas Seesen? fra Schien og Pernille Jensdatter, uden foregaaende tillysning og festelse efter Kongl. Bevilgning.

       Caut. Ditlev Bucha og Kield Jensen Widerslef.

      

 

       Gift 07.06.1742 i Bamble,[5] med Johan Andreas Seesen, født ca 1709,4 død 1785 i Skien, gravlagt 18.04.1785 i Skien.4

      

       Johan:

       Han var bokbinder i Skien. Se gamleskien.no

      

 

 

III. Kirsten Jensdatter, født 1706 på Tråk i Bamble, døpt 23.05.1706 i Bamble,[6] død før 1739.

      

       Jens Traags datter Chisten.

       Faddere: Rasmus Pedersen, Niels Pedersen, Lars Christophersen, Maria Sommer, Malene Halvorsdatter

      

 

 

IV. Kjeld Jensen Tråk, født 1708 i Bamble, døpt 12.08.1708 i Bamble,[7] død 1788 i Skien, gravlagt 15.01.1788 i Skien.[8]

      

       Jens Christophersens børn Kiel og Daarte.

       Spons: Johannes Nielsen, Per Greessen, Jacob Andersen, Boie Petersen, Johan Henrich Lungebol, Chisten Niels Persens, Chisten Nicolai Hammers, Mette Joensdatter, Maren Greesdatter, Daarte Sommundsdatter

      

       Skien - Cop. 27/11-1742.

       Kiel Jensen, Kiøbmand og Ragnil Jansd. fra Laurvigen med Kongl. bev. hieme i huset at Copuleres i Zacharias Simensens huus Kl. 3.

       Forlofvr.: Zacharias og Jørgen Simenssønner Wesseltoft.

      

       Skien Cop. 2/2-1746.

       Kield Jensen Trogh, Kiøbmand og Pigen Helvig Pedersd. Flod med Kongl. bev.

       Forlofvr.: Jørgen og Zacharias Simonsønner Wesseltoft.

      

       Gravlagt som "Kiel Jensøn 81 aar".

      

       Se gamleskien.no

 

      

       (1) Gift 27.11.1742 i Skien,4 med Ragne Jansdatter, født ca 1714 (datter av Jan Hansen), død 1744 i Skien, gravlagt 23.04.1744 i Skien.4

      

       Ragne:

       Hun kom fra Larvik ifølge gamlegjerpen.no.

      

 

       (2) Gift 02.02.1746 i Skien,4 med Hedvig Pedersdatter Flood, født ca 1716 (datter av Peder Pedersen Flood og Gjørel Hansdatter Møller), død 1779 i Skien, gravlagt 11.03.1779 i Skien.4

      

 

 

V.   Dorte Jensdatter, født 1708 i Bamble, døpt 12.08.1708 i Bamble,7 død 1766 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 18.11.1766 i Vestre Porsgrunn.[9]

      

       Jens Christophersens børn Kiel og Daarte.

       Spons: Johannes Nielsen, Per Greessen, Jacob Andersen, Boie Petersen, Johan Henrich Lungebol, Chisten Niels Persens, Chisten Nicolai Hammers, Mette Joensdatter, Maren Greesdatter, Daarte Som

      

       Gravlagt som "begravet Pigen Dorthe Jensdatter 66 aar".

 

 

 

VI. Maria Jensdatter, født 1710 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 02.11.1710 i Solum i Telemark,[10] død 1712 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 29.13.1712 i Solum i Telemark.[11]

      

       Til daaben Jens Christophersens barn nafnl. |: Maria :|.

      

       Gravlagt som "er død og begrafuet Jens Traags barn".

      

 

 

VII. Margrete Jensdatter, født 1713 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 05.01.1713 i Solum i Telemark,[12] død 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 05.12.1715 i Solum i Telemark.[13]

 

 

 

VIII. Jan Jacob Jensen, født 1715 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 26.08.1715 i Solum i Telemark,[14] død 1753 i Skien, gravlagt 31.08.1753 i Skien.[15] .

      

       Jens Christophersøns barn kaldet Jan Jacob.

       Faddere: Jens Rasmusøn, van Deurs, Gerhard paa Taaldboden, Madame Taalders, Kirsten Bruch?

      

       Han druknet i fossen i Skien.

      

       Gravlagt som "Jan Jackob Jensen med dend store klocke efter at han var optagen af fossen 38 aar".

 

      

 

IX. Johan Fredrik Stub Jensen, født 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 22.08.1717 i Solum i Telemark,[16] død 1718 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 29.01.1718 i Solum i Telemark.[17]

      

       Jens Christophersøns barn kaldet Johan Friderich Stub.

       Faddere: Peder Lyche, Johannes Nielsøn, Adolf Neuspitzer, Anne Buer, Anne Jensdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Johan Friderich Stub 22 uger 5 dage".

      

 

 

X.   Margrete Maria Jensdatter, født 1722 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 23.09.1722 i Solum i Telemark,[18] død 1723 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 23.05.1723 i Solum i Telemark.[19]

      

       Jens Christophersøns barn kaldet Margrete M...

       Faddere: Gunder Buer, Svend Nielssøn Heboe, Christoffer Faarbech, Maren Gregersdatter, Pernille Jensdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Margrete Maria Jensdatter 7 maaneder 11 dage".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 102-103.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 432-433.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[4]  gamleskien.no.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[6]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[8]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 3 (1755-1791, skannet av digitalarkivet, side 368-369.

[9]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, 20-21.

[10]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 201.

[12]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 218.

[13]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 6.

[15]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), skannet av digitalarkivet, side 237.

[16]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 10.

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 148.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 23.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 150.