| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD   


 

 

 

 

Lars Stoesen f. ca 1705 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Guri Hansdatter f. ca 1708, 2. gang med Maren Eriksdatter f. 1716 og 3. gang med Anne Jacobsdatter f. 1723)

 

 

 

Lars Stoesen, f. ca 1705 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger,[1] d. 1784 i Blekebakken u/Heistad i Eidanger, gravlagt 01.03.1784 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Stoe Larsen Blekebakken u/Heistad.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som «Lars Stoensen Bleeg 18 aar, født paa Blegebachen og bosatt paa Blegebachen, innrullert 1. juli 1723».

 

Han giftet seg 1. gang i 1733.

 

Brevik: trolovet 22.11.1.1733, viet 13.01.1734         

Lars Stowsen og Guri Hansdatter     

Caut.: Amun Vervogen og Peder Stowsen.

 

Han var husmann på (Blekebakken) Heistad i 1740.

 

Sjømilitære i Eidanger Heistad i 1740.

Husmend:

Lars Stoersen 36 aar, ej tienet

Knud Stoensen 33 aar

 

Han giftet seg 2. gang i 1760.

 

Brevik: trolovet 22.01.1760, viet 07.02.1760

Enkemanden Lars Stoesen Blegebakken og pigen Mari(e) Erichsdatter

Caut.: Lars Johansen, Lars Persen.

 

De nevnes i 1762 i Brevik, men han ble skrevet som Blekebakken. De har flyttet til Brevik, men det er usikkert når. Lars eide hus der som ble skjøtet til hans sønn i 1784.

 

Brevik 1762:

Nr 17

Mand og hustru: Lars Stoesen Blegebakken

Børn over 12 aar: Hans og Ole Larsønner, Anne Kirstine Larsdatter

Huusfolk: Anne Jacobsdatter

De uformuende: Eggert Larsen og kone, gamle almisse lemmer

 

Han giftet seg 3. gang i 1763.

 

Brevik: viet 18.01.1763

Enkemand Lars Stoesen Blegebakken og Anna Jacobsdatter

Caut.. Knud Stoesen, Johannes Larsen.

 - ægteviet hiemme i huuset, Kongebrev.

 

Brevik 1782:
Nr.86
Lars Blegebaken - 1 kone - 1 søn - 1 pige 

 

I 1784 fikk sønnen Stoe Larsen auksjonsskjøte på faren, Lars Heistads hus i Brevik for 164 riksdaler:

Anno 20.01.1786 – Auctions Skøde til Stoe Larsen paa hans fader Lars Heiestads huse i Brevig og betalt med 164 rd. (dat.29.05.1784)

 

Gravlagt som "Lars Stoson Blegebakken 79 aar".

 

 

(1) Forlovet 21.11.1733 i Brevik,[3],[4] gift 13.01.1734 i Brevik kirke,[5] med[6] Guri Hansdatter, født ca 1708 på Torsrød i Brunlanes,[7] (datter av Hans Helgesen og Anne Olsdatter), død 1759 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger,[8] gravlagt 22.04.1759 på Brevik kirkegård.8

 

Guri:

Hennes far ble bruker på Torsrød i Brunlanes.

 

Hans far nevnes i skifte etter sin far, Helge Helgesen, på Torsrød i Brunlanes i 1706:

Hans Helgesen, boende paa gaarden Tordsrød

 

Guri nevnes i skifte etter sin fars søster, Kirsten Helgesdatter (gift med Amund Amundsen i Brevik), i 1731:

Broderdatter Gury Hansdatter, 22 aar, ugift og hos enkemanden da hendis fader er død.

Hun arver en broderlod efter hendis afdøde fader Hans Helgesen.

 

Guri gravlegges som "Lars Bleegebakkens kone Guri Hansdatter 51 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 67b         

28.5.1759    Heistad i Eidanger pl. "Blegebachen"

       Gurie Hansdtr. død g. Lars Stoesen.

       Barn:

1.    Stoe 24 år.

2.    Hans 14 år.

3.    Ole 10 år.

4.    Anne Kirstine 16 år.

Nevnt i skifte: den avdøde broders sønn Hans Hansen.

Brutto 201-2-12.

Netto 185-0-20. Heri medregnet jord: Stuebygninger med uthusene for 100 rdr.

 

 

(2) Gift 07.02.1760 i Brevik kirke,[9] med4 Maren Eriksdatter, f. 1716 i Eidanger,4 (datter av Erik Olsen og Anne Eriksdatter), døpt 10.05.1716 i Eidanger kirke,[10] d. 1762 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger,[11] gravlagt 25.01.1762 på Brevik kirkegård.9

 

Maren:

Erich Olsen og Anne Erichsdatter - Maren

Faddere: baaren af Karen Simonsdatter Tveetten, assist: Maren Larsdatter Vaateklef, mandfaddere: Torchild Nilsen Lunde, Olle Olsen Biørnerød, Nils Torchilsen Lunde.

 

Gravlagt som "Lars Blegebakkens kone Mari Erichsdatter 46 aar gl.".

 

Det er skifte etter henne på Blekebakken i 1762:

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6a, side 249a       

1.2.1762      Heistad i Eidanger pl. Bleegebachen"

       Maren Erichsdtr. død, g. Lars Stoesen.

       Helsøskende:

1.    Niels Erichsen (myndig).

2.    Elen Erichsdtr. (g. Ole Smecherøe).

3.    Anne Erichsdtr. (g. Ole Lander)

       Halvsøskende:

4.    Ole Erichsen (myndig).

5.    Anne Erichsdtr. (g. Thomas Christensen Stusrøe).

6.    Marj Erichsdtr. (umyndig).

Brutto 35-3-12.

Netto 29-2-20

 

 

(3) Gift 18.01.1763 i Brevik kirke,7 med Anne Jacobsdatter, f. 1723 i Brevik,[12] (datter av Jacob Amundsen og Catarine Jacobsdatter), døpt 19.12.1723 i Brevik kirke,[13] d. 1797 i Brevik, gravlagt 21.12.1797 på Brevik kirkegård.[14]

 

Anne:

Jacob Amundsens P.B. Anne

baaren af Cathrine Mons. Iver Iversens, Alet Marcusdatter, mandfaddere: Thosten Jacobsen, Rasmus Rasmusen, Arne Amundsen

 

Gravlagt som "Lars Blegebachens enke Anne Jacobsdatter 80 aar".

 

 

 

I.    Stoe Larsen, (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1735 i Brevik,4 døpt 29.09.1735 i Brevik kirke,[15] konfirmert 21.04.1754 i Brevik kirke,[16] d. 1805 i Brevik, gravlagt 30.03.1805 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Lars Blegebachens Dr.B. Stov

       baaren af Anne Peder Stovs, Kari Olsdatter, mandfaddere: Lars Johannisen, Mogen Haralsen, Knud Stovsen

      

       Konfirmert som "4. Stoe Larsen Bleegebakken".

      

      

       Gift 30.11.1775 i Bamble,[18] med Anna Cathrina Olsdatter, f. 1744 i Brevik (datter av Ole Jonasen og Marthe Olsdatter), døpt 03.03.1744 i Brevik kirke,[19] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke,14 d. 1808 i Brevik, gravlagt 06.05.1808 på Brevik kirkegård.[20]

      

       Se Brevik 1801

 

      

 

II.   Hans Larsen, (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1737 i Brevik,4 døpt 15.09.1737 i Brevik kirke.[21]

      

       Lars Blegebachens Dr.B. Hans

       baaren af Niels Povelsens k., Inger Jansdatter fr. Blegebachen, mandfaddere: Annon Wervog., Christen i Myhren, Hans t. Seig. Jac. Nielsen

      

       Han er 14 år under skifte etter moren i 1759.

 

 

 

III. Anders Larsen, (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1739 i Brevik, døpt 25.10.1739 i Brevik kirke,[22] d. 1740 i Brevik, gravlagt 14.07.1740 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Lars Blegebachens Dr. barn Anders

       baaren af Vinstrupes kone, Anna Cathrina Bomhoff, mandfaddere: Willum Knudsen, Peder Rasmusen, Eilert paa Øen

      

       Gravlagt som "Lars Blegebachens 2.de børn".

 

 

 

IV. Anne Christina Larsdatter, (datter av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1741 i Brevik,4 døpt 03.09.1741 i Brevik kirke,[24] konfirmert 13.04.1760 i Brevik kirke,14 d. 1766 i Brevik, gravlagt 31.12.1766 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Lars Blegebachens Pigebarn Anna Christine

       baaren af Søren Henrichsens kone, Martha ...sdatter (Kluss. JO), mandfaddere: Peder og Knud Blegebachen, Ole Skomager Svend

      

       Konfirmert som "19. Anne Kistine Larsdatter".

      

       Hun er 16 år under skifte etter moren i 1759.

      

       Gravlagt som "Anna Kristine Larsdatter Blegebakken 25 aar".

 

 

 

V.   Hans Larsen, (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1744 i Brevik, døpt 12.07.1744 i Brevik kirke,[26] konfirmert 10.04.1763 i Brevik kirke,[27] d. 1780 i Brevik, gravlagt 13.03.1780 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Lars Blegebachens Dr. barn Hans

       baaren af Erich Andersen kone, Karen Rasmusdatter, mandfaddere: Peder Blegebachen, Isaach Pedersen

      

       Konfirmert som "1. Hans Larsen Bleegebakken".

      

       Han giftet seg i 1776 i Stavern.

      

       Stavern: viet 22.02.1776

       Matros Hans Larsen og Pigen Anne Nilsdatter

 

       Gravlagt som "Hans Larson Blegebacken 39 aar".

      

       11.04.1780        Protokoll 10a fol. 164

       Hans Larsen +     g. Anne Nilsdtr.

       Brevik

       Hans Larsen gikk ned med skipet Fortuna utenfor Jomfruland på vei fra England.

       Hans Larsen er søn av: Lars Blegebachen

       Brt. 123 - 1 - 12

       Boets utg. 144 - 0 - 0

       Gjelden overstiger med ca. 21 rdr.

 

      

       Gift 22.02.1776 i Stavern i Brunlanes i Vestfold,[29] med Anne Nilsdatter, f. omkring 1740,[30] (datter av Nils Thorsrød).

      

       Anne:

       De døper sitt første barn på Torsrød i Brunlanes. Hun kom trolig derfra. Det er to Nilsen som kan være aktuelle. Det kan være Nils Hansen død i 1749 og hadde to døtre fra første ekteskap ifølge Lorens Berg, eller Nils Persen som hadde 8 barn ifølge Lorens Berg.

 

       Se Brevik 1782

 

 

      

VI. Ole Larsen, (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1748 i Brevik,4 døpt 02.02.1748 i Brevik kirke,[31] d. 1748 i Brevik, gravlagt 22.12.1748 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Lars Stosens Drbarn Ole

       baaren af Dorthe Helvig Hofgaard, Gunil Christine Grubbe, mandfaddere: Simon Johansen, Jørgen Frederich Schøtt

      

       Trolig gravlagt som "Michel Thorsens og Lars Blegebachens Drengebarn".

 

 

 

VII. Ole Larsen, (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter) f. 1750 i Brevik, døpt 04.09.1750 i Brevik kirke,[33] d. 1814 i Brevik, gravlagt 05.03.1814 på Brevik kirkegård,[34] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke.[35]

      

       Lars Blegebachens Drbr. Ole

       baaren af Johanna Hans Smeds, Maria Jacobsdatter, mandfaddere: Jens Smed, Lars Pedersen

      

       Han var 10 år under skifte etter moren i 1759.

      

       Konfirmert som "Ole Larson 18 aar".

 

      

       Gift 19.02.1786 i Brevik kirke,[36] med Elen Andreasdatter, f. 1765 i Brevik (datter av Andreas Nilsen og Maren Halvorsdatter), døpt 16.01.1765 i Brevik kirke,[37] konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke.[38]

      

       Se Brevik 1801

 

 

 

 

 


[1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 257.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[18]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 450.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34k.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34m.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34o.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 66.

[28]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[29]  Kirkebok for Stavern, Ministerialbok nr. 1 (1756-1782), skannet av digitalarkivet, side 64.

[30]  Stipulert, Stipulert.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34q.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[37]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[40]  Solumslekt, Solumslekt.

[41]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 560.

[42]  Alder ved konfirmasjonen.

[43]  Skifte etter han.

[44]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[45]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[50]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[51]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[52]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[53]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[54]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[55]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 111.

[56]  Skifte etter faren.