| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

Innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig

(Disse nevnes ikke andre steder i Brevik 1701-1725)

Ps Det virker som om alle er oppført med et soldatnavn slik vi finner i Sverige. Det kan være et stedsnavn men også noe annet ser det ut som.

 

Nr.1

Anders Hansen, født ca 1650.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Anders Hansen Skephej??", født i Husom, 54 aar, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.2

Hans Andersen, født ca 1672.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Andersen Bachen", 32 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.3

Lars Olsen, født ca 1673.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Laurs Olsen Ytterbyen", 31 aar, født i Oxtefiord? og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.4

Peder Mogensen, født ca 1676.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Peder Mogensen Syterøen", 28 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.5

Fredrich Gabrielsen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Friedrich Gabrielsen Hustan", innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.6

Peder Simonsen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Peder Simonsen", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.7

Anders Jensen, født ca 1658.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Aners Jensen Sandø", 46 aar, født i Oxefiord, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.8

Jochum Marcusen, født ca 1675

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jochum Marchusen Brinch", 29 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704. (Siges at boe i Arendahl).

 

Nr.9

Peder Mogensen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Peder Mogensen Aars?", 36 aar, født i Mandal og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.10

Anders Rasmussen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Anders Rasmusen Laper", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.11

Paul Arnesen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Poul Arnesen R....", født i Brevig, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.12

Nils Michelsen, født ca 1663.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Niels Michelßen Stochesund", 41 aar, født i Brunlaugnæs og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

Han var nok sønn av Michel Nilsen Stokksund.

Stokkesund i 1701-manntallet:
Mickel Nielss. 60 Opsiddere Stochesund
Niels Mickelssen 20 Sønner Vandfør Stochesund

Han har nok en bror, Tor Michelsen, i Brevik.

 

Nr.13

David Vincensen, født ca 1656.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "David Vincensen Lime", 48 aar, født i Skien og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.14

Peder Erichsen, født ca 1674.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Peder Erichsen Buchten", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.15

Abraham Hambolt, født ca 1672

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Abraham Hambolt", 32 aar, født i Sandefiord, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.16

Rasmus Sørensen, født ca 1666.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Rasmus Sørensen Aarhus", 38 aar, født paa Jylland og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.17

Aslach Amundsen, født ca 1663, død før 1704.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Aslach Amundsen Vervogen", 41 aar, innrullert 8. mai 1704, Død i kongens tieniste.

 

Nr.18

Bernt Olsen, født omkring 1670.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Bernt Olsen Arendahl", innrullert 8. mai 1704." Boer ved Arendahl, og der enruleret,".

 

Nr.19

Aasel Olsen, født ca 1665.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Aasel Olsen Kihl", født i Sannichedal, 39 aar, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.20

Hans Christensen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Christensen Halen?", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 21. juni 1706.

 

Nr.21

Nils Isachsen, født ca 1681.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Nils Isachsen Toller", 25 aar, født i Kragerøe og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.22

Simen Larsen, født omkring 1670.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Simen Larsen Sylterøe", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.23

Hans Paulsen, født ca 1675.

Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Pouelsen Berulf", 29 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Nr.24

Ole Tollefsen, født omkring 1670.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Tolfsen Flegefiord", født i Flegefiord og bosatt i Brevig, innrullert 24. mai 1707.

 

Nr.25

Mathis Gøstensen, født ca 1681.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Mathaais Giøstensen Drobach", 26 aar, født i Jylland gift og bosatt i Brevig, innrullert 31. mai 1707. Skal være død efter beretning.

 

Nr.26

Svend Gundersen, født ca 1686.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Svend Gundersen Skrevald", 23 aar, født pa Wigsiden og bosatt i Brevig, innrullert 6. mars 1709.

 

Nr.27

Morten Olsen, født ca 1685.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Morten? Olsen Rødningen", 24 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 17.09.1709.

 

Nr.28

Ole Findsen, født ca 1667.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Findsen Edanger", 42 aar, født i Eidanger sogn og bosatt i Brevig, innrullert 17.09.1709.

 

Nr.29

Eilert Torsen, født ca 1679.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Eilertsen Risør", 31 aar født i Risør, gift og bosatt i Brevig, innrullert 10. mars 1710.

 

Nr.30

Abraham Pedersen, født ca 1685.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Abraham Pedersen Sander?", 25 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 7. april 1710.

 

Nr.31

Carl Erichsen, født ca 1690.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Carl Erichsen Qvisturn?", 20 aar, i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 7. april 1710.

 

Nr.32

Børge Larsen, født ca 1693.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Børge Laursen Dalen", 17 aar, født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 7. april 1710.

 

Nr.33

Tor Olsen, født omkring 1680.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Toer Olsen Vestor?", født paa Wigsiden og bosatt i Brevig, innrullert 7. april 1710.

 

Nr.34

Ole Jensen, født omkring 1670.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Joensen Wigværing", innrullert 7. april 1710.

 

Nr.35

Lars Jansen, født ca 1694 i Brevik.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Lars Jansen Løstig 29 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 30. juni 1723.

 

Nr.36

Simen Jansen, født ca 1699 i Brevik.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Simen Jansen Løstig 24 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 30. juni 1723.

Ut fra navnet trolig bror av overnevnte Lars Jansen.

 

Nr.37

Peder Torstensen, født ca 1690.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Peder Torstensen Halling 32 aar", født i Holland og bosatt i Brevig, innrullert 30. juni 1723.

 

Nr.38

Nils Ingebrethsen, født ca 1698 i Romsdalen.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Nils Ingebrethsen 26 aar", født i Romsdalen ogoppholder sig i Brevig, innrullert 17. mars 1724.

 

Nr.39

Lars Tommesen, født ca 1698.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Lars Thomesen Jøring 22 aar", født i Jøring sogn og bosatt i Brevig, innrullert 17. juli 1725.

Det kan ha vært han som giftet seg i Bamble i 1730:

Bamble- trolovet 26.07.1730, viet 08.10.1730

Lars Thomesen og Tore Pedersdatter.

Caut: Lars Busterøe og Rasmus Dall.

 

 

Nr.40

Hans Abrahamsen, født ca 1707.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Abrahamsen Ambott 18 aar", født paa Sætra ved Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 18. august 1725.