| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Hans Knudsen f. 1733 sin familie (Han var 1. gang gift med Karen Nilsdatter Grubbe f. 1733 og 2. gang med Anne Rosine Christensdatter Kejser f. ca 1753)

 

 

 

Hans Knudsen, f. 1733 i Ullensaker,[1] døpt 20.09.1733 i Ullensaker,[2] d. 11.06.1777 i Brevik,1,2 gravlagt 17.06.1777 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Knud Eriksen Bjønningstad og Karen Hansdatter.

 

Han kom fra Ullensaker og kom til Brevik.

 

Han hadde en bror, Erik Knudsen, som igjen hadde en sønn Hans Erichsen f. 1757, som var gift i Brevik. Han hadde også en bror Peder Knudsen f. omkring 1735 som var kjøpmann i Porsgrunn.

 

Borgerskap i Skien:

Hans Knudsen, Brevik. Hadde tjent i 6 år hos kjøpmann Truels Jacobsen i Chra. og i 21/2 år hos Niels Larsen i Brevik. B. som kjøpmann 28/10 1755.

 

Han begynte på midten av 1750 årene som trelasthandler og ble siden postmester i Brevik. Han drev hele tiden som foretningsmann og etterlot seg en nettoformue på 23 500 riksdaler.

 

Han giftet seg 1. gang i 1758.

 

Brevik: viet 22.02.1758

Mons. Hans Knudsen og jomfru Karen Grubbe.

Caut.: Niels Grubbe, Niels Larsen. - havde Kongebrev m.v.

 

Brevik 1762:

Nr 106

Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

Piiger over 12 aar: Mari Jaensdatter

Huusfolk: Hans Knudsen og kone, Drenger: Even Anunsen, Daniel Jensen, Piiger: Guri Halvorsdatter, Berthe Jensdatter

 

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5624 - 3.9.1764 - 1759-1772 - Skifteprotokoller 7a - 280a

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater ektefelle Karen Grube Brevig, dette er kun en uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

arvelater ektefelle Hans Knudsen Brevig, dette er kun en uskiftebevilling for den lengstlevende. De hadde umyndige barn

 

 

Gravlagt som "Post-mester Hans Knudson 43 aar".

 

5800 - 13.6.1777 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 341a

Skiftet sluttet 25.02.1779

arvelater Hans Knudsen Brevig postmester i Brevig, samt kjøpmann til Scheen  død 11.06.1777, om aftenen 'Klokken 9 Slet'

Arvinger og andre:

ektefelle Anne Rosine Christensdtr., hun gift igjen, før 03.02.1778, med Lucas Norss

avdød ektefelle Karen Nielsdtr Grubbe skiftebrevet dat. 28.01.1774

sønn Knud Hansen 6 år avdødes sønn av 1. ekteskap med Karen Nielsdtr Grubbe

datter Karen Hansdtr., 17 år avdødes datter av 1. ekteskap med Karen Nielsdtr Grubbe. også nevnt som Knudsen

datter Kirstine Hansdtr., 19 år avdødes datter av 1. ekteskap med Karen Nielsdtr Grubbe. også nevnt som Kristine Knudsen

datter Mette Hansdtr., 15 år avdødes datter av 1. ekteskap med Karen Nielsdtr Grubbe. også nevnt som Knudsen

bror Peder Knudsen Porsgrund kjøpmann

andrebrorsønn Hans Erichsen sønn av Erich Knudsen

andre brorsønn Knud Erichsen sønn av Erich Knudsen

verge svoger Jacob Grubbe Brevig kjøpmann og skipper den avdøde ektefellens bror

verge svoger Bernt N. Grubbe Scheen kjøpmann den avdøde ektefellens bror

andre Realf Bøyesen vært g.m. den avdøde ektefellens søster

andre Petter Bøyesen vært g.m. den avdøde ektefellens søster

andre Lucas Norss sorenskriver gift, før 03.02.1778, med enken Anne Rosine Christensdtr

andre bror Erich Knudsen Uldensager Sogn

 

 

Anno 18.01.1787 - Et auctions skiøde paa den saakaldte Skiøthe? gaard i Brevig. Kiøbt af Hans Erichsen aft. Postmester Knudsen for 696 rd. (dat. 06.04.1778).

 

 

(1) Gift 22.02.1758 i Brevik kirke,1,[4] med Karen Nilsdatter Grubbe, f. 1733 i Brevik (datter av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter), døpt 20.12.1733 i Brevik kirke,[5] d. 1772 i Brevik,1 gravlagt 17.06.1772 på Brevik kirkegård.[6]

 

Karen:

Niels Grubbes P.b. Karen

baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Demoi'selle Grete, mandfaddere: Visit. Schiøtt, Mons. Schaaning, Mons Søren Schuts

 

 

Gravlagt som "Karen Grubbe Knudsens kone 38 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5661 - 28.1.1774 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 445b

Dette er et samfrendeskifte

arvelater Karen Nielsdtr. Grubbe Brevig, død

Arvinger og andre:

ektefelle Hans Knudsen postmester han hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge felles kongel. bev. dat. 03.09.1764

datter Mette Hansdtr 11 år

bror Jacob Nielsen Grubbe Schien borger

datter Karen Hansdtr 13 år

datter Kristine Hansdtr 15 år også nevnt som Kiersten

sønn Knud Hansen 2 1/2 år.

 

 

(2) Gift 1777,[7] med Anne Rosine Christensdatter Kejser, f. ca 1753 i Danmark,[8],[9] (datter av Christen Nilsen og Anne Rosine Kejser), d. 28.11.1813 i Eidanger.[10]

 

Anne:

Hun kom fra Drammen. Hun ble foreldreløs 5 år gammel.

 

Hennes første ektemann var en holden mann og etterlot henne en stor arv.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1777 med Sorenskriver Lucas Norss. Se Nordre Tveten i Eidanger.

 

 

 

 

I.    Chirstine Hansdatter, (datter av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1758 i Brevik, døpt 29.12.1758 i Brevik kirke,[11] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke.[12]

      

       Hans Knudsens barn navnl. Kistine

       baaren af Mad. Niels Larsens, assist: Jomfr. Karen Chrystie, mandfaddere: Niels Grubbe, Jacob Grubbe, Per Knudsen

      

       Konfirmert som "Chirstine Hans Knudsons 16 ar".

 

      

       Gift 13.10.1779 i Brevik kirke,[13] med Carl Coch, f. 12.09.1750 i Hitterdal,[14],[15] (sønn av Nils Coch og Dorthea Solberg), konfirmert 19.02.1768 i Brevik kirke,12 d. 14.11.1828 i Brevik.15

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

II.   Karen Knudsdatter, (datter av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1760 i Brevik, døpt 30.12.1760 i Brevik kirke,[16] konfirmert 29.09.1776 i Brevik kirke.[17]

      

       Hans Knudsens barn Karen

       baaren af Joen Joensens Enke, assist: Bolette Berg, mandfaddere: Niels Larsen, Lars Christensen, Realv Bojesen

      

       Konfirmert som "Karen Hansdatter Knudsons 16 aar".

 

       Hun giftet seg i 1780 i Eidanger.

 

       Trol. 16/2-1780 i Eid. Copul. i Huuset (samme dag).

       Uk. Raadmand, Weyer og Maaler Bent Bentsen og Jomfrue Karen Knudsen i Huuset Ægteviet

       Caut: Sorenskriver Norss og Jacob Grubbe.

 

 

       Gift 16.01.1780 i Eidanger kirke,[18],[19] med Bent Mogensen Bentsen, f. 1751 i Skien (sønn av Mogens Bentsen og Sofie Heltzen), døpt 22.05.1751 i Skien.19

      

       Bent:

       Han var rådmann i Skien og ble senere byfoldt og borgemester.

      

      

      

III. Mette Hansdatter, (datter av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1763 i Brevik, døpt 18.02.1763 i Brevik kirke.[20]

      

       Hans Knudsens b. Mette

       baaren af Petter Bøjesens k., assist: Stine Grubbe, mandfaddere: Christen Hesselberg, Albreth Blæhr, Bernt Grubbe

      

       Hun er bosatt hos sin søster Christine og hennes mann Carl Coch i Brevik i 1801 "Mette Kræfting, Hendes søster, 32 aar, Enke efter 1ste ægteskab, Nyder pension, fød knudsen''.

 

      

       Gift 10.02.1780,19 med Andreas Krefting, f. 1744,19 (sønn av major Jacob Krefting og Ellen Catharina Brinch), d. før 1801.

 

 

      

IV. NN Hansen, (sønn av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1764 i Brevik, d. 1764 i Brevik, gravlagt 09.07.1764 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Gravlagt som "Hans Knudssøns dødfødte guttebarn".

 

 

 

V.   Knud Hansen, (sønn av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1766 i Brevik, døpt 26.12.1766 i Brevik kirke,[22] d. 1769 i Brevik, gravlagt 25.11.1769 på Brevik kirkegård.6

      

       Hans Knudson og Karen Grubbe - Knud                       

       Faddere: Karen Lars Christensons, Jfr Boel Nilsd, Petter Boyeson, Jacob Grubbe, Petter Willer

      

       Gravlagt som "Knud - Hans Knudsons 3 aar".

 

 

 

VI. Nils Hansen Grubbe, (sønn av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1767 i Brevik, døpt 15.01.1767 i Brevik kirke,[23] d. 1768 i Brevik, gravlagt 04.05.1768 på Brevik kirkegård.[24]

      

       Hans Knudson og Karen Grubbe - Nils Grubbe             

       Faddere: Giertrud Bødker Real Boysons kone, Karen Hansd. Chrystie, Nils Grubbe, Lars Fuglesang, Jacob Nilson

      

       Gravlagt som "Nils Grubbe Knudssøns 16 uger".

 

 

 

VII. NN Hansen Grubbe, (sønn av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1769 i Brevik,[25] d. 1769 i Brevik, gravlagt 16.02.1769 på Brevik kirkegård.24

      

       Brevik: 01.04.1769 Hans Knudsons kone Karen Grubbe efter dødfødt barn - introd

      

       Gravlagt som "Hans Knudsens dødfødde Drenge-barn".

 

 

 

VIII. NN Hansen, (sønn av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1770 i Brevik,[26] d. 1770 i Brevik, gravlagt 22.06.1770 på Brevik kirkegård.6

      

       Brevik: 26.07.1770 Hans Knudsons kone efter dødfødt DB introd

      

       Gravlagt som "Hans Knudson og k. Karen Grubbes dødfødde db.".

 

 

 

IX. Knud Hansen, (sønn av Hans Knudsen og Karen Nilsdatter Grubbe) f. 1771 i Brevik, døpt 17.07.1771 i Brevik kirke.[27]

      

       Postmester Hans Knudson og Karen Grubbe - Knud                 

       Faddere: Boel Jørgen Zachariasons, Kirstine Pettersd, Nils Larson, Peder Knudson, Taral Kiempe

      

       Etter å ha tatt sin eksamen arbeidet han hos sin stefar, sorenskriver Norss. Han fikk senere en flott kariere, blant annet som ansatt i Rentekammeret i København, løyntnant ved Søndre Sjællandske Landverbregiment, byfogd i Kragerø og i 1810 president og borgemester i Kristiansand. (NTS, bind 20, hefte 4 – 1966)

 

      

       Gift[28] med Karen Sophie Svensen, f. omkring 1775.[29]

      

 

 

 

 

 

 [1]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 59.

[2]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 290.

[3]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34d.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 177.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 181.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 178.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 295.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 296.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[21]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[28]  NTS, bind 20, hefte 4 - 1966, side 297.

[29]  Stipulert, Stipulert.