| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD I 


 

 

 

Rasmus Olsen f. 1724 og Marthe Larsdatter f. 1730 sin familie

 

 

 

Rasmus Olsen, født 1724 på Kløverød i Siljan,[1],[2] døpt 18.04.1724 i Siljan kirke,2 død 1764 på Kløverød i Siljan,[3] gravlagt 11.03.1764 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Ole Jacobsen og Maren Rasmusdatter på Kløverød.

  

Rasmus giftet seg i 1758.

 

Trol. 4/6-1758 i Slemdal. Copul. 18/6-1758.

Uk. Rasmus Olsen Kløverød og Marthe Larsd. Engelstad.

Caut: Christen Præstagaarden og Paul Præstejordet.

 

Han overtok som leilending på gården Kløverød. Han overtok han etter sin far ca. 1760.

 

Han nevnes som en av tre (Ole, Christen og Rasmus) oppsittere på Kløverød i 1762.

 

Kløverød 1762:

Gaardsnavn: Kløverød

Eier: Slemdals kirkegods

Mand og hustru: Ole Kløverød og kone, Rasmus Kløverød og kone,

Christen Kløverød og kone

Børn over 12 aar: Jacob, Per og Ole Olssønner, Else og Marthe Olsdatter,

Ole Christensen, Daarthe Christensdatter

Drenger over 12 aar: Halvor Thorsen

Piiger over 12 aar: Anne Halvorsdatter

 

Gravlagt som "Rasmus Kløverød 39 aar".

 

Klauverød i Slemdal 7.8., 6.12.1764 Sk.pr. 6b, Fol. 486

Rasmus Olsen død g. Marthe Larsdtr. død.

Barn: 1. Ole 5 år. 2. Lars 3 år.

formyndere for barna: bestefader Ole Jacobsen Kløverød og Gullich Rasmussen Engelstad.

Skiftet fortsetter på Fol. 486b.

Brt: 138-1-14. Til Deling: 129-"-6.

 

 

Gift 18.06.1758 i Slemdal,[4] med Martha Larsdatter, født 1730 på Søndre Søntvedt i Siljan,[5] (datter av Lars Pedersen og Åste Olsdatter), døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,2 død 1764 på Kløverød i Siljan,5 gravlagt 12.06.1764 på Siljan kirkegård.[6]

 

Martha:

Gravlagt som "Martha Laersd. Kløverød 34 aar".

 

 

 

I.    Ole Rasmussen, født 1759 på Kløverød i Siljan,1 døpt 16.12.1759 i Siljan kirke,[7] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[8] død 1800 på Rød i Siljan, gravlagt 02.11.1800 på Siljan kirkegård.[9]

      

       fremstillet Rasmus Kløverøds hiemmedøbte barn navnl. Ole                                                     

       Faddere: baaren af Anders nord. Kistes kone, Gunild Olsdatter Kløverød, mandfaddere: Jacob Øvrebøe, Jacob Olsen Kløverød.

      

       Konfirmert i 1780 som "Ole Rasmusen p. Kløverød 18".

 

      

       Gift 26.05.1793 i Siljan kirke,4 med1 Inger Isaksdatter, født 1763 på Ekornrød u/Mo i Gjerpen,[10] (datter av Isak Ingebretsen og Kari Pedersdatter), døpt 17.07.1763 i Gjerpen.[11]

 

       Se Rønningen u/Tormodsrød

 

 

      

II.   Lars Rasmussen, født 1762 på Kløverød i Siljan,1,[12] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,8 død 1834.[13]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 21. mars 1762 finnes blant introduserte kvinner "Rasmus Kløverøds kone" etter å ha fått et barn. Dette var etter at hun fikk Lars.

 

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1764.

      

       Han ble konfirmert i 1780 som "Lars Rasmusen p. Engelsta 17".

      

      

       Forlovet 18.12.1788 i Eidanger,[14] gift 11.01.1789 i Siljan kirke,4 med Maria Amundsdatter, født 1758 på Nordre Lunde i Eidanger,[15] (datter av Amund Larsen og Kirstine Tollefsdatter), døpt 03.12.1758 i Eidanger kirke,15 konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[16] død 1824.[17]

      

       Se Åsen u/Prestegården i Eidanger

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[10]  1801 tellingen.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 34.