| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT


 

 

 

 

Marte Halvorsdatter f. 1736 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Ole Larsen f. 1728 og 2. gang med Gunder Aslaksen f. 1740.

 

 

Marte Halvorsdatter, født 1736 på Serkland i Siljan,[1] døpt 01.07.1736 i Siljan kirke,[2] konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke.[3]

Hun var datter av Halvor Pedersen og Jøran Olsdatter på Serkland.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1762.

 

Trol. 4/4-1762 i Slemdal.

Ole Larsen Engelstad og Pigen Marte Halvorsd. Sercland.

Caut: Arve Auestad og Per nordre Kiste.

 

De ble bosatt som selveiere på en del av Søntvedt.

 

Søntvedt 1762:

Gaardsnavn: Syntved

(Del 1)

Eier: Selvejergods,

Mand og hustru: Ole Syntved og kone

Piiger over 12 aar: Dorthe Nielsdatter

 

Hun giftet seg 2. gang i 1767.

 

Trol. 2/11-1766. Vied 16/3-1767.

Uk. og Soldat Gunder Aslachsen Solverød og Enken Marte Halvorsd. Søntved.

Caut: Knud Knuds. Søntved og Peder Lars. Høysæt.

 

De nevnes på Søntvedt i 1782:

Sundtved, Gård, Gunder Aslachsen

 

De må også ha brukt gården Brattås i 1782. (Den lå jo rett ved Søntvedt):

Brataas, Gård, Gunder Aslaksen

 

Bosatt hos sin sønn Halvor på Søntvedt i 1801 som "Marthe Halvorsdtr., Hans moder, 65 år, Enke 2den gang, Fledføring".

 

 

(1) Forlovet 04.04.1762 i Siljan,[4] gift 1762,[5] med Ole Larsen, født 1728 på Søntvedt i Siljan,5 (sønn av Lars Pedersen og Åste Olsdatter), døpt 18.05.1728 i Siljan kirke,[6] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[7] død 1766 på Søntvedt i Siljan,5 gravlagt 20.05.1766 på Siljan kirkegård.[8]

 

Ole:

Ole kjøpte gården i 1762 av sine søsken og mor:

Skjøte fra Nils Engelstad på min hustru Anne Olsdatter vegne (1 hud), Rasmus Olsen Kløverød på sin hustru Marthe Larsdatter vegne (3 skinn) og Daniel Kittilsen Thorsholt på sin hustru Anne Larsdatter vegne (3 skinn) til Ole Larsen Sundtvedt på tilsammen 1 huud og 6 skind i Sundtvedt.  Datert 23.04.1702, tingl. 24.05.1762 (Dette var jordgods etter hans avdøde far.)

 

Ole solgte i 1766 3 skinn i Brattås til Jacob Pedersen Island. Dette var jordgods Ole sin far hadde eid. Jacob Pedersen solgte denne eierdelen videre til Løvenskiold:

Skjøte fra Ole Larsen Sundtvedt til Jacob Pedersen Iisland paa 3 skinn i Brattaas. (thing. 28.01.1766)

Skjøte fra Jacob Pedersen Iisland til Hermand Løvenskiold paa 3 skinn i Brattaas. (thing. 28.01.1766)

 

Gravlagt som "Ole Lars. Søntwedt 38 aar".

 

 

(2) Gift 16.03.1767 i Siljan kirke,4 med Gunder Aslaksen, født 1740 på Nordre Venstøp i Gjerpen,[9] (sønn av Aslak Gundersen og Karen Christiansdatter), døpt 06.04.1740 i Gjerpen kirke,9 død 1799 på Søntvedt i Siljan,[10] gravlagt 05.05.1799 på Siljan kirkegård.10

 

Gunder:

Han giftet seg i Siljan i 1767 som ungkar og soldat. De brukte søsteren Else Aslaksdatter Høgset som fadder. Hun har da bodd på Høyset i Siljan på den tiden. Deres søster Ingeborg Aslasdatter ble gift med Peder Larsen og bosatt på Høgset i Siljan.

 

Hans solgte 2 huder i Søntvedt til Løvenskiold i 1783 og bygslet selv gården. Dette var da jordgods fra hans kones 1. ektemann Ole Larsen.

 

Skjøte fra Gunder Aslachsen til kammerherre Løvenskiold paa 2 huder i Sundtvedt for 699 rd. Datert 12.04.1783, tingl. 20.05.1783

 

Gravlagt som "Gunder Aslachsøn Søntved 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 548a

Skifte 18. desember 1801 paa Suntved i Slemdahl

Gunder Aslachsen, død - Enken Marthe Halvorsdatter

Barn:

1. Søn Aslach Gundersen i det 26'de aar, myndig og har sitt tilhold paa Højseth gaard

2. Søn Ole Gundersen, myndig, hiemme paa gaarden

3. Halvor Gundersen i det 26'de aar, hiemme paa gaarden

4. Kari Gundersdatter 24 aar

Formynder lendsmand Ole Aslachsen som ogsaa var laugværge for enken.

 

 

 

I.    Lars Olsen, (sønn av Ole Larsen og Marte Halvorsdatter) født 1765 på Søntvedt i Siljan,[11] døpt 24.03.1765 i Siljan kirke,11 død 1765 på Søntvedt i Siljan,[12] gravlagt 19.05.1765 på Siljan kirkegård.12

      

       Ole Laersen Søndtved og Marthe Halvorsdtr. Laers

       Faddere: Anne Nielsdtr. Søndtved, Dorthe Nielsdtr. ibid, Knud Knudsen Søndtved, Hans Halvorsen Ouestad og Lars Amundsen Søndtved.

      

       Gravlagt som "Lars Olsøn Søntwedt 11 uger".

      

 

 

II.   Halvor Olsen, (sønn av Ole Larsen og Marte Halvorsdatter) født 1766 på Søntvedt i Siljan,[13] døpt 27.03.1766 i Siljan kirke,13 død 1766 på Søntvedt i Siljan,8 gravlagt 11.06.1766 på Siljan kirkegård.8

      

       Ole Larsen Søntwed og k. Marta Halvorsdtr. Halvor

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Søntwed  2. Dorte Nilsdtr. ibid 3. Knud Knudsen ibid 4. Ole Olsen Røe 5. Jon Kittilsen Tosholt.

      

       Gravlagt som "Halvor Ols. Søntvedt  6 uger".

      

      

 

III. Aslak Gundersen, (sønn av Gunder Aslaksen og Marte Halvorsdatter) født 1768 på Søntvedt i Siljan,[14] døpt 29.09.1768 i Siljan kirke,14 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[15] død 16.05.1846 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 24.05.1846 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Gunder Aslachsen Søntved og k. Marte Halvorsdtr. - Aslach

       Faddere: 1. Ane Nilsdtr. Søntved 2. Ingebor Knudsdtr. ibid 3. Ole Andersen Solverød 4. Peder Larsen Høysæt 5. Abraham Olsen Solverød.

      

       Konfirmert som "Aslac Gundersen Sontved 19".

      

      

       (1) Gift 24.06.1789 i Siljan kirke,4 med Gunild Andersdatter, født 1756 på Tveitan i Siljan,[17] (datter av Anders Olsen og Anne Pedersdatter), døpt 24.06.1756 i Siljan kirke,17 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[18] død 1790 på Søntvedt i Siljan,[19] gravlagt 21.11.1790 på Siljan kirkegård.19

      

      

       (2) Gift 04.12.1791 i Siljan kirke,4 med Inger Knudsdatter, født ca 1766,[20] død 1796 på Rød i Siljan,[21] gravlagt 23.10.1796 på Siljan kirkegård.21

      

      

       (3) Gift 10.10.1802 i Siljan kirke, med Marta Gulliksdatter, født 1777 på Engelstad i Siljan,[22] (datter av Gullik Rasmussen og Karen Nilsdatter), døpt 27.07.1777 i Siljan kirke,[23] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[24] død 29.09.1851 på Søntvedt i Siljan,

       gravlagt 19.10.1851 på Siljan kirkegård.[25]

 

       Se Søntvedt denne gården

 

      

      

IV. Ole Gundersen, (sønn av Gunder Aslaksen og Marte Halvorsdatter) født 1770 på Søntvedt i Siljan,[26] døpt 09.09.1770 i Siljan kirke,25 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,15 død 1804 på Søntvedt i Siljan,[27] gravlagt 19.08.1804 på Siljan kirkegård.26

      

       Gunder Aslachsen Søndtved og k. Marte Halvorsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. ibid 3. Knud Knudsen ibid 4. Peder Larsen Høgsæt 5. Anders Isachsen Søntved.

      

       Konfirmert som "Ole Gundersen Søntved 18".

      

       Han var bosatt hos sin bror Halvor på Søntvedt i 1801 som "Ole Gundersen, Mandens broder, 30 år, Ugift".

      

       Gravlagt som "Ole Gundersen Søntvedt 34 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 274b

       Skifte 12. juli 1805 paa Søntvedt i Slemdahl

       Ole Gundersen, død

       Arvinger:

       1. Moderen Marthe Halvorsdatter, opholder sig her paa Søntvedt

       2. Broder Aslach Gundersen, myndig og boende paa Søntvedt

       3. Broder Halvor Gundersen, myndig og boende paa Søntvedt

       4. Søster Kari Gundersdatter, 30 aar

       Laugværge for moderen Abraham Olsen Solverød

 

      

 

V.   Halvor Gundersen, (sønn av Gunder Aslaksen og Marte Halvorsdatter) født 1773 på Søntvedt i Siljan,[28] døpt 31.01.1773 i Siljan kirke,27 konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,15 død 14.05.1847 på Søntvedt i Siljan.[29]

      

       Gunder Aslachsen  Søntved og k. Marta Halvorsdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. Høysæt 3. Peder Larsen ibid 4. Knud Knudsen Søntved 5. Nils Knudsen ibid.

      

       Konfirmert som "Halvor Gundersen Sontved 17".

      

 

       Gift 29.12.1799 i Siljan kirke,4 med Anna Nilsdatter, født 1779 på Sølland i Siljan,[30] (datter av Nils Engvoldsen og Karen Rønniksdatter), døpt 31.01.1779 i Siljan kirke, konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[31] død 1809 på Søntvedt i Siljan,[32] gravlagt 13.08.1809 på Siljan kirkegård.31

      

       Se Søntvedt denne gården

 

 

 

VI. Karen Gundersdatter, (datter av Gunder Aslaksen og Marte Halvorsdatter) født 1775 på Søntvedt i Siljan,[33] døpt 16.07.1775 i Siljan kirke,32 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke.24

      

       Gunder Aslachsen Søntved og k. Marte Halvorsdatter - Karen

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Else Aslachsdtr. Høysæt 3. Peder Larsen ibid 4. Anders Olsen Tweten 5. Gulbran Halvorsen Søntved.

      

       Konfirmert som "Kari Gundersdatter Søntved 16".

      

       Bosatt hos sin bror Halvor på Søntvedt i 1801 som "Karen Gundersdtr., Hans søster, 26 år".  

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 260.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[20]  Alder ved død.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[22]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 271.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 281.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.