| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN

 


 

 

 

Tønnes Jacobsen f. ca 1672 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Karen Hansdatter f. ca 1663 og 2. gang med Kirsten Olsdatter f. omkring 1690.

 

 

 

Tønnes Jacobsen, født ca 1672,[1] død 1741 på Tveitan i Siljan,1 gravlagt 23.05.1741 på Siljan kirkegård.[2]

Han var trolig sønn av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru.

 

Fra 1702 nevnes Tønnes som oppsitter på Tveitan. Han hadde da giftet seg med enken etter Peder Vetlesen Tveitan. Fra 1707 var det to oppsittere på gården. Tønnes på den ene halvdelen og Peder Olsen på den andre. Disse nevnes også som brukere i 1711. Tønnes nevnes i 1711 med kvinne og 2 barn. De var begge brukere også i 1723.


Ut fra fadderbruken var nok Tønnes  sønn av Jacob Tønnesen på Friborg.

 

Tønnes giftet seg 2. gang i 1731.

 

Trol. 28/1-1731 i Slemdahl.

Tynnis Jacobssøn Tvethen med Kirsten Olsd.

Caut: Isaach Olssøn Haachstad og Jens Michelssøn Tormodsrøe.

 

Gravlagt som "Tønnes Tveten 69 aar".

 

 

(1) Gift ca 1702,1 med Karen Hansdatter, født ca 1663,[3] død 1729 på Tveitan i Siljan,3 gravlagt 21.08.1729 på Siljan kirkegård.[4]

 

Karen:

Hun var enke etter Peder Vetlesen Tveitan.

 

Hun gravlegges som "Tynnis Tvettens qvinde Karen Hansdatter 66 aar".

 

Tveitan i Slemdal 13.3.1731 Sk.pr. 3a, Fol. 325a

Karen Hansd. død g.1. Peder Tveten død, em. Tonnes Jacobsen.

Barn:

1. Børte Pedersd. g.m. Tord Evensen.

2. Helvig Pedersd. g.m. Søfren Rasmussen.

3. Ingeborg Pedersd. g.m. Ole Arnesen. (understr. = neste ektesk., min anm.).

4. Vetle Tonnesen 22 år.

5. Zara Tonnesd., 27 år, ugift.

Brt: 92-2-16. Nt: 33-"-16

 

 

(2) Forlovet 28.01.1731 i Siljan,[5] gift 1731,5 med Kirsten Olsdatter, født omkring 1690.[6]

 

 

 

I.    Vetle Tønnesen, (sønn av Tønnes Jacobsen og Karen Hansdatter) født ca 1705 på Tveitan i Siljan,1,6,[7] død 1747 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,2 gravlagt 21.11.1747 på Siljan kirkegård.2

      

       Han nevnes i skifte etter moren som "Vetle Tonnesen 22 år".

      

       (1) Forlovet 03.06.1731 i Siljan,5 gift 1731,5 med[8] Kirsten Mikkelsdatter, født 1710 på Århus eje i Gjerpen,[9] (datter av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter), døpt 19.01.1710 i Gjerpen kirke,9 død 1733 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,2 gravlagt 11.10.1733 på Siljan kirkegård.2

      

      

       (2) Forlovet 22.08.1734 i Siljan,5 gift 1734,5 med[10] Kari Sørensdatter, født omkring 1710.6

      

       Se Slettekollen u/Sølland

 

 

      

II.   Sara Tønnesdatter, (datter av Tønnes Jacobsen og Karen Hansdatter) født ca 1709 på Tveitan i Siljan,1,7 død 1779 på Kløverød i Siljan,[11] gravlagt 19.12.1779 på Siljan kirkegård.11

      

       Hun nevnes i skifte etter moren som " Zara Tonnesd., 27 år, ugift".

 

      

       Gift 01.03.1739 i Siljan kirke,[12],5 med Amund Torchelsen, født ca 1687,12,7 død 1750 på Søntvedt i Siljan,2 gravlagt 19.05.1750 på Siljan kirkegård.2

      

       Se Søntvedt

 

 

      

III. Karen Tønnesdatter, (datter av Tønnes Jacobsen og Kirsten Olsdatter) født ca 1731, død 1764 på Lundsåsen i Gjerpen, gravlagt 11.03.1764 i Gjerpen.[13]

      

       Hun var nok datter av Tønnes Jacobsen og Kirsten Olsdatter. Hun ble oppkaldt etter hans 1. kone, noe som var vanlig og hennes bror Jacob Tønnesen var fadder til hennes sønn Simon i 1762.

      

       Hun ble konfirmert Gjerpen i 1749 som "Karen Tønnesdtr. f. Løberg 19 aar".

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1761.

      

       Gjerpen - trolovet 05.09.1761

       Anders Jonsen og Karen Tønnesdtr. fra LundEjet.

      

       Gravlagt som "Anders Jonsens kone 36 aar".

 

      

       Gift 09.10.1761 i Gjerpen,18 med Anders Jonsen, født ca 1703, død 1785 på Bratsbergkleven i Gjerpen, gravlagt 22.05.1785 i Gjerpen.18

      

       Anders:

       Karen var hans 2. kone. Han giftet seg 3. gang i Gjerpen 06.10.1764 med Maren Olsdatter f. 1739 fra Lardal. Hun var datter av Ole Tollefsen og Berthe Paulsdatter. Hennes far var bruker på Søndre Eida i Lardal fra ca 1738 til 1743. Han solgte sin del av gården i 1743 til sin bror Søren og flyttet til Tveiten.

 

       Gravlagt som "Anders Jonsen f. Bradsb.kl. 82 1/2 aar".

      

       2/6-1785    Bamble skifteprot. nr. 11, side 80b. 

       Bratsbergkleiva      

       ANDERS JONSSEN LUNDSAASEN     

       Arvinger:

            Enka Marthe Olsdatter og barna:

                       1. Ole Anderssen     16 år, oppholder seg i Danmark.

                       2. Andreas Anderssen 11 ”

                      3. Maria Andersdtr. g.m. Thomas Jenssen.

                       4. Berthe Andersdtr. 19 år.

        Enka tok Christen Nielssen til laugverge.

        Formynder for barna ble farbroren Simon Jonssen.

        Brt:   2 - 3 -  4

        Gjeld: 4 - 2 - 12 (insolvent)

 

        Se gamlegjerpen.no

 

      

       Karen Tønnesen og Anders Jonsen sine barn:

 

       A.   Jon Andersen, født 1761 i Gjerpen, døpt 08.02.1761 i Gjerpen,18 død 1761 i Gjerpen, gravlagt 05.04.1761 i Gjerpen.[14]

            

             Anders Jonsens db. Jon fra Hytten

             Faddere: Nils Tronsens kone, Malene Eriksdtr., Ole Friderichsen, Nils Abrahamsen

            

             Gravlagt som "Anders Jonsens s. Jon f. Hytten 9 uger".

            

 

       B.   Simon Andersen, født 1762 i Gjerpen, døpt 13.06.1762 i Gjerpen,18 død 1762 i Gjerpen, gravlagt 24.10.1762 i Gjerpen.19

            

             Anders Jonsens db. Simon

             Faddere: Maren Andersdtr., Anne Jonsdtr., Gregorius Lund, Jacob Tønnisen.

            

             Gravlagt som "Anders Jonsens s. Simon 30 uger".

            

 

 

IV. Sophia Tønnesdatter, (datter av Tønnes Jacobsen og Kirsten Olsdatter) født 1734 på Tveitan i Siljan,[15] døpt 27.04.1734 i Siljan kirke.20

      

       Tønnis Jacobsen Tveten og Kirsten Olsdatter - Sophia

       Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Syndtveedt, Marthe Pedersdatter Rønningen, Anna Jacobsdatter Frjborg, mandfaddere: Niels Joensen Søeland, Niels Jacobsen Frieborg.

      

      

 

VI. Margrethe Tønnesdatter, (datter av Tønnes Jacobsen og Kirsten Olsdatter) født 1735 på Tveitan i Siljan,[16] døpt 14.08.1735 i Siljan kirke,21 død 1789 på Tufte eje i Gjerpen, gravlagt 10.04.1789 i Gjerpen.18

      

       Tønnis Tveten og Kirsti Olsdatter - Margrethe

       Faddere: baaren af Maria Nielsdatter, Sara Tønnisdatter, Karen Søfrensdatter, mandfaddere: Christen Jacobsen, Peder Olsen.

      

       Hun ble konfirmert Gjerpen i 1753 som "Margrethe Tønnesdtr. f. Hytten 18 aar".

      

       Gravlagt som "Jacob Pedersens k. f. Tofte ejet 53 aar".

 

      

       (1) Gift 29.12.1763 i Gjerpen,18 med Ole Thorsen, født 1727 på Lia u/Bø i Gjerpen (sønn av Thor Olsen og Berthe Haagensdatter), døpt 1727 i Gjerpen,18 død 1764 på Lia u/Bø i Gjerpen, gravlagt 18.03.1764 i Gjerpen.18

      

       Ole: Døpt i desember -Tor Olssøns Ole

       Faddere: Morten Bø, Lars Rising, Christopher Møllers qde, Oline datter.

      

       Han var husmann og jernverksarbeiden på Lia u/Bø i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Ole Thorsen f. Bøe Rønningen 40 aar".

 

      

       (2) Gift 1767 i Gjerpen,18 med Jacob Pedersen, født ca 1741.18

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

V.   Jacob Tønnesen, (sønn av Tønnes Jacobsen og Kirsten Olsdatter) født 1739 på Tveitan i Siljan,[17] døpt 19.05.1739 i Siljan kirke,15 død 1783 på Fossum Verk i Gjerpen, gravlagt 01.01.1784 i Gjerpen.[18]

      

       Tønnes Tveten og Kirsten Olsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Amund Søntvetes kone Sara Tønnesdatter, Anne Isachsdatter Tveten, mandfaddere: Niels Tveten, Hans Lorentsen.

      

       Han nevnes som hyttedreng på Fossum. De var bosatt på Fossum Jernverk i 1782.

 

       Ps. De fikk et barnebarn, Jacob Fredriksen, som kom til Kløva u/Kløverød etter 1814.

      

       Gravlagt som "Jacob Tønnesen 50 aar".

 

      

       Gift 11.05.1765 i Gjerpen,16 med Maren Fredriksdatter, født ca 1738,16 (datter av Fredrik Jacobsen og Maria Larsdatter), død 1809 på Fossum Verk i Gjerpen, gravlagt 27.05.1809 i Gjerpen.16

      

       Maren:

       Hun kom fra Åshammer u/Ås i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Jacob Tønnissøns enke Maren Fridericsdtr., f. Fossm Verk, sagt at være ved 71 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no (fam 14a)

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 518.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 514.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Alder ved død.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 533.

[9]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Skifte etter han.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 526.

[13]  gamlegjerpen.no.

[14]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 14.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 28.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  gamlegjerpen.no.