| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I PRESTEGÅRDEN


 

 

Snurren u/Prestegården

 

Snurren ble en tid bosatt av skolelærere.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1762 til ca 1770

 

Lars Torbjørnsen f. ca 1737 og Anne Torsdatter f. 1737 giftet seg i 1762. De nevnes samme året som bosatt som husmenn under Prestegården og døpte barn der frem til 1770. Dette var nok på plassen Snurren. De nevnes fra 1773 på Øverbø, der de ble husmenn. Hennes foreldre bodde også på Prestegården en tid. De kan ha bodd sammen.

 

Se Øverbø

 

 

Bosatt her fra ca 1770 til 1818 (Ragnild til 1828)

Erich Nilsen f. 1740 fra Hannevold i Lardal giftet seg 1. gang i Lardal i 1767 med Gunild Olsdatter f. ca 1745 fra Steinsholt i Lardal. De døpte et barn i Lardal i 1767 og flyttet til Siljan der Erich ble skolemester. De ble bosatt på Snurren u/Prestegården. Gunild døde på Snurren i 1804. Erich giftet seg 2. gang i 1809 med Marte Jacobsdatter f. 1771 fra Torsholt. Marte døde på Snurren i 1813. Erich giftet seg i 1815 men enken på Toa, Ragnild Nilsdatter f. 1756. Erich døde på Snurren i 1818. Ragnild døde der i 1828.

 

Erich Nilsen og Gunild Olsdatter sine barn:

Ole Erichsen f. 1767 d. 1810

Kari Erichsdatter f. 1772

Maria Erichsdatter f. 1775 d. 1846

Nils Erichsen f. 1791 d. 1795

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1810 til 1826

 

Nils Henriksen f. 1767 giftet seg i 1804 med Johanne Jansdatter f. 1771. Nils sine foreldre nevnes på Kiste Nordre og Johanne var ei uekte datter fra Kvisla. Han nevnes som skolelærer og ble bosatt på Snurren u/Prestegården. Der er noe usikkert når han kom til plassen. Nils døde på Snurren i 1826 og Johannes giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Barn:

NN Nilsdatter f. 1805 d. 1805

Helvig Nilsdatter f. 1807 d. 1810

Henrik Nilsen f. 1812 d. 1837

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra fra 1826 til 1839 (Hans 3. kone bodde der videre)

 

Knud Halvorsen f. 1797 fra Rustad u/Søntvedt fikk trolig et uekte barn med Johannes Olsdatter f. 1805 fra Gurholt bosatt på Øverbø i 1826. Han giftet seg 1. gang i 1828 med enken på Snurren, Johanne Jansdatter f. 1771. Han ble med dette bosatt på Snurren. Johanne døde på Snurren i 1834. Knud giftet seg så 2. gang samme året med Margrete Johansdatter f. 1793 fra Hogstad Nedre. Margrethe døde på Snurren i 1837. Knud giftet seg 3. gang i 1737 med Margrethe Olsdatter f. 1797 fra Høgset. Knud døde i 1839 og Margrethe i giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Knud Halvorsen og Johanne Olsdatter sitt uekte barn:

Hans Knudsen f. 1826

Knud Halvorsen og Margrete Johansdatter sine barn:

Halvor Knudsen f. 1837 d. 1837

 

Familieark

 

 

 

Se Snurren etter 1814