| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAGEN u/ØVERBØ 

 


 

 

Lars Torbjørnsen f. ca 1737 og Anne Torsdatter f. 1737 sin familie

 

 

 

Lars Torbjørnsen, født ca 1737,[1],[2] konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[3] død 1802 på Øverbøhagen i Siljan,[4] gravlagt 09.05.1802 på Siljan kirkegård.4

Han var nok sønn av Torbjørn Olsen og Kirstine Helgesdatter.

 

Han ble konfirmert i Siljan i 1757 bosatt på Torsholt som "Lars Torbiørnsen Tosolt 20 aar".

 

Det var nok den samme Lars Torbjørnsen som giftet seg i 1762.

 

Trol. 25/7-1762 i Slemdal.

Uk. Lars Torbiørnsen og Anne Thorsd.

Caut: Ole Øvrebøe og Niels Michelsen.

 

De nevnes samme året som bosatt som husmenn under Prestegården og døpte barn der frem til 1770. Dette var nok på plassen Snurren.

 

Bosatt under Prestegården 1762:

Husmenn og Inderster under Præstegaarden:

Lars Torbiørnsen og kone

 

Det var nok hans far som nevnes som "Torbiørn Haven og kone" og husmann på Hagen u/Øverbø i 1762.

 

De nevnes fra 1773 på Øverbø, der de ble husmenn på Øverbøhagen.

 

Bosatt som husmann under Øverbøe i 1801:

Lars Torbiørnsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 64 (alder)

Anne Thorsdatter k 1ste ægteskab Kone 66 (alder)

 

Lars døde på Øverbøhagen i 1802.

 

Gravlagt som "Lars Torbjørnsen Øverbøe haugen 60 aar".

 

 

Forlovet 25.07.1762 i Siljan,[5] gift 1762,5 med Anne Torsdatter, født 1737 på Gurholt i Siljan,[6] (datter av Tor Olsen og Rønnaug Olsdatter), døpt 03.03.1737 i Siljan kirke,[7] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[8] død 12.09.1827 på Øverbøhagen i Siljan, gravlagt 30.09.1827 på Siljan kirkegård.[9]

 

Anne:

Hun kom fra Gurholt og døde på Øverbøhagen i 1827.

 

 

 

I.    Gunild Larsdatter, født 1762 på Siljan,[10] død 1764 i Siljan,[11] gravlagt 11.03.1764 på Siljan kirkegård.11

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. desember 1762 finnes blant introduserte kvinner "Lars Torbiørnsens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Laers Torbiørnsens datter Gunild 1 aar 3 maaneder".

      

 

 

II.   Anne Larsdatter, født 1765 på Prestegården i Siljan,[12] døpt 16.06.1765 i Siljan kirke,12 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[13] død 13.09.1815 på Haugen u/Gurholt i Siljan, gravlagt 01.10.1815 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Lars Torbiørnsen under Præstegaard og Ane Thoresdtr. Anne

       Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Præstegaard 2. Ragnil Tordtr. Sorbøe 3. Peder Larsen Høysæt 4. Solve Michelsen ibid.

      

       Konfirmert i 1784 som "Anne Larsdatter Øvrebøe 18".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1788 som "Anne Larsdtr. Øvrebøe-Haugen".

      

       Hun var nok bosatt hos Isach Andersen på Nordre Kiste i 1801 som " Anne Larsdtr., Tjenestepiger, 34 år".

 

      

       Forhold til Nils Torkildsen, født 1756 i Siljan,[15] (sønn av Torkild Nilsen og Kirsten Andreasdatter), døpt 29.02.1756 i Siljan kirke,14 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[16]

      

       Nils:

       Han kom fra Kåsene u/Sølland og han og hans uekte barn nevnes under hans far.

 

      

       (2) Gift 26.10.1806 i Siljan kirke,5 med Lars Siversen, født ca 1761.2

      

       Se Haugen u/Gurholt

 

 

       (3) Gift 29.12.1811 i Siljan kirke,[17] med Halvor Olsen, født 1786 på Rød i Siljan,[18] (sønn av Ole Ådnesen og Ingeborg Olsdatter), døpt 09.04.1786 i Siljan kirke,[19] konfirmert 1801 i Siljan kirke,[20] død 31.03.1839 på Gurholt Hagen i Siljan, gravlagt 12.05.1839 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Se Haugen u/Gurholt

 

 

      

III. Helvig Larsdatter, født 1767 på Prestegården i Siljan, døpt 11.10.1767 i Siljan kirke,[22] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[23] død 24.03.1843 på Øverbøhagen i Siljan, gravlagt 21.05.1843 på Siljan kirkegård.[24]

      

       Lars Torbiørnsen Sillien-Eyet og k. Ane Torsdtr. - Helwig

       Faddere: 1. Siri Nilsdtr. Sillien 2. Ragnil Torsdtr. Sorbøe 3. Ewen Gundersen Sillien 4. Nils Olsen Rolighed 5. Knud Larsen Høysæt.

      

       Konfirmert i 1787 som "Helvig Larsdatter Øvrebøe 18".

 

      

       Gift 28.09.1794 i Siljan kirke,5 med Jacob Isachsen, født 1773 på Kiste i Siljan,[25] (sønn av Isach Andersen og Else Olsdatter), døpt 04.04.1773 i Siljan kirke,24 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[26] død 1808 på Øverbøhagen i Siljan,[27] gravlagt 18.12.1808 på Siljan kirkegård.26

      

       Se Øverbøhagen denne gården

 

 

      

IV. Christense Larsdatter, født 1770 på Prestegården i Siljan,[28] døpt 19.03.1770 i Siljan kirke,27 død 1783 på Øverbø i Siljan,[29] gravlagt 23.02.1783 på Siljan kirkegård.28

      

       Lars Torbiørnsen Sellien og k. Anne Thorsdtr. - Christence

       Faddere: 1. Guri Pedersdtr. Rolighed 2. Maria Christensdtr. Sellien 3. Ole Jonsen Schielbred 4. Michel Solvesen Høgsæt 5. Ole Andersen ibid.

      

       Gravlagt som "Christence Larsd. Øverbøe 13 aar".

      

      

 

V.   Tor Larsen, født 1773 på Øverbø i Siljan,[30] døpt 15.03.1773 i Siljan kirke,29 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,25 død 18.04.1847 på Puttekåsa u/Rising i Gjerpen.[31]

      

       Lars Torbiørnsen Øvrebøe og k. Anne Torsdtr. - Thore

       Faddere: 1. Mari Knudsdtr. Hagen 2. Maria Christensdtr. Sellien 3. Ewen Gundersen ibid 4. Ole Jonsen ibid 5. Povel Jacobsen Gurholt.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1794 bosatt på Engelstad som "Thor Larsen p. Engelsta 19".

 

      

       (1) Gift 26.02.1797 i Siljan kirke,5 med Rønnaug Olsdatter, født 1774 på Kjølnes i Siljan,[32] (datter av Ole Torsen og Gjøran Halvorsdatter), døpt 25.09.1774 i Siljan kirke,[33] konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,25 død 1808 på Høgset eje i Siljan,30 gravlagt 27.11.1808 på Siljan kirkegård.26

      

 

       Forhold til Kirsten Nilsdatter, født 1789 på Kvisla i Siljan (datter av Nils Sørensen og Anne Marie Nilsdatter), døpt 24.05.1789 i Siljan kirke,[34] konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[35] død 1813 på Rønningen u/Kvisla i Siljan, gravlagt 07.02.1813 på Siljan kirkegård.[36]

 

      

       (3) Forlovet 27.02.1814 i Gjerpen,5 gift 31.05.1814 i Gjerpen,30 med Maren Margrethe Henningsdatter, født 1773 i Gjerpen (datter av Henning Halvorsen), døpt 02.05.1773 i Gjerpen,30 død 24.01.1827 på Puttekåsa u/Rising i Gjerpen.30

      

      

       (4) Gift 29.12.1829 i Gjerpen,30 med Inger Lucasdatter, født 1780 på Mo eje i Gjerpen (datter av Lucas Ingebretsen og Maren Isachsdatter), døpt 27.02.1780 i Gjerpen,30 død 18.11.1864 på Bø i Gjerpen.30

      

       Se Hagen u/Høgset

 

 

      

VI. Torbjørn Larsen, født 1775 på Øverbø i Siljan,[37] døpt 10.12.1775 i Siljan kirke,36 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[38] død 1809 på Høgset eje i Siljan,[39] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.38

      

       Lars Torbiørnsen Øvrebøe og k. Anna Thorsdtr. -Torbiørn

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Gurholt 2. Anne Larsdtr. Øvrebøe 3. Ole Andersen Gurholt 4. Ole Michelsen Øvrebøe 5. Anun Jacobsen ibid.

      

       Konfirmert som "Torbiørn Larsen p. Øvrebøe 18".

      

      

       (1) Gift 11.02.1798 i Siljan kirke,5 med Anne Andersdatter, født ca 1774,[40] død 1798 på Øverbø i Siljan,[41] gravlagt 15.04.1798 på Siljan kirkegård.40

      

      

       (2) Gift 25.10.1800 i Siljan kirke,5 med Maren Findsdatter, født 1770 på Tveiten u/Gurholt i Siljan,[42] (datter av Find Pedersen og Marthe Sørensdatter), døpt 25.02.1770 i Siljan kirke,41 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke.22

      

       Se Hagen u/Høgset

 

 

      

VII. Gunild Larsdatter, født 1779 på Saga i Siljan,[43] døpt 10.01.1779 i Siljan kirke,42 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,37 død 23.03.1838 på Øverbøhagen i Siljan, gravlagt 12.04.1838 på Siljan kirkegård.[44]

      

       Lars Torbiørnsen Saga og k. Anne Torsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Sidsel Hansdtr. Saga 2. Kari Halvorsdtr. Øvrebøe 3. Ole Michelsen ibid 4. Ole Jacobsen ibid 5. Hans Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Gunild Larsdatter Hagen 19".

      

       Gravlagt som "Gunild Larsdatter huusmandsdatter Hagen 60 aar ".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 36.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[10]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 146.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[16]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[16][16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

 

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 231.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[21]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 267.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[24]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 276.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[31]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[32]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 248.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[40]  Alder ved død.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[44]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 265.