| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SNURREN u/PRESTEGÅRDEN

 


 

  

Nils Henriksen f. 1767 og Johanne Jansdatter f. 1771 sin familie.

 

 

Nils Henriksen, født 1767 på Dåpan i Siljan,[1] døpt 24.05.1767 i Siljan kirke,1 konfirmert 25.10.1781 i Siljan kirke,[2] død 06.04.1826 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 28.05.1826 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Henrik Olvesen og Anne Simensdatter på Kiste Nordre.

  

Nils var bosatt hos Ole Kjeldsen på Øverbøe i 1801 som " Nils Hendrichsen, Tjenestefolk, 34 år, Ugift ".

 

Han giftet seg i 1804. Han bodde da på Prestegården.

 

Viet 9/9-1804 i Slemdal.

Uk. Nils Henrichsen Præstegaarden og P. Johanne Jahnsd.

Caut: Solve Olsen og Anund Jacobsen Præstegaarden.

 

Han var skolelærer og bosatt på Snurren u/Prestegården.

 

Bakken har følgende fra prestens kopibok:

Ved sin ankomst til embedet var det en omgående skolelærer ved navn Nils Hendrichsen, døpt i Slemdal kirke den 24. mai 1767, altså 41 år gammel. Han fortsatte å være skolelærer til sin død den 6. april 1826. Hans efterladte hustru beholdt plassen Snurren så lenge hun satt i enkestand. Da hun giftet seg igjen overdrog jeg den del av Snurren til Knut Halvorsen som ektet henne.

 

Han døde på Snurren i 1826.

 

 

Gift 09.09.1804 i Siljan kirke,[4] med Johanne Jansdatter, født 1771 på Kvisla i Siljan,[5] (datter av Jan og Gunild Andersdatter), døpt 20.05.1771 i Eidanger kirke,4 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[6] død 09.02.1834 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 02.03.1834 på Siljan kirkegård.[7]

 

Johanne: 

Hun giftet seg 2. gang i 1828 med Knud Halvorsen f. 1797 og bodde videre på Snurren.

 

 

 

I.    NN Nilsdatter, født 1805 i Siljan, død 1805 i Siljan, gravlagt 21.04.1805 på Siljan kirkegård.[8]

      

       Gravlagt som "Nils Henrichsens dødfødte Pigeb.".

      

 

 

II.   Helvig Nilsdatter, født 1807 i Siljan,[9] døpt 21.06.1807 i Siljan kirkegård,8 død 1810 på Snurren u/Prestegården i Siljan,[10] gravlagt 05.08.1810 på Siljan kirkegård.9

      

       Nils Henrichsen Skolemester og Johanne Jansdatter - Helvig

       Faddere: Karen Pedersdtr. Høysæth, Karen Halvorsdtr. ibid, Hans Olsen ibid, Knud Thomassen ibid, Simon Henrichsen ibid.

      

       Gravlagt som "Helvig Nielsd. Snurren, gaaet ud i Elven 3 aar".

      

      

 

III. Henrik Nilsen, født 11.11.1812 på Snurren u/Prestegården i Siljan,[11] døpt 12.12.1812 i Siljan kirke,10 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke, død 24.12.1837 på Snurren u/Prestegården i Siljan,[12] gravlagt 31.12.1837 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Niels Henriksen Snurren og Johanne Jansdatter - Henrik

       Faddere: Inger Præstegaarden, Marthe Præstegaarden, Christen og Solve og Jens Præstegaarden.

      

      

      

      

      

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[7]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 258.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[13]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 265.