| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814 


 

 

Snurren u/Prestegården

 

Snurren var en husmannsplass under Prestegården.

 

 

Snurren før 1814

 

 

Manntall se under Prestegården

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1810 til 1826

 

Nils Henriksen f. 1767 giftet seg i 1804 med Johanne Jansdatter f. 1771. Nils sine foreldre nevnes på Søndre Kiste og Johanne var ei uekte datter fra Kvisla. Han nevnes som skolelærer og ble bosatt på Snurren u/Prestegården. Der er noe usikkert når han kom til plassen. Nils døde på Snurren i 1826 og Johannes giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Se Snurren før 1814

 

 

Nevnt her rundt 1819

 

Lars Bentsen f. 1790 fra Gonsholt giftet seg i 1819 med Karen Nilsdatter f. 1794 fra Toa u/Island. De døpte et barn i 1819 bosatt på Snurren. De nevnes siden på Gorningøya.

 

Se Gorningøya

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1820 til ca 1829

 

Jens Larsen f. 1793 fra Rønningen u/Sørbø giftet seg i 1818 med Ingeborg Henriksdatter f. 1792 fra Siljan. De døpte et barn bosatt på Rønningen u/Sørbø i 1818. Fra 1820 og 1829 døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården. Fra 1830 døpte de barn bosatt på Rønningen u/Sørbø.

 

Se Rønningen u/Sørbø

 

 

Bosatt/Bruker her fra fra 1826 til 1839 (Hans 3. kone bodde der videre)

 

Knud Halvorsen f. 1797 fra Rustad u/Søntvedt giftet seg 1. gang i 1828 med enken på Snurren, Johanne Jansdatter f. 1771. Han ble med dette bosatt på Snurren. Johanne døde på Snurren i 1834. Knud giftet seg så 2. gang samme året med Margrete Johansdatter f. 1793 fra Hogstad Nedre. Margrethe døde på Snurren i 1837. Knud giftet seg 3. gang i 1737 med Margrethe Olsdatter f. 1797 fra Høgset. Knud døde i 1839. Margrethe i giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Se Snurren før 1814

 

 

 

Nevnt her rundt 1830

 

Jacob Fredriksen f. 1797 ble født i Skien, men farfaren kom fra Tveitan i Siljan. Jacob giftet seg i Siljan i 1831 med Anne Olsdatter f. 1794 fra Oredalen u/Tveitan. De døpte barn på Snurren u/Prestegården i 1830 og på Kåsene u/Sølland i 1834. Familien har så kommet til Kløverød, der de nevnes under Kløverød. Det betyr at de har bodd på en plass under Kløverød, uten at plassens navn ble nevnt. (Han ble kalt Snurren i 1838: Jakob Fredriksen Snurren ble ansatt som bygdevekter med en lønn av 6 skilling pr. skylddaler i 1838) Deres datter Karen døde under Kløverød i 1848 og Jacob døde der i 1853. Ut fra dette er det usikkert når de kom til Kløverød og når enken flyttet. De kom nok ganske sikkert til plassen Kløva u/Kløverød. Ole Johanesen Kløva døde i 1845, så de har nok da kommet dit etter han. Det passer jo med at datteren døde der i 1848. Anne var legdslem hos Helge Helgesen på Hogstad i 1865 og døde der som legdslem i 1878.

Se Kløva u/Kløverød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra fra 1831 til 1853

 

Lars Jacobsen f. 1807 fra Hagen u/Øverbø ble far til et uekte barn i 1827. Barnets mor var Karen Bentsdatter f. 1794 på Øverbø. Lars giftet seg 1. gang i 1830 med Gunhild Nilsdatter f. 1801 fra Teie u/Kiste. Gunhild døde på Hagen u/Øverbø bare to måneder etter giftemålet. Lars bodde fortsatt på Hagen u/Øverbø da han giftet seg 2. gang i 1831 med enken Ingeborg Larsdatter f. 1793. Ingeborg var enke etter Isak Larsen som døde på Rønningen u/Sørbø i 1829. De ble bosatt på Snurren u/Prestegården og Ingeborg døde der i 1837. Lars giftet seg 3. gang i 1837 med Karen Halvorsdatter f. ca 1892 fra Sandsvær og bodde videre som husmann på Snurren. Karen døde der i 1845. Lars giftet seg så for 4. og siste gang i 1846 med Anne Jonsdatter f. 1804 fra Austad. De bodde fortsatt på Snurren da Lars døde der i 1853. Anne døde som legdslem på Rønningen u/Øverbø i 1882.

 

Lars Jacobsen og Karen Bentsdatter sitt uekte barn:

Jacob Larsen f. 1827 d. 1828

 

Lars Jacobsen og Ingeborg Larsdatter sine barn:

Jacob Larsen f. 1831 d. 1926

Isak Larsen f. 1837 d. 1839

 

Lars Jacobsen og Karen Halvorsdatter sine barn:

Halvor Larsen f. 1838 d. 1845

Ingeborg Larsdatter f. 1840

Anne Helvig Larsdatter f. 1842

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1842 til 1854 (Margrethe til 1867)

 

Ole Jensen f. 1803 fra Roligheten u/Prestegården giftet seg i 1842 med enken på Snurren, Margrethe Olsdatter f. 1797. Han fikk i 1846 festeseddel på halvdelen av plassen Snurren. Han døde som husmann under Prestegården i 1854 og bodde da på Snurren. Margrethe var i 1865 føderådskone på sin manns brors sønn, Jacob Jensen, sin del av Snurren (Søndre). Hun døde der i 1867.

 

Familieark

 

 

 

I 1865 var det to husmannplassen Snurren, Nordre og Søndre. Vi ser allerede i 1846 at Ole Jensen fikk festeseddel på halvdelen av Snurren ikke hele. Ut fra kronologien på husmenn før 1865 var det nok to plasser der en del år før dette.

 

 

 

Del 1 (Søndre Snurren)

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1860 til rundt 1890

 

Jacob Jensen f. 1827 fra Roligheten u/Prestegården giftet seg i 1856 med Maren Gurine Simonsdatter f. 1833 fra Venstøp i Gjerpen. Hennes far kom fra Siljan. De kom til Snurren u/Prestegården og nevnes på en av delene der i 1865. Jacob fikk en festeseddel på Søndre Snurren i 1873. I 1900 bodde han som fattiglem i Hagenstuen u/Høgset. De ble begge døde begge på Kløverhagen, hun i 1899 og han i 1903, så det var da samme plassen.

 

Barn:

Ole Jacobsen f. 1857

Kristian Jacobsen f. 1859

Jens Jacobsen f. 1861

Solve Jacobsen f. 1863 d. 1882

Martin Jacobsen f. 1866

Lovise Jacobsdatter f. 1869 d. 1873

Lovise Jacobsdatter f. 1873 d. 1874

Lovise Jacobsdatter f. 1875

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2 (Nordre Snurren)

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1855 til ca 1870

 

Lars Isaksen f. 1824 fra Rønningen u/Sørbø giftet seg i 1855 med Gunhild Helgesdatter f. 1833 fra Sandbrekkene. I 1865 bodde han og konen Gunhild på en del (Nordre) av Snurren u/Prestegården. Det er usikkert når de kom dit, men de kan ha flyttet rett dit etter at de giftet seg. De flyttet til plassen Vattenberg under Gjerpen prestegård og kom dit før 1887 ifølge gamlegjerpen. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Snurren.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1870 til 1873 (Mest trolig på Nordre Snurren)

 

Olaus Ellefsen f. 1844 fra Sandbrekkene giftet seg 1. gang i 1866 med Anne Marie Tovsdatter f. 1833 fra Nordre Steinsholt. De døpte et barn på Rønningene u/Øverbø samme året. I 1870 døpte de et barn bosatt på Snurren u/Prestegården. Anne Marie døde der i 1872. Dette kan var mest trolig på Nordre Snurren. Han flyttet til Fossum verk i Gjerpen i 1873 og giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1874 med Maren Andrea Olsdatter f. 1847 fra Moen u/Moholt i Siljan. Han nevnes som sagarbeider og husmann på Damjordet u/Fossum i 1875. De emigrerte til Huston i Minnesota i Amerika i 1879 med begge barna hans fra 1. ekteskap.

 

Olaus Olsen og Anne Marie Tovsdatter sine barn:

Maren Andrea Olausdatter f. 1866

Edvard Olausen f. 1870

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1873

 

Hans Carl Olsen f. 1852 fra Gjerpen giftet seg i Siljan i 1873 med Johanne Olava Nilsdatter f. 1849 fra Sandsvær. Han var bosatt på Snurren u/Prestegården da han giftet seg. De døpte et barn bosatt på Snurren samme året. Husmann Olaus Ellefsen var trolover. Han var dette året bosatt på Snurren, så de bodde nok da hos han. De flyttet fra Siljan til Gjerpen i 1873. De døpte barn i Skien, men kom fort til Gjerpen. Familien bodde på Bratsberg i 1891 og barna nevnes der som Karlsen.

 

Barn:

Ingeborg Marie Hansdatter f. 1873

Karoline Elise Hansdatter f. 1875

Nelly Carlsen f. 1877

Carl Carlsen f. 1879

Hermann Carlsen f. 1883

Kristian Carlsen f. 1885

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1873 til 1897

 

Anund Vetlesen f. 1832 fra Åmotsdal kom til Siljan i 1854. Han giftet seg i 1857 med Taran Olsdatter f. 1828 fra Gonsholt. De ble bosatt på Prestegården og bodde på Sollie u/Prestegården i 1865. Anund fikk festeseddel på plassen i 1869. Det er derfor noe usikkert når de kom dit. Han fikk festeseddel på Snurren u/Prestegården i 1873 og Taran døde der i 1889. Anund kjøpte i 1897 Høisethagen Gnr.15 Bnr. 21. I 1900 bodde han der som enkemann. Han var også da kirketjener og den eneste som bodde på plassen. Anund solgte Høisethagen Bnr.21 til Slemdal kommune i 1909. Han døde der i 1910.

 

Barn:

Vetle Anundsen f. 1858 d. 1903

Inger Marie Anundsdatter f. 1859 d. 1859

Ole Anundsen f. 1861 d. 1921

Kristian Anundsen f. 1862 d. 1864

Andreas Anundsen f. 1864

NN Anundsdatter f. 1866 d. 1866

Kristian Anundsen f. 1867 d. 1880

Inger Marie Anundsdatter f. 1869

Karoline Anundsdatter f. 1870 d. 1871

 

Familieark

 

 

 

Fra 1900 nevnes bare en husmannsplass på Snurren

 

 

Nevnt her i 1884 (Usikket om hun bodde på Nordre eller Søndre)

 

Hella Nikoline Hansdatter f. 1866 på Kløverød Søndre døde i 1884 som tjenestepike på Snurren.

 

Se under hennes far

 

 

 

Nevnt her i 1890/91

 

Johannes Pedersen f. 1857 fra Grue bodde på Snurren da han giftet seg i 1890 med Ingeborg Tostensdatter f. 1871 fra Steindalen u/Grorud. De døpte et barn bosatt på Snurren i 1891 og de nevnes der i tellingen dette året. Fra 1893 døpte barn bosatt på Hagen u/Øverbø.

 

Se Hagen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1890 til etter 1910

 

Ole Olsen f. 1850 fra Årum u/Grorud giftet seg 1. gang i Styrvold i Lardal i 1874 med Karen Kirstine Hansdatter f. 1849 fra Lardal. De kom til Siljan og ble husmenn på Snurren u/Prestegården. Det var nå bare en husmannsfamilie på plassen mot to i 1865. Hans 1. kone døde der i 1896. Ole giftet seg 2. gang i Siljan i 1897 med Marte Marie Hansdatter f. 1855 fra Kløverød. De nevnes på Snurren i 1900 og 1910. De er uvisst hvor lenge de bodde på plassen. Ole døde i 1934.

 

Ole Olsen og Karen Kirstine Hansdatter sine barn:

Hans Olaf Olsen f. 1874 d. 1937

Andrine Olette Olsdatter f. 1877

Gustav Martin Olsen f. 1883

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1892

 

Anton Sivertsen f. 1865 fra Lardal giftet seg 1. gang i Skien i 1887 med Ingeborg Maria Madsdatter f. 1867 fra Skien. De fikk et barn bosatt i Skien i 1888, før de døpte at barn bosatt på Vassend u/Mo i 1890. I 1892 har de kommet til Siljan og døpte at barn bosatt på Snurren u/Prestegården. I 1897 og 1899 døpte de barn bosatt på Duestien i Skien, så de kan ha bodd på Snurren noen år. De nevnes på Mæla i Gjerpen i 1900. De kom til Høyberg u/Omsland Nordre i Kjose, og der nevnes Anton som eier og bruker fra 1903 til 1905. Der døpte de et barn i 1905, men hans kone Ingeborg Marie døde noen måneder etter fødselen. Anton seg nå på nytt i Kjose i 1906 med Anna Karoline Karlsen f. 1886 fra Sverige. De flyttet tilbake til Skien og nevnes der i 1910. Anton døde i Skien i 1957 og Anna Karoline døde i 1973.

 

Anton Sivertsen og Ingeborg Marie Mathisdatter sine barn:

Martin Sivertsen f. 1888

Ole Sivertsen f. 1890

Ingeborg Andrea Sivertsen f. 1892

Magna Sofie Sivertsen f. 1897

Isak Sivertsen f. 1899

Inga Marie Sivertsen f. 1895

 

Anton Sivertsen og Anna Karoline Karlsen sine barn:

Adolf Sivertsen f. 1908

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1903

 

Olga Kirstine Olsdatter f. 1876 fra Kløverød giftet seg i Siljan i 1899 med Elias Fredriksen f. 1876 fra Eiker. De fikk i 1903 et barn bosatt på Snurren.

 

Se under hennes far

 

 

 

Nevnt her rundt 1910

 

Magnus Simonsen f. 1885 fra Sandsvær ble utlagt som far til et uekte barn døpt i Siljan i 1908. Barnet mor var Ida Sigurdsdatter f. 1885 som var tjenestepike på Snurren. Hun og barnet nevnes i 1910 hos Ole Olsen på Snurren. Barnet døde der i 1911 etter å ha blitt sparket ihjel av en hest.

 

Deres uekte barn:

Sigvart Martinius Magnussen f. 1908 d. 1911

 

Familieark