| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT


 

Eidet u/Moholt

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik  

 

 

Litt fakta som Eidet

 

 

Grev Gyldenløve kjøpte i 1690 gården Moholt med Eidet.

 

I 1711 var det to oppsittere på Eide. Den ene var MOGENS OLSEN med kvinne og 3 barn og den andre var JOHANNES OLSEN med kvinne og 2 barn samt ei tjenstepike.

 

 

 

I 1711 var det to brukerparter på Eidet

 

 

(Del 1) Bosatt her fra før 1697 til 1732

 

Sissel Jacobsdatter f. ca 1647 var 1. gang gift med en Ole. Dette kan være den Ole Nilsen som Bakken nevner var på Eidet på slutten av 1600 tallet. Sidsel giftet seg nok 2. gang med Mogens Olsen f. omkring 1660. Mogens Olsen nevnes som bruker fra 1697. I 1711 var han en av to brukere på Eidet. Mogens Olsen nevnes med kvinne og 3 barn. Den andre brukeren i 1711 var hans kones datter fra 1. ekteskap Kirsten Olsdatter sin mann Johannes Olsen. Mogens nevnes på Eide i 1723. Sissel døde der i 1732.

 

Sissel Jacobsdatter og Ole sine barn:

Kirsten Olsdatter f. ca 1673 d. 1747

Sara Olsdatter f. ca 1674 d. 1744

Jacob Olsen f. omkring 1675 d. før 1742

Peder Olsen f. ca 1680 d. 1762

Ole Olsen f. omkring 1680

Ingeborg Olsdatter f. ca 1685 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

(Del 2) Bosatt her fra rundt 1700 til 1737 (Kirsten til 1747)

 

Johannes Olsen f. ca 1670 ble gift med Kirsten Olsdatter f. ca 1673. Kirsten var datter av overnevnte Sissel Jacobsdatter og hennes 1. mann. Johannes nevnes som bruker en av brukerpartene på Eidet i 1711 med kone og to barn. Han nevnes der også i 1723. Da nevnes plassen under Moholt. Johannes døde på Eidet i 1737 og Kirsten døde der i 1747.

 

Barn:

Ole Johannesen f. ca 1702 d. 1719

Søren Johannesen f. ca 1702 d. 1759

Karen Johannsdatter f. ca 1707 d. 1761

 

Familieark

 

 

 

(Del 1) Bosatt her fra 1728 til 1752

 

Soldaten Ole Tomassen f. 1700 giftet seg 1. gang i 1728 med Ingeborg Olsdatter f. ca 1685. Ingeborg var datter av overnevnte Sissel Jacobsdatter Eidet. Ole og Ingeborg overtok brukerparten på Eidet etter Ingeborgs mor og stefar. Ingeborg døde på Eidet i 1742. Ole giftet seg året etter med Kirstine Evensdatter f. ca 1719. Ole døde på Eidet i 1752. Kirstine giftet seg på nytt året etter og bodde videre på plassen.

 

Ole Tommasen og Kirstine Evensdatter sine barn:

Gunild Olsdatter f. 1745 d. 1748

Ingeborg Olsdatter f. 1747 d. 1808

Even Olsen f. 1751

 

Familieark

 

 

 

(Del 2) Bosatt her fra 1731 til 1759

 

Søren Johannesen f. ca 1702 var sønn av overnevnte Johannes Olsen Eidet. Søren giftet seg i 1731 med Berte Olsdatter f. ca 1708 fra Kiste Søndre. Søren overtok feste på sin fars brukerpart av Eidet. Berte døde der i 1752 og Søren i 1759.

 

Barn:

Ole Sørensen f. 1732 d. 1780

Sissel Sørensdatter f. 1733 d. 1804

Kirsti Sørensdatter f. 1735

Johannes Sørensen f. ca 1738 d. 1794

Kirsten Sørensdatter f. 1739 d. 1766

Halvor Sørensen f. 1740 d. 1777

Tollef Sørensen f. ca 1744

Jon Sørensen f. 1745 d. 1748

Jon Sørensen f. 1750 d. 1750

Berte Sørensen f. 1752 d. 1759

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1739

 

Siri Gunuldsdatter f. ca 1719 døde i 1739 bosatt på Eidet. Hun var da 20 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

(Del 1) Bosatt her fra 1743 til 1780 (Kirstine til 1792)

 

Ole Sørensen f. 1732 var sønn av overnevnte Søren Johannesen Eidet. Han giftet seg i 1743 med Kirstine Evensdatter f. ca 1719. Hun var enke etter overnevnte Ole Tomassen Eidet. Ole Sørensen overtok som bruker på brukerparten etter han. Ole døde på Eidet i 1780 og Kirstine døde der i 1792.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. 1754 d. 1808

Ole Olsen f. 1756 d. 1818

Jon Olsen f. 1758 d. 1758

Birthe Olsdatter f. 1759 d. 1759

Sissel Olsdatter f. 1761 d. 1829

Berthe Olsdatter f. 1766 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1750-1760

 

Anne Andersdatter f. omkring 1720 bodde på Eidet da hun fikk et uekte barn med Søren Arnesen f. 1727 fra Auen i 1750. Hun bodde også på Eidet da hun fikk et uekte barn året etter, i 1751, med Christen Olsen f. omkring 1720. Søren Arnesen Auen giftet seg med Jøran Evensdatter f. omkring 1730. Det var trolig hun som nevnes på Eidet i 1762 som Søren Auens kone.

 

Anne Andersdatter og Søren Arnesens uekte barn:

Anders Sørensen f. 1750

 

Anne Andersdatter og Christen Olsens uekte barn:

NN Christensen f. 1751 d. 1751

 

Søren Arnesen og Jøran Evensdatter sine barn:

Christen Sørensen f. 1754

Arne Sørensen f. 1768

 

Familieark

 

 

 

(Del 2) Bosatt her fra 1759 til 1794 (Usikkert hvor lenge Anne bodde der.)

 

Johannes Sørensen f. ca 1738 var sønn av overnevnte Søren Johannesen Eidet. Johannes overtok feste på 1/2 delen av Eidet etter sin far som døde. Han giftet seg i 1765 med enken etter Christen Olsen Nærum i Gjerpen, Anne Arvesdatter f. 1746 fra Austad. De ble bosatt på Eidet og Johannes døde der i 1794. Anne Arvesdatter bodde på Eidet som enke i 1801. Hun døde på Kvisla i 1820.

 

Barn:

Kirsten Johannesdatter f. 1766 d. 1809

Karen Johannesdatter f. 1769 d. 1841

Søren Johannesen f. 1772 d. 1772

Berte Johannesdatter f. 1773 d. 1798

Søren Johannesen f. 1776 d. 1844

Helvig Johannesdatter f. 1779 d. 1781

Arve Johannesen f. 1782 d. 1844

Halvor Johannesen f. 1785 d. 1785

Gulich Johannesen f. 1787 f. 1788

Helvig Johannesdatter f. 1789 d. 1789

 

Familieark

 

 

 

(Del 1) Bosatt her fra 1780 til 1818

 

Ole Olsen f. 1756 var sønn av overnevnte Ole Sørensen Eidet. Ole overtok feste på Eidet i 1780 etter sin mor. Ole giftet seg i Lardal i 1785 med Anne Nilsdatter f. 1762 fra Bøe i Lardal. De ble bosatt på Eidet der Ole overtok brukerparten etter sin far. Anne døde på Eidet i 1809 og Ole døde der i 1818.

 

Barn:

Karen Kirstine Olsdatter f. 1785 d. 1785

Ole Olsen f. 1787 d. 1871

Hans Olsen f. 1789

Halvor Olsen f. 1792 d. 1809

Karen Kirstine Olsdatter f. 1795

Helvig Olsdatter f. 1798

Berthe Olsdatter f. 1801 d. 1879

Inger Olsdatter f. 1805 d. 1811

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1801

 

Torger Olsen f. 1772 og Kari Isaksdatter f. 1762 nevnes som inderster (leieboere) på Eidet i 1801. De nevnes ellers under Naphaug. Dette kan ha vært Eidet hele tiden?

 

Se Naphaug u/Moholt

 

 

 

(Del 2) Bosatt her fra 1804 til ca 1812

 

Søren Johannesen f. 1776 var sønn av overnevnte Johannes Sørensen Eidet. Søren giftet seg i 1804 med Sissel Helgesdatter f. 1776 fra Moholt. Søren overtok feste på en del av Eidet etter faren. Han hadde feste på denne delen frem til 1812. I 1812 ble partene på brukene igjen ble slått sammen. Dette var ved Moholtverkets store utvidelse. Søren ble da bygselsmann i Kvisla og døde der i 1844.

 

Barn:

Anne Helvig Sørensdatter f. 1805 d. 1895

Berthe Sørensdatter f. 1807 d. 1886

Johannes Sørensen f. 1809 d. 1809

Johannes Sørensen f. 1811 d. 1901

Helge Sørensen f. 1816

Ole Sørensen f. 1819 d. 1821

 

Familieark

 

 

Se Eidet etter 1814