| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I EIDET u/MOHOLT

 


 

 

Ole Tomassen f. ca 1700 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Olsdatter f. ca 1685 og 2. gang med Kirstine Evensdatter f. ca 1719 sin familie.

 

 

Ole Tomassen, født ca 1700,[1] død 1752 på Eidet i Siljan,1 gravlagt 28.12.1752 på Siljan kirkegård.[2]

 

Han var soldat da han giftet seg i Siljan i 1728.

 

Trol. 6/6-1728 i Slemdahl. Copul. 11/7-1728.

Soldat Olle Tommassøn med Ingeborg Olsd. Eye (Eidet).

Seddel fra Oberste Tieylling.

Caut: Johannis Olssøn Eye og Rejer Tollefssøn Naphug.

 

Han overtok som bruker av en del av gården Eidet i Siljan etter svigerfaren i 1728, da han giftet seg med datteren.

 

Festeseddelen datert 08.04.1728 nevner at Ole Thommasen overtok feste på en halvparten (8 skinn) av Eiet u/Moholt som hans stefar hadde  "for hannem haver afstaaet". Det nevnes en tilliggende sag.

 

Han ble enkemann i 1742 og giftet seg på nytt året etter.

 

Trol. 3/3-1743 i Slemdal. Copul. 4/6-1743.

Enkemand Ole Thomæsøn Eyet og pigen Kirstine Evensd.

Caut: Ole Larsøn Kiste og Peder Olsøn Tveten.

 

Ole døde på Eidet i 1752.

 

Gravlagt som "Ole Tommesen Ejed 52 aar".

 

Eidet i Slemdal 21.1.1753 Sk.pr. 4, Fol. 422

Ole Tollefsen død, e. Kistine Evensdtr.

Barn: 1. Even Olsen 2 år. 2. Ingeborg Olsdtr. 5 år.

Formynder Peder Qvislen.

Lauverge for enken Søren Johannesen Eyet

Brt: 86-0-21. Nt: 54-3-2

 

 

(1) Gift 11.07.1728 i Siljan kirke,[3] med Ingeborg Olsdatter, født ca 1685,[4] (datter av Ole (Nilsen) og Sissel Jacobsdatter), død 1742 på Eidet i Siljan,2 gravlagt 21.10.1742 på Siljan kirkegård.2

 

Ingeborg:

Hun kom fra Eidet.

 

Ingeborg døde på Eidet i 1742.

 

Hun gravlegges som "Ole Eyets kone Ingeborg Olsdatter 57 aar".

 

Eidet i Slemdal 4.11.1742 Sk.pr. 4, Fol. 268

Ingeborg Olsdtr. død, e.m. Ole Tonnesen.

Avdødes søskende: 1. Peder Olsen Tveten. 2. Jacob Olsen's (død)  søn Ole Jacobsen myndig . 3. Ole Olsen's (død) datter Pernille Olsdatter 18 år . 4. Kirsti Olsdtr. enke etter Johannes Olsen. 5. Sara Olsdtr., ugift.

Brt: 99-0-21. Nt: 39-1-6

 

 

(2) Gift 04.06.1743 i Siljan kirke,3 med Kirstine Evensdatter, født ca 1719,4 død 1792 på Eidet i Siljan,[5] gravlagt 14.10.1792 på Siljan kirkegård.5

 

Kirstine:

Hun giftet seg 2. gang i 1753 med Ole Sørensen f. 1732 og bodde videre i Eidet.

 

 

 

 

I.    Gunild Olsdatter, (datter av Ole Tomassen og Kirstine Evensdatter) født 1745 på Eidet i Siljan,[6] døpt 24.01.1745 på Siljan kirke,6 død 1748 på Eidet i Siljan,2 gravlagt 08.09.1748 på Siljan kirkegård.2

      

       Ole Eyets og Kirstina Evensdatters ægte Datter Nom. Gunild som af Søfren Eyet var hiemmedøbt

       Faddere: baaren af Søfren Eyets kone Birte Olsdatter, Karen Pedersdatter ved Hammeren, mandfaddere: Søfren Eyet, Rejer Naphug.

      

       Gravlagt som "Ole Eyes liden Datter Gunild 3 ½ aar".

 

      

 

II.   Ingeborg Olsdatter, (datter av Ole Tomassen og Kirstine Evensdatter) født 1747 på Eidet i Siljan,[7] døpt 06.08.1747 i Siljan kirke,7 død 1808 på Bonnegolt i Kvelde.[8]

      

       Ole Eye og Kirstine Evensdatters datter Ingeborg                                             

       Faddere: baaren af Søfren Eyes kone Birthe Olsdatter, Giøran Evensdatter Eye, mandfaddere: Rejer Nabhug, Søfren Eye.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1769.

      

       Trol. 3/9-1769. Cop. 12/10-1769 i Eidanger.

       Soldat Torger Peders. Bonnegalt af Qvelle Sogn og p. Ingebor Olsd. Eyet.

       Caut: Ole Berents. Nabhoug og Christen Gunders. Ouen af Qvelle Sogn.

 

      

       (1) Gift 12.10.1769 i Eidanger 3 med Torger Pedersen, født ca 1745 på Bonnegolt i Kvelde,4 (sønn av Peder Alfsen og Kari Hansdatter), død 1773 på Bergan Øvre i Hedrum.8

      

       Torger:

       Han kom fra Bonnegolt i Kvelde. Han var bruker på Bergan øvre i Hedrum fra 1769 til han døde der i 1773.

 

      

       (2) Gift 1774,8 med Abraham Rasmussen, født ca 1745,8 død 1789 på Bonnegolt i Kvelde.8

      

       Abraham:

       Han var bruker på Bonnegolt fra 1774 til han døde der i 1789.

      

 

 

III. Even Olsen, (sønn av Ole Tomassen og Kirstine Evensdatter) født 1751 på Eidet i Siljan,[9] døpt 21.03.1751 i Siljan kirke,9 konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke.[10]

      

       Ole Eye og Kirstine Evensdatters søn Even                               

       Faddere: baaren af Søfren Eyes kone Birthe Olsdatter, Anders Kistes kone Gunild Larsdatter, mandfaddere: Anders Kiste, Søfren Eye, Ole Thomasen Vigen.

      

       Konfirmert som "Ewen Olsen Eyet 18".

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 38.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 106.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 568.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.