| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814 


 

Moholt/Eidet - Gnr.32 Bnr.20

 

Se Eidet før 1814

 

Matrikkelen 1838

Moholt matrikkelnr.186 (gammelt matrikkelnummer 137-150)

Løpenummer 565 – Eidet – skyld 1 hud 4 skinn – oppsittere fuldmægtig Andreas Løge

 

 

Moholt/Eidet løpenummer 565 ble reorganisert i 1872:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 565 den 9. juli 1872 og tinglyst 1. august 1872, hvorved utskilt plassen Vranghull - løpenummer 565b – senere Bnr.16, plassen Nygård - løpenummer 565c – senere Bnr.17, søndre Stregerønningen - løpenummer 565d – senere Bnr.18, østre Stregerønningen – løpenummer 565e – senere Bnr.19. Den resterende delen ble Moholt/Eidet - løpenummer 565a.

 

I 1873 ble skogen skilt ut fra Moholt/Eidet - løpenummer 565a og ble da Moholt/Eidet (skogen) – løpenummer 565a – senere Bnr.15. Den resterende delen ble Moholt/Eidet (innmarken) – løpenummer 565f – senere Bnr.20:

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Eidet - løpenummer 565a den 11.09.1873 og tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/Eidet (innmarken) – løpenummer 565f – senere Bnr.20. Den resterende delen ble Moholt/Eidet (skogen) – løpenummer 565a – senere Bnr.15.

 

Moholt/Nygård Bnr.17 ble i 1891 overført til og sammenføyd med Moholt/Eidet (innmarken) Bnr.20. Tinglyst 15.07.1891.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Eidet (innmarken) Bnr.20 den 12.06.1891, hvorved utskilt Moholt/Nygård Bnr.29 og Moholt/Naphaug Bnr.30. Tinglyst 11.09.1891

 

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.20 - Naphogg (innmark) - 3 mark 89 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.20 – Naphogg (indmark) - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

Del 1

 

Bosatt/Brukere her fra 1780 til 1818

 

Ole Olsen f. 1756 var sønn av Ole Sørensen Eidet. Ole Olsen overtok feste på Eidet i 1780 etter sin mor. Han giftet seg i Lardal i 1785 med Anne Nilsdatter f. 1762 fra Bøe i Lardal. De ble bosatt på Eidet der Ole hadde overtatt brukerparten etter sin far. Anne døde på Eidet i 1809 og Ole døde der i 1818.

 

Se Eidet før 1814

 

 

Del 2

 

Bosatt her fra 1804 til ca 1812

 

Søren Johannesen f. 1776 var sønn av Johannes Sørensen Eidet. Søren giftet seg i 1804 med Sissel Helgesdatter f. 1776 fra Moholt. Søren overtok feste på en del av Eidet etter faren. Han hadde feste på denne delen frem til 1812. Etter dette ble partene på brukene igjen ble slått sammen. Dette var ved Moholtverkets store utvidelse. Søren ble da bygselmann i Kvisla og døde der i 1844.

 

Se Eidet før 1814

 

 

Det var lenge to brukere på Eidet. I 1817 ble Moholtverket utvidet med en masovn. Før dette hadde det bare vært stanghammer ved verket. Fra den tid ble Eidet slått sammen igjen og bestyreren på verket bodde der i en nybygd bestyrerbolig. Etter at verket ble nedlagt i 1867 kom det leilendinger igjen til Eidet.

 

Her er Bakkens oversikt over bestyrere som var bosatt i bestyrerboligen på Eidet:

 

BESTYRERBOLIGEN

Hans Iversen, masmester fra 1818

Fullmektig H. Hansen ‑ i 1820‑årene.

Andreas H. Løge ‑ i 1830‑årene.

Georg Sverdrup.

Johan Sverdrup til 1841.

Paul Paulsen fra 1845 til 1867.

 

 

 

Bosatt her rundt 1820 (Usikkert hvor lenge de bodde her)

 

Hans Iversen f. 1772 fra Langestrand i Larvik giftet seg 1. gang i Langestrand i 1796 med Anne Katrine Jonsdatter f. ca 1776. De døpte barn bosatt på Langestrand. Anne Katrine døde der i 1810. Hans giftet seg 2. gang i Langestrand i 1810 med Karen Marie Larsdatter f. ca 1783. De døpte barn bosatt på Langestrand til 1812, men fra 1815 døpte de barn bosatt på Moholt verk i Siljan. Hans ble masovnmester på Moholt verk fra 1818 og bosatt i bestyrerboligen på Eidet. Karen Marie døde i Siljan i 1831. Hans døde på Langestrand i Larvik i 1845.

 

Hans Iversen og Anne Katrine Jonsdatter sine barn:

Iver Hansen f. 1797 d. 1807

Karen Kjerstine Hansdatter f. 1799

Jon Jacob Hansen f. 1801 d. 1802

Thorine Hansdatter f. 1803

Maren Hansdatter f. 1806 d. 1866

Iverine Hansdatter f. 1809

 

Hans Iversen og Karen Marie Larsdatter sine barn:

Anne Kristine Hansdatter f. 1811

Iver Hansen f. 1812

Anna Margrete Hansdatter f. 1815

Lars Johan Hansen f. 1817 d. 1819

Ole Hansen f. 1819

Ellen Laurense Hansdatter f. 1822

Jon Jacob Hansen f. 1824

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1820 årene

En fullmektig H. Hansen var ifølge Bakken bosatt i bestyrerboligen i 1820‑årene.

 

 

Bosatt her i 1830 årene

 

Andreas Hansenius Løge f. 1805 i Larvik giftet seg i Brunlanes i 1832 med Petronelle Marie Mathisdatter Harris f. ca 1807. De bodde på 1830 tallet i bestyrerboligen i Eidet i Siljan og nevnes der i matrikkelen i 1838. Andreas var da fuldmektig ved Moholt verk. De ble bosatt på Jordfallen/Bellevue Bnr.3 i Brunlanes og Andreas var eier der fra 1859. Petronelle døde i Larvik i 1861. De hadde nok ingen egne barn. Andreas nevnes på Jordfallen i Brunlanes som enkemann i 1865. Han hadde da en pleiedatter S C Sverdrup f. 1835 i Sem. I 1865 tellingen nevnes han som kasserer ved Fritzøe verk. Han døde på Jordfallen i Brunlanes i 1877.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her til 1841

 

Johan Sverdrup f. 1818 på Sem i Vestfold var sønn av Jacob Sverdrup. Jacob Sverdrup kom til Larvik og ble styrer ved Fritzøe verk for F W Treschow. Han døde der i 1841. Sønnen Johan Sverdrup bodde i bestyrerboligen på Eidet til 1841. Han ble jurist og cand.jur i 1841. Hans bror, Georg Fredrik, kom til Moholt som bestyrer og ble bosatt på Eidet fra 1841. Johan giftet seg i Brunlanes i 1844 med sin kusine Caroline Louise Gundelle Sørensen f. 1819. Johan begynte samme året advokatpraksis i Larvik. Han ble senere statsminister og en kjent mann i Norge. Caroline kone døde i 1883. Johan døde i Kristiania i 1892.

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1842 til 1845

 

Georg Fredrik Sverdrup f. 1809 på Kongsberg var bror til overnevnte Johan Sverdrup. Georg giftet seg i Borre i 1836 med prestedatteren Anne Katrine Thurman f. 1814 i Hoff. De døpte barn bosatt på Råde i Vestfold i 1838 og 1840. Georg Fredrik ble forvalter ved Moholt verk i 1841 og bodde i bestyrerboligen på Eidet. De døpte barn bosatt der fra 1842 til 1845. Fra 1846 døpte de barn bosatt på Froland. Georg Fredrik var under 1865 tellingen bestyrer ved Froland jernverk i Aust Agder. Han døde i 1884. Anne Katrine døde i 1894.

 

Barn:

Edvard Sverdrup f. 1838

Christine Marie Sverdrup f. 1840

Sofie Dortea Sverdrup f. 1842

Levina Gundella Margrete Sverdrup f. 1843

Gundella Elisabeth Sverdrup f. 1845

Georg Fredrik Sverdrup f. 1846

Catrine Octavia Asella Sverdrup f. 1849

Carl Sverdrup f. 1850

NN Sverdrup f. 1853 d. 1853

Hanne Lovise Frederikke Sverdrup f. 1855

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1845 til 1867

 

Paul Paulsen f. 1819 fra Gjerpen ble forvalter ved Moholt verk i 1845. Han ble bosatt på bestyrerboligen på Eidet. Han giftet seg i Porsgrunn i 1846 med Fredrikke Ehrnstine Hendriette Poulsen f. 1820. Hun kom fra Herre der hennes far var forvalter for hammerverket. Paul var den siste forvalteren ved Moholt verk før det ble nedlagt i 1867. Paul ble siden bokholder på kontoret på Fritzøe i Larvik. De nevnes i Larvik i tellingene i 1875, 1885 og 1891.

 

Familieark

 

 

 

Leilendingene på Eidet:

 

Bosatt/Bruker her fra 1866 til 1888

 

Knut Halvorsen f. 1833 fra Gonsholt Søndre giftet seg i 1865 med Anne Kirstine Nilsdatter f. 1835 fra Høiseth. I 1865 tellingen bodde de sammen med hans far Halvor på Gonsholt Søndre. De ble leilendinger på Eidet u/Moholt i Siljan og døpte barn bosatt der fra 1866. De nevnes som leilendinger der i 1875 tellingen. Familien flyttet til Gjerpen i 1889 og kom til Venstøp som selveiere. I 1900 bodde Knud og Anne Kirstine på Venstøp med sønnen Mathias og datteren Petra. Knut døde der i 1904. Anne Kirstine bodde i 1910 midlertidig hos datteren Anne som var pensjonatvertinne i Pilestrædet 43 i Kristiania. Der bodde også datteren Inga Mathilde. Anne Kirstine døde på Venstøp i Gjerpen i 1912.

 

Barn:

Nils Knutsen f. 1866 d. 1947

Hans Jacob Knutsen f. 1867 d. 1948

Ida Mathilde Knutsdatter f. 1869 d. 1871

Mathias Knutsen f. 1871 d. 1934

Kristian Knutsen f. 1873

Anna Knutsdatter f. 1875

Inga Mathilde Knutsdatter f. 1877

Nella Petrea Knutsdatter f. 1879

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1870

 

Karen Pedersdatter f. 1802 var datter av Peder Sørensen på Skautvedt u/Naphaug. Hun var legdslem hos Simon Nilsen på Moholt i 1865. Hun var ugift og legdslem da hun døde på Eidet i 1870.

 

Se under hennes far

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Knut Kittelsen Kleve f. 1844 fra Nissedal giftet seg i Nordre Land i 1873 med Karen Matea Gulbrandsdatter f. 1848 fra Nordre Land. De døpte et barn bosatt der i 1874. De kom så til Siljan der Knut nevnes som skogsbetjent på Eidet u/Moholt i 1875 tellingen. De ble bosatt på skogfogd/bestyrerboligen på Austad og døpte barn der fra 1876. Knut ble skogfogd i 1879. Karen Matea døde på Austad i 1894 og Knut var skogfogd frem til 1897. Han var i 1900 og 1910 gift på nytt og bosatt på Dale i Drangedal. I 1900 var han landmåler og i 1910 nevnes han som kjøpmann.

 

Se Austad

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1888 til 1892

 

Ambros Olsen f. 1832 fra Svartangen i Hedrum giftet seg 1. gang i 1859 med Anne Pernille Jensdatter f. 1839. Hun var datter av Jens Arnesen. Hennes far døde som oppsitter på Kiste Søndre løpenummer 559a i 1857 og Ambros overtok som oppsitter på plassen etter han. De nevnes der i 1865. Hennes mor var bosatt hos dem i 1865 og døde der i 1874. Anne Pernille døde i 1869. Ambros giftet seg på nytt i oktober 1870 med Anne Halvorsdatter f. 1837 fra Gonsholt Søndre, men hun døde i 1871. Ambros giftet seg så for 3. gang i 1873 med Regine Olsdatter f. 1838 fra Skilbred. De døpte barn bosatt på Kiste Søndre frem til og med 1881, men fra 1888 til 1892 var de leilendinger på Eidet. De flyttet til Eidanger med datteren Anne Karoline i 1898 og i 1899 kjøpte de plassen Rydningen u/Bjørntvedt i Eidanger. Ambros døde på Rydningen u/Bjørntvedt i 1911. Regine døde der i 1927.

 

Se Kiste Søndre

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1940

 

Johan Kristian Arnesen f. 1853 fra Dåpan nedre giftet seg med Marte Marie Knutsdatter f. 1850. Hun var født på Svartangen i Hedrum, men hennes far kom fra Kløverød i Siljan. Han fester Moholt/Stegerønningen Bnr.19 i 1883, men flyttet til Eidet i 1892. I 1900 og 1910 tellingene nevnes familien på Eidet Bnr.20. Ved siden av å være leilending drev han med tømmerfløting og skogsdrift for Treschow. Marte Marie døde på Eidet i 1917. Sønnen Alfred overtok som leilending på Eidet i 1935 og Johan Kristian døde der i 1940.

 

Barn:

Karl Alfred Kristiansen f. 1885 d. 1956

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1906 til 1956 (Berthe Sofie døde i 1965)

 

Karl Alfred Kristiansen f. 1885 var sønn av overnevnte Johan Kristian Arnesen. Karl Alfred giftet seg 1. gang i 1906 med Hanna Hansdatter f. 1887 fra Moholt. De ble bosatt på Eidet og døpte et barn der samme året. Hanna døde på Eidet i 1910. I 1910 tellingen bodde Karl Alfred på Eidet med sine foreldre. Han hjalp sin far med gården og han jobbet i skogen. Vi ser også ei tjenestepike fra Hvarnes bosatt i huset. I 1912 giftet Karl Alfred seg i Larvik med tjenestepiken fra Hvarnes som var hos dem i 1910, Berthe Sofie Mathiasdatter f. 1889 fra Rimstad i Hvarnes. Hun var fortsatt tjenestepike der da hun giftet seg. Han hjalp sin far på Eidet og overtok som leilending der i 1935. De skrev seg nok som Eidet. Sønnen Harald overtok som leilending etter han. Karl Alfred døde på Eidet i 1956. Berthe Sofie døde der i 1965.

 

Karl Alfred Kristiansen og Hanna Hansdatter sine barn:

Kristian Eidet f. 1906 d. 1986

 

Karl Alfred Kristiansen og Berthe Sofie Mathiasdatter sine barn:

Harald Eidet f. 1913 d. 1968

Arne Eidet f. 1916 d. 1986

Marta Marie Eidet f. 1924 d. 2002

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1948 til 1968 (Borghild bodde der videre)

 

Harald Eidet f. 1913 var sønn av overnevnte Karl Alfred Kristiansen. Harald giftet seg i 1948 med Borghild Alise Kapstad f. 1918 fra Kapstad i Bygstad i Sogn og Fjordane. Han overtok på Eidet etter sin far. (Bakken skriver at han overtok i 1944 og i Norske gårdsbruk står det 1950.) Harald døde i 1968. Borghild overtok da som leilending.

 

Barn:

Åshild Eidet f. 1949

Solveig Eidet f. 1952

 

Familieark