| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NAPHAUG u/MOHOLT

 


 

 

Hans Pedersen f. 1745 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Eli Berntsdatter f. 1746, 2. gang med Mari Jørgensdatter f. 1758 og 3. gang med Ellen Halvorsdatter f. ca 1752.

 

 

 

Hans Pedersen, født 1745 på Øvre Hannevold i Lardal,[1],[2] død 1807 på Naphaug i Siljan,[3] gravlagt 06.12.1807 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Peder Helgesen og Karen Nilsdatter på Øvre Hannevold i Lardal.

 

Han kom fra Øvre Hannevold og giftet seg 1. gang i Lardal i 1770.

 

Hans kone kom fra Steinsholt Mellom i Lardal og de fikk et barn bosatt der i 1770

 

Fra 1771 nevnes på Naphaug. Hans kone bror, Ole Berntsen, var gift og bosatt der allerede. Ole hadde bodd der fra 1764.

 

Hans Pedersen overtok i 1771 feste på Naphaug (1 hud 6 skinn) etter Ole Berntsen som avsto feste. (Festeseddel datert 27.03.1771)

 

Hans første kone døde på Naphaug i 1779 og Hans giftet seg 2. gang i 1780.

 

Siljan - Trol. 1/1-1780. Cop. 2/4-1780.

Enkem. Hans Peders. Nabhoug og p. Maren Jørgensd. Gonsholt.

Caut.: Knud Simons. Øvrum af Gierpen Sogn og Ole Bernsøn Nabhoug.

 

Han nevnes som bruker på Naphaug i 1782:

Moeholt med Næss og Naphoug, Gård, Hans Pedersen

 

Bosatt på Naphaug i 1801:

Hans Pedersen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 57 (alder)

Mari Jørgensdatter k 1ste ægteskab Hans kone 45 (alder)

Peder Hansen m Ugift Fælles børn 15 (alder)

Jørgen Hansen m Fælles børn 13 (alder)

Helge Hansen m Fælles børn 8 (alder)

Anun Hansen m Fælles børn 6 (alder)

Nils Hansen m Fælles børn 3 (alder)

Kari Hansdatter k Fælles børn 16 (alder)

Eli Hansdatter k Fælles børn 11 (alder)

 

Hans sin sønn Peder bodde i 1801 hos onkelen Helge på Øvre Hannevold i Lardal. Han var da soldat og skredder.

 

Han giftet seg 3. gang i Hedrum i 1803.

 

Hans døde på Naphaug i 1807.

 

Gravlagt som "Hans Pedersen Naphaug 61 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 140b

Skifte 8. januar 1808 paa gaarden Naphoug udi Slemdahl Anex

Afgangen mand Hans Pedersen

Enke af 3.de og siste egteskab Ellen Halvorsdatter

Børn af 1. egteskap med Ellen Bernsdatter:

1. Datter Helvig Hansdatter gift med Ole Gundersen Ougeklev af Warnes Sogn

Børn af 2. egteskab me Mari Jørgensdatter

2. Ældste søn Jørgen Hansen 19 aar

3. Sønn Helge Hansen 15 aar

4. Sønn Amund Hansen 13 aar

5. Sønn Niels Hansen 8 aar

6. Datter Kari Hansdatter gift med Ole Jensen Naphug

7. Datter Else Hansdatter 18 aar

Værge Ole Jensen der boer paa denne gaardpart

Laugverge for enken Peder Pedersen Qvisla

       .

 

(1) Gift 30.09.1770 i Lardal i Vestfold,[4],[5] med Eli Berntsdatter, født 1746 på Steinsholt Mellom i Lardal,4 (datter av Bernt Olsen og Maren Nilsdatter), død 1779 på Naphaug i Siljan,[6] gravlagt 12.09.1779 på Siljan kirkegård.6

 

Eli:

Hun kom fra Steinsholt i Lardal.

 

Hun døde på Naphaug i 1779.

 

Gravlagt som "Elen Bernsd. Nabhoug 30 aar".

 

Naphogg i Slemdal "Naphoug" 25.9.1779 Sk.pr. 10a, Fol. 82

Elen Berentsedtr. død g. Hans Pedersen.

Barn: 1. Peder Hansen 1 ½ år.

       2. Helvig Hansdatter 6 år.

Brt: 85-2-14. Net: 78-1-20.

 

Han ble nevnt i skifte etter broren Ole Berntsen i Siljan i 1802 "Fuldsøster Else Brentsdatter, der var g.m. Hans Pedersen Naphoug, er ved døden afgangen og efterladt sig en datter: - Helvig Hansdatter, 28 aar med faderen som formynder".

 

 

(2) Gift 02.04.1780 i Siljan kirke,[7] med Mari Jørgensdatter, født 1758 på Gonsholt i Siljan,[8] (datter av Jørgen Jørgensen og Tora Helgesdatter), døpt 05.02.1758 i Siljan kirke,8 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[9] død 1802 på Naphaug i Siljan,[10] gravlagt 31.01.1802 på Siljan kirkegård.10

 

Mari:

Hun kom fra Gonsholt Nordre.

 

Søsteren, Ingeborg Jørgensdatter f. 1761, døde bosatt hos dem på Naphaug i 1789, 29 år gammel. Hun ble gravlagt som "Ingebor Jørgensd. Nabhoug 29 aar".

 

Mari døde på Naphaug i 1802.

 

Gravlagt som "Maren Jørgensd. Nabhoug 45 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 647b

Skifte 8. oktober 1802 paa gaarden Naphug i Slemdahl Annex

Mari Jørgensdatter, død - Enkemand Hans Pedersen

Barn:

1. Søn Peder Hansen 16 aar

2. Søn Jørgen 14 aar

3. Søn Helge 10 aar

4. Søn Annund 7 aar

5. Søn Niels 4 aar

6. Datter Kari Hansdatter 18 aar

7. Datter Elie 12 aar.

 

 

(3) Gift 24.09.1803 i Hedrum,[11] med Ellen Halvorsdatter, født ca 1752,[12] død 1808 på Naphaug i Siljan,3 gravlagt 10.04.1808 på Siljan kirkegård.3

 

Ellen:

Hun døde på Naphaug i 1808.

 

Gravlagt som "Ellen Halvorsd. Naphaug 56 aar".

 

 

 

I.    Peder Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Eli Berntsdatter) født 1770 på Steinsholt Mellom i Lardal,4 døpt 10.10.1770 i Lardal i Vestfold,[13] død 1770 på Steinsholt Mellom i Lardal, gravlagt 21.11.1770 i Lardal i Vestfold.[14]

      

      

 

II.   Barbara Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Eli Berntsdatter) født 1771 på Naphaug i Siljan,[15] døpt 13.10.1771 i Siljan kirke,13 død 1777 på Naphaug i Siljan,[16] gravlagt 28.03.1777 på Siljan kirkegård.14

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Elen Berntsdtr. - Barbara

       Faddere: 1. Anne Torgersdtr. ibid 2. Margrete Jacobsdtr. Qvislen 3. Nils Hansen ibid 4. Eric Nilsen Skolemester 5. Nils Rejersen .

      

       Gravlagt som "Barbro Hansd. Nabhoug 5 aar 26 uger".

      

 

 

III. Thora Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Eli Berntsdatter) født 1773 på Naphaug i Siljan,[17] død 1773 på Naphaug i Siljan,15 gravlagt 14.03.1773 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Finner denne introdusjonen blant døpte i 1772 "Hans Pedersen Nabhougs kone efter hiemmedøbte P. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Hans Nabhaugs hiemmedøbte P.B. Thora 1 dag".

      

 

 

IV. Helvig Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Eli Berntsdatter) født 1774 på Naphaug i Siljan,[19] døpt 06.03.1774 i Siljan kirke,17 konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[20] død 1848 på Aukleiv i Hedrum.[21]

      

       Hans Pedersen Nabhoug og Elen Bernsdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Anne Torgersdtr. Nabhoug 2. Anne Andersdtr. Rødningen 3. Ole Berentsen Nabhoug 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Christen Rejersen Schougtved.

      

       Konfirmert som "Helvig Hansdatter Nabhoug 17".

 

       Helvig giftet seg i Hedrum i 1803.

      

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1808 som "datter Helvig Hansdatter gift med Ole Gundersen Ougeklev af Warnes Sogn".

      

       Ifølge bygdeboken i Hedrum var hennes manns mor, Karen Berntsdatter, søster til hennes mor, Eli Berntsdatter. Helvig og hennes mann var da søskenbarn.

 

      

       Gift 1803 i Hedrum,12 med Ole Gundersen, født ca 1775 på Aukleiv i Hedrum,19,12 (sønn av Gunder Mathisen og Karen Berntsdatter), død 1832 på Aukleiv i Hedrum.19

      

       Ole:

       Ole nevnes som skolemester. Han var eier og bruker på brukerpart 2 på Aukleiv i Hedrum fra 1804 til han døde i 1832.

      

 

 

V.   Karen Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Eli Berntsdatter) født 1776 på Naphaug i Siljan,[22] døpt 19.05.1776 i Siljan kirke,20 død 1777 på Naphaug i Siljan,14 gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.14

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Elen Berntsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Anne Torgersdtr. ibid 2. Marte Rejersdtr. Schougtved 3. Ole Bernsen Nabhoug 4. Christen Rejersen Schougtved 5. Johan Povelsen Nabhoug.

      

       Gravlagt som "Karen Hansd. Nabhaug 1 aar".

      

 

 

VI. Peder Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Eli Berntsdatter) født 1778 på Naphaug i Siljan,[23] døpt 22.02.1778 i Siljan kirke,21 død 1781 på Naphaug i Siljan,[24] gravlagt 30.12.1781 på Siljan kirkegård.22

      

       Hans Pedersen Nabhoug og Elen Berntsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Anne Torjersdtr. ibid 2. Marte Rejersdtr. Schougtved 3. Ole Bernsen Nabhoug 4. Christen Rejersen Schoutved 5. Peder Sørensen Ouen.

      

       Gravlagt som "Peder Hans. Nabhoug 4 aar".

      

      

 

VII. Ellen Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1781 på Naphaug i Siljan,[25] døpt 02.09.1781 i Siljan kirke,23 død 1785 på Naphaug i Siljan,[26] gravlagt 08.05.1785 på Siljan kirkegård.24

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Elen

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Ingebor Jørgensdtr. Gonholt 3. Ole Bernsen Nabhoug 4. Helge Jørgensen Moholt 5. Halvor Nilsen ved Værket.

      

       Gravlagt som "Elen Hansd. Nabhaug 3 aar 26 uger".

      

      

 

VIII. Tora Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1783 på Naphaug i Siljan,[27] døpt 16.03.1783 i Siljan kirke,25 død 1785 på Naphaug i Siljan,24 gravlagt 08.05.1785 på Siljan kirkegård.24

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Thora

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Ingebor Jørgensdtr. Gonholt 3. Jørgen Jørgensen ibid 4. Ole Bernsen Nabhoug 5. Ewen Larsen Moholt.

      

       Gravlagt som "Tora Hansd. Nabhaug 2 aar".

      

      

 

IX. Karen Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1785 på Naphaug i Siljan,[28] døpt 06.02.1785 i Siljan kirke,28 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[29] død 30.11.1858 på Naphaug i Siljan, gravlagt 07.12.1858 på Siljan kirkegård.[30]

 

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Karen

       Faddere. 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Ingebor Jørgensdtr. Nabhoug 3. Sven Jensen Tufdal 4. Jacob Nilsen Nabhoug 5. Peder Sørensen Moholt.

      

       Konfirmert som "Kari Hansdatter Naphaug". Dato og alder ikke notert.

 

      

       Gift 10.10.1807 i Siljan kirke,[31] med Ole Jensen, født 1784 på Kvisla i Siljan,26 (sønn av Jens Nilsen og Sissel Olsdatter), døpt 19.12.1784 i hjemmet,26 konfirmert 1801 i Siljan kirke,27 død 06.02.1831 på Naphaug i Siljan, gravlagt 13.02.1831 på Siljan kirkegård.[32]

      

       Se Naphaug denne gården

 

 

      

X.   Peder Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1786 på Naphaug i Siljan,[33] døpt 17.09.1786 i Siljan kirke,30 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[34] død 1804 på Naphaug i Siljan,[35] gravlagt 20.10.1804 i Siljan kirkegård.32

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Peder

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Ingebor Jørgensdtr. Nabhoug 3. Ole Bernsen ibid 4. Helge Jørgensen Moholt 5. Peder Sørensen ibid.

      

       Konfirmert som "Peder Hansen Naphoug 17".

      

       Gravlagt som "Peder Hansen Naphoug 17 aar".

      

 

 

XI. Jørgen Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1788 på Naphaug i Siljan,[36] døpt 31.08.1788 i Siljan kirke,33 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,31 død 1812 på Naphaug i Siljan,[37] gravlagt 23.02.1812 på Siljan kirkegård.34

      

       Hans Pedersen  Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Jørgen

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Ingebor Jørgensdtr. Nabhoug 3. Helge Moholt 4. Ole Olsen Eyet 5. Peder Sørensen Moholt.

      

       Konfirmert som "Jørgen Hansen Naphoug 16".

      

       Gravlagt som "Jørgen Hansen Nabhaug 23 aar".

      

 

 

XII. Elen Hansdatter, (datter av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1790 på Naphaug i Siljan,[38] døpt 13.05.1790 i Siljan kirke,35 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[39] død 24.04.1858 i Sikane i Siljan, gravlagt 01.05.1858 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Elen

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Eyet 2. Kari Pedersdtr. Øxenholt 3. Anders Moholt 4. Peder Sørensen ibid 5. Nils Simonsen ibid.

      

       Konfirmert som "Eli Hansdatter Nabhoug 17".

 

       Hun giftet seg i 1816.

 

       Siljan - viet 21/7-1816

       Uk. Niels Jensen Qvisla, 28. Huusmand.

       Pigen Ellen Halvorsd. Nabhoug, 25.

       Forl: Christen Præstegaarden, Anund Præstegaarden.

 

      

       Gift 21.07.1816 i Siljan kirke, med Nils Jensen, født 1787 på Kvisla i Siljan,[41] (sønn av Jens Nilsen og Sissel Olsdatter), døpt 30.12.1787 i Siljan kirke,38 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,31 død 13.03.1863 i Sikane i Siljan, gravlagt 21.03.1863 på Siljan kirkegård.[42]

      

       Se Kiste Søndre/Sikane Bnr.22 etter 1814

      

      

      

XIII. Jon Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1791 på Naphaug i Siljan,[43] død 1791 på Naphaug i Siljan,[44] gravlagt 31.07.1791 på Siljan kirkegård.41

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Hans Nabhougs kone efter hiemmedøbt D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Jon: Hans Nabhougs Hiemmed. D.B. 2 uger".

      

 

 

XIV. Helge Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1792 på Naphaug i Siljan,[45] døpt 23.09.1792 i Siljan kirke,44 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[46] død 17.07.1845 på Sandbrekkene i Siljan, gravlagt 31.08.1845 på Siljan kirkegård.[47]

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Mari Jørgensdtr. - Helge

       Faddere: 1. Birte Amunsdtr. Ødegaard 2. Helvig Hansdtr. Nabhoug 3. Gunder Pedersen Ødegaard 4. Nils Simonsen og 5. Peder Sørensen Moholt.

      

       Han konfirmeres som "Helge Hansen Tufdal 17".

      

       Han bodde også på Tudal da han giftet seg i 1818. Han bodde nok der hos troloverenr, Jens Svendsen Tudal. Jens Svendsen var sønn av Helge sin mors søster så de var søskenbarn.

      

       Siljan - viet 8/3-1818

       Helge Hansen Tudal, 25.

       Anne Nilsd. Søntvet, 25.

       Forl: Nils Mikkelsen Engelstad, Jens Svensen Tudal.

      

       Han var på Sandbrekkene fra 1828.

      

 

       Gift 08.03.1818 i Siljan kirke, med Anne Nilsdatter, født 1791 på Søntvedt i Siljan,42 (datter av Nils Knudsen og Guri Simonsdatter), døpt 21.08.1791 i Siljan kirke,42 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,39 død 16.06.1874 på Rønningen u/Søntvedt i Siljan, gravlagt 21.06.1874 på Siljan kirkegård.[48]

      

       Anne:

       Hun bodde hos sin sønn på Rønningen u/Søntvedt i 1865 og døde der i 1874.

 

       Se Øverbø/Sandbrekkene etter 1814

      

      

 

 

XV. Anun Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1794 i Naphaug i Siljan,[49] døpt 27.06.1794 i Siljan kirke,44 død 1794 i Naphaug i Siljan,[50] gravlagt 14.09.1794 på Siljan kirkegård.45

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Anun

       Faddere: 1. Birte Ødegaard 2. Helvig Hansdtr. Nabhoug 3. Gunder Ødegaard 4. Nils Aaklung 5. Peder Sørensen Moholt.

      

       Gravlagt som "Anun Hans. Nabhaug 10 uger".

      

      

 

XVI. Anun Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1795 på Naphaug i Siljan,[51] døpt 16.08.1795 i Siljan kirke,46 død 1891 i Hedrum.[52]

      

       Hans Pedersen Nabhoug og k. Maren Jørgensdtr. - Anun

       Faddere: 1. Birte Amunsdtr. Ødegaard 2. Maren Helgesdtr. Moholt 3. Jens Qvislen 4. Peder Sørensen Moholt 5. Nils Simonsen ibid.

      

       Han var ifølge bygdeboken for Hedrum eier og bruker på en brukerpart på Osestad i Hedrum fra 1856 til 1880. Han hadde vært husmann der er tid før dette.

      

 

       Gift 1820 i Hedrum,47 med Helene Hansdatter, født 1797 på Vierud i Hvarnes i Hedrum,[53],47 (datter av Hans Torgrimsen og Helge Svennungsdatter), konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,33 død 1877 i Hedrum.47

      

       Helene:

       Hun kom fra Vierud i Hvarnes.

      

       Hun passer bra i alder og navn med hun som ble konfirmert i Siljan i 1813 bosatt på Verket som "Helene Hansdatter Værket 17"?

 

 

      

XVII. Nils Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1797 på Naphaug i Siljan,[54] døpt 23.07.1797 i hjemmet,49 død 1797 på Naphaug i Siljan,49 gravlagt 23.07.1797 på Siljan kirkegård.[55]

      

       Hans Pedersen Naphougs hiemmedøbte Dbn. Niels som Døde 13. Dagen efter hiemmedaaben

      

       Gravlagt som " Hans Pedersøn Nabhaugs hiemmedøbte Dbr. Niels 2 uger 1 dag".

      

      

 

XVIII.  Nils Hansen, (sønn av Hans Pedersen og Mari Jørgensdatter) født 1798 på Naphaug i Siljan,[56] døpt 06.10.1798 i Kvelle.51

      

       Kvelle, Hans Pedersen Naphougs søn Niels

       Faddere: Mari Hansdatter Næs, Sidsel Helgesdatter Moeholt, Ole Berntsen Naphoug, Lars Hansen Briskemoen af Qvelle Annex, Niels Simensen Moeholt.

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 737.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[4]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 830.

[5]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 49.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[7]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[11]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), skannet av digitalarkivet, side 10.

[12]  Alder ved død.

[13]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 393-394.

[14]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 1029-1030.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 987.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 129.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[40]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 288.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[42]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[47]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 279.

[48]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[52]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1004.

[53]  Alder ved konfirmasjonen.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.