| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Island/Rønningen Gnr.4 Bnr.16

 

Husmannsplassen Rønningen u/Romsdalen frem til 1873

 

Se Rønningen før 1814

 

 

 

Rønningen (Island/Rødningen løpenummer 491c - senere Bnr.16) var en husmannsplass under Island til 1873. Plassen ble da skilt ut fra Island/Romsdalen løpenummer 491 (Senere Bnr.14):

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Romsdalen løpenummer 491 (Senere Bnr.14) den 17.09.1873, hvorved Treschow utskilte Island/Romsdalen løpenummer 491b (Senere Bnr.15) og Island/Rødningen løpenummer 491c (Senere Bnr.16). Tingl. 01.11.1873

 

 

Det er ikke nevnt bosatt her i manntallene etter 1900. Det virker som om det bodde folk her til ca 1890 at den etter denne var ubebodd.

 

 

 

Matrikkelen 1905
Island Gnr. 4
Bnr.16 - Rydningen - eier/bruker TreschowMatrikkelen 1950
Island Gnr. 4
Bnr.16 - Rydningen - eier/bruker F. M. Treschow

 

 

Mantall Rønningen

 

 

Bosatt her fra ca 1799 til ca 1819

 

Gro Rasmusdatter f. 1764 var datter av Rasmus Olsen og hadde kommet til Romsdalen med foreldrene. Hun var gift tre ganger. Hun og hennes 1. ektemann Knut Gjermundsen f. 1723 fra Teigen u/Moe i Gjerpen nevnes på Romsdalen fra 1799. De bodde der som husmenn under tellingen i 1801. Dette var da på plassen Rønningen u/Romsdalen. Knut døde i 1802. Det stod da at han døde på Grorud. Hun stod som enke fra Romsdalen da hun giftet seg 2. gang i 1804 med Iver Halvorsen f. 1750 fra Sortedal. De bodde på Romsdalen og døpte barn der til 1811. Iver døde på Romsdalen i 1819. Gro giftet seg 3. gang i 1821 med David Andersen f. ca 1752 fra Sandsvær. David døde på Grorud i 1823. Gro døde i 1842 på Romsdalsrønningen.

 

Se Grorud før 1814

 

 

Bosatt her fra 1818 til 1849 (Siri til 1863)

 

Ole Knutsen f. 1788 giftet seg i Efteløt i Sandsvær i 1818 med Siri Olsdatter f. va 1791 fra Solberg u/Ånnestad i Sandsvær. Ole kom fra Rønningen da han giftet seg. Ole sine foreldre bodde en tid på Romsdalen, men kom siden til Grorud. Ole og Siri ble bosatt som husmenn på Rønningen u/Romsdalen. Ole døde på Rønningen i 1849, og Siri døde der i 1863.

 

Barn:

Karen Kirstine Olsdatter f. 1819

Gunhild Olsdatter f. 1822

Ole Olsen f. 1825 d. 1839

Jens Olsen f. 1827 d. 1857

Kristen Olsen f. 1829 d. 1913

Jacob Olsen f. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1852 til ca 1869

 

Kristen Olsen f. 1829 var sønn av overnevnte Ole Knutsen. Kristen giftet seg 1. gang i 1852 med Ingeborg Olsdatter f. 1826. Hun var datter av Ole Torkildsen på Seteret u/Island. De døpte barn bosatt på Rønningen frem til og med 1866. Ingeborg kom fra Seteret og de døpte barn der frem til 1870. Ingeborg døde på Seteret i 1879. Kristen giftet seg 2. gang i 1880 med Maren Kristine Torsdatter f. 1846 fra Romsdalen u/Island. De bodde videre på Seteret og døpte barn bosatt der til 1882. Fra 1884 nevnes de på Romsdalen u/Island. Maren Kristine døde der i 1891. Han bodde nok der til ca 1898. I 1900 bodde Kristen på øvre Grorud med flere av sine barn. Han døde på Sølland i 1913. Han bodde nok hos sin sønn og datter, Johanne og Tomine, som nå forpaktet Jonsrød u/Sølland.

 

Se Seteret u/Island

 

 

 

Bosatt her fra 1873 til ca 1890

 

Isak Andersen f. 1848 giftet seg 1. gang i 1873 med Karen Helene Hansdatter f. 1851 fra Sandsvær. Isak var døpte i Sandsvær, men foreldrene hans bodde en tid på Grorud. Karen Helene tjente på Island i Siljan. Isak og Karen Helene ble bosatt på Rønningen under Romsdalen i Slemdal og døpte barn bosatt der til 1889. I 1893 døpte de et barn bosatt på Grorud nedre. Da Karen Helene døde i 1896 bodde de på Lystjern u/Island. I 1900 bodde Isak som enkemann med barna i Romsdalen. Han giftet seg 2. gang i 1903 med Grete Martine Nilsdatter f. 1855 fra Sandsvær. De bodde videre på Romsdalen og nevnes der i 1910 tellingen. Isak døde på Romsdalen i 1914. Grete Martine døde på Grorud i 1917.

 

Se Romsdalen u/Island

 

 

 

Plassen Rønningen nevnes ikke i 1900 tellingen.