| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

   | ISLAND |


 

 

Romsdalen u/Island

 

 

 

I gravskapets arkiv er det en oversikt fra 1754 over grevskapets eiendommer utenfor grevskapet. Der nevnes "Romsdahls Skov, Grund og Setter" som en av eiendommene. Eiendommen er ikke særskilt skyldsatt eller matrikulert. Vi ser her er at Romsdalskogen med seter ble kjøpt av greven fra Søren Gotfried Bøkmann ved skjøte 29/9-1744 for 500 rd. Dette er første gang jeg finner Romsdalen nevnt. Jeg finner i kildene at det nevnes folk bosatt på Romsdalen fra ca.1760. Vi ser sener at plassen Romsdalen lå i "Romsdahls Skov", så det bygges en plass i denne skogen som er bosatt fra rundt ca.1760. Plassen har nok da vært bebodd av tømmerhoggere. 

 

Romsdalen ble senere nevnt under Island, så skogen kan jo tidligere ha blitt solgt ut fra denne gården? Romsdalen nevnes ikke i manntallet i 1782, i ekstraskatten i 1762 eller i tidligere matrikler og skattemanntall. Den er jo heller ikke matrikulert. Romsdalen nevnes som et separat bruk i tellingen i 1801. I skifte etter Ole Rasmussen i 1804 nevnes Romsdalen som en plass. I matrikkelen fra 1838 nevnes Romsdalen som en plass u/Island med løpenummer 491. Av den grunn legger jeg Romsdalen her under Island.

 

 

Plassen Rønningen (Romsdalsrønningen) nevnes som en plass under Romsdalen (skogen).

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1760 til ca 1765

 

Paul Andersen f. 1729 og Maren Halvorsdatter f. 1729 ble gift i Solum sogn. De bodde i Holla og kom så til Siljan der de døpte barn bosatt på Romsdalen u/Island fra 1761 til 1764. (I 1764 døpte de barn bosatt på Island eje, men det var nok Romsdalen det også) Fra 1766 nevnes de på Rød u/Sølland.

 

Se Rød u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra ca 1790 til 1812.

 

Rasmus Olsen f. 1731 og Ingeborg Ellefsdatter f. 1730 døpte barn og bodde på Grorud. De kom så til Romsdalen. Barna Gunild og Ole nevnes som faddere i 1791 bosatt på Romsdalen. Datteren Eli ble konfirmert bosatt på Romsdalen i 1794. De bodde nok da der i alle fall fra 1790. Ingeborg døde på Romsdalen i 1799 og Rasmus døde der i 1812.

 

Se Grorud

 

 

 

Bosatt her fra 1796 til 1853

 

Kirsten Abrahamsdatter f. 1775 fra Solverød giftet seg 1. gang i 1796 med Ole Rasmussen f. 1774. Ole var sønn av overnevnte Rasmus Olsen og hadde kommet til Romsdalen med foreldrene. Han bodde på Romsdalen da han giftet seg. De ble bosatt på Romsdalen og Ole døde der i 1803. Kirsten giftet seg samme året 2. gang med Ole Isaksen f. 1770 fra Kløverød. Han hadde bodd på Kløverød og vært forlovet med Kirsten Jacobsdatter. Hun døde i barsel på Kløverød i 1799. Ole døde på Romsdalen i 1839. Kirsten bodde hos datteren Kirsten og hennes mann på Romsdalen i 1846 og døde der i 1853.

 

Kirsten Abrahamsdatter og Ole Rasmussen sine barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1798 d. 1871

Karen Olsdatter f. 1800 d. 1800

Rasmus Olsen f. 1801 d. 1835

 

Kirsten Abrahamsdatter og Ole Isaksen sine barn:

Isak Olsen f. 1804 d. 1808

Marthe Marie Olsdatter f. 1806 d. 1855

Kirsten Olsdatter f. 1808 d. 1887

Karen Olsdatter f. 1811 d. 1841

Ole Olsen f. 1815

 

Familieark

 

 

 

 

Se Romsdalen etter 1814