| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SANNE u/TUDAL

 


 

 

 

Ingeborg Halvorsdatter f. 1753 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Bent Gundersen f. 1746 og 2. gang med Knud Thomasen f. ca 1781.

 

 

 

Ingeborg Halvorsdatter, født 1753 på Slettekollen i Siljan,[1] døpt 05.08.1753 i Siljan kirke,1 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke.[2]

Hun var datter av Halvor Helgesen og Maren Pedersdatter på Neset.

 

Hun kom fra Neset da hun giftet seg 1. gang i 1780.

 

Trol. 21/5-1780. Cop. 13/8-1780.

Uk. Bent Gundersen Myren u. Øvrum i Gierpen Sogn og p. Ingebor Halvorsd. Næs.

Caut.: Daniel Kittils. og Ole Daniels. Tosholt.

 

De bodde en liten tid på Båserød i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

De kom til Tudal før 1786. De ble der husmenn på plassen Sanne under Tudal.

 

Bosatt som husmann på Tudal i 1801:

Bent Gundersen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 60 (alder)

Ingebor Halvorsdatter k 1ste ægteskab Kone 41 (alder)

Gunder Bentsen m Ugift Deres børn 20 (alder)

Hans Bentsen m Deres børn 12 (alder)

Halvor Bentsen m Deres børn 9 (alder)

Karen Bentsdatter k Deres børn 7 (alder)

 

Hun giftet seg 2. gang i 1810.

 

Siljan- viet 15/4-1810.

Uk. Knud Thomasen og Enken Ingebor Halvorsd. Sanne.

Caut: Jacob Høysæt og Christen Præsteg.

 

 

(1) Gift 13.08.1780 i Siljan kirke,[3] med Bent Gundersen, født 1746 i Gjerpen (sønn av Gunder Gundersen), døpt 27.11.1746 i Gjerpen,[4] død 1804 på Sanne u/Tudal i Siljan, gravlagt 30.12.1804 på Siljan kirkegård.[5]

 

Bent:

Gunder Gundersens barn Bent.

Test: Ingebret Løbergs kone, Anna Gundersdatter, Ole Jacobsen, Abraham Lia, Christen Gundersen.

 

Han døde på Sanne u/Tudal i 1804.

 

Gravlagt som "Bent Gunnersen Sanne 60 aar".         

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 289b

Skifte 24. mars 1810 paa pladsen Sanne under gaarden Tudahl i Slemdahl anex

Afdøde huusmand Bent Gundersen

Enke Ingeborg Halvorsdatter

Barn.

1. Ældste sønn Gunder Bentsen 31 aar

2. Niels Bentsen 27 aar

3. Ole Bentsen 25 aar

4. Hans Bentsen 22 aar

5. Halvor Bentsen 18 aar

6. Kari Bentsdatter 16 aar

Laugverge for enken Reier Thorsholt

      

 

(2) Gift 15.04.1810 i Siljan kirke,3 med Knud Thomasen, født ca 1781,[6] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[7] død 28.02.1851 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 16.03.1851 på Siljan kirkegård.[8]

 

Knud:

Han konfirmeres i Siljan i 1798 bosatt på Søntvet som "Knud Thomassen Søntved 17".

 

Bosatt hos Ingebreth Erichsen på Tveitan i 1801 som "Knud Thomassen, Tjenestefolk, 20 år, Ugift".

 

Knud var fadder for Gjertrud Thomasdatter på Høgset ejet som Knud Thomassen Høgset i 1807. Gjertrud ble gift med Johannes Jacobsen og bosatt på Haugen u/Høgset i Siljan. Hun var heller ikke døpt i Siljan.

 

Knut nevnes som husmann på Rødningerne u/Øverbø i 1846. Han døde der i 1851.

 

Siljan 1846

Øverbøe
Mtr.No 173 Løbe.No. 531
3. Rødningerne
Huusmand med jord enkemand Knud Thomasen 66 aar
(Bruger af pladsen)
Peder Jacobsen 24 ½ aar
Hans kone Anne Larsd. 21 ¾ aar
Tjenere:
Kari Bentsdatter 52 aar


 

 

 

I.    Gunder Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1781 på Båserød i Gjerpen, døpt 04.03.1781 i Gjerpen,4 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,7 død 15.01.1838 på Lysa u/Sem i Gjerpen.4

      

       Bent Gundersens db. Gunder fra Baaserøe Ejet

       Faddere: Christen Fløtterøes kone, Kisten Knudsdtr., Ole Olsen, Mathis Engebretsen, Anders Gundersen.

      

       Konfirmert som "Gunder Bendtsen Tufdal 17".

      

       Bosatt på Lya under Sem i Gjerpen.

 

      

       Gift 30.03.1818 i Gjerpen,4 med Anne Jonsdatter, født 1792 på Bestul i Gjerpen (datter av Jon Olsen og Jøran Gunnuldsdatter), døpt 12.02.1792 i Gjerpen.4

      

       Anne:

       Jon Bestuuls pb. Anne

       Faddere: Tore Listuuls k., Aaste Torkildsdtr., Ole Berreberg, Ole Olessøn, Tore Listuul.

 

 

      

II.   Nils Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1783 på Sanne u/Tudal i Siljan, døpt 07.12.1783 i Gjerpen,4 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,15 død 14.03.1837 i Plassen u/Holte Siljan, gravlagt 02.04.1837 i Siljan kirkegård.

 

       Bent Gundersens db. Nils fra Sanne

       Faddere: Isak Sannes kone, Gunnil Catrine Larsdatter, Isak Larsen, Ole Larsen.

      

       Bosatt hos Peder Knudsen på Gurholt i 1801 som " Nils Bentsen,Tjenestedreng,16 år".          

      

       Konfirmert som "Nils Bentzen Gurholt 20".

      

       Han giftet seg i 1812.

      

       Siljan - viet 28/6-1812.

       Uk. Niels Bentsen Øvrebøe og Pigen Kirsten Larsd. Øvrebøe.

       Caut: Jacob og Svend Øvrebøe.

 

      

       Gift 28.06.1812 i Siljan kirke,[9] med Kirsten Larsdatter, født 1789 i Stendalen u/Grorud i Siljan,[10] (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter), døpt 25.10.1789 i Siljan kirke,28 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,21 død 19.11.1852 på Plassen u/Holte i Siljan, gravlagt 26.12.1852 på Siljan kirkegård.26

      

       Se Plassen u/Holte etter 1814

 

 

 

III. Ole Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1786 i Tudal i Siljan,[11] døpt 09.04.1786 i Siljan kirke,9 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[12] død 17.09.1878 på Gurholt i Siljan, gravlagt 24.09.1878 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Bent Gundersen Tufdal og k. Ingebor Halvorsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Helvig Andersdtr. Tosholt 2. Gunil Aslesdtr. ibid 3. Ole Danielsen ibid 4. Lars Nilsen Saugen 5. Ole Finsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Ole Bentsen Sanne". Alder og dato ikke notert.

      

       Han ble ikke nevnt hos foreldrene i 1801. Han var da hos Lars Knudsen på Høgset i 1801 som " Ole Bentsen,Tjenestefolk, 15 år, Ugift ".

 

       Han giftet seg i 1813.

      

       Siljan - viet 2/5-1813.

       Ole Bentsen Høysæt og Pigen Gunild Larsd. Øvrebøe.

       Caut: Lars Høysæt og Christen Præstegaarden.

 

      

       Gift 02.05.1813 i Siljan kirke,[14] med Gunild Larsdatter, født ca 1778,6 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,10 død 11.04.1878 i Riset u/Høiseth Siljan, gravlagt 18.04.1878 i Siljan kirkegård.

 

       Gunild:

       Konfirmert i Siljan i 1799 bosatt på Austad som "Gunild Larsdatter Ouestad 21".

      

       Bosatt hos Lars Arvesen på Austad i 1801 som " Gunnild Larsdtr.,Tjenestefolk, 23 år".

 

       Det kan ha vært hun som giftet seg i 1813.

 

       Se Riseth u/Høiseth etter 1814

      

      

      

IV. Hans Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1788 på Holte i Siljan,[15],[16] døpt 12.10.1788 i Siljan kirke,13 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,[17] død 1838.14

      

       Bent Gundersen Holte og k. Ingebor Halvorsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Høysæt 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Hans Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Hans Bentsen Sanne 17".

 

       Han giftet seg i Eidanger i 1819.

      

       Copul. - 9/7-1819 i Eid.

       Uk. Hans Bentsen Kiendalen, 33. Tienestedreng.

       Maren Nielsd. Kiendalen, 25. Tienestepige.

       Forl: Jacob Olsen Kiendalen, Jacob Pedersen Kiendalen.

      

      

       Gift 09.07.1819 i Eidanger kirke,14,[18] med Maren Nilsdatter, født 1797 på Lien u/Oklungen i Eidanger,14 (datter av Nils Olsen og Karen Isachsdatter), dåp 12.02.1797 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[20] død 1887 på Lien u/Oklungen i Eidanger.[21]

      

       Maren:

       Hun giftet seg 2. gang med Ole Pedersen, sønn av Peder Sørensen Skautvedt u/Naphaug.

      

      

 

V.   Halvor Bentsen, (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1791 på Gurholt i Siljan,[22] døpt 19.06.1791 i Siljan kirke,20 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke.[23]

      

       Bent Gundersen Gurholt-Sanne og Ingebor Halvorsdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Helvig Jørgensdtr. Tufdal 2. Pirnille Jensdtr. ibid 3. Ole Dan. [Danielsen. IK] Tosholt 4. Jon ibid 5. Sven Olsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert som "Halvor Bentsen Sanna 17".

      

 

 

VI. Karen Bentsdatter, (datter av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter) født 1794 i Siljan,[24] døpt 03.08.1794 i Siljan kirke,22 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,18 død 08.12.1882 på Rønningen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 17.12.1882 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Bent Gundersen og k. Ingebor Halvorsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Aaste Gullicsdtr. Engelsta 2. Margrete Gullicsdtr. ibid 3. Peder Halvorsen Tosholt 4. Lars Knudsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Kari Bendtsdatter Tufdal 16".

 

       Hun fikk et uekte barn i 1818 med Anders Findsen f. 1792 fra Tveiten u/Gurholt. Han var sønn av Find Pedersen Tveiten.

 

       Se Kløverød etter 1814

 

 

       Hun fikk et nytt uekte barn i 1821 med Jacob Pedersen f. 1796 fra Prestegården i Siljan. Han var sønn av Peder Jacobsen Prestegården.

 

       Se Gonsholt Søndre/Prestejordet

 

 

       Hun fikk så enda et nytt uekte barn i 1827.

      

       I 1865 var hun føderådspike hos sønnen hun fikk med Peder Jacobsen Prestegården, Peder Jacobsen i Rønningen under Øverbø.

 

      

       Forhold til Lars Jacobsen, født 1807 på Øverbøhagen i Siljan,[26] (sønn av Jacob Isachsen og Helvig Larsdatter), døpt 26.04.1807 i Siljan kirke,24 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[27] død 21.05.1853 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 05.06.1853 på Siljan kirkegård.[28]

      

 

       Karen og Lars Jacobsen sitt uekte barn:

 

        A.    Jacob Larsen, født 15.10.1827 på Øverbø i Siljan, døpt 20.01.1828 i Siljan kirke,[29] død 12.04.1828 på Øverbø i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[30]      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  gamlegjerpen.no.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[6]  Alder ved konfirmasjonen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[13]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 242.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[18]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 227.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[25]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 246.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 80.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.