| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | ISLAND |


 

 

Bjørndalen u/Island

 

 

 

Bosatt her rundt 1775-80

Christoffer Kittelsen f. ca 1716 sin datter Siri ble født på Lie Nedre i Sandsvær i 1758. Christoffer nevnes i Sandsvær historie under gården Lie Nedre Gnr.48. Han forpaktet gården av Peter Henrichsen Wulf i 1758 og skal ha brukt Øvre Lie i 1762. Han hadde, ifølge Sandsværs historie, barna Lars, Ingeborg og Kari f. 1758. (Denne Kari kan jo være feil for Siri/Sigri som ble født i 1758. Lars og Ingeborg passer jo bra.) Datteren Ingeborg ble konfirmert bosatt på Island i 1769, datteren Rønnaug på Hogstad i samme året, datteren Siri på Stendalen i 1775. Christoffer var den første en hører om på gården Bjørndalen u/Island i Siljan ifølge Bakken. Dette synes jeg er noe usikkert. Det kan være han kom til Bjørndalen og døde hos sin sønn Lars som nevnes der fra 1778. Det kan ha vært hans sønn som var den første der. Christoffer sin kones navn har jeg ikke funnet nevnt. Jeg har ikke funnet Christoffers barn døpt og ikke Christoffer gift. Hans sønn Lars nevnes på Bjørndalen i 1778. Lars bodde på Stendalen da han giftet seg og døpte sine første barn bosatt der. Det er usikkert når Christoffer kom til Bjørndalen, men han døde der i 1783. (Datteren Rønnaug ble konfirmert i 1769 bosatt på Hogstad. Hun kan ha bodd hos Ingeborg Kittilsdatter og hennes mann som bodde på Hogstad Nedre på den tiden. Det kan ha vært Christoffer sin søster. I så fall var han sønn av Kittil Olsen fra Sølverød?)

 

Barn:

Lars Christoffersen f. ca 1747 d. 1789

Ingeborg Christoffersdatter f. ca 1751 d. 1828

Rønnaug Christophersdatter f. ca 1752 d. 1829

Siri Christoffersdatter f. 1758

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1778 til 1828.

 

Gunild Olsdatter f. ca 1749 var søster til Rasmus Olsen Grorud. Hun giftet seg 1. gang i 1774 med Lars Christoffersen f. ca 1747. Han kom da fra Stendalen u/Grorud. De døpte barn bosatt på Stendalen i 1774 og 1776, men fra 1778 nevnes de på Bjørndalen u/Island. Ifølge Bakken så overtok Lars gården Bjørndalen u/Island i Siljan etter sin far. Dette synes jeg er usikkert. Det kan ha vært Lars som kom først til Bjørndalen (rundt 1778) og at hans far døde hos han. Dermed kan jo Lars ha vært den første der. Lars døde på Bjørndalen i 1789. Gunild giftet seg 2. gang i 1791 med enkemannen Hans Torbjørnsen f. ca 1736. De bodde begge på Bjørndalen da de giftet seg, så de kan jo ha bodd sammen en tid før de giftet seg. De bor videre på Bjørndalen og Gunild døde der i 1828. Sønnen Christoffer bodde videre på plassen.

 

Gunild Olsdatter og Lars Christoffersen sine barn:

Ole Larsen f. 1774 d. 1775

Maren Larsdatter f. 1776 d. 1854

Ole Larsen f. 1778 d. før 1803

Christoffer Larsen f. 1781 d. 1848

Elen Larsdatter f. 1784 d. 1826

Gunhild Larsdatter f. 1787

Kirsten Larsdatter f. 1789 d. 1852

 

Gunild Olsdatter og Hans Torbjørnsen sine barn:

Marte Hansdatter f. 1793 d. 1880

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1848 (Kirsten til 1854)

 

Christoffer Larsen f. 1781 var sønn av overnevnte Lars Christoffersen Bjørndalen. Christoffer overtok feste på Bjørndalen i 1803. Han giftet seg i 1806 med Kirsten Iversdatter f. 1775 fra Kløverød. De ble boende på Bjørndalen. Christoffer døde der i 1848 og Kirsten i 1854.

 

Barn:

Lars Christophersen f. 1807 d. 1815

Nils Christoffersen f. 1809

Ole Christoffersen f. 1812 d. 1815

Ole Christoffersen f. 1815 d. 1839

Dorthe Christoffersdatter f. 1819

 

Familieark

 

 

 

Se Bjørndalen etter 1814