| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

Aslak Gundersen f. 1711 og Karen Christiansdatter f. 1715 sin familie

 

 

 

Aslak Gundersen, født 1711 på Nøklegård i Gjerpen,[1] døpt 18.01.1711 i Gjerpen kirke,1 død 1778 på Åshammer u/Ås i Gjerpen,1 gravlagt 28.03.1778 på Gjerpen kirkegård.1

Han var sønn av Gunder Trulsen og Ingeborg Gundersdatter på Nøklegård i Gjerpen.

 

Gunder Nøglegaards søn Aslak

Faddere: Vincens Hein, Jens Gram, Jon Capel, Lougmandens døttre Malene og Anna.

 

Han var bruker på Nordre Venstøp fra ca. 1733 og døpte barn der fremover. I 1756/57 nevnes han som "Aslak Bradsberg".

 

Se gamlegjerpen.no

 

De må etter dette ha flyttet til Solverød i Siljan og fikk et barn der i 1761.

 

De nevnes der i 1762 med barna Gunder og Ingeborg:

Gaardsnavn: Solverød

Eier: Propriatair gods til Capitain Rask

Mand og hustru: Aslak Solverød og kone

Børn over 12 aar: Gunder Aslaksen, Ingebor Aslaksdatter

Drenger over 12 aar: Halvor Larsen

Piiger over 12 aar: Marthe Thorsdatter

 

Aslak og Karen har siden flyttet til Åshammeren u/Ås i Gjerpen. 

 

Aslak døde der i 1778.

 

Gravlagt som "Aslak Gundersen 72 aar."

 

8/4/1778    Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 588b.  

ASLAK GUNDERSSEN          

Aashammer  Arvinger: Enka Kari Christensdatter og barna:

               1. Gunder Aslakssen, myndig.

               2. Hans Aslakssen 17 år.

               3. Ingeborg Aslaksdtr. g.m. Peder Larssen Høyseth.

               4. Else Aslaksdtr. g.m. Halvor Gunderssen Bøe.

               5. Maren Aslaksdtr. g.m. Hendrich Stulen.

Laugverge for enka ble Halvor Gunderssen Bøe.

Formynder -”- Hans ble farbroren Ole Kleppe.

Brt:   163 - 0 - 19

Gjeld: 281 - 2 - 16 (insolvent)

 

 

Gift 22.10.1733 i Gjerpen kirke,1 med Karen Christiansdatter, født 1715 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 (datter av Christian Nilsen og hans 3. kone), døpt 10.06.1715 i Gjerpen kirke,1 død 1797 på Langerød u/Berberg i Gjerpen,1 gravlagt 23.04.1797 på Gjerpen kirkegård.1

 

Karen:

Karen flyttet siden til sin datter Else på Langerød under Berberg på sine eldre dager. Hun døde der. "enken Karen Christiansdtr. f. Pladsen Langerøe 82 aar."

 

 

 

I.    Else Aslaksdatter, født 1733 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 13.12.1733 i Gjerpen kirke,1 død 1738 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 23.07.1738 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Venstøbs Else

       Faddere: Rasmus Venstøb, Ole Lille Fos, Lars Skavens qde., Helvig Venstøb.

 

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs Else, 4 1/2 aar, og Magnild, 2 1/2 aar".

 

 

 

II.   Magnhild Aslaksdatter, født 1735 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 1735 i Gjerpen kirke,1 død 1738 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 23.07.1738 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Vensøbs Magnild

       Faddere: Per Skaven, Gunner Bø, Rasmus Straales søster Birte, Ole Glennis qde Inger.

 

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs Else, 4 1/2 aar, og Magnild, 2 1/2 aar".

 

 

 

III. Christian Aslaksen, født 1738 på Nordre Venstøp i Gjerpen, døpt 1738 i Gjerpen,1 død 1747 på Nordre Venstøp i Gjerpen, gravlagt 01.07.1747 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Venstøbs Christian

       Faddere: Per Skaven, Ole Glenne, Ingeborg Venstøb.

      

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs s. Christian 9 aar".

 

 

 

IV. Gunder Aslaksen, født 1740 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 06.04.1740 i Gjerpen kirke,1 død 1799 på Søntvedt i Siljan,[2] gravlagt 05.05.1799 på Siljan kirkegård.2

      

       Aslak Venstøbs Gunne

       Faddere: Per Scaven, Per Tolfssøn, Lars Venstøb, Even Nøglegaards qde. Margrete, Birte Mognsdatter.

      

       Han giftet seg i Siljan i 1767 som ungkar og soldat. De brukte søsteren Else Aslaksen Høyset som fadder. Hun har da bodd på Høyset i Siljan på den tiden. Deres søster Ingeborg ble gift og bosatt på Høyset.

      

      

       Gift 16.03.1767 i Siljan kirke,[3] med Marte Halvorsdatter, født 1736 på Serkland i Siljan,[4] (datter av Halvor Pedersen og Jøran Olsdatter), døpt 01.07.1736 i Siljan kirke,[5] konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke.[6]

      

       Se Søntvedt

 

 

 

V.   Ingeborg Aslaksdatter, født 1742 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 14.10.1742 i Gjerpen kirke,1 død 30.08.1816 på Høgset i Siljan, gravlagt 22.09.1816 på Siljan kirkegård.[7]

 

 

       Aslak Venstøbs Ingeborg

       Faddere: Ole Glenne, Christen Venstøb, Lars Venstøb med qde., Helvig Nilsdatter.

      

 

       Hun giftet seg med1 Peder Larsen, født 1736 på Høgset i Siljan,[8] (sønn av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 30.09.1736 i Siljan kirke,[9] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[10] død 1803 på Høgset i Siljan,[11] gravlagt 08.04.1803 på Siljan kirkegård.10

      

       Se Høgset

 

 

      

VI. Rasmus Aslaksen, født 1745 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 13.06.1745 i Gjerpen kirke,1 død 1745 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 01.08.1745 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Venstøbs Rasmus

       Faddere: Jacob Tofte, Ole Sem, Engel Larssøn, Tevis Monssøns qde.

 

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs Ramus, 8 uger".

 

 

 

VII. Magnild Aslaksdatter, født 1746 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 28.08.1746 i Gjerpen kirke,1 død 1748 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 15.11.1748 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Wenstøbs barn Magnil

       Faddere: Lars Christiansens kone, Ragnil Svendsdatter, Ole Sem, Falentin Hansen, Engel Larsen.

 

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs dtr. Magnil 2 aar".

 

 

 

VIII. Christian Aslaksen, født 1749 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 09.02.1749 i Gjerpen kirke,1 død 1756 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 28.09.1756 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Venstøbs db. Christian

       Faddere: Lars Venstøbs kone, Inger Thorsdatter, Ole Sem, Lars Venstøb, Turvil Svensen.

 

       Gravlagt som "Aslak Bradsbergs(!) s. Christian 7 1/2 aar."

 

 

 

IX. Magnild Aslaksdatter, født 1751 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 08.04.1751 i Gjerpen kirke,1 død 1752 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 23.01.1752 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Venstøbs pb. Magnil

       Faddere: Ole Sems kone, Inger Thorsdtr., Lars Venstøb, Anders Hansen, Turvil Svendsen.

 

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs dtr. Magnil 3/4 aar."

 

 

 

X.   Else Aslaksdatter, født 1752 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 19.11.1752 i Gjerpen kirke,1 død 28.11.1818 på Langerød i Gjerpen.1

      

       Aslak Venstøbs pb. Else

       Faddere: Johan Mejers kone, Karen Andersdtr., Lars Christiansen, Anders Hansen, Nils Hansen.

      

       De bodde på N. Bø, og kom siden på Langerød u/Berberg som leilendinger.

 

      

       Gift 14.08.1777 i Gjerpen,1 med1 Halvor Gundersen, født 1748 på Bø i Gjerpen (sønn av Gunder Pedersen og Helvig Aslachsdatter), døpt 01.09.1748 i Gjerpen,1 død 08.04.1816 på Langerød i Gjerpen.1

      

       Halvor:

       Gunder Bøes db. Halvor

       Faddere: Peder Bøs k., Inger Halvorsdatter, Henning Jønnevald, Isach Hoppestad, Ole Aslachsen.

      

    

 

  

XI. Helvig Aslaksdatter, født 1755 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 døpt 07.09.1755 i Gjerpen kirke,1 død 1755 på Nordre Venstøp i Gjerpen,1 gravlagt 21.09.1755 på Gjerpen kirkegård.1

      

       Aslak Venstøbs pb. Helvig

       Faddere: Turvil Svensens kone, Maren Evensdtr, Christen Fossum, Christian Venstøb, Anders Hansen. 

 

       Gravlagt som "Aslak Venstøbs d. Helvig 14 dage."

 

 

 

XII. Maren Aslaksdatter, født 1757 på Bratsberg i Gjerpen,1 døpt 18.12.1757 i Gjerpen kirke,1 død 1794 på Stulen i Gjerpen, gravlagt 05.05.1794 i Gjerpen.1

 

       Aslak Bradsbergs pb. Maren

       Faddere: Lars Venstøbs kone, Anne Christensdatter, Ole Sem, Nils Engrav, Nils Engebretsen.

 

       Bodde på Stulen.

      

       Gravlagt som "Henric Pederssøns kone u/Stulen Maren Aslaksdtr. 36 1/2 aar".

 

      

       Gift 28.12.1775 i Gjerpen,1 med1 Henrich Pedersen, født 1753 på Fossum i Gjerpen (sønn av Peder Rasmusen og Maren Jensdatter), døpt 18.11.1753 i Gjerpen,1 død 18.03.1831 på Hoppestad i Gjerpen.

      

       Henrich:

       Peder Fossums db. Henrich

       Faddere: Henrich Faarevalds enke. Maren Engebretsdatter, Morten og Frans Faareval, Mons Jensen.

      

       Han giftet seg 2. gang med Anne Abrahamsdatter og kom til Hoppestad nedre. Anne var enke der.

      

 

 

XIII. Hans Aslaksen, født 1761 i Solverød i Siljan, død før 1804.

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 21. juni 1761 finnes blant introduserte kvinner "Aslak Solevrøds kone" etter å ha fått et barn. De fikk derfor et barn der i 1761.

      

       Dette er da den Hans som nevnes i skifte etter faren i 1778, 17 år gammel.

      

       Hans Aslaksen ble konfirmert i Gjerpen i 1777 med bosted Berberg. Søsteren Else bodde jo da der.

      

       Hans var matros og bodde med familien på Kleiva i 1801. Han ble trolig borte på sjøen før hans kone døde i 1804.

 

      

       Gift 09.01.1787 i Skien,[12] med Karen Jansdatter, født 1754 i Tyskland u/Strømdal i Gjerpen (datter av Jan Clausen og Ingeborg Hansdatter), døpt 24.06.1754 i Gjerpen kirke,12 død 03.06.1804 i Gjerpen.12

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 147.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[12]  gamlegjerpen.no.