| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITEN u/GURHOLT

 


 

 

 

Peder Findsen f. ca 1697 og Maren Olsdatter f. ca 1696 sin familie.

 

 

 

Peder Findsen, født ca 1697,[1] død 1762 i Siljan,[2] gravlagt 15.08.1762 på Siljan kirkegård.2

 

Vi ser faddere og forlover fra Øverbø. Der var det en bruker med navn Find i 1696 og 97. Denne Find Øverbø kan ha vært far til Peder Findsen.

 

Han var soldat da han giftet seg med datteren på Gurholt i 1722.

 

Trol. 26/5-1722 i Slemdahl. Copul. 28/6-1722.

Soldat Peder Fiindssøn, med Seddel fra Oberste Teyeling, med Maren Olsd. Guurholt.

Caut: Jacob Michelssøn Taarsholt og Ole Solfvessøn Øfverbøe.

 

Han var trolig den første brukeren på Tveiten u/Gurholt i Siljan. Vi ser de nevnes under Gurholt.

 

Peder døde i 1762. Det står ikke noe stedsnavn da de døpte sine to siste barn og da de døde. Det er da noe usikkert hvor lenge de bodde under Gurholt, men de bodde trolig der livet ut. Hans sønn Find overtok jo plassen.

 

Gravlagt som "Per Finsen 65 aar".

 

 

Gift 28.06.1722 i Siljan kirke,[3],[4] med Maren Olsdatter, født ca 1696,3,1 (datter av Ole Torsen og Mette Paulsdatter), død 1763 i Siljan,2 gravlagt 15.05.1763 på Siljan kirkegård.2

 

Maren:

Hun kom fra Gurholt.

 

Hun nevnes som enke i 1762.

 

Uformuende i Siljan 1762:

Uformuende Per Finsens Enke, een gammel fattig kone

 

Hun døde i 1763.

 

Gravlagt som "Per Findsens enke, Mari Joensd. 67 aar". Her er det feilskrevet. Hun het Olsdatter.

 

 

 

I.    Anne Pedersdatter, født 1723 i Siljan,[5] døpt 28.02.1723 i Siljan kirke,[6] død 1773 på Bjertnes i Lardal.5

      

       Peder Fiindsen og Maren Olsdatters ægte barn, første - Anna

       Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Anna Errichsdatter Øfrebøe, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Ole Olsen Guurholt, Halfvor Olsen Guurholt.

      

       Hun kom fra Tveten i Slemdal da hun giftet seg i Lardal i 1756.

 

      

       Gift 04.01.1756 i Lardal,[7] med Søren Tollefsen, født ca 1721 på Søndre Eide i Lardal,[8] (sønn av Tollef Olsen og Guri Sørensdatter).

      

       Søren:

       Han var enkemann etter Berte Åsmundsdatter da han giftet seg i 1756.

      

       Han kom fra Søndre Eide i Lardal. Han og Anne døpte to barn der før han makeskiftet Søndre Eidet mot Bjertnes i Svarstad og flyttet dit.

      

 

 

II.   Guri Pedersdatter, født 1724 på Gurholt i Siljan,5 døpt 01.10.1724 i Siljan kirke,5 død 1795 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[9] gravlagt 02.04.1795 på Siljan kirkegård.6

      

       Peder Findsen Guurholt og Maren Olsdatter - Gurj

       Faddere: baaren af Karen Jacobsdatter Øfrebøe, Gunnille Guldbrandsdatter Tufdahll, Ingeborg Olsdatter Guurholt, Olle Olsen Guurholt, Niels Simensen Ovestad.

      

      

       (1) Gift 01.10.1747 i Siljan kirke,4 med Ole Olsen, født ca 1724,1 (sønn av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter), død 1764 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[10] gravlagt 27.05.1764 på Siljan kirkegård.7

      

      

       (2) Gift 13.12.1767 i Siljan kirke,4 med Nils Olsen, født ca 1727,1 død 1795 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,6 gravlagt 20.09.1795 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Roligheten u/Prestegården

 

 

      

III. Maren Pedersdatter, født 1726 på Gurholt i Siljan,5 døpt 24.06.1726 i Siljan kirke,5 død 1806 på Neset i Siljan,[11] gravlagt 07.12.1806 på Siljan kirkegård.8

      

       Peder Findsen Guurholt ejet og Maren Olsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Anna Errichsdatter Øfrebøe, Karen Errichsdatter Tormodsrøe, Maren Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Halfvor Olsen Guurholt.

      

 

       Gift 27.12.1752 i Siljan kirke,4 med Halvor Helgesen, født 1720 på Gonsholt i Siljan,5 (sønn av Helge Jonsen og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 27.12.1720 i Siljan kirke,5 død 1789 på Neset i Siljan,[12] gravlagt 17.05.1789 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Neset

 

 

      

IV. Nils Pedersen, født 1729 på Gurholt ejet i Siljan,5 døpt 20.03.1729 i hjemmet.5

      

       Peder Finsen Guurholt Ejedt og Marj Olsdatters ægte barn hiemmedøbt ved nafn Niels

       Faddere: baaren af Anne Errichsdatter Øfrebøe, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Michel Solfvesen Øfrebøe, Halfvor Olsen Guurholt.

      

 

 

V.   Find Pedersen, født 1731 på Gurholt ejet i Siljan,5 døpt 18.03.1731 i Siljan kirke,5 død 1809 på Tveiten u/Gurholt i Siljan,[13] gravlagt 12.03.1809 på Siljan kirkegård.10

      

       Peder Findsen og Marj Olsdatter Guurholt Eje - Fiind

       Faddere: baaren af Karen Errichsdatter Tosholt, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Halfvor Olsen Guurholt, Tov Olsen Guurholt.

      

      

       (1) Gift 29.12.1757 i Lardal i Vestfold,[14] med Marthe Sørensdatter, født 1737 på Styrvold i Lardal,[15] (datter av Søren Andersen og Berte Andersdatter), døpt 14.07.1737 i Styrvold kirke i Lardal,[16] død 1783 på Tveiten u/Gurholt i Siljan,[17] gravlagt 07.09.1783 på Siljan kirkegård.14

      

      

       (2) Gift 15.03.1784 i Siljan kirke,4 med Mari Halvorsdatter, født 1755 på Sortedal i Siljan,[18],[19] (datter av Halvor Nirisen og Anne Holgersdatter), døpt 04.05.1755 i Siljan kirke,15 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[20]

      

       Se Tveiten u/Gurholt denne gården

 

 

 

VI. Amund Pedersen, født 1734 på Gurholt i Siljan,[21] døpt 31.01.1734 i Siljan,18 død 1794 på Tveiten i Siljan,[22] gravlagt 17.04.1794 på Siljan kirke.19

      

       Peder Phindsen Guurholt og Maren Olsdatter, hiemmedøbt Amund

       Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øverbøe, Ingeborg Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt.

      

       Han er nevnt hos sin bror Find under Gurholt i 1762:

       Dreng Amund Persen

      

       Han ble gravlagt som "Amun Peders. Twedt 56 aar". Han bodde da videre hos sin bror Find som overtok på Tveiten etter faren.

      

 

 

VII. Gunild Pedersdatter, født 1736 i Siljan,[23] døpt 22.05.1736 i Siljan kirke,20 død 1736 i Siljan,[24] gravlagt 09.09.1736 på Siljan kirkegård.21

      

       Peder Findsens ægte datter Nom. Gunild          

       Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter, Rødnov Olsdatter, mandfaddere: Thor Olsen Gurholt, Arve Gulichsen Engelstad.

      

       Gravlegges som "Peder Findsøns liden datter Gunild 3 maaneder".

      

 

 

VIII. Amund Pedersen, født 1738 i Siljan,[25] døpt 18.02.1738 i Siljan kirke,22 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke.[26]

      

       Peder Findsen og Maren Olsdatter - Amund

       Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Røe, Giøran Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Thor Olsen Gurholt, Aane Olsen Røe, Anders Thomasen Ougestad.

      

       Konfirmert som "Amund Pedersen Gonsholt 20 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 513.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 31.

[8]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 694.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[14]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 33.

[15]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 683.

[16]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 59.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  1801 tellingen.

[20]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 11.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 33.

[24]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 43.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.