| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NORDGÅRD u/HOGSTAD ØVRE ETTER 1814

 


 

 

 

Karl Johannes Johansen f. 1891 og Trine Karoline Sigurdsdatter f. 1896 sin familie.

 

 

 

Karl Johannes Johansen, født 09.10.1891 i Sølverød Siljan TE.,[1] døpt 13.12.1891 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[2] død 17.12.1974.[3]

Han var sønn av Johan Jacobsen og Gunhild Marie Johannesdater på Tveitan.

 

Han giftet seg i Siljan i 1920.
 

De døpte barn bosatt på Tveitan før de kjøpte Hogstad Øvre Gnr.7 Bnr.10 og 11 (Nordgaard). Han kjøpte Bnr.10 i 1927 og Bnr.11 i 1932.

 

Han kjøpte også i 1927 plassen Nordgaard u/Tveitan Gnr.9 Bnr.15 som hans far hadde skilt ut fra Tveitan Nordre i 1926.

 

Plassen "Nordgaard" Gnr.9 Bnr.15 ble skilt ut fra Tveitan Nordre Gnr.9 Bnr.11 i 1926. (Skylldelingsforetning datert 28.08.1926)
Tveitan Nordre Bnr.11 var på denne tiden eid av hans far.
Han skjøtet "Nordgaard" Bnr.15 til sønnen Johannes Johannesen i 1927 for 3000 kr. (datert 16.03.1927)

 

Plassen Nordgaard Bnr.10 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.6 i 1926. (skylldelingsforetning tinglyst 13.10.1926)

Treschow eide på denne tiden Hogstad Øvre Bnr.6.

Treschow skjøtet samme året Nordgaard Bnr.10 til Johannes Tveitan. (datert 08.06.1927)

 

Plassen Nordgaard Bnr.11 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.6 i 1932. (skylldelingsforetning tinglyst 13.06.1932)

Treschow eide som nevnt Hogstad Øvre Bnr.6.

Treschow skjøtet i 1939 Nordgaard Bnr.11 til Johannes Tveitan. (datert 16.02.1939)

 

Matrikkelutkast 1950:
Tveitan Gnr.9
Bnr.15 - Nordgård - 0 mark 87 øre - Johannes Tveitan

 

Matrikkelutkast 1950

Hogstad øvre Gnr.7   

Bnr.10 - Nordgaard - 0 mark 17 øre - Johannes Tveitan      

Bnr.11 - Nordgaard - 0 mark 35 øre - Johannes Tveitan

 

Det er da noe usikkert hvor de bodde. Trolig på Nordgård u/Tveitan.

 

Han døde i 1974.

 

 

Gift 07.01.1920 i Siljan kirke TE.,[4] med Trine Karoline Sigurdsdatter,[5] født 30.09.1896 i Kamperhaug Siljan TE.,[6] (datter av Sigurd Olsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 01.01.1897 i Siljan kirke TE.,6 død 08.11.1967,3 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[7]

 

Trine:

Hun kom fra Kamperhaug. Hun døde i 1967.

 

 

 

I.    Margaret Tveitan,[8] født 06.04.1920 i Tveitan Siljan TE.,[9] døpt 15.08.1920 i Siljan kirke TE.,9 død 27.03.2011 i Siljan sykehjem Siljan TE.,[10] gravlagt 05.04.2011 i Siljan kirkegård TE.10

      

 

       Gift 31.01.1942 i Siljan kirke TE.,[11] med Lars Fosshaug, født 13.12.1911 i Øverbø Siljan TE.,[12] (sønn av Alfred Ludvig Svendsen og Anna Marie Larsdatter), døpt 04.04.1912 i Siljan kirke TE., død 01.12.1983.3

      

       Se Skoglund u/Hogstad Øvre

 

 

 

II.   Alv Emanuel Tveitan,8 født 12.04.1922 i Tveitan Siljan TE.,[13] døpt 03.09.1922 Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[2]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[5]  Siljan bygdebok. side 485.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 81.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[8]  Siljan bygdebok. side 516.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 40.

[10]  Telemarksavisa.

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 30.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 10.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 48.