| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Torsholt – Gnr.17

 

Torsholt ligger midt i Midtbygda, vest for elva. Gården grenser mot Høgset i nordvest, Tudal i sydøst og Øverbø i nordøst.

Se Torsholt før 1814

 

Løvenskiold eide i Torsholt (5 huder) i 1814.

 

 

Manntall for Torsholt

 

 

 

(Med Torsholt/Myren Løkken Bnr.2Torsholt Bnr.3 Torsholt/Saga og Bakken Bnr.4Saga Bnr.6 Bakkane Bnr.7 Torsholt/Skog Bnr.8 Østby Bnr.9 Torsholt/Skogstykke Bnr.10 Sagfossen/kraftanlegg Bnr.11, Fostvedt Bnr.12,  Heimo Bnr.13 Torshaug Bnr.14 Fjeldly (Siljan Samvirkelag) Bnr.15 Torshaug Bnr.16 Lid Bnr.17 Thorstad Bnr.18 Sanvall Bnr.19 Vangen Bnr.20 Skogli Bnr.21 Skogmo Bnr.22 Bakkely Bnr.23 Evlu Bnr.24 Fostvedt Bnr.25 Thorsmo Bnr.26 Haugan Bnr.27,  Haugan II Bnr.28,  Sagvoll Bnr.29 Flata Bnr.30 Østby Bnr.31)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

Det nevnes tre løpenummer på Torsholt i matrikkelen fra 1838.

 

Matrikkelen 1838

Torsholt matrikkelnummer 171 (gammelt matrikkelnummer 145)

Løpenummer 523 – Thorsholt – skyld 3 huder - oppsitter Niels Torkildsen

Løpenummer 524 – Thorsholt – skyld 2 huder - oppsitter Niels Ingebretsen

Løpenummer 525 – Pladsen Saga og Bakken – Lars Hansen, John Ingebretsen og Peder Nielsen

 

 

 

 

Her følger Torsholt Nordre Bnr.1 (Senere adresse: Sentrumsveien 49A) og Torsholt Søndre Bnr.5 (Senere adresse: Sentrumsveien 11)

 

 

 

 

Del 1

Torsholt (Nordre) - løpenummer 523 senere Bnr.1

 

Torsholt Nordre løpenummer 523 - senere Bnr.1

Skylddelingsforretning avholt den 29.10.1872 på Torsholt Nordre løpenummer 523 - senere Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt løpenummer 523b - senere Bnr.2. Tingl. 03.12.1872

Skjøte på Torsholt Nordre løpenummer 523 - senere Bnr.1 med flere eiendommer fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

Torsholt Bnr.2, Bnr.3 og Bnr.4 ble overført til Torsholt Bnr.1 i 1891. Tingl. 15.07.1891

Skylddelingsforretning avholt den 07.07.1891 på Torsholt Nordre Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt Bnr.5, Bnr.6, Bnr.7 og Bnr.8. Tingl. 11.09.1891

Skjøte på Torsholt Nordre Bnr.1 fra F W Treschow til Nils Kristensen for kr. 6000 med div. forbehold som driftsvei, strandrett, jaktrett osv. datert 11.04.1892, tingl. 20.04.1892

Skjøte på Torsholt Nordre Bnr.1 fra Nils K Torsholt til Mathias Pedersen og Kristen Knudsen Torsholt for kr. 15000, hvorav for løsøre kr. 2000 og fritt opphold for sælgeren og hans to søstre Maren og Berte osv. datert 10.05.1913, tingl. 31.05.1913

 

Stuebygningen på Torsholt ble fredet i 1941:

Liste over fredete hus etter Lov om byggningsfredning av 1920, hvorefter stuebygningen på Torsholt Nordre Bnr.1 er fredet. Datert 15.10.1941

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1815 til 1867

 

Nils Torkildsen f. 1786 fra Limi i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1815 med enken på Torsholt, Maren Eriksdatter f. 1755. Han ble med dette giftemålet bruker på denne brukerparten på Torsholt. Maren døde der i 1850 og Nils i 1867.

 

Se Torsholt før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1839 til 1891

 

Kristen Andersen f. 1812 fra Kløverød giftet seg i 1839 med Kristine Nilsdatter f. 1816. Hun var datter av overnevnte Nils Torkildsen Torsholt. De ble bosatt på Torsholt og nevnes i 1846 hos Kristines foreldre. De bodde hos Kristines far på Torsholt også i 1865. Kristine døde i 1867 og Kristen bodde på Torsholt som enkemann til han døde der i 1891.

 

Barn:

Knut Kristensen f. 1840 d. 1902

Maren Andrea Kristensdatter f. 1843 d. 1918

Nils Jacob Kristensen f. 1845 d. 1913

Karen Marie Kristensdatter f. 1848 d. 1860

Anders Kristensen f. 1851

Berte Marie Kristensdatter f. 1855 d. 1920

Ole Kristian Kristensen f. 1858 d. 1860

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1913

 

Nils Jacob Kristensen f. 1845 var sønn av overnevnte Kristen Andersen Torsholt. Hans far var leilending og døde på Torsholt i 1891. Nils kjøpte Torsholt Bnr.1 av Treschow i 1892 og ble selveier. I 1900 bodde han på Torsholt Bnr.1 sammen med to søstre og sin nevø Mathias Pedersen. I 1910 nevnes han der sammen med to søstre, nevøen Mathias Pedersen, nevøen Kristen Knutsen og niesen Paula Karethe Knutsen. Nils solgte i 1913 gården til nevøene Mathias Pedersen og Kristen Knutsen mot opphold for seg selv og sine to søstre. Nils døde bare en måned etter at han hadde solgt gården.

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1874

 

Kristen Knutsen f. 1886 var sønn av Knut Kristensen som var bror av overnevnte Nils Jacob Kristensen. Kristen fikk en uekte datter i 1906 med Inger Karine Nilsdatter f. 1876 fra Bakkane. I 1910 bodde Kristen hos sin onkel på Torsholt og hjalp han med driften. Han kjøpte i 1913 gården av sin onkel sammen med sitt søskenbarn Mathias Pedersen. Mathias hadde også bodd på gården hos onkelen. Kristen overtok hele gården da Mathias Pedersen døde i 1971. Han døde selv i 1974.

 

Hans uekte barn:

Inga Kristiane Kristensdatter f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1913 til 1874

 

Mathias Pedersen f. 1882 var sønn av Maren Andrea Kristensdatter som var søster av overnevnte Nils Jacob Kristensen. I 1900 og 1910 bodde Kristen hos sin onkel på Torsholt og hjalp han med driften. Han kjøpte i 1913 gården av sin onkel sammen med sitt søskenbarn Kristen Knutsen. Mathias døde på Torsholt i 1971.

 

Familieark

 

 

 

Del 2

Torsholt (Søndre) - løpenummer 524 senere Bnr.5

 

Torsholt Søndre (indmarken) Bnr.5

Skylddelingsforretning avholt den 07.07.1891 på Torsholt Nordre Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt Bnr.5, Bnr.6, Bnr.7 og Bnr.8. Tingl. 11.09.1891

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra F W Treschow til Vetle Nilsen Holte for kr. 4300 med div forbehold som veirett, strandrett osv. datert 04.12.1893, tingl. 15.12.1893

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra Vetle Nilsen Holte til Nils Vetlesen for kr. 3600. datert 27.04.1907, tingl. 04.09.1907

Skylddelingsforretning avholt den 09.11.1929 på Torsholt Søndre Bnr.5, hvorved utskilt Torsholt/Fjeldly Bnr.15. Tingl. 16.12.1929

Skylddelingsforretning avholt den 28.12.1933 på Torsholt Søndre Bnr.5, hvorved utskilt Torsholt/Lid (en parsell) Bnr.17. Tingl. 05.01.1934

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra Nils V Torsholt og hustru Hella til Karl Sokka for kr. 18000. datert 14.10.1935, tingl. 18.10.1935

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1779 til 1845

 

Helvig Andersdatter f. 1758 fra Kløverød giftet seg 1. gang i 1779 med Ole Danielsen f. 1753 fra Torsholt. Ole ble bruker på Torsholt etter sin far og døde der i 1801. Helvig giftet seg 2. gang i 1804 med Nils Ingebretsen f. 1782 fra Bommen u/Bratsberg i Gjerpen. Han overtok da som bruker på denne brukerparten på Torsholt. Helvig døde der i 1840 og Nils i 1845.

 

Se Torsholt før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1828 til 1850 (Taran til 1858)

 

Ingebret Nilsen f. 1804 var sønn av overnevnte Nils Ingebretsen. Ingebret giftet seg i 1828 med Taran Larsdatter f. 1806 fra Høiseth. De ble bosatt på Torsholt løpenummer 524 og Ingebret ble leilending der etter hans far. Han døde på Torsholt i 1850. Taran døde der i 1858.

 

Barn:

Ole Ingebretsen f. 1829 d. 1911

Anne Helvig Ingebretsdatter f. 1831 d. 1832

Anne Helvig Ingebretsdatter f. 1833 d. 1893

Ingeborg Ingebretsdatter f. 1835 d. 1931

Gunhild Ingebretsdatter f. 1837

Karen Ingebretsdatter f. 1840 d. 1847

Maren Ingebretsdatter f. 1840 d. 1929

Nils Ingebretsen f. 1842

Lars Ingebretsen f. 1844

Ole Kristian Ingebretsen f. 1846

Knut Ingebretsen f. 1849 d. 1853

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til 1911

 

Ole Ingebretsen f. 1829 var sønn av overnevnte Ingebret Nilsen. Ole giftet seg i 1859 med Ingeborg Solvesdatter f. 1833 fra Høiseth. Ole ble leilending på Torsholt - løpenummer 524 senere Bnr.5. Treschow eide på den tiden gården. Vetle Nilsen Holte kjøpte Torsholt Bnr.5 av Treschow i 1893 og Ole ble forpakter. Vetle Nilsen var gift med Ole sin søster Ingeborg Ingebretsdatter. I 1900 bodde en sønn av Vetle Nilsen, Nils Vetlesen, på gården med sin familie og i 1910 var Nils bruker og Ole jordbruksarbeider. Nils hadde kjøpt gården av sin far i 1907. Ole og Ingeborg bodde nok hele tiden i hovedhuset ser det ut til. Ole døde på Torsholt i 1911. Ole og Ingeborg fikk ingen barn.

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1900 til ca 1935 (mulig på en underbruk til 1949)

 

Nils Vetlesen f. 1858 var sønn av Vetle Nilsen Holte. Nils Vetlesen giftet seg i 1897 med Hella Karine Hansdatter f. 1873 fra Lardal. I 1900 og 1910 bodde Nils og kona på Torsholt Søndre Bnr.5. Hans far hadde i 1893 kjøpte Torsholt Bnr.5 av Treschow. Ole Ingebretsen ble forpakter av Torsholt Søndre Bnr.5 og nevnes som det også i 1900. Ole Ingebretsen var bror av konen til Vetle Nilsen og således onkelen til Nils Vetlesen. I 1910 var Nils bruker og onkelen Ole Ingebretsen jordbruksarbeider. Ole Ingebretsen og hans kone bodde nok hele tiden i hovedhuset ser det ut til. I 1900 bodde Nils og hans kone i Drengestuen og i 1910 i Bryggerhuset. Onkelen døde i 1911. Nils Vetlesen nevnes videre fremover som Torsholt så han bodde nok der, i alle fall til han solgte Torsholt Søndre Bnr.5 i 1935. Han hadde skilt ut flere underbruk der, så han kan ha bodd der etter dette. Han ble også eier av fra Holte/Heivandsstykke Bnr.10 og skilte også ut flere eiendommer derfra. Nils Vetlesen solgte i 1935 Torsholt Søndre Bnr.5 til Karl og Hella Sokka. Hella Karine døde i 1945. Nils Vetlesen i 1949. Nils Kristiansen Holte f. 1912 var sønn av Lovise Vetlesdatter og således nevø av Nils Vetlesen Torsholt. Denne Nils Holte overtok Holte/Heivandsstykke Bnr.10 etter skifte etter hans onkel og tante. Nils og Hella Karine fikk ingen egne barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1935 til 1984

 

Karl Olaf Sokka f. 1901 var fra Sokka i Gjerpen. Han giftet seg i 1930 med Margit Kirstine Haugen f. 1902 fra Bø i Telemark. I 1935 kjøpte Karl gården Torsholt Bnr.5 av Nils Vetlesen Torsholt og bosatt seg der. De skrev seg senere som Torsholt. Margit døde i 1975 og Karl døde i 1984. Sønnen overtok gården i 1976.

 

Barn:

Olav Torsholt f. 1932

Yngvar Torsholt f. 1933

Rønnaug Torsholt f. 1937

 

Familieark

 

 

 

Andre nevnet på Torsholt:

 

Nevnt her i 1857

 

Maren Kirstine Kristensdatter f. 1833 fra Dyrkold i Gjerpen døde på Torsholt i 1857.

 

Familieark