| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Ingebretsen f. 1829 og Ingeborg Solvesdatter f. 1833 sin familie

 

 

 

Ole Ingebretsen,[1] født 08.11.1829 i Torsholt Siljan TE.,[2] døpt 01.01.1830 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[3] død 17.06.1911 i Torsholt Siljan TE.,[4] gravlagt 23.06.1911 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ingebret Nilsen og Taran Larsdatter på Torsholt.

 

Ole giftet seg i 1859 og ble leilending på Torsholt - løpenummer 524 senere Bnr.5. Treschow eide på den tid gården.

 

1865 - Torsholt løpenummer 524

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Ingebretsen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 37 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Solvesdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Ingebretsen m ug hans Broder Matros 22 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Ch. Ingebretsen m ug hans Broder Seminarist 20 (alder) Slemdal Prgj.

Lars Pedersen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Olsen m ug Tjenestekarl 16 (alder) Slemdal Prgj.

Gunhild Bentsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj.

 

1875 - Torsholt løpenummer 524

Ole Ingebretsen f. 1829 – enkemann – leilending

Ingeborg Solvesdatter f. 1833 – kone

Kristian Olsen f. 1855 – tjenestegutt

Hans Pedersen f. 1862 i Gjerpen – tjenestegutt

Maren Halvorsdatter f. 1858 – tjenestepige

 

Vetle Nilsen Holte kjøpte Torsholt Bnr.5 av Treschow i 1893 og Ole ble forpakter. Vetle Nilsen var gift med Ole sin søster Ingeborg Ingebretsdatter.

 

I 1900 bodde sønn av Vetle Nilsen, Nils Vetlesen, på gården men sin familie og i 1910 var Nils bruker og Ole jordbruksarbeider. Ole og Ingeborg bodde nok hele tiden i hovedhuset ser det ut til.

 

Siljan - 1900 - Torsholt Bnr.5.

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Ole Ingebrigts. Torsholt m g b hf Forpakter. Jordbrugsarbeide 1829 Slemdal herred* n s Merknad: Hovedbygningen

Ingeborg Salvesd. k g b hm Forpakterkone 1833 Slemdal herred* n s Merknad: Hovedbygningen

Helge Aadnesd. k ug b fl Sindsyg. Understøttes af Amt og Kommune 1847 Seljord Brb n s Merknad: Hovedbygningen

Nils Vetles. Holte m g b hf Gaardbruger S og Skogarbeider 1858 Slemdal herred* n s Merknad: Drengestuebygningen

Hella Karine Hansd. k g b hm Gaardbrugerkone 1873 Laurdal Jarlsberg n s Merknad: Drengestuebygningen

Halvor Hanss. m ug b tj Jordbrugs- og Skogarbeider 1878 Laurdal Jarlsberg n s Merknad: Drengestuebygningen

Marie Gundersd. k ug b fl Understøttes af Skiens Fattigv 1887 Skien Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

 

Siljan - 1910 - Torsholt Bnr.5.

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole Ingebretsen m g b hf Jordbruksarbeide 08.11.1829 Slemdal n s

Ingeborg Ingebretsen k g b hm Hus- og kreaturstel 02.11.1833 Slemdal n s

Nils Vetlesen m g b hf Gaardbruker og slakter 24.09.1858 Slemdal n s Merknad: Bryggerhuset

Hella Vetlesen k g b hm Gaardmandskone 18.03.1873 Lardal, Jarlsberg n s

Klara J. Hagen k ug b tj Hus- og kreaturstel 15.08.1891 Slemdal n s

 

Han døde på Torsholt i 1911.

 

 

Gift 28.10.1859 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Solvesdatter, født 02.11.1833 i Høiseth Siljan TE.,[6] (datter av Solve Hansen og Helvig Jacobsdatter), døpt 29.12.1833 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[7]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Høiseth og levde da hennes mann døde i 1911.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 320.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 160.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 6.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.