| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Manntall Torsholt

 

 

 

Matrikkelen 1838

Torsholt matrikkelnr. 171 (gammelt matrikkelnummer 145)

 

Løpenummer 523 – Thorsholt – skyld 3 huder - oppsitter Niels Torkildsen

Løpenummer 524 – Thorsholt – skyld 2 huder - oppsitter Niels Ingebretsen

Løpenummer 525 – Pladsen Saga og Bakken – Lars Hansen, John Ingebretsen og Peder Nielsen

 

 

 

 

1846

Thorsholt

Mtr.No 171 Løbe.No. 523

 

Leilending Niels Thorkildson 63 aar

Hans kone Mari Eriksdatter 73 aar

 

Inderst Christen Anderson 33 aar

Hans kone Christine Nielsd. 29 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Knud 5 aar

Maren Andrea 2 aar

Nils Jacob ¼ aar

 

Tjenere:

Erik Jacobson 20 aar

Daniel Olson 17 aar

Marta Isaksd. 20 aar

Kirsti Jensdatter 14 aar

 

 

2.

 

Huusmand med jord Enkemand

Peder Nielsen Bakkerne 66 aar

 

Hans hjemmeværende børn:

Anne Helvig 29 aar

Karen 24 aar

 

Inderst Isak Svendsen 33 aar

Hans kone Berthe Pedersd. 36 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Petronelle 5 aar

Niels 4 aar

Maren Tellin ¾ aar

 

Tjenere:

Gunnil Svendsd. 24 aar

 

 

3.

 

H.m. med jord Lars Hans. Saugmester Saugen 49 aar

Hans kone Helvig Olsdatter 44 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Niels 13 aar

Isak 9 aar                   

Helvig 4 aar

 

Tjenere:

Karen Knudsdatter 21 aar

 

 

4.

 

H.m. med jord Johannes Larsen Saugmester Saugen 28 aar

Hans kone Ingebor Larsdatter 29 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Lars 7 aar

Inger Andrea 4 aar

Olavus 2 aar

Andreas ½ aar

 

Tjenere:

Peder Halvors. af Gierpen 13 aar

 

 

5.

 

Enken Mari Johnsdatter 61 aar

Med et lidte stykke jord.

 

 

Udsæden: ¾ tn Bygg - 6 tn Havre - 5 tn Poteter

Do: 1/8 tn Bygg - 3 tn Havre - 4 tn Poteter

Do: 1/8 tn Bygg - 2 tn Havre - 3 tn Poteter

Do: 1/8 tn Bygg - 2 tn Havre - 3 tn Poteter

Do: 1/8 tn Havre                        

Tils: - 1 1/8 tn Bygg - 13 1/8 tn Havre - 15 tn Poteter

 

 

Kreaturhold: 3 Hester - 9 Kuer - 2 Geiter - 14 Sauer - 1 Gris

Do: 1 Hest - 4 Kuer - 9 Sauer   

Do: 2 Kuer - 4 Sauer

Do: 3 Kuer - 2 Geiter - 8 Sauer

 

Tils: 4 Hester - 18 Kuer - 4 Geiter - 35 Sauer - 1 Gris

 

 

 

Thorsholt

Mtr.No 171 Løbe.No. 524

 

Leilending Ingebret Nielsen 41 aar

Hans kone Taran Larsdatter 39 aar

 

Deres hjemmeværende børn:

Ola 16 aar

Anne Helvig 12 aar

Ingebor                                                                      10 aar

Gunnild                                                                     8 aar

Maren                                                                        5 aar

Karen                                                                         5 aar

Niels                                                                          3 aar

Lars                                                                           1 aar

 

Tjenere:

Anders Nielsen 19 aar

Mari Olsdatter 38 aar

Dorthe Danielsd. af Gjerpen 24 aar

 

Udsæd:

½ tn Bygg

6 tn Havre

1/8 tn Vede

5 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

7 Kuer

2 Kalver

14 Sauer

1 Gris

 

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0001 002 yttre Thorsholdt 523 10 Merknad: (S/L: 262/1)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Niels Tyrkildsen Utsæd: hv1/4 ru1/8 by1/2 ha6 po6, kreaturhald: he3 ku11 få13 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Niels Tyrkildsen m e Husfader Gaardbr og Leilænding 82 (alder) Gjerpen Prgj.

002 Christen Andersen m g hans Svigersøn hjælper ham med Gaardsbruget 54 (alder) Slemdal Prgj.

003 Christine Nielsdatter k g hans Svigersøns Kone 51 (alder) Slemdal Prgj.

004 Knud Christensen m ug deres Søn hjælper med Gaardsbr 26 (alder) Slemdal Prgj.

005 Niels J. Christensen m ug deres Søn hjælper med Gaardsbr 21 (alder) Slemdal Prgj.

006 Anders Christensen m ug deres Søn hjælper med Gaardsbr 15 (alder) Slemdal Prgj.

007 Maren A. Christensdatter k ug deres Datter 23 (alder) Slemdal Prgj.

008 Berte M. Christensdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.

009 Karoline Gundersdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Gjerpen Prgj.

010 Mari Olsdatter k ug Lægdslem 59 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0002 002 yttre Thorsholdt 524 7 Merknad: (S/L: 262/11)

Eigar: Gaardbruger og Leilænding Ole Ingebretsen Utsæd: hv3/8 by3/4 ha5 po6, kreaturhald: he2 ku9 få10 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Ingebretsen m g Husfader Gaardbruger og Leilænding 37 (alder) Slemdal Prgj.

002 Ingeborg Solvesdatter k g hans Kone 33 (alder) Slemdal Prgj.

003 Lars Ingebretsen m ug hans Broder Matros 22 (alder) Slemdal Prgj.

004 Ole Ch. Ingebretsen m ug hans Broder Seminarist 20 (alder) Slemdal Prgj.

005 Lars Pedersen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Slemdal Prgj.

006 Ole Olsen m ug Tjenestekarl 16 (alder) Slemdal Prgj.

007 Gunhild Bentsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0003 002 yttre Saga 525a 9 Merknad: (S/L: 262/18)

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Eigar: Gaardbruger, Leilænding og Sagmester Johannes Larsen Utsæd: hv1/8 by1/8 ha2 1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku3 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Johannes Larsen m g Husfader Gaardbruger, Leilænding og Sagmester 47 (alder) Gjerpen Prgj.

002 Ingeborg Larsdatter k g hans Kone 49 (alder) Gjerpen Prgj.

003 Olaus Johannesen m ug deres Søn Snedker 23 (alder) Gjerpen Prgj.

004 Andreas Johannesen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 21 (alder) Slemdal Prgj.

005 Johannes Johannesen m ug deres Søn 11 (alder) Slemdal Prgj.

006 Isak Johannesen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

007 Karen M. Johannesdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

008 Mariane Johannesdatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

009 Mari Johnsdatter k e deres Føderaadskone 80 (alder) Hedrum Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0004 002 yttre Saga 525b 8 Merknad: (S/L: 262/27)

Eigar: Gaardbruger, Leilænding og Sagmester Ole Helgesen Utsæd: hv1/16 by1/8 ha1 1/2 po1/2, kreaturhald: he1 ku2 få4

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Helgesen m g Husfader Gaardbruger, Leilænding og Sagmester 45 (alder) Slemdal Prgj.

002 Helvig Nielsdatter k g hans Kone 44 (alder) Slemdal Prgj.

003 H. Jacob Olsen m ug hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 23 (alder) Slemdal Prgj.

004 Niels J. Olsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

005 Knud P. Olsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

006 Borger Olsen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

007 Ingeborg M. Olsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

008 Anne M. Tomasdatter k ug Tjenestepige 44 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0005 002 yttre Bakkene 525c 6 Merknad: (S/L: 263/4)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Peder Nielsen Utsæd: hv1/8 by1/4 ha3 po3 1/2 , kreaturhald: he1 ku5 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Peder Nielsen m e Husfader Gaardbr og Leilænding 88 (alder) Slemdal Prgj.

002 Olaus Nielsen m g hans Svigersøn hjælper ham med Gaardsbruget 43 (alder) Laurdal Prgj.

003 Anne H. Pedersdatter k g hans Kone 50 (alder) Slemdal Prgj.

004 Karoline Olaudatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

005 Nikoline Olaudatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

006 Ragnhild Larsdatter k ug logerende Spinderske 43 (alder) Gjerpen Prgj

 

 

 

 

1875

 

 

Thorsholt – løpenummer 523

 

Kristen Andersen f. 1812 – husfader – enkemann - leilending

Knud – 1840 – sønn – hjelper faderen

Niels f. 1845 – sønn – hjelper faderen

Anders f. 1851 – sønn – sagbruksarbeider

Maren f. 1843 – datter – hjelper faderen

Berte f. 1855 – datter – hjelper faderen

Marie Andersdatter f. 1852 i Gjerpen – tjenestepige

 

 

Thorsholt – løpenummer 524

 

Ole Ingebretsen f. 1829 – enkemann – leilending

Ingeborg Solvesdatter f. 1833 – kone

Kristian Olsen f. 1855 – tjenestegutt

Hans Pedersen f. 1862 i Gjerpen – tjenestegutt

Maren Halvorsdatter f. 1858 – tjenetepige

 

 

Bakken – løpenummer 525

 

Olaus Nielsen f. 1812 – husfader – leilending

Anne H Pedersdatter f. 1816 – kone

Bergit Hansdatter f. 1855 i Saude – tjenestepige

 

 

Saga – løpenummer 525

Johannes Larsen f. 1815 i Gjerpen – husfader – leilending, snedker

Ingeborg Larsdatter f. 1816 i Gjerpen – kone

Johannes f. 1856 – sønn – snedker

Isak f. 1859 – sønn – hjelper foreldrene

Karen M f. 1850 – datter - hjelper foreldrene

Lars Johannesen f. 1838 i Gjerpen – gift - tilreisende sønn fra Kragerø – filemester

Ingeborg M Larsdatter f. 1860 i Gjerpen – hans datter

 

 

Saga – løpenummer 525

 

Solve Paulsen f. 1839 i Svarstad i Laurdal – husfader – leilending og skovbetjent

Elen Andrine Andersdatter f. 1837 i Vivestad i Ramnes – kone

Peder f. 1875 – sønn

Berte S Andersdatter f. 1863 i Annebu - tjenestepige

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0020 003 Torsholt 17 1 4 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Nils Kristens. m ug b hf Gaardbruger S 1845 Slemdal herred* n s

002 Bertha Kristensd. k ug b hm Søster af  no 1 Hus- og Kreaturstel 1855 Slemdal herred* n s

003 Mathias Peders. m ug b s af no 5 Jordbrugsarbeide 1882 Slemdal herred* n s

004 Olga Nilsd. k ug b tj Behjælpelig med Husstellet 1889 Slemdal herred* n s

005 Maren Kristensd. k e f Søster af no 1 Kreaturstel 1843 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skien

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0021 003 Torsholt 17 5 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Ole Ingebrigts. Torsholt m g b hf Forpakter. Jordbrugsarbeide 1829 Slemdal herred* n s Merknad: Hovedbygningen

002 Ingeborg Salvesd. k g b hm Forpakterkone 1833 Slemdal herred* n s Merknad: Hovedbygningen

003 Helge Aadnesd. k ug b fl Sindsyg. Understøttes af Amt og Kommune 1847 Seljord Brb n s Merknad: Hovedbygningen

004 Nils Vetles. Holte m g b hf Gaardbruger S og Skogarbeider 1858 Slemdal herred* n s Merknad: Drengestuebygningen

005 Hella Karine Hansd. k g b hm Gaardbrugerkone 1873 Laurdal Jarlsberg n s Merknad: Drengestuebygningen

006 Halvor Hanss. m ug b tj Jordbrugs- og Skogarbeider 1878 Laurdal Jarlsberg n s Merknad: Drengestuebygningen

007 Marie Gundersd. k ug b fl Understøttes af Skiens Fattigv 1887 Skien Brb n s Merknad: Drengestuebygningen

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0022 003 Saga 17 6 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Ole Martin Ols. Saga m g b hf Leilænding. Formand for Tømmerflødning og Skogarbeide 1860 Slemdal herred* n s

002 Karen Petrea Olsd. k g b hm Leilændingskone 1855 Slemdal herred* n s

003 Anton Ols. Saga m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s

004 Nils Ols. Saga m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

005 Karoline Otelia Olsd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0023 003 Saga 17 6 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Lars Anders. m g b hf Leilænding. Formand ved Tømmer- og Flødningsarbeide 1859 Hedrum JL n s

002 Marie Johannesd. k g b hm Hus og Kreaturstel 1852 Slemdal herred* n s

003 Jakob Lars. m ug b s Søn 1887 Lardal JL n s

004 Anders Lars. m ug b s Søn 1889 Lardal JL n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Tvilling

005 Elen Larsd. k ug b d Datter 1889 Lardal JL n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Tvilling

006 Laura Larsd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

007 Ingeborg Larsd. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0024 003 Saga under 17 6 2 2

Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Karen Johanness. k ug b hm Handlerske. Landhandel 1849 Slemdal herred* n s

002 Olga Nilsd. k ug b tj Behjælpelig med Husstelet 1886 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0025 003 Bakkene 17 7 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Andrea Halvorsd. Bakkene k e b hm Hus- og Kreaturstel 1849 Gjerpen Brb n s

002 Inger Nilsd. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1873 Slemdal herred* n s

003 Halvor Nils. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1874 Gjerpen Brb n s

004 Jon Nils. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1883 Slemdal herred* n s

005 Hans Nils. m ug b s Gjeter. Vedhugst 1887 Slemdal herred* n s

006 Nils Nils. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

007 Harald Nils. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

008 Nils Johans. m ug b Dattersøn af no 1. s af no 2 1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Torsholt Gnr.17

 

Bnr.1 – Torsholt nordre – eier/bruker Nils Kristensen

Bnr.5 – Torsholt søndre (indmarken) – eier/bruker Vetle Nilsen Holte

Bnr.6 – Saga – eier/bruker F W Treschow

Bnr.7 – Bakkane – eier/bruker F W Treschow

Bnr.8 – Torsholt skog – eier/bruker F W Treschow

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0022 003 Midtbygden Torsholt nordre 17 1 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Nils Kristinsen m ug b hf Gaardbruker, Selveier 08.11.1845 Slemdal n s

002 Maren Andrea Kristinsen k e b søster til hf Hus- og kreaturstel 15.01.1843 Slemdal n s

003 Berta Marie Kristinsen k ug b søster til hf Hus- og kreaturstel 12.11.1855 Slemdal n s

004 Mathias Pedersen m ug b tj Jord- og skogarbeider 01.11.1882 Slemdal n s

005 Kristen Knutsen m ug b tj Jord- og skogarbeider 30.12.1886 Skien n s

006 Paula Karethe Knutsen k ug b tj Huslige sysler 30.12.1895 Skien n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0023 003 Midtbygden Torsholt søndre 17 5 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Ingebretsen m g b hf Jordbruksarbeide 08.11.1829 Slemdal n s

002 Ingeborg Ingebretsen k g b hm Hus- og kreaturstel 02.11.1833 Slemdal n s

003 Nils Vetlesen m g b hf Gaardbruker og slakter 24.09.1858 Slemdal n s Merknad: Bryggerhuset

004 Hella Vetlesen k g b hm Gaardmandskone 18.03.1873 Lardal, Jarlsberg n s

005 Klara J. Hagen k ug b tj Hus- og kreaturstel 15.08.1891 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0024 003 Midtbygden Saga 17 6 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Martin Olsen m g b hf Leilænding, Arbeidsformand 19.08.1860 Slemdal n s

002 Karen Petrea Olsen k g b hm Leilændingskone 09.08.1855 Slemdal n s

003 Karolina Otilia Olsen k ug b d Hus- og kreaturstel 18.01.1897 Slemdal n s

004 Olav Martinus Olsen m g b hf Skog- og fløtningsarbeide 15.08.1885 Slemdal n s

005 Laura Gunhilde Olsen k g b hm Husstel 17.08.1882 Solum n s

006 Kristine Marie Olsen k ug b d Datter 26.11.1906 Gjerpen n s

007 Gudrun Ingeborg Olsen k ug b d Datter 06.04.1910 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0025 003 Midtbygden Saga 17 6 55 5

Merknad: NB. Br.no. og skyld sammen med den paa personliste no 24 opførte

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Daniel Salvesen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 08.08.1870 Slemdal n s

002 Marie Salvesen k g b hm Leilændingskone, Hus- og kreaturstel 25.06.1872 Sandsværn s

003 Hanna Danielsen k ug b d Datter 27.07.1900 Gjerpen n s

004 Johannes Danielsen m ug b s Søn 03.01.1902 Gjerpen n s

005 Oskar Danielsen m ug b s Søn 05.12.1906 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0026 003 Midtbygden Saga landhandleri 17 6 22 2

Merknad: Har hustomt paa Gaards nr. 17

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Karen Johannesen k ug b hm Handlerske 01.12.1850 Slemdal n s

002 Gunelia Ellefsen k ug b tj Husstel, Hjælper i forretningen 30.06.1875 Slemdal n s

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0027 003 Midtbygden Bakkene 17 7 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Halvor Nilsen m g b hf Leilænding, Jordbr. og skogarbeide 30.11.1877 Gjerpen n s

002 Bredine Nilsen k g b hm Hus- og kreaturstel 16.10.1885 Lardal Jarlsb. n s

003 Nils Halvorsen m ug b s Søn 22.07.1909 Slemdal n s

004 Nils Johansen m ug b tj Gjæter, Behjælpelig med gaardsstel 01.12.1898 Slemdal n s

005 Andrea Nilsen k e b fl Kreaturstel 08.07.1849 Gjerpen n s

006 Harald Nilsen m ug b el Skogarbeider 01.02.1892 Slemdal n s Merknad: 01.02.1892 E: tilført med rød penn

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17           

 

Bnr.1 - Torsholt nordre - 4 mark 23 øre - Mathias Pedersen og Kristen Knudsen Torsholt             

Bnr.5 - Torsholt søndre - 3 mark 84 øre - Karl Sokka                                        

Bnr.6 – Saga - 1 mark 83 øre - F. M. Treschow   

Bnr.7 – Bakkene - 1 mark 72 øre - F. M. Treschow                                           

Bnr.8 - Torsholt skog - 9 mark 90 øre - F. M. Treschow                                    

Bnr.9 – Østby - 0 mark 25 øre - Nils O. Wierød  

Bnr.10 - Et skogstykke - 0 mark 09 øre - Johannes Røed                                  

Bnr.11 - Sagfossen kraftanlegg - 0 mark 30 øre - Vestfold Kraftselskap          

Bnr.12 – Fostvedt - 0 mark 08 øre - Gustav Gulliksen Dåpan                          

Bnr.13 – Heimo - 0 mark 03 øre - Ernst Andersen                                            

Bnr.14 – Torshaug - 0 mark 17 øre - Johannes Rød                                           

Bnr.15 – Fjelly - 0 mark 04 øre - Siljan Samvirkelag                                         

Bnr.16 – Torshaug - 0 mark 31 øre - Johannes Rød                                           

Bnr.17 – Lid - 0 mark 06 øre - Georg Høiseth     

Bnr.18 – Thorstad - 0 mark 02 øre - Oscar Teie   

Bnr.19 – Savoll - 0 mark 04 øre - Paul Arthur Nygård                                      

Bnr.20 – Vangen - 0 mark 97 øre - F. M. Treschow                                          

Bnr.21 – Skogli - 0 mark 03 øre - Sigmund Austad                                          

Bnr.22 – Skogmo - 0 mark 05 øre - Peder Plassen                                             

Bnr.23 – Bakkely - 0 mark 03 øre - Harald Høiseth                                          

Bnr.24 – Evju - 0 mark 03 øre - Kristian Bøe      

Bnr.25 – Fostvedt - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow                                        

Bnr.26 – Thorsmo - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow                                         

Bnr.27 – Haugen - 0 mark 01 øre - Olav Sørensen                                            

Bnr.28 - Haugen II - 0 mark 02 øre - Olav Sørensen                                         

Bnr.29 – Sagvoll - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow                                           

Bnr.30 – Flata - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow                                               

Bnr.31 – Østby - 0 mark 25 øre - F. M. Treschow