| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Torsholt Gnr.17

 

Landskyld (5 huder i 1664)

 

Eier i 1762: Capitain Rasch

 

 

 

Litt fakta som Torsholt

 

 

(Med plassene Saga og Bakkane)

 

 

 

De tidlige manntallene på Torsholt:

 

 

LAURITZ brukte og betalte skatt av gården Torsholt i 1528.

 

KNUD brukte og skattet av gården i 1592. Han nevnes også som lagrettemann. Soldaten OLE nevnes på gården i 1611 og CHRISTEN bodde der i 1612 og han nevnes også som skysskaffer. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: Peder Iffersen eier 4 huder, Guldbrand Engilstadt eier ½ hud, Jonn Gurolldt eier 3 skinn.

 

CHRISTOFFER nevnes der som leilending under landskatten i 1620. I jordboken for Telemark 1624 nevnes "Christofer Thorsholt" som eier av 9 skinn pantegods i Torsholt.

 

 I 1635 skal skiensborgeren Christen Andersen ha eid Torsholt. Christoffer nevnes der fortsatt i 1640 og i 1645 nevnes han som bruker sammen med CHRISTEN. De nevnes begge med kvinne og tjenestepike. De var også begge brukere i 1647. Eier var nå Gjert Clausens stesønn. Skylden var 5 huder og det ble betalt 6 rd i skatt for gården som ble regnet som en fullgård.

 

I 1650 og 1655 var AMUND (JACOBSEN) og MICHEL (COLBJØRNSEN) brukere på Torsholt. Anders Christensen nevnes nå som eier. De nevnes der også i 1661 og i 1664 var Amund Jacobsen og Michel Colbjørnsen brukere. CHRISTEN TORSEN på 12 år nevnes som tjenestegutt. Amund nevnes av sognepresten som 39 år og av fogden på 33/38 år og Michel nevnes av presten som 40 år og av fogden som 30 år. De nevnes i skattemanntallene som brukere frem til 1679. I 1672 nevnes Anders Christensen fortsatt som eier og det nevnes en sag som kunne sage 1600 deler på gården.

 

Fra 1680 var det CHRISTEN som var bruker på Torsholt. Han nevnes frem til 1686.

 

I 1688 ble MICHEL nevnt som bruker. I 1683 og 1684 ble Jens Mogensen oppført som eier. Michel var enerbruker til 1697. I 1698 og 1699 var GULBRAND bruker av 2 ½ hud og JACOB (MICHELSEN) brukte de resterende 2 ½ hudene. Fra 1700 brukte Jacob 3 huder av Torsholt og ERICH (PAULSEN) brukte 2 huder. Slik var det også i 1711. Da nevnes de to som oppsittere. Det var Jacob Michelsen med kvinne, hans moder, 2 barn og ei tjenestepike og Erich Paulsen med kvinne, hans moder og 3 barn. Den nevnes også en husmann CHRISTEN AMUNDSEN

 

I 1723 var fortsatt Jacob og Erich oppsittere. (Eier var Joen Arnesen, det nevnes 1 privilegert sag på gården.)

 

 

Litt mer om eierforhold:

 

Det var flere Skiensborgeren som var eiere på Torsholt i tidlige tider.

 

Henrik Mogensen solgte gården til Jon Arnesen i 1699:

Henrik Mogensens skjøte paa 5 huder i gården Torsholt til John Arnesen for 400 rd. datert 20.05.1699, tingl. 07.07.1699

 

Christen Andersen kjøpte Heje-sag på auksjon i 1712:

Auksjonskjøte til Christen Andersen på Heje-sag for 88 rd. datert 18.07.1712, tingl. 18.07.1712

 

Jon Arnesen stod som eier også i 1723.

 

Torsholt ble solgt på auksjon i 1737 til fogden Schweder for 913 rd:

Auksjonskjøte til fogden Scweder paa 5 huder i gården Torsholt med underliggende sag for 913 rd. datert 30.07.1737, tingl. 18.11.1737

 

Denne handelen omfattet 5 huder i Torsholt, 3 huder i Nedre Hogstad, samt Hogstadsaga og Heiesaga. Torsholtsaga fulgte med Torsholt.

 

Schweder solgte i 1740 disse eiendommene til Lars Blindrup for 1047 rd:

Fogden Scweders skjøte paa 5 huder i gården Torsholt til Lauritz Christensen Binderup for 1047 rd. datert 02.04.1740, tingl. 04.04.1740

 

I 1750 overtok Rasch gården og Torsholt ble således en Fossumgård:

Lauritz Binderups skjøte til Capitain Rasch paa Torsholt med Sag for 2900 rd. datert 12.03.1750, tingl. 07.04.1750  

 

I 1762 skjøtet Herman Løvenskiold d.e's arvinger gården til Captain Bartholomeus Rasch og Hermann Løvenskiold d.y. I 1764 fraskrev Nils Wendelboe Binderup seg odelsretten til gården mot en økonomisk kompensasjon fra Herman Løvenskiold:

Skjøte fra Herman Løvenskiolds arvinger til B Rasch og H Løvenskiold paa 5 huder i gården Torsholt m.m. datert 14.09.1761, tingl. 28.01.1762

Skjøte fra Nils Windelboe Binderup til Herman Løvenskiold paa 5 huder i Torsholt og tilliggende sag m.m. 21.06.1764, tingl. 03.09.1764

 

(Lauritz Binderup var handelsmann i Skien. Kaptein Bartholomeus Rasch var gift med Else Kristine Løvenskiold. Da de ble gift i 1751 forlot han det militæret. Han tok del i driften av Fossum verk og arvet i 1762 halvdelen av verket ved sin svigerfars Hermann Løvenskiold d.e sin død i 1759. Han solgte denne delen i 1764 til sin svoger Herman Løvenskiold d.y.)

 

Nils Ingebretsen fikk feste på 2 huder av Torsholt i 1805:

Festebrev fra Løvenskiold til Nils Ingebretsen paa 2 huder i Torsholt. Datert 10.02.1804, tingl. 03.09.1805

 

Peder Nilsen fikk feste på 2 huder av Torsholt i 1811:

Festebrev fra Løvenskiold til Peder Nilsen paa 2 huder i Torsholt. Datert 08.12.1810, tingl. 11.01.1811

 

 

 

Bosatt her fra 1680 til 1686

 

Christen f. omkring 1650 var bruker på Torsholt fra 1680 til 1686. Det var nok da han som nevnes som Christen Torsholt bosatt på Riis da han døpte tvillinger i Gjerpen i 1688.

 

Barn:

Lauritz Christensen f. 1688 d. 1688

Marthe Christensdatter f. 1688

 

Familieark

 

 

 

I hele perioden videre var det to brukerparter på Torsholt. (Et unntak var i 1782. Da var det nevnt tre brukere. Det var Daniel Kittilsen, Jon Kittilsen og Jon sin sønn Nils Jonsen. Jon døde i 1783, så de var trolig på samme bruket.)

 

 

 

Del 1 (Øvre)

 

 

Bosatt her fra ca 1688 til 1699

 

Mikkel Alfsen f. omkring 1640 var gift med Torbjørg Madsdatter f. omkring 1640. Hun var datter av Mads Paulsen Engelstad. Mikkel nevnes som bruker på Torsholt fra 1688 til 1697. Han døde på Torsholt ca 1699 da det var skifte etter han der dette året. Torbjørg nevnes hos sønnen Jacob på Torsholt i 1711. Hun ble nevnt som død i arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik i 1719.

 

Barn:

Jacob Mikkelsen f. omkring 1670 d. ca 1731

Lisbeth Mikkelsdatter f. omkring 1670 d. før 1719

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1698 til 1731 (Birte til 1747)

 

Jacob Mikkelsen f. omkring 1670 var gift med Birte Olsdatter f. ca 1674. Jacob overtok som bruker på halvparten av Torsholt etter sin far og nevnes der fra 1698. Han nevnes der frem til det var skifte etter han i 1731. Det nevnes da at skifte var på Torsholt Øvre så hans brukerpart med kaldt Torsholt Øvre. Birte døde på Torsholt i 1747.

 

Barn:

Lisbet Jacobsdatter f. ca 1703 d. 1737

Mikkel Jacobsen f. ca 1706 d. 1742

Johannes Jacobsen f. ca 1708 d. 1742

Ole Jacobsen f. 1713 d. 1713

Ole Jacobsen f. 1714

NN Jacobsen f. 1715 d. 1715

Ole Jacobsen f. 1717 d. 1737

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1733 til 1742

 

Mikkel Jacobsen f. ca 1706 var sønn av Jacob Mikkelsen Torsholt. Mikkel giftet seg i 1733 med Anne Olsdatter f. ca 1707 fra Grorud. De ble bosatt på Torsholt og Anne døde der i 1739. Mikkel døde der i 1742.

 

Barn:

Maren Mikkelsdatter f. 1734

Kirsten Mikkelsdatter f. 1736 d. 1789

Jacob Mikkelsen f. 1739

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1742 til 1783

 

Jon Kittelsen f. ca 1713 giftet seg 1. gang med Inger Nilsdatter f. 1721 fra Sølland. Jon var bror til Rasmus og Daniel Kittilsen som også ble bruker på Torsholt. De gravla et barn bosatt på Tudal i 1741, men fra 1742 nevnes de på Torsholt. De brukte der en av gårdpartene. Inger døde der i 1770. Jon giftet seg 2. gang i 1771 med Karen Jonsdatter f. 1738 fra Grorud. Jon døde på Torsholt i 1783. Inger giftet seg på nytt og kom til Berberg i Gjerpen.

 

Jon Kittilsen og Inger Nilsdatter sine barn:

Karen Jonsdatter f. 1741 d. 1741

Nils Jonsen f. 1742 d. 1803

Ole Jonsen f. 1745 d. 1748

Maria Jonsdatter f. 1747 d. 1748

Ole Jonsen f. 1750 d. 1788

Per Jonsen f. 1753 d. 1755

Helga Maria Jonsdatter f. 1756 d. 1760

Mari Jonsdatter f. 1760 d. 1791

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1766 til 1803

 

Nils Jonsen f. 1742 var sønn av Jon Kittilsen Torsholt. Nils giftet seg i 1766 med Ingeborg Jonsdatter f. ca 1743 fra Sølland. De ble bosatt på Torsholt der Nils overtok sin fars brukerpart. Ingeborg døde der i 1799 og Nils i 1803.

 

Barn:

Peder Nilsen f. 1767 d. 1779

Jon Nilsen f. 1768 d. 1836

Christen Nilsen f. 1770 d. 1779

Isach Nilsen f. 1771 d. 1772

Reier Nilsen f. 1773 d. 1813

NN Nilsdatter f. 1775 d. 1775

Inger Nilsdatter f. 1778

Peder Nilsen f. 1780 d. 1866

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til 1813 (Maren Eriksdatter giftet seg på nytt i 1815.)

 

Reier Nilsen f. 1773 fra Torsholt giftet seg 1. gang i 1802 med Helvig Pedersdatter f. 1771 fra Kiste. De ble bosatt på Torsholt. Hun døde på Torsholt i 1812. Reier giftet seg 2. gang samme året med Maren Eriksdatter f. 1755 fra Island. Reier døde året etter vielsen på Torsholt. Maren Eriksdatter giftet seg på nytt i 1815 og bodde videre på gården.

 

Reier Nilsen og Helvig Pedersdatter sin familie:

Nils Reiersen f. 1803 d. 1846

Ingeborg Reiersdatter f. 1806 d. 1810

Peder Reiersen f. 1808 d. 1809

Ingeborg Reiersdatter f. 1810 d. 1882

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1815 til 1867

 

Nils Torkildsen f. 1786 fra Limi i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1815 med enken på Torsholt, Maren Eriksdatter f. 1755. Han ble med dette bruker på denne brukerparten på Torsholt. Maren døde der i 1850 og Nils i 1867.

 

Barn:

Kirstine Nilsdatter f. 1816 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2

 

 

Bosatt her fra ca 1695 til 1700

 

Gulbrand Pedersen f. omkring 1650 var ifølge skattelistene på Tudal i Siljan frem til 1693. Det var som samme karen som nevnes på Torsholt fra 1698 til 1700. Han brukte da halvparten av gården. Gulbrand var gift med Ingri Ingebretsdatter f. omkring 1660. Det var skifte etter den begge på Torsholt i 1700.

 

Barn:

Steffen Gulbrandsen f. omkring 1680 til d. ca 1743

Mads Gulbrandsen f. omkring 1685

Gunhild Gulbrandsdatter f. ca 1686 d. 1746

Ragnhild Gulbrandsdatter f. ca 1695 d. 1745

Peder Gulbrandsen f. omkring 1700

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1700 til 1739

 

Erik Paulsen f. omkring 1660 var gift med Lisbet Ingebretsdatter f. ca 1662 fra Island. Erik brukte fra 1700, 2 huder av gården Torsholt. Gården hadde en samlet skyld på 5 huder. I 1711 nevnes han som en av to opppsittere med kvinne, sin moder og 3 barn. Erik døde før 1739, for da ble Lisbet gravlagt som enke bosatt på Torsholt.

 

Barn:

Christen Eriksen f. ca 1692 d. 1770

Anne Eriksdatter f. ca 1694 d. 1770

Karen Eriksdatter f. ca 1697 f. 1769

Jørgen Eriksen f. ca 1703 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1729 til rundt 1740

 

Anders Nilsen f. ca 1699 var gift med Karen Eriksdatter f. ca 1697. Hun var datter av overnevnt Erik Paulsen Torsholt. Anders og Karen var bosatt på Tormodsrød, men fra 1729 til 1739 døpte de barn bosatt på Torsholt. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Torsholt. De kom siden til Mo i Gjerpen og Anders skal ha blitt bruker/leilending der fra ca 1751.

 

Se Tormodsrød

 

 

 

Bosatt her fra 1741 til 1755

 

Rasmus Kittelsen f. ca 1709 var bror til Jon og Daniel Kittilsen som også ble bruker på Torsholt. Rasmus giftet seg i Gjerpen i 1738 med Kirsten Pedersdatter f. 1718. Hennes foreldre var fra Seljord, bodde en tid i Gjerpen, men kom til Tudal. Rasmus og Kirsten døpte sitt første barn i Oredalen i Gjerpen i 1739, men nevnes på Torsholt fra 1741. De var på Torsholt frem til 1755, men fra 1756 var de bosatt på Tudal. Rasmus døde på Tudal i 1761 og Kirsten døde der i 1774.

 

Barn:

Christense Rasmusdatter f. 1739 d. 1768

Karen Rasmusdatter f. 1741 d. 1787

Ole Rasmussen f. 1743

Anne Rasmusdatter f. 1745

Jacob Rasmussen f. 1747 d. 1748

Ole Rasmussen f. 1747 d. 1748

Jacob Rasmussen f. 1749

Maren Rasmusdatter f. 1751 d. 1836

Isak Rasmusen f. 1755

Jacob Rasmussen f. 1756 d. 1794

Dorthe Rasmusdatter f. 1757 d. 1819

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1752 til 1801

 

Daniel Kittelsen f. 1723 var bror til Rasmus og Jon Kittilsen som også ble bruker på Torsholt. Daniel giftet seg 1. gang i 1747 med Dorthe Nilsdatter f. 1725 fra Sølland. De nevnes på Torsholt fra 1752 og nevnes der som brukere på en av brukerpartene. Dorthe døde på Torsholt i 1760. Daniel giftet seg 2. gang i 1761 med Anne Larsdatter f. 1734 fra Søntvedt. Hun døde på Torshol i 1779 og Daniel døde der i 1801.

 

Daniel Kittilsen og Dorthe Nilsdatter sine barn:

Nils Danielsen f. 1747

Nils Danielsen f. 1748

Hedvig Danielsdatter f. 1748 d. 1774

Nils Danielsen f. 1750 d. 1750

Ole Danielsen f. 1752 d. 1752

Ole Danielsen f. 1753 d. 1802

Jens Danielsen f. 1755 d. 1755

Anne Danielsdatter f. 1756 d. 1789

Nils Danielsen f. 1759

 

Daniel Kittilsen og Anne Larsdatter sine barn:

Lars Danielsen f. 1762 d. 1765

Nils Danielsen f. 1764 d. 1764

Lars Danielsen f. 1765 d. 1779

Amund Danielsen f. 1768 d. 1828

Dorthe Danielsdatter f. 1771 d. 1779

Helvig Danielsdatter f. 1774 d. 1849

Maren Danielsdatter f. 1778 d. 1832

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1779 til 1845

 

Helvig Andersdatter f. 1758 fra Kløverød giftet seg 1. gang i 1779 med Ole Danielsen f. 1753 fra Torsholt. Ole ble bruker på Torsholt etter sin far og døde der i 1801. Helvig giftet seg 2. gang i 1804 med Nils Engebretsen f. 1782 fra Bommen u/Bratsberg i Gjerpen. Han overtok da som bruker på denne brukerparten på Torsholt. Helvig døde der i 1840 og Nils i 1845.

 

Helvig Andersdatter og Ole Danielsen sine barn:

Anna Olsdatter f. 1780 d. 1781

Daniel Olsen f. 1781 d. 1782

Anders Olsen f. 1783 d. 1783

Daniel Olsen f. 1784 d. 1784

Lars Olsen f. 1785

Daniel Olsen f. 1788

Dorthe Olsdatter f. 1790 d. før 1875

Anne Margrethe Olsdatter f. 1793 d. 1849

Anders Olsen f. 1795

Ole Olsen f. 1797

NN Olsen f. 1800 d. 1800

Helvig Olsdatter f. 1801 d. 1882

 

Helvig Andersdatter og Nils Engebretsen sine barn:

Engebret Nilsen f. 1804 d. 1850

 

Familieark

 

 

 

Se Torsholt etter 1814

 

 

 

 

Plasser under Torsholt

 

 

Saga

 

 

Bakkane

 

 

 

 

 

Andre som nevnes på Torsholt:

 

Ps. Det er noe uklart hvem som bodde på Bakkane u/Torsholt en periode. Noen av de undernevnte kan jo ha bodd der.

 

 

 

Nevnt her i 1783

 

Karen Engebrichtsdatter f. ca 1763 døde 20 år gammel på Torsholt i 1785.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1785

 

Matias Rollefsen f. 1752 og Anne Andersdatter f. 1755 døpte og gravla et barn bosatt på Torsholt i 1785. Før og etter dette var de bosatt på Tangen u/Austad.

 

Se Tangen u/Austad

 

 

 

Nevnt her i 1789 og 1792

 

Isak Torkildsen f. 1760 og Helvig Andersdatter f. 1758 døpte barn bosatt på Torsholt i 1789 og 1792. De hadde i 1785 døpte sitt første barn bosatt på Tangen u/Austad. Helvig var søster til overnevnte Anne Andersdatter som var gift med Matias Rollefsen.

 

Se Kåsene u/Sølland

 

 

 

Nevnt her i 1793

 

Ole Findsen f. 1761 og Maren Olsdatter f. ca 1760 døpte og gravla et barn bosatt på Torsholt i 1793.

 

Se Høgset

 

 

 

Nevnt her i 1808 og 1810

 

Tor Larsen f. 1773 og Rønnaug Olsdatter f. 1774 døpte et barn bosatt på Torsholt i 1808. De gravla også ei 13 år gammel datter der i 1810.

 

Se Hagen u/Høgset

 

 

 

Nevnt her i 1812

 

Gunder Andersen f. ca 1795 døde 17 år gammel på Torsholt i 1812.

 

Familieark