| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA/BAKKANE Bnr.4 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Helgesen f. 1821 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Olsdatter f. 1820 og 2. gang Helvig Nilsdatter f. 1822.

 

 

 

Ole Helgesen,[1] født 07.01.1821 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[2] døpt 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[3] død 30.07.1911 i Sandbrekkene Siljan TE.,[4] gravlagt 04.08.1911 i Siljan kirkegård TE., yrke Sagmester.

Han var sønn av Helge Helgesen og Jøran Nilsdatter på Gorningøya.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1842. De døpte et barn bosatt på Island i 1843, men fra 1846 nevnes de på Torsholtsaga der Ole ble sagmester.

 

Ole sin 1. kone døde på Torsholtsaga i 1857 og Ole giftet seg på nytt i 1858.

 

Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12 ble i 1861 solgt på auksjon i 1861 til Ole Helgesen:

Auksjonskjøte på denne Ole Tygesens eiendom, Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12, til Ole Helgesen for 390 spd. Datert 12.10.1861, tinglyst 25.11.1861 


Øverbø - løpenummer 532h – senere Bnr.15 ble i 1863 utskilt fra Øverbø/Sandbrekke - løpenummer 532f - senere Bnr.12.

 

Ole og familien nevnes på en av brukerpartene på Torsholtsaga i 1865.

 

1865 - Tosholtsaga løpenummer 525b

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Helgesen m g Husfader Gaardbruger, Leilænding og Sagmester 45 (alder) Slemdal Prgj.

Helvig Nielsdatter k g hans Kone 44 (alder) Slemdal Prgj.

H. Jacob Olsen m ug hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 23 (alder) Slemdal Prgj.

Niels J. Olsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

Knud P. Olsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Borger Olsen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg M. Olsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

Anne M. Tomasdatter k ug Tjenestepige 44 (alder) Slemdal Prgj.

 

Han døpte barn på Torsholtsaga til og med 1865. Ole hadde i 1861 kjøpt Øverbø/Sandbrekkene Gnr.19 Bnr.12 og familien flyttet etter hver dit.

 

Familien nevnes der i 1875. Da var hans mor også bosatt der.

 

Siljan 1875 - Sandbrekka løpenummer 532f

Ole Helgesen f. 1821 – husfader – skovarbeider, tømmermand, jordbruker, selveier

Helvig Nielsdatter f. 1822 - kone

Niels Jacob f. 1859 – sønn

Knud Petter f. 1861 – sønn

Borger f. 1863 – sønn

Ingeborg Marie f. 1865 – datter

Jøran Nielsdatter f. 1797 – enke – hans moder – forsørges av sin sønn

 

I 1900 bodde han som enkemann på Øverbø/Sandbrekkene Bnr.12, sammen med sønnen Nils og hans familie.

 

Ole døde på Sandbrekkene i 1911.

 

Det var en kontrakt om at sønnen Nils Olsen Sandbrekkene skulle overta Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 etter farens død.

 

(1) Gift 23.10.1842 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Olsdatter,[6] født 24.09.1820 i Island Siljan TE.,[7] (datter av Ole Ingebretsen og Dorte Nilsdatter), døpt 01.10.1820 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[8] død 02.04.1857 i Torsholtsaga Siljan TE.,[9] gravlagt 09.04.1857 i Siljan kirkegård TE.9

 

Ingeborg:

Foreldrene var ikke gift da hun ble født. Hun døde på Torsholtsaga i 1857.

 

 

(2) Gift 19.08.1858 i Siljan kirke TE., med Helvig Nilsdatter,[10] født 21.02.1822 i Toklev u/Island Siljan TE.,[11] (datter av Nils Knutsen og Berte Jonsdatter), døpt 04.04.1822 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[12] død 23.06.1898 i Sandbrekkene Siljan TE.,[13] gravlagt 30.06.1898 i Siljan kirkegård TE.

 

Helvig:

Hun kom fra Toklev u/Island og døde på Sandbrekkene i 1898.

 

 

 

I.    Hans Jacob Olsen,[14] (sønn av Ole Helgesen og Ingeborg Olsdatter) født 06.01.1843 i Island Siljan TE.,[15] døpt 12.02.1843 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Ved konfirmasjonen bodde han på Torsholtsaga. Han flyttet til Gjerpen i 1878.

      

 

 

II.   Gunhild Marie Olsdatter,[17] (datter av Ole Helgesen og Ingeborg Olsdatter) født 20.07.1846 i Torsholtsaga Siljan TE.,[18] døpt 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[19]

      

       I 1865 var hun tjenestejente hos sin onkel Nils Helgesen i Nygård. Hun reiste til Amerika i 1869.

      

 

 

III. Ole Olsen,14 (sønn av Ole Helgesen og Ingeborg Olsdatter) født 19.09.1850 i Torsholtsaga Siljan TE.,[20] døpt 13.10.1850 i Siljan kirke TE.,[21] konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.[22]

 

 

 

IV. Nils Jacob Olsen,[23] (sønn av Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter) født 28.06.1859 i Torsholtsaga Siljan TE.,[24] døpt 31.07.1859 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.,[25] død 19.11.1935 i Øverbø/Sandbrekke Bnr.12 Siljan TE., gravlagt 27.11.1935 i Siljan kirkegård TE.[26]  

      

       Gift 28.10.1881 i Siljan kirke TE.,[27] med Berte Olsdatter,[28] født 16.11.1857 i Holt Hvarnes Hedrum VE. (datter av Ole Nilsen og Else Marie Ellefsdatter), døpt 29.11.1857 i Hvarnes kirke VE.,[29] død 08.05.1921 i Sandbrekkene Siljan TE.,[30] gravlagt 14.05.1921 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Øverbø/Sandbrekkene

 

 

 

V.   Knut Petter Olsen, (sønn av Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter) født 10.02.1861 i Torsholtsaga Siljan TE.,[31] døpt 28.03.1861 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.,[32] død 28.05.1925 i Øverbø Siljan TE.,[33] gravlagt 04.06.1925 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 26.08.1887 i Siljan kirke TE.,[34] med Inger Gunilla Olsdatter,[35] født 11.09.1845 i Siljan prestegård Siljan TE.,[36] (datter av Ole Hansen og Anne Kristensdatter), døpt 12.10.1845 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[37] død 31.05.1920 i Øverbø Siljan TE.[38]

      

       Se Øverbø

 

 

 

VI. Borger Olsen,[39] (sønn av Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter) født 02.01.1863 i Torsholtsaga Siljan TE.,[40] døpt 15.02.1863 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[41] død 05.01.1945 i Gurholt Siljan TE.[42]

      

      

       Gift 09.01.1891 i Siljan kirke TE.,[43] med Maren Kristine Andersdatter,38 født 09.10.1856 i Gurholt Siljan TE.,[44] (datter av Anders Pedersen og Sissel Olsdatter), døpt 02.11.1856 i Siljan kirke TE.,43 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[45] død 24.08.1910 i Siljan TE.,[46],41 gravlagt 02.09.1910 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Gurholt Nordre Bnr.14

 

 

 

VII. Ingeborg Marie Olsdatter,10 (datter av Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter) født 05.08.1865 i Torsholtsaga Siljan TE.,[47] døpt 17.09.1865 i Siljan kirke TE.,46 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[48] død 17.03.1906 i Skien TE., gravlagt 24.03.1906 i Skien TE.[49]

      

 

       Gift 28.12.1886 i Siljan kirke TE.,33 med Nils Kristian Nilsen, født 25.10.1858 i Nygård Siljan TE.,[50] (sønn av Nils Helgesen og Anne Kristine Jacobsdatter), døpt 05.12.1858 i Skien TE., død 18.01.1929 i Skien TE., gravlagt 26.01.1929 i Skien TE.,[51] konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[52] yrke Murer.[53]

      

       Se under hans far

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 107 og 359.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 66.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 217.

[6]  Siljan bygdebok. side 107.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 65.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 151.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 287.

[10]  Siljan bygdebok. side 359.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 69.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 154.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[14]  Siljan bygdebok. side 325.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[17]  Siljan bygdebok. side 325 og 363.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side45.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 45.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[23]  Siljan bygdebok. side 359 og 360.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[25]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[26]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 182.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[28]  Siljan bygdebok. side 360.

[29]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 9.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 129.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[35]  Siljan bygdebok. side 341.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 33.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[39]  Siljan bygdebok. side 243 og 359.

[40]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[42]  Siljan kirkegård.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[44]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[45]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[46]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[47]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 75.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[49]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 373.

[50]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[51]  Skien klokkerbok 1920 -1931. side 374.

[52]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[53]  Siljan bygdebok. side 43 og 359.