| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NORDRE Bnr.14 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Borger Olsen f. 1863 og Maren Kristine Andersdatter f. 1856 sin familie.

 

 

 

Borger Olsen,[1] født 02.01.1863 i Torsholtsaga Siljan TE.,[2] døpt 15.02.1863 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[3] død 05.01.1945 i Gurholt Siljan TE.[4]

Han var sønn av Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter på Torsholtsaga/Sandbrekkene.

 

Borger giftet seg i 1891. Hans kone var datter på ”Nistua” på Gurholt og de ble bosatt der. Hans svigerfar døde i 1897 og svigermoren i 1900.

 

Treschow hadde i 1886 skilt ut Gurholt/Nordre Bnr.14 fra Gurholt Bnr.7. Gurholt/Nordre Bnr.14 var da ”Nistua” der hans kones far var leilending.

 

Treschow solgte i 1893 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til Borger Olsen:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra F W Treschow til Borger Olsen for kr. 5200, hvorhos selger har forbeholds seg driftsveier, tømmerlegger, strandrett, jagtrett osv. liksom fattigvæsenet har ret til at leie et paa eiendommen staaende hus saa lenge det ønsker mot aarlig leie til kjøperen kr. 4. Datert 18.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

I 1900 bodde familien som selveiere på Gurholt/Nordre (Nistua) Bnr.14 og eide også Gurholt/Ødegården Bnr.20.

 

Siljan 1900 - Gurholt (gaard) Gnr.23 Bnr.14, Bnr.20

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Borgar Ols. Gurholt m g b hf Gaardbruger S 1863 Slemdal herred* n s

Maren Andersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1856 Slemdal herred* n s

Hilda Sopie Borgersd. k ug b d Datter 1892 Slemdal herred* n s

Ole Alfred Borgers. m ug b s Søn 1895 Slemdal herred* n s

Nikoline Olsd. k ug b Tjenestepige Hus- og Kreaturstel 1887 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.14 - Gurholt nordre - eier/bruker Borger Olsen

Bnr.20 - Ødegaarden - eier/bruker Borger Olsen

 

I 1910 bodde hans som enkemann på gården sammen med datteren Hilda Sofie og sønnene Ole Alfred og Peder. Han hadde da hjelp på gården, foruten av Peder som da bare var 9 år gammel.

 

Siljan 1910 - Gurholt nordre Gnr.23 Bnr.14

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Borger Olsen m e b hf Gaardbruker, Selveier 03.01.1863 Slemdal n s

Hilda Sofie Borgersen k ug b d Hus- og kreaturstel 26.03.1892 Slemdal n s

Ole Alfred Borgersen m ug b s Gaarsarbeide 23.07.1893 Slemdal n s

Peder Borgersen m ug b s Søn 07.02.1901 Slemdal n s

 

Borger Olsen Gurholt solgte i 1944 Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 til sønnen Alfred Gurholt og hans hustru Anne:

Skjøte på Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt/Ødegården Bnr.20 fra Borger O Gurholt f. 03.01.1863 (enkemann siden 1910) til sønnen Alfred Gurholt f. 23.07.1895 og hustru Anne f. 13.01.1907 for kr. 12 000, hvorav for løsøre kr. 7000, med forbehold om føderaad for faren osv. Datert 14.11.1944.

 

Borger døde i 1945.

 

 

Gift 09.01.1891 i Siljan kirke TE.,[5] med Maren Kristine Andersdatter,1 født 09.10.1856 i Gurholt Siljan TE.,[6] (datter av Anders Pedersen og Sissel Olsdatter), døpt 02.11.1856 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[7] død 24.08.1910 i Siljan TE.,[8],4 gravlagt 02.09.1910 i Siljan kirkegård TE.

 

Maren Kristine:

Hun kom fra Gurholt der hennes far var leileding på Gurholdt løpenummer 540b. Det var dette bruket som ble Gurholt/Nordre Bnr.14 og som ble kaldt ”Nistua”.

 

Maren Kirstine døde i 1910.

 

 

 

I.    Hilda Sofie Borgersdatter,[9] født 26.03.1892 i Gurholt Siljan TE.,[10] døpt 12.06.1892 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[11] død 15.09.1954 i Øverbø Siljan TE.4

      

 

       Gift 29.08.1925 i Siljan kirke TE.,[12] med Peder Tveiten,[13] født 30.08.1890 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[14] (sønn av Ole Nikolai Svendsen og Elise Marie Børresdatter), døpt 09.11.1890 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[15] død 29.04.1958 i Øverbø Siljan TE.,4 gravlagt 05.05.1958 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Øverbø

 

 

      

II.   Ole Alfred Borgersen,9 født 23.07.1895 i Gurholt Siljan TE.,[16] døpt 13.10.1895 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[17] død 14.04.1976 i Gurholt Siljan TE.4

      

      

       Gift 1928, med Anne Grønland,[18] født 12.01.1907 i Hagen u/Sørbø Siljan TE.,[19] (datter av Georg Danielsen og Signe Olsdatter), døpt 28.04.1907 i Siljan kirke TE., død 21.04.1989 i Gurholt Siljan TE.4

      

       Se Gurholt/Nordre denne gården

 

 

      

III. Peder Gurholt,[20] født 15.06.1898 i Gurholt Siljan TE.,[21] døpt 18.09.1898 i Siljan kirke TE., død 11.12.1899 i Gurholt Siljan TE.,[22] gravlagt 19.12.1899 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IV. Peder Gurholt, født 01.02.1901 i Gurholt Siljan TE.,[23] døpt 12.05.1901 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.[24]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 243 og 359.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[7]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[9]  Siljan bygdebok. side 243 og 341.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[11]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 120.

[13]  Siljan bygdebok. side 254 og 341.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 66.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 85.

[18]  Siljan bygdebok. side 244 og 570.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 105.

[20]  Siljan bygdebok. side 243.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.