| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SØRBØ/RØNNINGEN BNR.1 ETTER 1814

 


 

 

 

Syvert Hagbart Solvesen f. 1859 og Maren Sofie Johansdatter f. 1853 sin familie.

 

 

 

Syvert Hagbart Solvesen,[1] født 23.09.1859 i Gavelstad Lardal VE.,[2] døpt 16.10.1859 i Lardal VE., død 28.04.1906 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[3] gravlagt 05.05.1906 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Solve Svendsen og Berte Marie Pedersdatter på Gavelstad i Lardal.

 

Syvert Hagbart giftet seg i Lardal i 1882. De døpte barn bosatt i Lardal i 1882 og 1894.

 

Fra 1897 døpte de barn bosatt på Rønningen u/Sørbø i Siljan.

 

De nevnes der i 1900 tellingen

 

Siljan 1900 - Sørbø/Rydningen Gnr.18 Bnr.1

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hagbart Solves. m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1859 Lardal Jarlsberg JL n s

Maren Sofie Johannesd. k g b hm Hus- og Kreaturstel 1853 Lardal Jarlsberg JL n s

Solve Hagbarts. m ug b s Skogarbeider 1882 Lardal Jarlsberg JL n s

Bredine Hagbartsd. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1885 Lardal Jarlsberg JL n s

Anna Hagbartsd. k ug b d Datter 1887 Lardal Jarlsberg JL n s

Magna Hagbartsd. k ug b d Datter 1889 Lardal Jarlsberg JL n s

Mathilde Hagbartsd. k ug b d Datter 1894 Lardal Jarlsberg JL n s

Helga Hagbartsd. k ug b d Datter 1897 Lardal Jarlsberg JL n s.

 

Han døde på Rønningen i 1906.

 

 

Gift 15.06.1882 i Hem kirke Lardal VE., med Maren Sofie Johansdatter, født 12.08.1853 i Solbergenga Lardal VE.,1 (datter av Helge Johannesen og Ellen Kirstine Johannesdatter), døpt 11.09.1853 i Svarstad kirke VE.,[4] død 14.08.1933 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE., gravlagt 19.08.1933 i Siljan kirkegård TE.

 

Maren:

Hun ble døpt som uekte, så hennes foreldre var ugift da hun ble født.

 

Hun nevnes som Johannesdatter, men hennes far var Helge Johannesen og moren var pike Ellen Kirstine Johannesdatter Solbergenga.

 

Hun nevnes på Solberg i Lardal i 1865.

 

Lardal 1865 - Solberg

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke

Ole Pedersen 65 Laurdal hf g Gaardbrug. Leilænding

Anne Marie Halvorsdatter 60 Sandsværd Hans Kone g

Morten Olsen 22 Laurdal Faderens Søn ug Tjener

Maren Sofie Johansdatter 13 Laurdal Uægte ug Tjener

 

Hun ble konfirmert i Lardal 4. oktober 1868.

 

Da hun giftet seg stod det i kirkeboken at hennes far var husmann Johan Jacobsen. Dette stemmer nok ikke. Det er nok denne uekte jenta som giftet seg i Lardal i 1882.

 

Maren Sofie døde på Rønningen i 1933.

 

 

 

I.    Solve Hagbartsen,1 født 15.08.1882 i Gavelstad Lardal VE.,[5] døpt 27.08.1882 i Hem kirke Lardal VE., død 1946.[6]

      

       Han ble døpt som Sølver, men det nevnes bare Solve i kildene, så han brukte nok dette navnet.

 

       Solve bodde på Rønningen på Sørbø med sine foreldre og kjøpte gården av Treschow i 1913.

      

       Treschow solgte i 1913 Sørbø/Rønningen Bnr.1 til Solve Hagbartsen:

       Skjøte på Sørbø løpenummer 526a fra F W Treschow til Solve Hagbartsen for kr. 5000 med havnerett for kjøperen i "den fraskilte skog", hvorhos sælgeren har forbeholdt seg driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. (datert 30.09.1913, tinglyst15.10.1913)

 

       Solve var ugift.

 

       Solve solgte Rønningen i 1942 til sin nevø Olav Kamperhaug:

       Skjøte på Sørbø/Rønningen Bnr.1 fra Solve H Rønningen f. 15.08.1882 til søstersønn Ole A Kamperhaug f. 13.10.1910 og hustru Berglot Kristine f. 13.01.1915 for kr. 7700. datert 30.12.1942

 

 

 

II.   Elen Marie Hagbartsdatter, født 02.01.1884 i Gavelstad Lardal VE.,[7] døpt 03.02.1884 i Hem kirke Lardal VE., død 15.03.1974 i Gjerpen TE.[8]

      

       Hun var tjenestepike i Skien i 1900.

 

       De ble bosatt på Gulsetv. 6 på Strømdal i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Hustomter utskilt fra gnr 1 Strømdal - Gulsetv. 6).

 

      

       Gift 23.05.1903 i Skien TE.,7 med Otto Brynhildsen, født 19.07.1882 i Skien TE.,[9] (sønn av Anders Brynildsen og Olava Olsdatter), død 16.12.1963 i Gjerpen TE.7

      

 

        A.    Ester Brynhildsen, født 15.05.1904 i Strømdal Gjerpen TE.,8 døpt 03.07.1904 i Gjerpen TE., død 26.11.1971 i Gonsholt Siljan TE.[10]

              

 

               Gift 28.09.1929 i Gjerpen kirke TE.,[11] med Harald Olsen,[12] født 19.04.1898 i Gonsholt N. Siljan TE.,[13] (sønn av Ole Andreassen og Maren Hansdatter), døpt 03.07.1898 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[14] død 23.12.1973 i Gonsholt Siljan TE.9

              

               Se Tudal/Fjeldhaug

 

 

 

        B.    Halvard Andreas Brynhildsen, født 30.07.1906 i Strømdal Gjerpen TE.7

 

 

 

        C.    Maggi Olava Brynhildsen, født 14.06.1909 i Strømdal Gjerpen TE.7

 

 

 

        D.    Sverre Brynhildsen, født 18.08.1911 i Strømdal Gjerpen TE.7

 

 

 

 

III. Bredine Hagbartsdatter, født 16.10.1885 i Undersvold Hem Lardal VE.,[15] døpt 22.11.1885 i Hem kirke Lardal VE.,14 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[16] død 29.07.1969 i Siljan TE.9

      

 

       Gift 23.01.1909 i Siljan kirke TE.,[17] med Halvor Nilsen,[18] født 30.11.1877 i Tufte Gjerpen TE.,[19] (sønn av Nils Jonsen og Andrea Halvorsdatter), døpt 03.03.1878 i Gjerpen kirke TE.,18 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[20] død 18.06.1969 i Siljan TE.9

      

       Se Bakkane u/Torsholt

 

 

 

IV. Anna Hagbartsdatter, født 20.03.1887 i Undersvold Hem Lardal VE.,[21] døpt 10.04.1887 i Hem kirke Lardal VE.,30 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[22] død 04.05.1948 i Nygård Siljan TE.9

      

 

       Gift 12.11.1910 i Siljan kirke TE.,[23] med Harald Paulsen,[24] født 24.02.1889 i Skautvedt u/Naphaug Siljan TE.,[25] (sønn av Paul Nilsen og Anne Johanne Knutsdatter), døpt 02.06.1889 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[26] død 05.03.1949 i Nygård Siljan TE.9

      

        Se Nygård u/Moholt

 

 

              

V.   Magna Sofie Hagbartsdatter,[27] født 29.07.1889 i Undersvold Hem Lardal VE.,[28] døpt 01.09.1889 i Hem kirke Lardal VE.,58 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[29] død 14.12.1957 i Kamperhaug Siljan TE.9

      

 

       Gift 01.05.1910 i Siljan kirke TE.,[30] med Oluf Anton Sigurdsen,57 født 16.02.1878 i Kamperhaug Siljan TE.,[31] (sønn av Sigurd Olsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 28.04.1878 i Siljan kirke TE.,61 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[32] død 19.04.1964 i Kamperhaug Siljan TE.9

      

       Se Kamperhaug Bnr.8 u/Høiseth

 

 

              

VI. Mathilde Hagbartsdatter, født 11.02.1894 i Gåserud Lardal VE.,[33] døpt 26.03.1894 i Styrvold kirke VE.,72 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[34] død 22.10.1943 i Siljan TE.9

      

 

       Hun giftet seg med Harald Nilsen,24 født 01.02.1892 i Bakkane Siljan TE.,[35] (sønn av Nils Jonsen og Andrea Halvorsdatter), døpt 01.05.1892 i Siljan kirke TE.,74 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[36] død 23.10.1955 i Siljan TE.9

      

       Se Kiste søndre /Ekkedal Bnr.30

 

 

 

VII. Helga Hagbartsdatter, født 22.11.1897 i Rønningen u/Sørbø Siljan TE.,[37] døpt 02.01.1898 i Siljan kirke TE.,79 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[38] død 12.02.1966 i Gonsholt Siljan TE.9

      

 

       Gift 25.05.1918 i Siljan kirke TE.,[39] med Anders Olsen,[40] født 09.07.1891 i Høiseth Siljan TE.,[41] (sønn av Ole Andreassen og Maren Hansdatter), døpt 23.08.1891 i Siljan kirke TE.,83 konfirmert 01.05.1905 i Siljan kirke TE.,[42] død 19.09.1970 i Gonsholt Siljan TE.9

      

       Se Gonsholt Nordre/Bjerke

 

 

              

 

 

 

 [1]  Lardal bygdebok bind 3. side 1150.

[2]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 165.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[4]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 115.

[5]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 3.

[6]  Siljan bygdebok. side 459.

[7]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 5.

[8]  Gamle Gjerpen.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.

[10]  Siljan kirkegård.

[11]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 40.

[12]  Siljan bygdebok. side 221.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[15]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 7.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[17]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 163.

[18]  Siljan bygdebok. side 326.

[19]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 23.

[20]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 130.

[21]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 8.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 105.

[24]  Siljan bygdebok. side 43.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 61.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[27]  Siljan bygdebok. side 485.

[28]  Lardal Hem ministerialbok 1881-1906. side 10.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 164.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[33]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 29.

[34]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 69.

[36]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 84.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 113.

[40]  Siljan bygdebok. side 221 og 222.

[41]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[42]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.